جانمایی پلاک ثبتی چیست؟

برای اخذ سند تک برگی علاوه بر نقشه یو تی ام UTM، نقشه جانمایی پلاک ثبتی نیز از جمله مدارک الزامی است که باید به اداره ثبت مربوطه ارائه گردد. نقشه جانمایی پلاک ثبتی تنها مدرکی است که مشخص می کند پلاک ثبتی درج شده در سند متعلق به همان قطعه زمینی است که اکنون … ادامه خواندن جانمایی پلاک ثبتی چیست؟