تهیه انواع نقشه یو تی ام UTM

نقشه یو تی ام UTM به معنای کلی آن نقشه ای است که در سیستم تصویر یو تی ام بر روی بیضوی WGS84)) تعریف می گردد ، اما میزان دقت این نقشه متفاوت است ، و بطور خلاصه ما نقشه یو تی ام UTM با دقت های مختلفی داریم ، که این تفاوت دقت موجب تفاوت در قیمت می گردد ، نقشه یو تی امی که ملاک عمل ثبت و شهرداری است قطعا نقشه ای است که در آن سه مشخصه اصلی ملک (مختصات ، ابعاد و مساحت) با دقت سانتیمتر مشخص گردد و تهیه این نقشه نیاز به برداشت زمینی با دوربین یا GPS سه فرکانسه دارد و با استفاده از GPS های دستی که دقتی چند متری دارند ، هیچگاه نمی توان به این نقشه دست یافت .

کاربرد جی پی اس های دستی صرفا در ناوبری و مسیر یابی است و نمیتوان از آن جهت تهیه نقشه با دقت سانتیمتر استفاده نمود .

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی نقشه برداری: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹