هزینه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۱

هزینه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۱ و یا تعرفه نقشه برداری برای تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۱ یا قیمت نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۱ موضوع این مطلب است.

اگر تهیه نقشه یو تی ام محدود به نقشه برداری از یک ملک یا زمین دیوارکشی شده باشد به طوریکه گوشه های دقیق ملک بر روی زمین با دیوارکشی فیکس شده باشد، هزینه تهیه نقشه یو تی ام یا قیمت نقشه یو تی ام بر اساس مساحت ملک و تعداد نقاط مورد نیاز برای برداشت نقشه برداری با دوربین نقشه برداری و یا دستگاه جی پی اس است.

به زبان ساده یعنی اینکه مثلا برای یک ملک چهارگوشه نیاز به برداشت چهار نقطه داریم تا پلیگون یا قالب ملک دربیاید.

هر چه تعداد شکست های ملک بیشتر باشد طبیعتا تعداد نقاط برداشتی بیشتر و تعرفه یا هزینه یا قیمت نقشه یو تی ام بیشتر می شود.

با این مبنا تعرفه نقشه یو تی ام هزینه تهیه نقشه یو تی ام یا قیمت نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۱ بالای دو میلیون تومان است.

در زیر نمونه هایی از این نوع نقشه یو تی ام که به نقشه یو تی ام وضع موجود ملک مصطلح است آورده شده استو نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما اگر محل ملک مشخص باشد اما ملک دیوارکشی نداشته باشد و گوشه های دقیق آن بر روی زمین مشخص نباشد بطوریکه کارشناس نقشه بردار باید گوشه های دقیق ملک را مشخص کند در این صورت تعرفه نقشه یو تی ام ، هزینه نقشه یو تی ام ، قیمت نقشه یو تی ام بر اساس دشواری کار بالای پنج میلیون تومان خواهد بود.

به این معنا که در منطقه ای که هیچ ساخت و سازی انجام نشده است و هیچ از زمین های مجاور در چهار جهت شمالا شرقا جنوبا و غربا ملک مرز خود را تثبیت نکرده اند ، تعیین مختصات دقیق گوشه های ملک کار بسیار دشواری است که مستلزم موزاییک کردن کل قطعه های مجاور ملک مورد نظر از گذر تا گذر است بطوریکه چهار گوشه دقیق ملک مورد نظر دقیقا بر روی زمین مشخص شود.

این عملیات که به عملیات جانمایی پلاک ثبتی مصطلح است صرفا توسط نقشه بردار امور ثبتی باید انجام شود و نقشه یو تی ام ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی شود.

در زیر نمونه هایی از این نوع نقشه یو تی ام که به نقشه یو تی ام جانمایی ملک مصطلح است آورده شده استو نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

حالت سومی نیز برای تهیه نقشه یو تی ام وجود دارد که در این مورد متقاضی محل ملک خود را نمی داند بطوریکه کارشناس رسمی امور ثبتی باید محل دقیق ملک را بر اساس شماره پلاک ثبتی تعیین کند. در این حالت که به عملیات جانمایی پلاک ثبتی مشهور است، محل دقیق ملک بر اساس اطلاعات مندرج در سند منگوله دار انجام می شود .

و یا اگر سند رسمی شما به صورت بنچاق است، پاراگراف سوم که با عبارت ” ششدانگ یک قطعه زمین…” شروع می شود در واق اطلاعات پلاک ثبتی ملک توضیح داده شده است.

جانمایی پلاک ثبتی بنچاق نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی بنچاق تعیین آدرس دقیق بنچاق قدیمی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

تعرفه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی یا هزینه تعیین یو تی ام دقیق ملک و یا قیمت نقشه یو تی ام ملک گمشده بر اساس مساحت ملک و تعداد گوشه های ملک و همچنین حوزه ثبتی ملک از ده میلیون تومان با بالا است.

در زیر نمونه هایی از این نوع نقشه یو تی ام که به نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مصطلح است آورده شده استو نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام سند حدی به حدی برای تثبیت مرزهای دقیق پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند حدی به حدی برای تثبیت مرزهای دقیق پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه بردار رسمی نقشه یو تی ام

لذا می توانید جهت استعلام دقیق تعرفه نقشه یو تی ام ، برآورد هزینه تهیه نقشه یو تی ام و قیمت نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۱ از طریق واتساپ با ما ارتباط بگیرید و یا در ساعات اداری تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!