سند تک برگ برای ملک های قولنامه ای

صدور سند ۶ دانگ برای املاک قولنامه ای

مالکیت بدون سند رسمی سالیان سال است که در برخی از شهرها و روستاها سبب شده تا کلاهبرداران و سوءاستفاده کنندگان از اراضی بتوانند از این خلاء قانونی بهره برداری سوء کنند و با زمین خواری به صورت چراغ خاموش، املاک زیادی را تصرف کنند.

براي حل مشكل متقاضياني كه املاك خود را به صورت عادي خريداري کرده اند و نيز مالكان رسمي كه مالكيت آنها به نحو مشاعي است و به دليل فوت يا مفقودالاثر بودن مالك رسمي و ورثه وي و يا عدم دسترسي به مالك يا مالكان رسمي تاكنون موفق به اخذ سند مالكيت شش دانگ نشده اند ، قانوني تحت عنوان «قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي» در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و آیين نامه اجرايي آن در تاريخ ۲۵/۴/۹۱ به تصويب ریيس محترم قوه قضایيه رسيده است. از این رو در جهت تسهيل در رسيدگي به درخواست متقاضيان، سامانه پذيرش الكترونيكي تقاضاها تهيه شده تا متقاضيان با مراجعه به سايت سازمان به آدرس www.ssaa.ir به راحتي بتوانند تقاضاي خود را به واحد ثبتي ارسال کنند، تا سازمان ثبت پس از بررسی بر اساس مستندات و اسناد سازمان ثبت، سند تک‌برگ ۶ دانگ برای مالکان صادر کند.

بر اساس ماده «۱» قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي، ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند، لیکن به علت وجود حداقل یکی از موارد ، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسر نمی باشد.

بر اساس ماده«۲» قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي كساني كه اراضي متعلق به دولت يا موسسات دولتي را در تصرف دارند، مشمول مقررات اين قانون نمي باشند و بايستي مستقيما از طريق سازمان راه و شهرسازي خواسته خود را تعقيب کنند.

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹