مراحل گرفتن سند زمین مشاعی

درخواست سند تک برگی مشاعی و یا تبدیل سند منگوله دار مشاعی به سند تک برگی برای زمین های مشاعی مانند زمین های عادی است و تنها قسمت سخت کار تهیه نقشه یو تی ام UTM ملک مشاعی است چون تعیین حدود ملک مشاعی مخصوصا وقتی مساحت بزرگ است تقریبا دشوار می شود.

وقتی دستور تهیه نقشه یو تی ام UTM به مالک ابلاغ می شود، توسط ادارات ثبت، شهرداری ها و یا سازمان های دیگر مرتبط با امور اراضی مانند سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و غیره، مالک موظف است به صورت مستقل با هزینه شخصی، نقشه یو تی ام UTM دقیق ملک را توسط یکی از کارشناسان رسمی نقشه برداری تهیه و نقشه مهرشده را به ارگان مربوطه در مدت زمان تعیین شده تحویل دهد.

در مواردی که مساحت زمین کم است و مالک اشراف کامل به حد و مرز اربعه (شمالا، شرقا، جنوبا، غربا) ملک دارد :

  1. ملک دیوارکش و حصارکشی شده است
  2. ملک محدود به ملک های مجاور شده به طوری چهارطرف ملک بسته شده است
  3. ملک با مرزهای طبیعی مانند نهر، سنگ چین و غیره قابل رویت است

نقشه بردار کارشناس رسمی طبق آنچه مالک به عنوان حدود ملک خود در محل ملک به نقشه بردار نشان می دهد (طبق معرفی مالک) نقشه برداری را انجام و حدود و مساحت را تایید می کند.

نقشه یو تی ام UTM ملک مشاعی طبق معرفی مالک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام پیاده سازی ملک های مجاور برای سند مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پیاده سازی ملک های مجاور مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

 اما در مواردی که مساحت زمین چندین هزار مترمربع است، مالک به حد و مرز دقیق ملک (با دقتی که مد نظر ادارت و سازمانهای مربوطه است) نمی تواند واقف باشد چرا که امکان پذیر نیست.

در این مواقع تنها گزینه برای تثبیت و تایید حدود و مساحت ملک، جانمایی پلاک ثبتی است. در عملیات جانمایی پلاک ثبتی حدود اربعه ی ملک و مساحت آن طبق آنچه که قطعه مادر در زمان سند به قطعات فرعی تفکیک شده بود استخراج و جانمایی می شود.

یکی از موارد پر کاربرد این عملیات در مورد گرفاتن سند برای زمین های مشاعی است. طبق دستورالعمل ادارت ثبت در مورد صدور سند زمین های مشاعی لازم است در نقشه یو تی ام زمین مشاعی علاوه بر خود قطعه، قطعه مادر نیز آورده شود که عموما قطعه مادر چندین هزارمتری است و راهی جز جانمایی پلاک ثبتی برای آوردن آن در نقشه وجود ندارد.

نمونه نقشه یو تی ام زمین کشاورزی مشاعی جهت اخذ سند تک برگی مشاعی. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام زمین کشاورزی مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام زمین مسکونی مشاعی جهت اخذ سند تک برگی مشاعی. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نمونه نقشه یو تی ام زمین مسکونی مشاعی جهت اخذ سند تک برگی مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه هوایی برای گرفتن سند مشاعی

برعکس زمین های مسکونی که بر اساس شبکه خیابانها به صورت منظم جانمایی و سپس با دیوارکشی تثبیت می شوند٬ در مورد زمینهای کشاورزی به عدم وجود شبکه خیابان منظم شهری ٬ راهها و گذرها ٬ که عمدتا به صورت خاکی و نامنظم هستند٬ نمی توانند ملاک مناسبی برای جانمایی دقیق ملک باشند.

به علاوه اینکه خود این گذرها در معرض تغییرات آتی و تعریض طبق طرح های تفصیلی هستند. در بسیاری موارد در مورد زمین های کشاورزی شاهد این تناقض هستیم که در سند منگوله دار حدود اربعه ملک به گذرهایی با عرض مشخص درج شده است اما در واقعیت نه تنها گذری در محدوده ملک وجود ندارد بلکه گذر فرضی در سند با کشت پوشانده شده است که این مسئله جانمایی دقیق ملک را بسیار دشوار می کند.

به طوری که گاهی اوقات یک دیوار در محدوده می شود ملاک عمل جانمایی برای بقیه ی مالکین. در صورتی که در دقت و صحت خود آن دیوار شبهه وجود دارد.

البته تا زمانی که قرار است این قطعات زمین تنها جهت کشت و با کاربری کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرند٬ خطاهای چند متری در تعیین مرزها چندان مهم نیست. اما همانطور که میدانید بسیاری از محدوده های کشاورزی با گسترش شهرها (احداث خیابانها و خطوط مترو و غیره)٬ تغییر کابری به بافت شهری می دهند.

تثبیت موقعیت هر ملک با دقت بالا برای اخذ سند تک برگی و تغییر کاربری الزامی است و اینجاست که خطا در دیوارکشی ممکن است منجر به تجاوز به ملک های مجاور و بروز اختلافات ملکی شود.

در زیر نمونه هایی از تثبیت عرصه زمین های بزرگ بر روی نقشه هوایی منطقه آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار.

نقشه یو تی ام UTM جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود مقیاس ۱:۵۰۰ بر روی نقشه هوایی ۱:۲۰۰۰ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

جانمایی زمین مشاعی روی عکس هوایی

البته گاهی اوقات برای اینکه درک بهتری از وضعیت و کاربری ملک و محدوده ملک داشته باشیم علاوه بر جانمایی ملک مشاع روی نقشه هوایی منطقه ، جانمایی زمین مشاعی روی عکس هوایی نیز انجام می شود.

در زیر نمونه ای از جانمایی زمین مشاع روی نقشه هوایی و در عین حال روی عکس هوایی منطقه آورده شده است. همانطور که می بینید عکس هوایی می تواند مکمل نقشه هوایی باشد. نقشه بردار خانم مهندس آبکار.

نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی نقشه بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تعیین پلاک ثبتی محدوده تحت تصرف برای درخواست سند ماده ۱۴۷ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در اینجا به عنوان کارشناس رسمی امور ثبتی توصیه می کنیم اگر قصد هزینه کردن برای دیوارکشی و اخذ سند تک برگی برای ملک دارید٬ تنها روش  تعیین و پیاده سازی حدود اربعه ی ملک بر روی زمین، جانمایی پلاک ثبتی بر اساس اطلاعات مندرج در سند و سپس پیاده کردن مختصات دقیق چهارگوشه ی ملک بر روی زمین با دستگاههای دقیق نقشه برداری زمینی است.

در صورت تمایل به استفاده از خدمات نقشه برداری گروه کارشناسی ما در مورد جانمایی ملک بر روی زمین برای مشاوره و برآورد هزینه تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!