خدمات تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها

متراژ دقیق آپارتمان در سند تک برگی

جهت برطرف کردن یکی از ابهامات در مورد اندازه دقیق آپارتمان، لازم دانستم پست امروز را به این امر اختصاص دهم.

بسیاری از متقاضیان برآورد اندازه دقیق آپارتمان، از این نکته بی اطلاع هستند که اندازه دقیق آپارتمان شان از محاسبات و میانگین گیری های مجموع اندازه گیری ها از جلوی درب ورودی تا پشت بام حاصل می شود.

بنابراین اگر به دنبال اندازه دقیق به روش ثبتی هستیم که با اندازه ای که در سند تک برگی ملک ثبت خواهد شد تفاوتی نداشته باشد، باید اندازه گیری به روش اصولی و توسط کارشناس رسمی تفکیک آپارتمان ها انجام شود.

از نظر انتخاب کارشناس رسمی تفکیک آپارتمان، قاعدتا متقاضیانی که به بنده مراجعه می کنند از دفتر نقشه های تفکیکی تهران استعلام گرفته اند، بنابراین مشکلی از این بابت نیست. ولی مسئله این است که این متقاضیان از روش برآورد مساحت دقیق آگاهی ندارند و تصور می کنند فقط انجام اندازه گیری ها داخل واحد آپارتمان کافی است.

لازم است به اطلاع برسانم، نه تنها داخل آپارتمان خود و راه پله و داخل چاله آسانسور، بلکه داخل تمام آپارتمانهای مجاور شما در یک طبقه باید اندازه گیری شود. به علاوه اینکه یک طبقه ی دیگر هم با تمام آپارتمانهایش جهت میانگین گیری و سرشکن کردن خطاها باید اندازه گیری شود. همچنین طبقه ی همکف و پشت بام جهت استخراج بعضی اندازه های کلیدی از الزامات اندازه گیری است.

بنابراین لطفا در صورتی که امکان هماهنگی با همسایگان جهت بازدید از داخل آپارتمانشان را ندارید و یا دسترسی به پشت بام مقدور نمی باشد، تماس نگیرید چرا که بنده به عنوان یکی از کارشناسان ارشد تفکیک آپارتمان های استان تهران حاضر به انجام کار بی دقت و ممهور کردن نقشه هایی که با روش اصولی تولید نشده اند نیستم.

اگر قرار است ابهام اندازه دقیق آپارتمان برطرف شود، کار باید اصولی و با اطمینان انجام شود که بتواند معیار معامله و یا اختلافات ملکی قرار گیرد.

بنابراین یا کار انجام نشود و یا به درستی و‌تمام‌ و‌کمال انجام شود.

در صورت انجام اندازه گیری توسط گروه کارشناسان رسمی ما، تمام نقشه ها ممهور به مهر کارشناس رسمی خواهد شد که قابل ارائه به تمام محکمه ها و معیار معاملات ملکی قرار گیرد.

همچنین بخوانید: