سامانه درخواست سند

سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

یکی از الزامات ثبت درخواست سند مالکیت در سایت قانون تعیین تکلیف املاک بی سند، نقشه یو تی ام وضع موجود ملک است. در نقشه یو تی ام UTM استاندارد، موقعیت ملک و ابعاد و مساحت دقیق ملک آورده شده است که همین مساحت و همین حدود اربعه عینا وارد سند تک برگی ملک خواهد شد.

یکی دیگر از اطلاعاتی که در هنگام پر کردن فرم ثبت درخواست سند باید نوشته شود، پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک است.

در صورتی که در جایی در مدارک تان پلاک ثبتی ملک ذکر شده است می توانید از آن استفاده کنید اما در صورتی که پلاک ثبتی ملک را نمی دانید باید جهت تعیین پلاک ثبتی به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه کنید تا پلاک ثبتی ملک را استخراج کنند.

در غیر اینصورت ثبت نام شما ناقص خواهد ماند اگر فیلد پلاک ثبتی اصلی و فرعی را پر نکنید. البته سیستم از شما ایراد نخواهد گرفت و شما می توانید ثبت نام خود را تکمیل کنید.

اما روزی که نوبت مراجعه حضوری شما در اداره ثبت برای ارائه اصل مدارک است، در صورت نداشتن نقشه جانمایی پلاک ثبتی و ندانستن پلاک ثبتی ملک، پرونده نقص مدارک می خورد تا مالک به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری جهت تعیین پلاک ثبتی ملک مراجعه کند و نقشه جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی را تحویل کارشناس پرونده در اداره ثبت دهد. درخواست سند بدون نقشه یو تی ام UTM امکانپذیر نیست

روش مشخص کردن پلاک ثبتی فرعی ملک

برای تعیین پلاک ثبتی ملک متقاضی باید لوکیشن وسط ملک را برای ما ارسال کند تا کارشناسان رسمی امور ثبتی ما بر اساس اطلاعات ثبتی مانند نقشه ثبتی قدیمی منطقه و همچنین دسترسی به بانک جامع کاداستر کشور بتوانند پلاک ثبتی ملک مورد نظر را استخراج کنند:

روش ارسال لوکیشن برای ما:

نمونه نقشه های ثبتی قدیمی:

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

تعیین پلاک ثبتی فرعی ملک و شماره قطعه تفکیکی با انطباق نقشه ثبتی بر روی محدوده مورد نظر. بنابراین مشخص می شود که طبق نقشه ثبتی هر ملک چه پلاک ثبتی فرعی و چه شماره قطعه تفکیکی دارد:

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گام به گام ثبت نام در سامانه ماده ۱۴۷ قانون تعیین تکلیف سند

اگر زمین یا ساختمان بدون سند مالکیت رسمی دارید حتما در اینترنت به دنبال راه حلی برای اخذ سند مالکیت جستجو کرده اید.

جواب قطعی سوال شما قانونی تحت عنوان ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاید سند رسمی ” است.

در ابتدای شروع این قانون که در گذشته به ماده ۱۴۷ معروف بود، اعلام کردند که برای ثبت نام درخواست سند مالکیت نیاز به تهیه نقشه یو تی ام UTM نیست. فقط کافی است مختصات جغرافیایی مرکز ملک را در فرم بنویسید.

اما در حال حاضر تا نقشه یو تی ام UTM و گواهی مختصات ملک را در سایت آپلود نکنید ثبت نام تکمیل نمی شود.

فرم ثبت نام درخواست سند مالکیت ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
فرم ثبت نام درخواست سند مالکیت ماده ۱۴۷ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین قبل از ورود به سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” باید اسکن نقشه یو تی ام UTM را آماده داشته باشید که در سایت آپلود کنید.

نقشه یو تی ام UTM  برای درخواست سند مالکیت باید یک نقشه کامل شامل طولهای دقیق و مساحت دقیق باشد.

اگر مالک پلاک ثبتی ملک را بداند و از صحت آن اطمینان داشته باشد ، در نقشه یو تی ام UTM نوشته می شود :

پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی طبق معرفی/اعلام متقاضی”

یعنی مسئولیت صحت پلاک ثبتی به عهده نقشه بردار نیست.

اما اگر متقاضی پلاک ثبتی ملک را نداند و یا از صحت آن اطمینان نداشته باشد باید حتما قبل از پر کردن فرم ،  پلاک ثبتی دقیق ملک توسط نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی استخراج شود و به این ترتیب در نقشه یو تی ام UTM نوشته می شود:

 ”  پلاک ثبتی … فرعی از …. اصلی برای ملک با مختصات  یو تی ام UTM درج شده در نقشه گواهی می شود”

به این ترتیب تمام مسئولیت صحت  پلاک ثبتی به عهده نقشه برداری است که نقشه یو تی ام UTM را امضا و ممهور کرده است.

نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعیین پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تعیین پلاک ثبتی محدوده تحت تصرف برای درخواست سند ماده ۱۴۷ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته در بسیاری موارد که متقاضی از صحت پلاک ثبتی ملک اطمینان دارد نیز اداره ثبت توقع دارد یک کارشناس رسمی امور ثبتی صحت آن را تایید کند.

بنابراین بهترین کار این است یک نقشه یو تی ام UTM کامل و بدون نقص تهیه کنید گرچه هزینه این نوع نقشه یو تی ام UTM طبیعتا بالاتر خواهد بود اما درجا تایید می شود.

در ادامه نمونه هایی از نقشه یو تی ام برای ثبت نام درخواست سند را مشاهده می فرمایید. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام ماده 147نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ماده ۱۴۷نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبت نام درخواست سند ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برای سند تک برگی ماده ۱۴۷نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

پس از تهیه نقشه یو تی ام لازم است تصویر نقشه یو تی ام UTM را به حجم کمتر از ۱۵۰ کیلوبایت برسانید که قابل اپلود کردن در سایت باشد.

این نقشه در واقع همان نقشه کاداستری است که قرار است پایین سمت راست سند تک برگ شما چاپ شود.

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همچنین فرم خام گواهی تعیین مختصات را باید دانلود کنید و بر اساس اطلاعات نقشه تکمیل کنید و در سایت آپلود کنید:

فرم گواهی مختصات ثبت نام درخواست سند قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
فرم گواهی مختصات ثبت نام درخواست سند قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده ۱۴۷ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همچنین پس از تکمیل ثبت نام و پرینت کردن فرم تقاضانامه، باید این فرم را امضا کنید و اثر انگشت بزنید و به همراه یک نسخه کپی از نقشه یو تی ام UTM به ادراه ثبت مربوطه با پست سفارشی ارسال کنید.

وقتی اداره ثبت فرم تقاضامه و کپی نقشه یو تی ام UTM ملک شما را دریافت کرد و بررسی اولیه انجام شد به گوشی موبایل شما پیامکی ارسال می شود که در آن روز و ساعت مراجعه حضوری به اداره ثبت اعلام شده است.

روزی که به اداره ثبت مراجعه می کنید باید اصل نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی را تحویل کاشناس مربوطه دهید.

همانطور که ملاحظه می کنید نقشه یو تی ام UTM یکی از مدارک اصلی و مهم در ثبت نام درخواست سند مالکیت است که در همه مراحل به همراه مدارکی که مالکیت شما را اثبات می کند یک پکیج کامل را تشکیل می دهد.

نبودن نقشه یو تی ام UTM در پرونده به معنای نقص مدارک است و تا زمانی که متقاضی نقشه یو تی ام UTM ملک را تحویل کارشناس اداره ثبت ندهد پرونده به صورت تعلیقی باقی می ماند.

پیشنها ما این است قبل از اینکه نوبت مراجعه حضوری به اداره ثبت و تشکیل دادگاه فرا برسد مدارک و مستندات خود را تکمیل کنید که پرونده به دلیل نقص مدارک متوقف نشود.

مطالب مرتبط:

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!