نقشه برداری دادگستری امور ثبتی مدیریت خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری و امور ثبتی- گروه کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی

با مدیریت خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

تخصص های ما:

جانمایی پلاک ثبتی روی نقشه هوایی

(پیدا کردن آدرس ملک از روی پلاک ثبتی)

استعلام ثبتی فوری

(استعلام پلاک ثبتی – استعلام نام مالک – استعلام گردش ثبتی- استعلام آخرین وضعیت ثبتی)

ثبت نام درخواست سند مالکیت ماده ۱۴۷

(تهیه نقشه یو تی ام و گواهی تعیین مختصات-تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی-انجام کل مراحل ثبت نام )

اختلاف طول و مساحت ملک با سند

(اختلاف مساحت سند-طولها و مساحت دقیق وضع موجود-نقشه کادر-تایید پلاک ثبتی)

نقشه متراژ دقیق آپارتمان

(تعیین مساحت دقیق آپارتمانهای مسکونی و واحدهای تجاری – جانمایی پارکینگ ها)

کارشناسی ارزیابی ملک

(گزارش ارزیابی ملک ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری)

انواع نقشه برای تامین دلیل دادگاه

پرونده اختلافات ملکی

(بررسی سابقه ثبتی – تایید پلاک ثبتی و مساحت ملک – کسری مساحت – مطالبه بهای ملک از شهرداری – خلع ید تصرف دولتی یا شخصی)

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!