قانون تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ثبت درخواست صدور سند مالکیت

ثبت درخواست سند مالکیت ذیل قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( که در گذشته به ماده ۱۴۷ معروف بود ) به صورت الکترونیکی در سامانه http://www.sabtemelk.ir/ می شود و سپس وقت مراجعه حضوری جهت تحویل اصل و مدارک و تشکیل پرونده به متقاضی از طریق پیامک اعلام می شود.

شرایط، اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست صدور سند را به تفصیل در زیر توضیح داده ایم. در صورت واجد شرایط بودن ابتدا اسناد و مدارک مورد نیاز، به خصوص نقشه یو تی ام UTM ملک ، را تهیه و تکمیل کنید و سپس می توانید شخصا و یا از طریق کارشناسان ما جهت ثبت نام اقدام نمایید.

  • توافقنامه استفاده از قانون:

الف- املاکی که متقاضی می تواند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی تقاضای صدورسند مالکیت نماید به شرح زیر می باشد:

  1. اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است. 
  2. املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است.
  3. املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.

ب- اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی باشند عبارتست از :

  1. اراضی ملی، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی.
  2. اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند.
  3. املاک فاقد بنا اعم از اینکه محصور یا غیر محصور باشد.
  4. اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد.
  5. اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد وامکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد. 
  • اسناد و مدارک لازم:

مدارک هویتی کسی که ادعای مالکیت دارد و ملک تحت تصرف او است به اضافه اسناد هویتی ملک شامل بنچاق، سند دفترچه ای، مبایعه نامه و همچنین نقشه یو تی ام UTM دقیق ملک که حدود اربعه و مساحت ملک در آن درج شده است. پس از اماده کردن مدارک فوق به صورت اسکن شده جهت آپلود در سایت، وارد سامانه ثبت درخواست شده و صفحه اول آن را که در واقع همان فرم تقاضامه است با دقت تکمیل می فرمایید. لازم به تاکید است فرم فوق باید بدون ایراد و پس از پرینت بدون خط خوردگی تحویل اداره ثبت شود. بنابراین در تکمیل اطلاعات دقت بفرمایید.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست سند مالکیت-خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری ما آماده تهیه نقشه های مورد نیاز ثبت درخواست صدور سند مالکیت، اعم از نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک و نقشه جانمایی پلاک ثبتی، و همچنین خدمات ثبت نام متقاضی (تا مرحله نهایی گرفتن کد رهگیری) در سراسر تهران و حومه تهران هستند.

به صفحه نقشه یو تی ام UTM و جانمایی پلاک ثبتی جهت رویت نمونه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک و نقشه جانمایی پلاک ثبتی مراجعه فرمایید.

خانم مهندس آبکار نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تهران ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹