دانلود نمونه نقشه یو تی ام UTM

با دانلود نمونه نقشه یو تی ام UTM هایی که در وب سایت ما به اشتراک گذاشته شده است می توانید یک نقشه یو تی ام UTM استاندارد مورد تایید تمام ادارات ثبت و شهرداری ها را ملاحظه کنید.

مشخصه اصلی یک نقشه یو تی ام UTM درج جدول مختصات یو تی ام UTM گوشه های ملک است به طوری که برای اکثر ملک ها که مستطیلی شکل هستند این جدول باید شامل چهار سطر و در هر سطر مختصات یکی از گوشه ها با ذکر نام آن به لاتین است.

نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای ملک های با گوشه های بیشتر نیز باید دقیقا به تعداد گوشه ها (شکست های ملک) در جدول مختصات یو تی ام UTM سطر داشته باشیم.

نمونه نقشه یو تی ام وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه نقشه یو تی ام وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای ملک های با شکل نامنظم (شکستهای بیشمار) نیز باید تا حد امکان مختصات یو تی ام UTM در جدول مختصات درج شود به طوری که در صورت ترسیم ملک از روی جدول مختصات یو تی ام UTM آن بتوان به تقریب خوبی از پلیگون ملک دست یافت.

نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰

به طور استاندارد نامگذاری گوشه های ملک از شمال غرب ملک و با حرف لاتین A شروع می شود برای ملک های چهرگوشه حروف A , B , C , D مندرج در جدول مختصات یو تی ام UTM نشاندهنده مختصات یو تی ام UTM هر گوشه در سطرهای مجزا می باشند.

 در مورد زمینهای با گوشه های بیشتر نیز به این حروف به ترتیب اضافه می شود E , F , G …… که هر یک از این حروف بر روی نقشه بر روی گوشه (شکست) مربوطه درج شده اند.

در صورت نقص در هر یک از موارد ذکر شده، نقشه یو تی ام UTM اساسا فاقد اعتبار می باشد. مثلا اگر گوشه های ملک طبق توضیحی که داده شد با حروف لاتین A B C D علامت گذاری شده باشند اما نقشه فاقد جدول مختصات UTM باشد. و یا اگر نقشه جدول یو تی ام UTM داشته باشد اما نام گوشه ها بر روی ملک علامت گذاری نشده باشند. و یا نقشه فقط موقعیت ملک را روی نقشه تهران نشان دهد اما فاقد نامگذاری گوشه ها و جدول مختصات یو تی ام UTM باشد، این نقشه یو تی ام UTM فاقد اعتبار است.

برای تهیه انواع نقشه یو تی ام با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!