نقشه یو تی ام تجمیع ملک برای شهرداری

سند تک برگی ملک تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام UTM دقیق ابعاد و مساحت برای ملک های تجمیعی الزامی است.

در بسیاری از موارد ساخت و ساز ملک تجمیعی می باشد و احتمال اینکه مساحت و ابعاد وضع موجود قطعه ملک حاصل از کوبیدن قطعات تجمیعی مساوی با مساحت حاصل از جمع عددی مساحت سندی قطعات نباشد بسیار زیاد است. چرا که در گذشته ابزار دقیق نقشه برداری برای تعیین مساحت دقیق ملک وجود نداشته است٬ معمولا بین مساحت واقعی ملک و مساحت سندی ملک اختلاف وجود دارد. حال هر چه تعداد قطعات تجمیعی بیشتر باشند٬ اختلاف مساحت واقعی مجموع قطعات با جمع عددی مساحت درج شده در سندها بیشتر خواهد شد.

به این دلیل است که نقشه برداری دقیق از ملک جهت تهیه نقشه یو تی ام UTM در مورد ملک های تجمیعی برای صدور سند تک برگی تجمیعی الزامی است.

جهت تهیه نقشه یو تی ام UTM دقیق تعیین ابعاد و مساحت ملک ٬ مورد تایید ادارات ثبت جهت صدور سند تک برگی تجمیعی٬ توسط کارشناسان رسمی نقشه برداری امور ثبتی با ما تماس بگیرید. مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ملک های تجمیعی

در پروسه ی تجمیع دو یا چند قطعه ملک جهت کوبیدن و ساختن، پلاک های ثبتی ملک ها از بین می رود و یک پلاک ثبتی جدید برای مساحت حاصل از مجموع ملک ها صادر می شود.

اگر ملک های اولیه سند تک برگی داشته باشند, پلاک ثبتی و مساحت درج شده در سند تک برگی ملاک عمل شهرداری و اداره ثبت قرار خواهد گرفت. اما اگر ملک ها قدیمی باشند و سند منگوله دار دفترچه ای داشته باشند, به دلیل دقیق نبودن مساحت در سند های قدیمی و همچنین نیاز به اطمینان اداره ثبت از درست بودن موقعیت ملک منتسب به سند دفترچه ای , دستور تهیه نقشه یو تی ام UTM (ابعاد و مساحت دقیق ملک) و همچنین نقشه جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناسان رسمی نقشه برداری نظام مهندسی و دادگستری امور ثبتی به مالک داده می شود.

نمونه نقشه یو تی ام تجمیع ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹:

نقشه کادر طولها و مساحت قطعه های تجمیع ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه کادر طولها و مساحت دقیق قطعه های تجمیعی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک کلنگی تجمیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک کلنگی تجمیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تجمیع ملک و اصلاح گذر اجرای طرح تعریض گذر شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تجمیع ملک و اصلاح گذر اجرای طرح تعریض گذر شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام افراز و تفکیک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز و تفکیک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تجمیع نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

ابتدا شهرداری و سپس اداره ثبت از این نقشه های دقیق یو تی ام UTM وضع موجود ملک و جانمایی پلاک ثبتی (سابقه ثبتی ملک) برای صدور جواز و صدور سند تک برگی تجمیعی استفاده می کنند.

جهت استفاده از کارشناسان رسمی گروه کارشناسی ما برای تهیه نقشه های دقیق وضع موجود ملک با به روز ترین و دقیق ترین دستگاههای نقشه برداری و تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با دسترسی داشتن به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی, تماس بگیرید. بهترین روش و کمترین هزینه با توجه به شرایط ملک و البته تضمین شده از نظر “تایید بدون تردید”  توسط شهرداری و اداره ثبت مربوطه, به شما معرفی و کار در کمترین زمان انجام خواهد شد.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!