هزینه جانمایی پلاک ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی سند بر اساس نوع پروژه و پیچیدگی عملیات مورد نیاز برآورد می شود. اما به طور کلی هزینه جانمایی پلاک ثبتی سند جزو خدمات گران قیمت و زمان بر در بین خدمات نقشه برداری و امور ثبتی است.

جانمایی ملک طبق سند بر روی نقشه هوایی

همانطور که در پست های قبلی به طور مفصل توضیح داده شده است، اگر پست قبلی را مطالعه نکرده اید بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

این پروسه جانمایی پلاک ثبتی نام دارد و عبارت است از تعیین چهارگوشه ملک بر روی زمین طبق شماره ملک، درج شده در سمت راست بالای صفحه اول سند، به طوری که ابعاد و مساحت ملک با سند کاملاً منطبق باشد.

 این عملیات به دلیل دارا بودن بار حقوقی توسط کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه امور ثبتی، و کاملاً مستقل انجام می شود.

به این معنی که کارشناس رسمی مربوطه بدون توجه به محلی که مالک به عنوان ملک خود می شناسد کار جانمایی را انجام می دهد. اگر موقعیت ملک روی محلی که مالک از ملکش می داند افتاد که فبها و اگر نه، نظر مالک تاثیری در تغییر نظر کارشناس ندارد. در واقع کارشناس رسمی نقشه های موقعیت ملک را بر اساس عملیات کارشناسانه خود تایید و مهر می کند نه بر اساس اظهارات مالک.

خروجی جانمایی پلاک ثبتی در این نوع پروژه ها به جانمایی پلاک ثبتی روی نقشه هوایی مشهور است که باید ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی شود.

نمونه پروژه های جانمایی پلاک ثبتی روی نقشه هوایی گروه کارشناسان رسمی دادگستری – امور ثبتی ما. نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام utm جانمایی پلاک ثبتی دوهزارم ۲۰۰۰ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

طبق دستورالعمل ، در صورتیکه در محدوده ملک مورد نظر نقشه هوایی ۱:۲۰۰۰ موجود نباشد، کارشناسس باید پس زمینه نقشه از بروزترین تصور ماهواره ایی گوگل ارث استفاده نماید:

جانمایی پلاک ثبتی روی تصویر ماهواره ایی گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی تصویر ماهواره ایی گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین هزینه جانمایی پلاک ثبتی سند در این موارد بستگی به پیچیدگی عملیات جانمایی پلاک ثبتی دارد. به طور کلی این کار جزو گران ترین کارهای نقشه برداری امور ثبتی است.

موارد رجوع در این نوع پروژه ها عبارتند از:

  1. مالک سندی دارد که نمی داند موقعیت دقیق آن کجاست.
  2. سند قدیمی است و در ابعاد، مساحت و مرزهای ملک با ملک های مجاور ابهام وجود دارد.

این عملیات یک عملیات دفتری است و تقریباً یک هفته تا ده روز کاری زمان می برد.

جانمایی ملک طبق معرفی مالک بر روی نقشه یک دو هزارم ۱:۲۰۰۰

این عملیات یک عملیات فنی همراه با برداشت میدانی با تجهیزات مخصوص نقشه برداری است که به همین دلیل توسط کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی انجام می شود.

به این ترتیبب که مالک از موقعیت ملک خود اطمینان دارد و این مالک است که چهارگوشه ملک و مرزهای آن با ملک های مجاور را به نقشه بردار معرفی می کند.

نقشه بردار طبق اظهار مالک عملیات برداشت زمینی را انجام می دهد و نقشه موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM تهیه و ممهور به مهر کارشناس رسمی نظام مهندسی مربوطه می شود.

این نقشه به نقشه یو تی ام وضع موجود پلاک ثبتی مشهور است و در نقشه درج می شود که این کارشناس هیچ مسئولیتی در مورد صحت پلاک ثبتی ندارد. یعنی جمله ای با عنوان : “پلاک ثبتی طبق اظهار مالک” می باشد. بنابراین هیچ مسئولیت حقوقی متوجه نقشه بردار نخواهد شد.

این عملیات یک عملیات توام برداشت زمینی و کار دفتری است که معمولاً کمتر از یک هفته زمان می برد.

نقشه یو تی ام حدود ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود پلاک ثبتی طبق معرفی متقاضی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

هزینه جانمایی پلاک ثبتی در این مورد بستگی به مساحت ملک و تعداد نقاط برداشت شده با دستگاه نقشه برداری مانند دوربین یا جی پی اس دارد.

موارد رجوع در این نوع پروژه ها عبارتند از:

  1. تعیین مساحت و ابعاد دقیق ملک جهت ثبت و صدور سند تک برگی
  2. تعیین مختصات یو تی ام دقیق ملک جهت ثبت در سیستم کاداستری اداره ثبت مربوطه
  3. تغییر وضعیت محدوده ملک مانند تعریض کوچه، تعریض خیابان، عقب نشینی و غیره
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!