روش تعیین مساحت دقیق آپارتمان

قبل از شروع توضیحات تاکید می گردد که برآورد مساحت دقیق آپارتمانهای مسکونی، واحدهای تجاری، انباری ها و همچنین جانمایی پارکینگ ها صرفا در حیطه تخصص نقشه برداران کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان است که برای این کار آموزش حرفه ای دیده اند و دوره های تخصصی را گذرانده اند.

 جهت محاسبه مساحت واقعی وضع موجود ملک باید نقشه تفکیکی کل ساختمان را تهیه نمود برای انجام این امر ابتدا باید با دوربین نقشه برداری کل عرصه ملک را بهمراه محل ستون‌ها ، آسانسور، راه پله ، لابی ، راهرو ، ورودی، دیوارها و مابقی مشاعات را برداشت نمود سپس این کار را برای همه طبقات گسترش داد و در صورت لزوم در نمای ساختمان نقاط مهم و اساسی دور تا دور ملک و نقاط ثابتی مثل گوشه های بالکن ها و پنجره ها را برداشت نمود سپس با متر کشی های داخلی ضخامت دیوارها و اندازه هایی که با دوربین قابل دسترس نبودند را برداشت نمود در انتها پس از اندازه گیری کلیه اندازه های مورد لزوم و یکبار بررسی تمام اندازه گیری ها بصورتی که طولی از قلم نیافتاده باشد این کار را پایان داد ، حالا باید پس از تخلیه دوربین و پیاده نمودن اندازه گیری های انجام شده نقشه واقعی تمامی طبقات را ترسیم نمود و بر اساس نقشه تولید شده و قوانین ثبتی در مورد نوع محاسبه مساحت به محاسبه مساحت تمامی قسمت‌های مشاعی و اختصاصی پرداخت تا مساحت هر قسمت از جمله آپارتمان ، تجاری انباری و پارکینگ مشخص گردد ، بهتر است پس از این کار نقشه با محل بررسی گردد و در انتها مساحتها نهایی گردد با توجه به روش کار مساحتی که از این روش به دست می آید با مساحتی که در پایانکار و یا نقشه معماری ذکر می شود همخوانی ندارد و در واقع آن مساحت ها مساحتهای محاسباتی است در صورتی که این مساحت ، مساحت واقعی آپارتمانی است و دقت این روش بسیار بالاست و این روشی است که در طی چندین سال کار تفکیک گروه ما استفاده می نماید و حتی از این روش می توان برای چک و بررسی دقت مساحت درج شده در سند و تصحیح احتمالی آن استفاده نمود .

در زیر نمونه نقشه تفکیک آپارتمانهای یک ساختمان ۶ واحدی آورده شده است.

به عنوان کارشناس رسمی تفکیک آپارتمانهای با تخصص تفکیک برج های مسکونی پیچیده تهران در زیر نمونه یکی از کارهای تفکیک برج های مسکونی را ارائه داده ایم.