خدمات اخذ جواز ساخت

گروه کارشناسان رسمی ما آمادگی خود را برای پیگیری و انجام کلیه امور اداری و حقوقی جهت اخذ سند تک برگی ساختمانهای تهران اعلام می دارد.

با توجه به اینکه پیگیری امور تماما توسط افرادی انجام می شود که خود از کارشناسان خبره نظام مهندسی ساختمان تهران هستند و کاملا به قوانین و فراز و نشیب های مربوطه مسلط هستند، بدون شک کار به بهترین نحو و در کمترین زمان انجام خواهد گرفت.

در بسیاری از موارد اطلاع از قوانین و حقوق مالک می تواند تاثیر بزرگی در مثبت بودن نتیجه به نفع مالک داشته باشد. بیایید به جای استفاده از دلالان و واسطه های شهرداری و ادارات ثبت از کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان برای پیگیری و مدیریت امور اداری و حقوقی ساختمان خود استفاده کنیم. داشتن سواد فنی و اطلاع از ضوابط بسیار سودمندتر از داشتن روابط زیرمیزی در شهرداری ها و ادارات ثبت است.

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹