پیدا کردن آدرس سند قدیمی

وقتی صحبت از ملک های گمشده می شود منظور ملک هایی است که سند منگوله دار آن موجود است اما مالک یا وارثین محل دقیق ملک را نمی دانند. زیرا در سندهای دفترچه ای قدیمی که موسوم به سند منگوله دار هستند آدرس ملک ذکر نشده است و تنها راه شناسایی ملک پلاک ثبتی آن است که به صورت دو شماره اصلی و فرعی با یک ممیز بین آنها در صفحه اول سند درج شده است.

البته هر حوزه ثبتی پلاک های اصلی منحصر به خود را دارد. بنابراین دانستن حوزه ثبتی ملک اولین قدم در تخمین حدودی محل ملک است.

سند منگوله دار شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
سند منگوله دار شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی پلاک ثبتی بنچاق نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی بنچاق تعیین آدرس دقیق بنچاق قدیمی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار جمهوری اسلامی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار جمهوری اسلامی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

کروکی ثبتی یا نقشه ثبتی پلاک اصلی و فرعی

چیدمان قطعه های تفکیکی در یک پلاک ثبتی اصلی تحت عنوان نقشه ثبتی در ادارات ثبت بایگانی می شده است. البته با توجه به دقت این نقشه های ثبتی قدیمی شاید بهتر باشد به جای عنوان نقشه ثبتی از عنوان کروکی ثبتی استفاده کنیم.

جالب است بدانید که پایه و اساس ثبت املاک کشور بر اساس همین کروکی های ثبتی نهاده شده است. بطوریکه بدون نقشه ثبتی یک منطقه نمی توان پلاک های ثبتی را جانمایی کرد و یا پلاک ثبتی ملکی را تعیین نمود.

در زیر نمونه هایی از نقشه ثبتی یا کروکی ثبتی آورده شده است. این اسناد بسیار با ارزش و عنصر اصلی بانک اطلاعات ثبتی محسوب می شوند.

نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه تفکیکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه تفکیکی ثبتی قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه هوایی پلاک ثبتی

در سالهای گذشته تقریبا از کل مناطق ایران عکس برداری هوایی با دقت خوب انجام شده است که در پروسه ای بسیار فنی سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی کشور (برای مناطق مرزی و حفاظتی) این عکس های هوایی را به نقشه هوایی تبدیل کرده اند.

از روی هم انداختن نقشه ثبتی و نقشه هوایی یک منطقه می توان فهمید که هر چهارگوشه هر پلاک ثبتی کجای منطقه قرار دارد.

نمونه اول:

قطعات تفکیکی نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی بر اساس نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی بر اساس نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه دوم:

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند دفترچه ای قدیمی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه سوم:

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی در طرح خیابان نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام UTM جانمایی نقشه ثبتی قطعات تفکیکی در طرح خیابان نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

این پروسه به ژئو رفرنس کردن نقشه ثبتی معروف است و عملیاتی بسیار فنی در حیطه تخصص نقشه بردار امور ثبتی است.

گروه کارشناسان رسمی ما بانک اطلاعات غنی از نقشه های ثبتی ژئو رفرنس شده را تهیه کرده است که می توانیم به جرات ادعا کنیم هر سندی با هر قدمتی را می توانیم با دقت سانتی متر جانمایی کنیم.

در زیر نمونه های از نقشه هوایی جانمایی پلاک ثبتی در مناطق مختلف آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه جانمایی پلاک ثبتی ۷۸ سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

این نقشه ها که در سیستم مختصات یو تی ام هستند نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی نام دارند. همانطور که مشاهده می کنید در مورد ملک هایی که در مناطق شهری و مسکونی واقع می شوند براحتی می توان آدرس پستی ملک را بر اساس شماره پلاک ثبتی از روی نقشه پیدا کرد.در مورد ملک هایی که در مناطق طبیعی واقع شده اند نیز مختصات یو تی ام گوشه های ملک که همان لوکیشن ملک است براحتی با مسیریاب گوشی موبایل قابل بازدید است.

تخمین محل حدودی پلاک ثبتی اصلی و فرعی

در مورد جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی منگوله دار، یک نکته ی قابل توجه حدود اربعه ی ذکر شده در سند می باشد. ملک هایی که در سند آنها به عنوان مثال ذکر شده است : شمالا به خیابان ۱۲ متری، احتمال اینکه ملک در محدوده مسکونی شهری واقع شده است بسیار بالاست نسبت به ملکی که در سند آن حدود اربعه به یک عارضه طبیعی باشد مانند کوه، تپه، نهر و .. به عنوان مثال: شمالا به کوه، شرقا به تپه.

اما لازم به ذکراست که با توجه به گسترش منطقه شهری و تحت ساخت و ساز قرار گرفتن بسیاری از زمینهایی که قبلا شهری نبوده اند، احتمال این وجود دارد که سندی که حدود اربعه در آن به عوارض طبیعی بوده است در حال حاضر وسط یک منطقه ی مسکونی گران قیمت با خیابان کشی منظم افتاده باشد و یا برعکس در سندی که ملک به خیابان تعریف شده است اصلا طرح خیابان کشی اجرا نشده باشد.

لذا با وجود اینکه در بررسی اولیه سند های دفترچه ای قدیمی منگوله دار، کارشناس تصور اولیه ای از وضعیت ملک بر اساس تجربه خود پیدا می کند اما تا به اتمام نرسیدن عملیات جانمایی پلاک ثبتی تا مرحله ی آخر، امکان هیچ اظهار نظر قطعی ایی وجود ندارد.

بسیاری از متقاضیان درخواست دارند که یک اظهارنظر اولیه درباره موقعیت و وضعیت احتمالی ملک از کارشناس بگیرند تا اطمینان پیدا کنند سند ارزش پیگیری دارد یا خیر.

باید به اطلاع برسانیم هرگونه اظهارنظر تا قبل از نهایی شدن عملیات جانمایی پلاک ثبتی کاملا غیر کارشناسانه می باشد و اصرار شما متقاضی محترم بر آن موجب تصمیم گیری غیرمنطقی خواهد شد.

اکثر سندهای دفترچه ای قدیمی منگوله دار که برای تعیین تکلیف و جانمایی پلاک ثبتی به ما مراجعه می کنند سندهای منگوله دار شاهنشاهی هستند بالای سی چهل سال است که از ملک بی خبر هستند. لذا خواهشمندیم دو هفته ی دیگر هم صبوری بفرمایید تا نظریه قطعی کارشناسان صادر شود.

لذا پیدا کردن لوکیشن و آدرس دقیق ملک با عملیات جانمایی پلاک ثبتی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری و امور ثبتی ما قابل انجام است بطوریکه محل دقیق سند منگوله دار با مهر کارشناس رسمی دادگستری -امور ثبتی تحویل متقاضی می شود تا جهت پیگیری های بعدی اقدام کند.

اگر ملک متصرف داشته باشد می توانید با همین نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی و اصل سند منگوله دار به دادگاه مراجعه کنید و درخواست خلع ید متصرف بدهید.

عکس واضح از صفحات سند منگوله دار را در واتساپ برای ما بفرستید تا بررسی اولیه به صورت رایگان توسط کارشناسان رسمی امور ثبتی ما انجام شود.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!