نقشه پلاک های ثبتی پاکدشت کارشناس امور ثبتی دادگستری

نقشه پلاک های ثبتی منطقه پاکدشت در واقع نقشه های ثبتی قدیمی پاکدشت هستند که پلاک ثبتی اصلی و فرعی هر قطعه ملک در پاکدشت داخل آن درج شده است بطوریکه بر اساس همین شماره پلاک های ثبتی اصلی و فرعی برای هر ملک در پاکدشت سند دفترچه ایی منگوله دار برای اولین بار صادر شده است.

بنابراین با دسترسی به این نقشه های ثبتی قدیمی منطقه پاکدشت، هم می توان محل دقیق هر پلاک ثبتی در پاکدشت را مشخص کرد و هم می توان مشخص کرد که هر ملکی در پاکدشت دارای چه پلاک ثبتی اصلی و فرعی می باشد.

بنابراین متقاضیانی که سندهای قدیمی منگوله دار یا بنچاق و نسق در منطقه پاکدشت دارند ولی محل دقیق سند را نمی دانند، با ارسال عکس واضح از صفحات اول تا چهارم سند دفترچه ایی منگوله دار و یا پاراگراف سوم بنچاق که نوشته شده است ” ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی ..” برای کارشناسان امور ثبتی دادگستری تیم ما ،تخصصی منطقه پاکدشت ، می توانند از محل دقیق چهارگوشه ی پلاک ثبتی مندرج در سند های پاکدشت اطلاع پیدا کنند.

همچنین متقاضیانی که محل ملک در پاکدشت را می دانند اما پلاک ثبتی ملک را نمی دانند، با ارسال لینک لوکیشن وسط ملک برای کارشناسان امور ثبتی تیم ما ، می توانند پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک مورد نظر را استعلام بگیرند.

نقشه های ثبتی پاکدشت

نقشه های ثبتی پاکدشت، کروکی هایی قدیمی از پلاک های ثبتی منطقه ثبتی پاکدشت می‌باشند که به دو صورت نقشه های تفکیکی و نقشه های پلاکی پاکدشت می باشند . در نقشه های تفکیکی هر ملک با شماره قطعه مشخص شده است  و در واقع این نقشه ها نقشه های تفکیکی زمان تفکیک ملک مادر در منطقه پاکدشت می باشند . این نقشه مربوط به زمانی است که عملیات ثبتی برای اولین بار در منطقه پاکدشت انجام گرفته و ملک ها بر اساس تحدید حدود اداره ثبت پاکدشت، پلاک ثبتی گرفته اند .

این نقشه ها یا همان کروکی های ثبتی در منطقه پاکدشت از لحاظ دقت نقشه ای در تمام جهات دقت پایینی دارند و بیشتر نشان دهنده نحوه قرارگیری قطعات کنار یکدیگر در منطقه پاکدشت هستند. البته برای بالا بردن میزان دقت در نقشه های ثبتی پاکدشت ، روی بعضی از اضلاع املاک متراژ طول و یا مساحت هر قطعه نیز ذکر شده است.

سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شماره‌ای را به صورت اصلی و فرعی به هر ملک اختصاص می‌دهد.

در بعضی از نقشه های ثبتی تفکیکی پاکدشت پس از صدور سند به قطعات تفکیکی پاکدشت شماره پلاک ثبتی تعلق گرفته که این قطعات نیز به نقشه های ثبتی پاکدشت اضافه شده است که موجب تکمیل تر شدن نقشه های ثبتی پاکدشت گردیده است .

این شماره در صفحه دوم سمت راست بالای دفترچه سند مالکیت درج می‌شود. در مورد سندهای تک برگی نیز درقسمت مشخصات ملک که اولین پاراگراف است در خط دوم به شماره پلاک اصلی و فرعی و همچنین در صورتی که پلاک از پلاک دیگری مفروز و مجزا شده باشد، شماره آن پلاکها درج می شود.

برای شناسایی اراضی مختلف، سازمان کل ثبت اسناد و املاک کشور آن‌ها را به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌کند و به هر کدام یک شمارۀ پلاک اصلی می‌دهد.

این قطعۀ مادر سپس به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شود و هر بخش دارای یک شمارۀ پلاک فرعی هم می‌شود.

به این ترتیب مشخص می‌شود هر زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و در کدام بخش آن قرار گرفته است.

جداسازی شمارۀ اصلی از فرعی با علامت ممیز (/) است. به صورتی که شمارۀ اصلی در سمت چپ و شمارۀ فرعی در سمت راست ممیز درج می‌شود.

به طور مثال برای شمارۀ پلاک ۲۲/۱۳۵۱ عدد ۲۲ که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شمارۀ پلاک ثبتی اصلی ملک است و عدد ۱۳۵۱ که در سمت راست ممیز نوشته شده است، شمارۀ فرعی ملک است.

به این ترتیب مشخص می‌شود، یک زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر در منطقه پاکدشت است و کدام بخش از آن را به خود اختصاص داده است.

بنابراین شمارۀ پلاک ثبتی اصلی برای قطعۀ مادر در منطقه پاکدشت صادر شده و پس از آن، هر بخش کوچک تری که از قطعۀ اصلی جدا شود یک شمارۀ پلاک فرعی در منطقه پاکدشت هم خواهد داشت.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی را می‌توانیم به نام کوچک و نام خانوادگی افراد تشبیه کنیم. ترکیب دو شماره اصلی و فرعی تحت عنوان شمارۀ پلاک ثبتی هر قطعه شناخته می‌شود.

با دانستن این شماره پلاک ثبتی و دسترسی داشتن به اطلاعات ثبتی محدوده ثبتی پاکدشت می توان ملک را شناسایی و موقعیت دقیق آن را روی زمین پیدا کرد. به این عملیات جانمایی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام UTM گفته می شود که حاصل آن نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی است.

همچنین ممکن است، در سند یک ملک، با کلمات «مفروز» و «مجزی شده» برخورد کنیم. کلمه مفروز که بر وزن مفعول است از فعل افراز (به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر) مشتق شده و معنی آن «جدا کرده شده» است.

کلمۀ مجزی هم به معنای جزء‌جزء شده است. همان ‌طور که پیش از این توضیح داده شد هنگامی که قطعات فرعی به قطعات فرعی کوچکتر از خود تفکیک و تقسیم می‌شوند، به آن قطعات فرعی و کوچکتر به اصطلاح «مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی شماره… از اصلی مذکور» گفته می‌شود.

این نقشه های ثبتی منطقه پاکدشت را با استفاده از روش های نقشه برداری و تجربه کارشناسی امور ثبتی در منطقه پاکدشت ، باید به نقشه های مختصات دار معروف به نقشه یو تی ام UTM تبدیل نمود , جهت ارائه نظریه کارشناسی استفاده نمود .

عملیات جانمایی پلاک ثبتی در واقع ژئورفرنس کردن کروکی های ثبتی قدیمی است بطوریکه کروکی ثبتی قدیمی به زمین طبیعی منطقه مورد نظر بچسبد و بدین ترتیب چهارگوشه هر قطعه بر روی زمین فیکس می شود.

سپس مختصات یو تی ام هر گوشه قابل استخراج است که نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی صحت و دقت آن را تایید می کند. اکنون تمام این مراحل در نقشه UTM یو تی ام منعکس شده و جهت تحویل به اداره ثبت مربوطه ممهور می شود.

نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

عکس هوایی قطعه های تفکیکی نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی جانمایی قطعه های تفکیکی نقشه ثبتی بر روی زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

پیدا کردن محل دقیق پلاک ثبتی از روی سند در پاکدشت

همانطور که در بند بالا مطالعه کردید ، انجام دقیق عملیات جانمایی پلاک ثبتی در پاکدشت نیازمند داشتن بانک قوی اطلاعات ثبتی پاکدشت و از آن مهمتر تجربه چندین ساله در امر جانمایی می باشد و صرفا شخصی با داشتن فقط نقشه ثبتی نمی تواند جانمایی درستی انجام دهد .

کارشناس رسمی امور ثبتی دادگستری منطقه پاکدشت ، جهت جانمایی پلاک ثبتی واقع در منطقه پاکدشت می بایست به دفاتر ثبت املاک پاکدشت و بانک اطلاعات کاداستر منطقه پاکدشت نیز دسترسی داشته باشد تابتواند نقشه نهایی و محل ملک را از چند جنبه چک کند تا اشتباهی رخ ندهد.

نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی منطقه پاکدشت برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی در پاکدشت به اطلاعات مندرج در صفحه اول دوم سوم و چهارم سند دفترچه ای و یا تصویر پاراگراف سوم بنچاق نیاز دارد.

اما در شرایطی که اصل سند گم شده است، سند مفقود شده است یا عمدا یا سهوا از بین رفته است، در صورتی که یک نسخه کپی از صفحات سند موجود باشد که خوانا باشد به طوری که نوشته ها و شماره ها چاپ واضحی داشته باشند، می توان از کپی سند برای جانمایی پلاک ثبتی استفاده کرد.

در صورتی که قسمت از نوشته ها در نسخه کپی سند کمرنگ باشد به طوری که قابل خواندن نباشد، اگر شامل اطلاعات اصلی نباشد مسئله ای نیست اما اگر همین قسمت ناخوانا شامل کلمه ای اساسی و مهم باشد ممکن است کار جانمایی پلاک ثبتی غیر ممکن شود.

همچنین شماره ها و اعداد مندرج در سند مربوط به منطقه پاکدشت از جمله اطلاعات اساسی و مهم هستند که هرگونه اشتباه در خواندن شماره ها، مستقیما منجر به بروز اشتباه در جانمایی پلاک ثبتی واقع در پاکدشت می شود.

استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در پاکدشت

با داشتن لوکیشن ملک می توانید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را استعلام بگیرید. لینک لوکیشن ملک را برای کارشناسان ما ارسال کنید تا در کمترین زمان پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را ارائه دهیم.

اگر ملکی را به صورت قولنامه ایی خریده اید و پلاک ثبتی در قولنامه ذکر نشده است

اگر قصد توقیف ملک را دارید که باید پلاک ثبتی اش را در دادخواست بنویسید

اگر قصد تقسیم ماترک ملک موروثی را از طریق دادگاه دارید و باید پلاک ثبتی ملک را به دادگاه اعلام کنید

اگر قصد خریداری ملکی را دارید که قصد دارید از اسناد و پلاک ثبتی ملک مطمئن شوید

اگر قصد اجرای حکم مهریه را دارید و باید اموال غیرمنقول شوهر از جمله ملک به دادگاه معرفی کنید

با کمک گروه کارشناسان رسمی امور ثبتی ما می توانید در کمترین زمان پلاک ثبتی ملک مورد را داشته باشید تا وقفه ایی در روند پرونده ایجاد نشود.

اما اگر صرفا قصد کنجکاوی در مورد پلاک ثبتی یک ملک را دارید، قطعا نمی توانید هیچ اطلاعاتی از ما کسب کنید چرا که نه تنها مورد راستی آزمایی قرار میگیرید بلکه هزینه استعلام پلاک ثبتی به نحوی است که فقط برای افراد هدفمند به صرفه باشد.

لذا کافی است با استفاده از نقشه گوگل مپ گوشی موبایل و یا اپلیکیش بلد، لینک لوکیشن ملک مورد نظر را ارسال کنید. لازم به تاکید است که نیازی نیست حضورا به محل ملک بروید.

شما می توانید آدرس ملک را در گوگل مپ یا اپلیکیشن بلد سرچ کنید و بعد از پیدا کردن ملک مورد نظر روی نقشه، انگشت خود را در وسط ملک قرار دهید تا گزینه اشتراک گذاشتن لوکیشن در پایین صفحه نمایش داده شود. سپس این لینک را از طریق هر یک از پیام رسان های ایرانی یا خارجی شامل واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا و … برای ما ارسال کنید.

اگر ملک مورد نظر زمین خالی بزرگ است، برای تشخیص بهتر می توانید گوگل مپ گوشی را روی حالت ماهواره بگذارید تا نقشه (گوگل مپ) تبدیل به عکس ماهواره ایی (گوگل ارث) بشود. واضح است که تشخیص ملک با دیدن عکس راحت تر از نقشه است.

متقاضیان محترم خدمات امور ثبتی بر اساس نقشه های ثبتی قدیمی پلاک های ثبتی منطقه پاکدشت می توانند جهت مشاوره و ثبت درخواست با ما تماس بگیرند.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی منطقه کرج

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!