ثبت نام سند ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر نقشه بردار از مدارک الزامی برای ثبت نام درخواست سند مالکیت است که به سند ماده ۱۴۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مشهور است. بنابراین هزینه ماده ۱۴۷ به هزینه تهیه نقشه یو تی ام و هزینه تعیین پلاک ثبتی ملک برای ثبت نام درخواست سند بستگی دارد. البته مبلغ ثابتی معادل ۵۰ هزار تومان نیز به حساب اداره ثبت مربوطه باید واریز شود.

فرم ثبت نام درخواست سند مالکیت ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
فرم ثبت نام درخواست سند مالکیت ماده ۱۴۷ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما گاهی پرونده مورد نظر پیچیدگی هایی دارد که امکان تهیه نقشه یو تی ام UTM  و یا تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را با چالش مواجه می کند.

در اکثر پروژه هایی که نقشه یو تی ام UTM صرفا از طریق نقشه برداری وضع موجود ملک تهیه می شود، مسئولیت هماهنگی در بازدید از ملک و رفع موانع احتمالی به عهده متقاضی است. البته در اکثر موارد همه چیز خوب پیش می رود و نقشه بردار بدون مشکل عملیات نقشه برداری را به اتمام می رساند.

اما موادی هم هستند که به عنوان مثال دسترسی به گوشه ای از ملک مستلزم این است که نقشه بردار وارد حریم همسایه های مجاور شود و نیاز به کسب اجازه برای ورود به ساختمان و یا دسترسی به پشت بام همسایه مجاور است. در این موارد اگر همسایه مجاور اجازه دسترسی نقشه بردار به قسمتهایی از ملک که نقشه برداری از آن قسمتها الزامی است را ندهد ، نقشه یو تی ام UTM  ناقص می شود و بنابراین نقشه بردار کارشناس رسمی نمی تواند نقشه ای را که نقص فنی دارد ممهور کند.

بنابراین هزینه پرداختی به نقشه بردار افزایش پیدا خواهد کرد چون علت این مشکل مشکلات خاص دسترسی به ملک بوده است که باید از قبل توسط متقاضی مرتفع می شد.

لذا این موضوع ممکن است هزینه ماده ۱۴۷ را برای متقاضی افزایش دهد چون هزینه تهیه نقشه یو تی ام ملک افزایش پیدا کرده است.

نمونه نقشه یو تی ام ماده ۱۴۷

نقشه یو تی ام خانه کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تفکیک ملک مساحت دقیق عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام اعیان ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام اعیان ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجودماده ۱۴۷ تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در مورد پروژه هایی که نیاز به نقشه برداری زمینی ندارند ( چون ملک دیوار کشی ندارد ) در واقع پروژه های امور ثبتی هستند، نتیجه کار کارشناسی به صورت نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی می باشد.

نقشه یو تی ام ارتفاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام زمین قولنامه ایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در این پروژه ها که به مراتب پیچیده تر و تخصصی تر و البته گرانتر از نقشه یو تی ام UTM  معمولی است، باید بررسی های تخصصی طبق اطلاعات موجود در بانک اطلاعات ثبتی انجام شود. در صورتی که نتیجه مورد پسند متقاضی بود که فبها.

اما در صورتی که نتیجه کارشناسی خوشایند متقاضی نبود، متقاضی نمی تواند کارشناس را تحت فشار قرار دهد که به هر نحوی نقشه یو تی ام UTM  مورد نظر متقاضی را ممهور کند و تحویل دهد.

بسیاری از این نوع نقشه یو تی ام UTM در واقع به عنوان سندی برای دادگاه های ملکی و یا معاملات ملکی قرار می گیرند. بنابراین نتیجه باید کاملا منطبق بر واقعیت و خالی از هرگونه اظهار نظر شخصی کارشناس و یا جهت گیری متقاضی باشد.

در مورد ثبت نام ماده ۱۴۷ اسنادی که توسط متقاضی ارائه می شود، سند رسمی نیست. مثلا قولنامه های دست نویسی که البته از نظر حقوقی معتبر است . اما از نظر فنی ممکن است دارای اشکالاتی مانند اشتباه نوشته شدن پلاک ثبتی و غیر دقیق بودن مساحت و حدود اربعه باشد.

در مورد این نوع اسناد نیز نقشه یو تی ام UTM گواهی پلاک ثبتی قابل تهیه و ممهور کردن است اما به شرط اینکه اطلاعات مندرج در اسناد اطلاعات درستی باشد.

به عنوان مثال پلاک ثبتی اصلی سعادت آباد پلاک ۱۱۶ است اما در قولنامه دستی علی رغم اینکه ذکر شده است زمین در سعادت آباد وقاع شده است، پلاک ثبتی اصلی اشتباها ۲۲۷ درج شده است.

نقشه یو تی ام UTM گواهی پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین کارشناس مجبور است بقیه موارد و شماره های مندرج در قولنامه را به دقت بررسی کند که اگر در بقیه موارد نیز اشتباهاتی دیده می شود که عملیات جانمایی پلاک ثبتی را اساسا غیر ممکن می کند، به متقاضی اعلام می شود که تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی عملا غیر ممکن است و اسناد شما به دلیل ایرادات اساسی رسما فاقد اعتبار است.

لذا عدم امکان جانمایی پلاک ثبتی یا به عبارتی عدم امکان تهیه نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی به دلیل عدم توانایی کارشناس نیست. بلکه به دلیل ایرادات قابل توجه و اساسی در اسناد متقاضی است که بعضا هزینه ماده ۱۴۷ را بالا می برد چون همه ابهامات باید قبل از ثبت نام درخواست سند مالکیت ماده ۱۴۷ حل شده باشد.

بنابراین توصیه می کنیم قبل از اینکه به ما مراجعه کنید، از صحت و اعتبار اطلاعات و اسناد خود اطمینان حاصل کنید. به عنوان مثال می توانید به دفترخانه ای که سندها تنظیم شده است مراجعه کنید و یک رونوشت از اسناد خود دریافت کنید و مطمئن شودی آن برگه ای که دست شماست با آنچه در دفترخانه ثبت شده است یکسان است، بدون هیچ گونه غلط تایپی در شماره ها.

از آنجاییکه کار جانمایی پلاک ثبتی  بر اساس شماره پلاک اصلی و فرعی ملک انجام می شود، کوچکترین اشتباهی در شماره ها به معنی اشتباه شدن جانمایی است. یعنی آدرس ملک دیگری به جای ملک واقعی استخراج می شود و مسبب این اشتباه قطعا کارشناس نیست.

جهت برآورد هزینه ماده ۱۴۷ و دریافت راهنمای کامل ثبت نام ماده ۱۴۷ که اخیرا به قانون تعیین تکلیف املاک و ساختمانهای فاقد سند رسمی تغییر نام داده است بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ضمنا کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری ما برای تهیه نقشه های مورد نیاز ثبت درخواست صدور سند مالکیت ماده ۱۴۷، اعم از نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک و گواهی تعیین پلاک ثبتی، و همچنین خدمات ثبت نام متقاضی (تا مرحله نهایی گرفتن کد رهگیری) در سراسر تهران و حومه تهران آماده هستند.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!