پرسش ۱۱

شهرداری برای صدور جواز ساخت، وضع موجود ملک و ابعاد سندی را بر روی نقشه یو تی ام UTM که موقعیت دقیق ملک در ان مشخص شده باشد را خواسته است. لطفا راهنمایی بفرمایید؟

تهیه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک و تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ملک به معنای تشریح وضعیت ملک در زمان حال و وضعیت ملک در زمان گذشته است. هر ملکی یک وضعیت موجود دارد که حاصل تمام تغییرات اتفاق افتاده از جمله عقب نشینی، تعریض گذرها، تفکیک و غیره برای ملک است و یک سابقه ثبتی دارد که وضعیت ملک را در زمانی که قطعه مادر به این قطعات تفکیک و هر ملک یک پلاک ثبتی گرفته است نشان میدهد. به عبارتی وضعیت ملک در زمان تولد این پلاک ثبتی و قبل از هر گونه تغییری بر روی ملک. نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک، واقعیت ملک در همین لحظه است که تمام معاملات ملکی، جواز ساخت، صدور سند تک برگی و غیره بر اساس همین وضع موجود ملک انجام می شود. اما سابقه ثبتی ملک برای روشن شدن وضعیت ملک در گذشته نیز از جمله مدارک الزامی برای تشکیل پرونده های ملکی است. برای استخراج سابقه ثبتی ملک، عملیات جانمایی پلاک ثبتی توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی انجام می شود. اگر وضع موجود ملک با سابقه ثبتی ملک مغایرت هایی در طولها و مساحت ملک داشته باشند، با توجه به اینکه ارگان مربوطه شهرداری است یا اداره ثبت و آیا غرض اخذ جواز ساخت است یا سند تک برگی و یا یک معامله ملکی ساده، کارشناس مربوطه در مورد چگونگی ادامه روند کار تصمیم گیری خواهد کرد. جهت روشن روشن مطلب، پیشنهاد می کنیم صفحه نمونه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود و نمونه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی (سابقه ثبتی ملک) مطالعه بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *