صفحه اصلی

ارائه خدمات امور ثبتی و نقشه برداری در کلیه امور ملک و ساختمان – ادارات ثبت و شهرداری ها – پایانکار و سند مالکیت

با مدیریت خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی

تخصص های ما:

جانمایی پلاک ثبتی سند

(پیدا کردن آدرس ملک از روی پلاک ثبتی)

ثبت نام درخواست سند مالکیت

(گواهی تعیین پلاک ثبتی و مختصات ملک )

نقشه یو تی ام UTM گواهی پلاک ثبتی و طول ها و مساحت ملک

(جهت اخذ دستور نقشه و جواز ساخت و پایانکار)

تفکیک آپارتمانها و پارکینگ ها

(تعیین مساحت دقیق آپارتمانهای مسکونی و واحدهای تجاری – جانمایی پارکینگ ها)

کارشناسی معاملات ملکی

کارشناسی اختلافات ملکی

(بررسی سابقه ثبتی – تایید صحت پلاک ثبتی و مساحت ملک مورد معامله)