قانون تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ثبت درخواست صدور سند مالکیت

ثبت درخواست سند مالکیت ذیل قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( که در گذشته به ماده ۱۴۷ معروف بود ) به صورت الکترونیکی در سامانه http://www.sabtemelk.ir/ می شود و سپس وقت مراجعه حضوری جهت تحویل اصل و مدارک و تشکیل پرونده به متقاضی از طریق پیامک اعلام می شود.

شرایط، اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست صدور سند را به تفصیل در زیر توضیح داده ایم. در صورت واجد شرایط بودن ابتدا اسناد و مدارک مورد نیاز، به خصوص نقشه یو تی ام UTM ملک ، را تهیه و تکمیل کنید و سپس می توانید شخصا و یا از طریق کارشناسان ما جهت ثبت نام اقدام نمایید.

  • توافقنامه استفاده از قانون:

الف- املاكي كه متقاضي مي تواند به استناد قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سندرسمي تقاضاي صدورسند مالكيت نمايد به شرح زير مي باشد:

  1. اراضي كشاورزي، باغات و ساختمان هايي كه داراي سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضي همه يا قسمتي از آن را به صورت عادي خريداري نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالكيت نشده است. 
  2. املاكي كه داراي سابقه ثبت است و متقاضي مالك رسمي مشاعي است و تصرفات وي در محل مجزا شده و به دليل عدم دسترسي به ساير مالكين مشاعي و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالكيت شش دانگ نشده است.
  3. املاكي كه عرصه آن وقف است و متقاضي عرصه را با حق احداث اعياني اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالكيت اعياني نشده است.

ب- اراضي و املاكي كه مشمول قانون مذكور نمي باشند عبارتست از :

  1. اراضي ملي، موات و اراضي و املاك متعلق به دولت و موسسات دولتي.
  2. اراضي و املاكي كه فاقد سابقه ثبت هستند.
  3. املاك فاقد بنا اعم از اينكه محصور يا غير محصور باشد.
  4. اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن در قيد حيات است و امكان دسترسي به وي جهت تنظيم سند رسمي وجود دارد.
  5. اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن فوت نموده و متقاضي جهت انتقال رسمي ملك به ورثه دسترسي دارد وامكان انتقال رسمي آن از طريق دفتر اسناد رسمي وجود دارد. 
  • اسناد و مدارک لازم:

مدارک هویتی کسی که ادعای مالکیت دارد و ملک تحت تصرف او است به اضافه اسناد هویتی ملک شامل بنچاق، سند دفترچه ای، مبایعه نامه و همچنین نقشه یو تی ام UTM دقیق ملک که حدود اربعه و مساحت ملک در آن درج شده است. پس از اماده کردن مدارک فوق به صورت اسکن شده جهت آپلود در سایت، وارد سامانه ثبت درخواست شده و صفحه اول آن را که در واقع همان فرم تقاضامه است با دقت تکمیل می فرمایید. لازم به تاکید است فرم فوق باید بدون ایراد و پس از پرینت بدون خط خوردگی تحویل اداره ثبت شود. بنابراین در تکمیل اطلاعات دقت بفرمایید.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست سند مالکیت-خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری ما آماده تهیه نقشه های مورد نیاز ثبت درخواست صدور سند مالکیت، اعم از نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک و نقشه جانمایی پلاک ثبتی، و همچنین خدمات ثبت نام متقاضی (تا مرحله نهایی گرفتن کد رهگیری) در سراسر تهران و حومه تهران هستند.

به صفحه نقشه یو تی ام UTM و جانمایی پلاک ثبتی جهت رویت نمونه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک و نقشه جانمایی پلاک ثبتی مراجعه فرمایید.

همچنین بخوانید: