مختصات یو تی ام

تفاوت اصلی نقشه یو تی ام UTM با نقشه های دیگر در سیستم مختصات یا همان شبکه بندی روی نقشه است ، در نقشه برداری نقشه باید چند مشخصه اصلی داشته باشد تا بتوان آن را نقشه نامید که دو مورد اصلی آن ۱ – سیستم مختصات (شبکه بندی روی نقشه با اعداد کنار نویس آن) ۲- مقیاس یا اسکیل می باشد که اگر بر روی نقشه ای یکی از این دو مورد مشخص نباشد آن برگه حاوی اطلاعات یک کروکی بیشتر نیست و نمی توان آن را نقشه نامید ، پس از عنوان این مطلب باید گفت هر نقشه ای با هر حجم اطلاعاتی را می توان در سیستم مختصات یو تی ام نشان داد و آن را نقشه یو تی ام نامید اما نکته مهم در مورد نقشه های املاک مشخص بودن مشخصه هایی چون ابعاد ، مساحت و زوایا روی نقشه است که باید با دقت بالا مشخص باشند .

سیستم مختصات یو تی ام UTM چیست؟

سیستم مختصات یو تی ام UTM یک سیستم مختصات جهانی است که در ایران نقرر شده است کلیه ادارات و سازمانهای مرتبط با امور اراضی و ملک ، بر اساس سیستم مختصات یو تی ام UTM کار کنند.

سیستم کاداستر کشور برای صدئر هرگونه سند مالکیت نیز بر اساس سیستم مختصات یو تی ام UTM می باشد.

سیستم مختصات یو تی ام UTM برای هر نقطه عدد منحصر بفردی را در نظر میگیرد که شامل دو قسمت است. قسمت اول یا X یک عدد ۵ رقمی است و قسمت دوم یا Y یک عدد ۶ رقمی است.که رقم های بعد از ممیز نیز نشانهدهده دقت مختصات یو تی ام UTM است.

که این اعداد به صورت جدول مختصات یو تی ام UTM در کنار نقشه یو تی ام UTM درج می شود.

پس بصورت خلاصه در نقشه های یو تی ام UTM املاک که جهت ارائه به ثبت و شهرداری ها آماده می گردند باید مشخصه های زیر وجود داشته باشد :

  • جدول مختصات یو تی ام UTM ملک مورد نظر بر روی نقشه درج شده باشد.
  • ملک بر روی نقشه دو هزارم (نقشه هوایی) و یا عکس هوایی (در مناطقی که نقشه هوایی وجود ندارد) جانمایی شده باشد.
  • ابعاد و مساحت ها در آن با دقت سانتیمتر مشخص باشد .
  • همچنین با توجه به نیاز سفارش دهنده در آن اطلاعات اضافه ای مثل عرض معابر و گذرهای اطراف مشخص باشد یا میزان فاصله تا عارضه ای خاص درج گردد و یا زوایای اضلاع در آن مشخص باشد و یا میزان اضافه طول و اضافه مساحت ملک در نقشه درج شده باشد.

در اینجا چند نوع نقشه آورده شده است که بتوانید نقشه ها را با هم و با معیارهای مطرح شده برای نقشه یو تی ام مقایسه کنید تا براحتی بتوانید یک نقشه یو تی ام استاندارد را بشناسید:

فرق یو تی ام-نمونه نقشه یو تی ام-دانلود یو تی ام-نرم افزار یو تی ام-یو تی ام با گوشی-چگونه نقشه یو تی ام تهیه کنیم-مختصات یو تی ام در گوگل

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی جانمایی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی جانمایی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی سند روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی سند روی عکس هوایی بر اساس حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعریض گذر جهت مشخص شدن مساحتی از ملک که در گذر شهرداری افتاده است نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه برداری ارتفاعی برای تهیه نقشه توپوگرافی زمین با نقاط ارتفاعی و تعیین شیب زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه برداری ارتفاعی برای تهیه نقشه توپوگرافی زمین با نقاط ارتفاعی و تعیین شیب زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه برداری نقاط ارتفاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه برداری نقاط ارتفاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام محل درختها نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام محل درختها نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه مساحی آپارتمانها نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه مساحی آپارتمانها تعیین مساحت دقیق آپارتمانهای یک طبقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ساختمان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ساختمان نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

جهت تهیه نقشه یو تی ام UTM استاندارد و مطابق نیاز ادارات ثبت ، شهرداری ها و … با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!