دانلود نقشه پلاک های ثبتی تهران

نقشه ثبتی یکی از اسناد بسیار ارزشمند ثبتی است که در بانک اطلاعات ثبتی ادارات ثبت و سازمان ثبت کل نگه داری می شود بطوریکه تمام امور ثبتی بر اساس نقشه ثبتی منطقه انجام می شود. در این مقاله به کاربرد نقشه ثبتی در یافتن آدرس پستی از شماره پلاک ثبتی می پردازیم. همچنین دانلود نقشه ثبتی به صورت رایگان در وب سایت رسمی ما وجود دارد.

هر حوزه ثبتی به چند پلاک ثبتی اصلی تقسیم می شود و هر پلاک ثبتی اصلی نیز به چندین پلاک ثبتی فرعی تفکیک شده است.

نقشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی تهران بزرگ

در مورد اسناد قدیمی شاهنشاهی که مالک زمان طولانی ملک را رها کرده است و الان نمی داند جای دقیق ملک کجاست و یا ملک به ارث رسیده است و وراث اصل سند را داند اما نمی دانند جای ملک کجاست، تنها راه حل مشکل انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی بر اساس نقشه ثبتی منطقه مورد نظر است.

نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی بر اساس شماره پلاک اصلی و فرعی ملک و با دسترسی به اطلاعات و نقشه های ثبتی محدوده ملک می تواند موقعیت دقیق ملک را بر روی نقشه کنونی تهران جانمایی کند.

تعیین موقعیت ملک بر اساس شماره پلاک ثبتی و با استناد به اطلاعات ثبتی موثق مانند نقشه ثبتی منطقه مورد نظر، بر روی نقشه فعلی تهران در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM را عملیات جانمایی پلاک ثبتی می نامند.

نمونه نقشه ثبتی برای دانلود رایگان

در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی برای مناطق مختلف تهران را می توانید ملاحظه و دانلود کنید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.

این نقشه های ثبتی نقشه های با ارزش قدیمی هستند که در صورت موجود نبودن، عملیات جانمایی پلاک ثبتی عملا غیر ممکن می باشد.

نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه بدست آمده از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام UTM اعتباری برابر با اعتبار سند شما دارد. این نقشه که نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی است، تنها نقشه ای است که مورد تایید اداره ثبت است.

دقت بفرمایید که کارشناسان دادگستری رشته های دیگر مانند راه و ساختمان، سازه، عمران و غیره به هیچ عنوان صلاحیت انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی را ندارند (حتی اگر این کار را بلد باشند و حتی اگر اطلاعات پلاک های ثبتی را داشته باشند) و مهر آنها بر رو ی نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی فاقد اعتبار ست حتی اگر نقشه درست باشد.

در زیر نمونه ای از نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را مشاهده می فرمایید. نقشه بردار خانم مهندس آبکار.

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه هوایی تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند دفترچه ای قدیمی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی جانمایی پلاک  78 اصلی سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه جانمایی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی آن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

انطباق نقشه ثبتی با منطقه مورد نظر

انطباق دادن نقشه ثبتی با محدوده مورد نظر ژئو رفرنس کردن نقشه ثبتی نام دارد. ژئو رفرنس کردن نقشه ثبتی با استفاده از نرم افزارای تخصصی مانند اتوکد و بر روی نقشه های هوایی منطقه با مقیاس یک دوهزارم ۱:۲۰۰۰ انجام می شود.

بنابراین با ژئو رفرنس کردن نقشه ثبتی می توان موقعیت چهارگوشه هر یک از قطعه های تفکیکی یا پلاک های ثبتی اصلی و فرعی را بر روی زمین پیدا کرد و این همان چیزی است که متقاضی برای پیدا کردن زمین گمشده خود نیاز دارد.

ژئو رفرنس کردن نقشه ثبتی بر وری نقشه ۱:۲۰۰۰ و تعیین محل دقیق پلاک های ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
ژئو رفرنس کردن نقشه ثبتی و تعیین محل دقیق پلاک های ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برای ۴ قطعه تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای تعیین موقعیت دقیق ملک از روی پلاک ثبتی سند دفترچه ای قدیمی (شاهنشاهی) در ساعات اداری تمام روزهای هفته تماس بگیرید تا پس از بررسی اولیه مدارک و اسناد مشاوره رایگان شوید.

گروه کارشناسان رسمی ما با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی، برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی انواع سند دفترچه ای، بنچاق، قولنامه های قدیمی و غیره اعلام آمادگی می کند.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!