هزینه سند ماده ۱۴۷

منظور از هزینه ثبت نام ماده ۱۴۷ صرفا مبلغ ۹۰ هزار تومان – تعرفه سال ۱۴۰۱ – که به حساب اداره ثبت واریز می شود نیست. بلکه هزینه ماده ۱۴۷ شامل هزینه تهیه نقشه یو تی ام و گواهی تعیین مختصات ملک نیز هست که باید توسط نقشه بردار رسمی نظام مهندسی انجام شود.

در زیر لینک های لازم برای کسب اطلاعات کامل و کافی در مورد هزینه و نحوه ثبت نام ماده ۱۴۷ یا قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آورده شده است.

مرحله اول : ورود به سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

گزینه درخواست پذیرش جدید را انتخاب کنید و توافقنامه را تایید کنید تا وارد صفحه اصلی وارد کردن اطلاعات شخصی بشوید:

مرحله دوم : مطالعه راهنمای مراحل ثبت الکترونیک پذیرش درخواست و تعیین اینکه آیا شما واجد شرایط قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي (ماده ۱۴۷) جهت درخواست صدور سند می باشید یا خیر؟

 مرحله سوم : تهیه نقشه ملک با مختصات UTM و تکمیل فایل های نقشه و فایل گواهی تعیین مختصات ملک بر اساس مندرجات و اطلاعات نقشه UTM . بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نقشه یو تی ام ماده 147نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ماده ۱۴۷نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
فرم گواهی مختصات ثبت نام درخواست سند قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
فرم گواهی مختصات ثبت نام درخواست سند قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده ۱۴۷ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

متقاضی باید با مراجعه به یکی از مهندسین نقشه بردار سازمان نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی نقشه برداری دادگستری، نسبت به تهیه نقشه با مختصات UTM اقدم نماید.

نقشه بردار ماده 147 خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!