پارکینگ مزاحم چیست؟

پارکینگی که مانع تردد آزادانه و بدون مشکل برای پارکینگ دیگری شود را پارکینگ مزاحم می نامند. بنابراین خود پارکینگ مزاحم مشکلی بابت تردد ندارد بلکه برای پارکینگ دیگری ایجاد تزاحم می کند.

مسئله پارکینگ مزاحم در واقع از قانون اندازه ی استاندارد پارکینگ ناشی می شود. یعنی اگر پارکینگی نتواند اندازه استاندارد را تامین کند بالطبع برای پارکینگ دیگری ایجاد مزاحمت می کند و برچسب پارکینگ مزاحم می خورد.

طول استاندارد پارکینگ ۵ متر است و عرض در مورد پارکینگ تکی ۲/۲۵ متر در مورد پارکینگ دو تایی ۴/۵ متر و در مورد پارکینگ سه تایی۶/۵ متر می باشد.

جانمایی پارکینگها و تعیین پارکینگ مزاحم نقشه بردار خانم مهندشس آبکار 09126140339
نمونه نقشه جانمایی پارکینگهای سالم و مزاحم توسط خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی تفکیک آپارتمانهای تهران
تعداد و جانمایی پارکینگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
تعداد و جانمایی پارکینگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما این اندازه ها با توجه به شرایط ساختمان و موقعیت راه پله و آسانسور در طبقه ی پارکینگ ها قابل انعطاف و طبق نظر کارشناسی که قرار است پارکینگ های تایید و مهر کند می باشد. یعنی کارشناس نقشه بردار تفکیک آپارتمانها که در زمان بازدید تصمیم نهایی برای طول و عرض پارکینگها و همچنین سالم یا مزاحم بودن پارکینگ ها را می گیرد. حتی اگر لازم باشد کارشناس اقدام که تست عملی وضعیت پارکینگ می کند. یعنی با ماشین تست می کند که آیا فضای گردش کافی برای پارک بدون مشکل وجود تامین شده است یا خیر.

بنابراین تا زمانی که کارشناس تفکیک آپارتمانها از ملک بازدید نکرده است و نظر خود را اعلام نکرده است نمی توان روی تعداد و نوع پارکینگ ها حساب قطعی باز کرد.

نقشه جانمایی پارکینگ های ساختمان طبقه پارکینگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی نظام مهندسی 09126140339
نقشه جانمایی پارکینگ ها نقشه تفکیک آپارتمانهای ساختمان طبقه پارکینگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی نظام مهندسی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

 لذا به عنوان کارشناس رسمی تفکیک آپارتمانها در تهرن توصیه می کنم در صورتی که آپارتمان نوساز بدون سند پیش خرید می کنید درصدی از مبلغ معامله را بابت تعیین تکلیف نهایی پارکینگ به تسویه بعد از صور سند موکول نمایید.

اخیرا در ساختمانی مجبور به حذف سه پارکینگ شدم که متاسفانه سازنده آپارتمانها را با پارکینگ فروخته بود و خریدار مبلغ را تسویه حساب کرده بود. خریدار علاوه بر اینکه آپارتمان بدون پارکینگ نصیبش شده بود باید طی یک پروسه ی طولانی شکایت جهت بازپس گیری مبلغ پارکینگ دوندگی کند.

متاسفانه برخی سازنده ها با تبانی با کارشناس شهرداری تعداد پارکینگی بیشتر از تعداد مجاز پارکینگ قابل جانمایی با توجه به عرض و طول ملک برای ملک تاییدیه می گیرند و اقدام به فروش واحدهای آپارتمانی می کنند. در صورتی که تکلیف نهایی تعداد و وضعیت پارکینگها پس از بازدید کارشناس نقشه بردار تفکیک آپارتمانها تعیین می گردد.

در صورتی که قصد پیش خرید آپارتمان دارید, قبل از تسویه حساب با سازنده از متراژ و وضعیت پارکینگ خود اطمینان حاصل کنید.

” پیش تفکیک ” عبارت است از تعیین متراژ دقیق آپارتمانها و وضعیت پارکینگ ها قبل از سند.

برای پیش تفکیک حتما از کارشناسانی که هم اکنون کارشناس رسمی و فعال در کار تفکیک آپارتمانها می باشند استفاده کنید. صرفا نقشه بردار بودن به معنی داشتن تبحر و صلاحیت انجام تفکیک آپارتمان نیست. نقشه برداران تفکیک آپارتمان تعداد محدودی هستند که دوره های خاص می بینند و اسم شان در لیست کارشناسان تفکیک آپارتمان نظام مهندسی قابل استعلام است.

در صورت نیاز به انجام امور پیش تفکیک , مساحت دقیق آپارتمان و تعیین وضعیت پارکینگها توسط کارشناسان رسمی تفکیک آپارتمان استان تهران می توانید تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!