نقشه یو تی ام ارتفاعی برای شهرداری

به طور کلی نقشه یو تی ام UTM و نقشه های مورد نیاز برای ادارات ثبت و شهرداری ها و سایر ارگانهای مرتبط با امور اراضی ٬ نقشه های مسطحاتی (ابعاد و مساحت و موقعیت) هستند. به این معنا که نیاز به نقشه برداری ارتفاعی نیست. بنابراین تعرفه تهیه نقشه نیز بر اساس نقشه برداری مسطحاتی برآورد شده است. کما اینکه در مورد زمین های شهری غالبا زمین مسطح بوده و تغییر شیب نداریم.

اما در صورتی که زمین شیبدار است٬ توصیه می شود علاوه بر تهیه نقشه مسطحاتی٬ نقشه برداری ارتفاعی نیز انجام شود که برای ساخت و ساز آتی و مسطح سازی اطلاعات ارتفاعی ملک را داشته باشید.

در مورد ملک هایی که شیبدار و نامسطح هستند و اختلاف ارتفاع با گذرهای اطراف دارند، شهرداری دستور تهیه نقشه یو تی ام UTM  با کد ارتفاعی را میدهد.

نقشه یو تی ام UTM یک نقشه مسطحاتی است و کاری به وضعیت توپوگرافی و شیب زمین و اختلاف ارتفاع زمین با گذرهای مجاور ندارد اما اگر به این نقشه کد ارتفاعی نقاط  نیز اضافه شود گویای وضعیت ارتفاعی ملک نیز می باشد.

بنابراین در صورتی که نیاز به درج کد ارتفاعی در نقشه یو تی ام UTM دارید باید حتما قبل از شروع عملیات برداشت ملک با دوربین نقشه برداری، کارشناس نقشه بردار را در جریان بگذارید وگرنه به صورت معمول از انجایی که نقشه یو تی ام UTM یک نقشه مسطحاتی است نقشه بردار تنظیمات دستگاه را برای برداشت ارتفاعی نقاط تنظیم نمی کند و در نتیجه اطلاعات ثب شده توسط دوربین فاقد اعتبار ارتفاعی هستند. اگر وسط کار و یا آخر کار برداشت یادتان بیفتد که برداشت ارتفاعی هم نیاز دارید در واقع کار نقشه بردار مجبور به دوباره کاری است.

در زیر نمونه ای از نقشه یو تی ام UTM با کد ارتفاعی جهت ارائه به شهرداری را مشاهده می فرمایید.


نقشه یو تی ام UTM با کد ارتفاعی تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی

همانطور که در نقشه مشاهده می کنید، برداشت ارتفاعی از نقاط مهم در سطح ملک و در خیابانهای اطراف انجام شده است. بطوریکه وضعیت ارتفاعی و همچنین اختلاف ارتفاع در گوشه های مختلف در سطح ملک و همچنین اختلاف ارتفاع سطح ملک با خیابانهای اطراف قابل تخمین است.

یکی دیگر از مزیت های برداشت ازتفاعی ملک، ترسیم منحنی میزان های ارتفاعی است. به طور معمول در نقشه یو تی ام UTM  الزامی به ترسیم منحنی میزان ها نمی باشد. به دلیل اینکه نقشه یو تی ام UTM یک نقشه مسطحاتی می باشد نه ارتفاعی. اما اگر برداشت ارتفاعی انجام شود، منحنی میزانها به نقشه اضافه می شوند و در واقع نقشه سه بعدی می شود.

در توضیح منحنی میزان:  منحنی میزان یا منحنی تراز (contour line) منحنی است که همهٔ نقاط هم‌ارتفاع زمین را به هم وصل می‌کند.

موارد زیر ویژگی هایی مربوط به  خطوط میزان در نقشه برداری هستند که برای خواندن نقشه های در بردارنده آنها باید در نظر گرفته شوند:

  • هیچ دو خطی در هیچ موردی به هم نرسیده و یا یکدیگر را قطع نمی کنند.
  • همه خطوط درون مرزهای نقشه و یا بیرون آن به خودشان بسته می شوند.
  • خطوط میزانی که خیلی به هم نزدیک باشند مشخص کننده شیب های تند هستند.
  • خطوط میزانی که در یک فاصله نسبتاً زیاد نسبت به هم واقع شده باشند مشخص کننده یک شیب ملایم هستند.
  • اگر در مجموعه ای از خطوط میزان بسته، منحنی های داخلی دارای ارتفاع بیشتری باشند، نشانگر تپه و یا کوه هستند.
  • اگر ارتفاع خطوط بسته از درون به بیرون افزایش ارتفاع داشته باشند، نمایانگر یک دریاچه و یا گودال در آن مقطع از زمین هستند.
  • در یک خط تراز منفرد، در تمامی نقاط ارتفاع ثابت است.

همچنین می توان شیب زمین را با استفاده از اطلاعات برداشت ارتفاعی محاسبه و به نقشه اضافه نمود.

همچنین می توان حجم عملیات خاکی (خاک برداری و خاک ریزی) را با استفاده از اطلاعات برداشت ارتفاعی محاسبه کرد که بسیار حایز اهمیت در طراحی و شروع ساخت و ساز در ملک مورد نظر می باشد.

به کلیه عملیاتی که جهت تسطیح و آماده سازی اراضی، تمیز سازی بستر و حریم راه، خاکبرداری و خاکریزی برای مقاصد مختلف عمرانی همچون راهسازی و ساختمان سازی، انجام می شود، عملیات خاکی اطلاق می شود. عملیات های خاکی می بایست بر اساس نقشه های اجرایی و یا دستورات دستگاه نظارت صورت پذیرند. در واقع در نقشه های اجرایی ابعاد و اندازه های لازم برای تمامی عملیات های خاکی مانند خاکریزی و خاکبرداری و به عبارتی حجم عملیات خاکی مشخص می شود.

لذا شاید در مرحله تهیه سند و یا جواز و یا استعلام از ارگانها نیازی به نقشه ارتفاعی نداشته باشید اما انجام همزمان نقشه برداری مسطحاتی و ارتفاعی بسیار به صرفه و برای زمین های شیب دار برای مرحله ی ساخت ضروری خواهد بود.

جهت این امر کافی است به کارشناس نقشه برداری اعلام کنید که برداشت ارتفاعی هم نیاز دارید تا همزمان با نقشه برداری برای تهیه نقشه یو تی ام (نقشه مسطحاتی ابعاد و مساحت و موقعیت) نقاط ارتفاعی هم برداشت شوند.

جهت استعلام قیمت برای تهیه نقشه یو تی ام استاندارد ادارات ثبت شهرداری ها و ارگانهای مرتبط با امور اراضی همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید و مشاوره دریافت کنید.