میخ کوبی زمین

پیاده کردن یا میخ کوبی گوشه های ملک بر روی زمین بدون مختصات یو تی ام UTM دقیق امکان پذیر نمی باشد. اگر مالک این مختصات را تامین نماید و در اختیار نقشه بردار قرار دهد, هزینه میخ کوبی ملک بر روی زمین طبق تعرفه بر اساس تعداد گوشه ها می باشد و از نظر زمانی تقریبا دو سه ساعت کاری بیشتر زمان نخواهد برد.

اما اگر مالک موقعیت / مختصات دقیق گوشه های ملک را نداند, نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی ابتدا باید مختصات / موقعیت دقیق ملک را در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM استخراج کند و پس از مطابقت با وضع موجود منطقه به طوری که موجب تجاوز به ملک های مجاور نشود و منطبق با بافت کنونی محدوده ملک و وضع موجود ملک های دیوارکشی شده در آن محدوده باشد.

در این حالت پروسه استخراج مختصات دقیق گوشه های ملک با توجه به شرایط ملک, موقعیت ملک و اطلاعات موجود از ملک ممکن است حتی دو هفته زمان ببرد و البته هزینه آن به مراتب بیشتر از هزینه ی یک پیاده کردن ساده است.

بابراین هزینه میخ کوبی زمین بستگی به شرایط و اطلاعات موجود از مختصات یو تی ام دقیق چهار گوشه زمین دارد.

اما بالاخره این کار باید انجام شود و توسط کارشناسان رسمی هم باید انجام شود. نقشه برداران آماتور به هیچ عنوان صلاحیت و تخصص جانمایی ملک را ندارند. کوچک ترین اشتباهی در ای کار ممکن است مالک را با گرفتاری های حقوقی و قضایی مواجه کند که حل آن سالها زمان می برد.

کار پیاده کردن و میخ کوبی ملک را یکبار برای همیشه و به درستی انجام دهید.

روش تعیین مختصات گوشه های ملک برای میخ کوبی

مختصات یو تی ام چهار گوشه هر قطعه زمین بر اساس نقشه تفکیکی قطعه مادر بدست میآید. نقشه تفکیکی قطعه مادر نقشه ای است که در آن هر قطعه شماره منحصر بفردی دارد و قطعات تفکیکی پشت سر هم به ترتیب شماره گذاری شده است.

در زیر نمونه نقشه ثبتی قطعات تفکیکی را ملاحظه می کنید. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

سپس نقشه ثبتی قطعات تفکیکی ژئورفرنس می شود یعنی به زمین طبیعی می چسبد تا مشخص شود چهار گوشه هر قطعه تفکیکی کجا واقع می شود مانند نمونه نقشه زیر. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند دفترچه ای قدیمی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که در نقشه یو تی ام مشاهده می کنید جدول مختصات در حاشیه سمت راست نقشه درج شده است که تعداد سطرهای آن به تعداد گوشه های ملک است و هر سطر شامل دو عدد هفت و شش رقمی با دو رقم بعد از ممیز است که نشانه دقت سانتی متری است.

مثلا جدول مختصات یو تی ام UTM زمین چهارگوشه چهار سطر دارد و زمین پنج گوشه پنج سطر و همینطور الی آخر.

جدول مختصات یو تی ام UTM باید از قبل وارد دستگاه های نقشه برداری شامل دوربین نقشه برداری یا دستگاه جی پی اس شود و سپس دستگاه به محل ملک آورده شود تا روی زمین پیاده شود.

متقاضی موظف است میلگردهای نیم متری و چکش و مقداری سیمان برای تثبیت میلگرد روی زمین آماده کرده باشد.

میخ کوبی مختصات زمین و برداشت عوارض مجاور

پس ازتعیین مختصات دقیق گوشه های ملک مورد نظر بر روی نقشه دوهزارم منطقه، نقشه بردار در محل ملک حاضر می شود به کمک دستگاه های دقیق نقشه برداری مختصات یو تی ام UTM گوشه های ملک را پیاده میکند.

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

سپس جهت تکمیل نقشه هوایی دو هزارم ۱:۲۰۰۰ باید عوارض جدیدی که در محدوده ملک بوجود آمده است نقشه برداری شود و نقشه ایی با مقیاس ۱:۵۰۰ با تمام جزییات تهیه شود.

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

جهت استعلام هزینه و استفاده از خدمات نقشه برداری پیاده کردن و میخ کوبی ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM می توانید همه روزه در ساعت اداری تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!