خدمات ما

لیست خدمات کارشناسی ما:

محدوده خدمات ما

به اطلاع می رساند محدوده ارائه خدمات نقشه برداری زمینی گروه کارشناسی ما استان تهران و البرز می باشد. لذا خواهشمند است در صورتی که ملک شما در شهرستانها واقع شده است با کارشناسان رسمی منطقه و شهر خود تماس بگیرید. ضمنا تعرفه خدمات نقشه برداری در شهرستانها متفاوت از تهران است. خواهشمند است در مورد هزینه نقشه برداری ملک خود در شهرستانها از کارشناسان منطقه و شهر خود استعلام بگیرید.

اما در مورد آندسته از خدمات کارشناسی که نیاز به حضور فیزیکی کارشناس در منطقه ندارد, مانند جانمایی پلاک ثبتی از روی سندهای دفترچه ای قدیمی, خدمات کارشناسی ما کل شهرستانها را نیز شامل می شود. البته توصیه می شود در اینگونه موارد نیز از کارشناسان رسمی منطقه خود که توسط کانون کارشناسان استان مربوطه معرفی شده اند استفاده کنید.

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی نقشه برداری: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹