خدمات اخذ سند تک برگی

اخیرا در بسیاری از مناطق تهران صدور پایانکار به بعد از تهیه نقشه های تفکیکی (توسط دفتر نقشه های تفکیکی نظام مهندسی) موکول شده است. اما در گذشته و هنوز در برخی مناطق تهران ابتدا پایانکار ملک توسط شهرداری صادر می گردد و سپس مالک به دفتر نقشه های تفکیکی برای تهیه نقشه های تفکیکی سند تک برگی مراجعه می کند.

مرحله بعد از پایانکار، تحویل نقشه های تفکیکی آپارتمانها (ورژن اداره ثبت) به اداره ثبت مربوطه برای شروع پروسه صدور سند تک برگی واحدهای مسکونی و تجاری می باشد.

گروه کارشناسان رسمی ما آمادگی خود را برای پیگیری و انجام کلیه امور اداری و حقوقی جهت اخذ سند تک برگی ساختمانهای تهران اعلام می دارد.

با توجه به اینکه پیگیری امور تماما توسط افرادی انجام می شود که خود از کارشناسان خبره نظام مهندسی ساختمان تهران هستند و کاملا به قوانین و فراز و نشیب های مربوطه مسلط هستند، بدون شک کار به بهترین نحو و در کمترین زمان انجام خواهد گرفت.

در بسیاری از موارد اطلاع از قوانین و حقوق مالک می تواند تاثیر بزرگی در مثبت بودن نتیجه به نفع مالک داشته باشد. بیایید به جای استفاده از دلالان و واسطه های شهرداری و ادارات ثبت از کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان برای پیگیری و مدیریت امور اداری و حقوقی ساختمان خود استفاده کنیم. داشتن سواد فنی و اطلاع از ضوابط بسیار سودمندتر از داشتن روابط زیرمیزی در شهرداری ها و ادارات ثبت است. کارشناسان رسمی ما با تسلط به امور ثبتی و سند، مشکلات را با مذاکره و از مبادی قانونی و فنی حل می کنند به طوریکه در آینده نیز ساختمان دچار مشکلات حقوقی و محلی برای اختلافات و دعاوی ساکنین نشود.

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹