شماره گذاری پارکینگ آپارتمان

شماره گذاری پارکینگ ها در یک ساختمان نوساز توسط نقشه بردار کارشناس تفکیک آپارتمانهای نظام مهندسی انجام می شود که در واقع نماینده اداره ثبت است ; طبق توافق نامه فی مابین ادارات ثبت و سازمان نظام مهندسی ساختمان هر استان.

نقشه بردار کارشناس رسمی تفکیک آپارتمانها مستقیما از نظام مهندسی تعیین و برای بازدید ساختمان به ماموریت فرستاده می شود. بنابراین مالک یا سازنده هیچ گونه دخل و تصرفی در انتخاب نقشه بردار ندارند و حق تقاضای نقشه بردار خاصی را هم ندارند. دلیل سخت گیری سازمان نظام مهندسی در این رابطه این است که کار بدون هیچ گونه تبانی (بین سازنده و کارشناس) و هیچ گونه اعمال نظر شخصی انجام شود.

بنابراین می توانید کاملا اطمینان داشته باشید که هیچ گونه اجحاف حقی صورت نخواهد گرفت و شماره گذاری پارکینگ ها کاملا بر اساس دستورالعمل اجرایی اداره ثبت انجام می شود و در همه ساختمانها به صورت یکسان اعمال می شود.

خلاصه عامیانه قانون شماره گذاری پارکینگ های ساختمان به این صورت است که برخلاف واحدهای آپارتمان که از طبقه همکف شماره گذاری شروع می شودو به طبقات بالا می رود، شماره گذاری پارکینگ ها از طبقه همکف شروع می شود و به طبقات پایین ( زیرزمین -۱ ، زیرزمین -۲، و … ) می رود.

بنابراین پارکینگ شماره یک در طبقه همکف ساختمان و پارکینگ شماره آخر در زیرزمین قرار می گیرد. اگر ساختمانی ۵ طبقه داشته باشد و ۲۰ واحدی باشد بطوریکه یکی از واحدهای طبقه پنجم واحد شماره ۲۰ است، پارکینگ شماره ۲۰ در زیرزمین قرار می گیرد.

متاسفانه این یک اشتباه متداول است که خریدار آپارتمان تصور می کند پارکینگی که متعلق به واحد بالاترین طبقه یک ساختمان است، پارکینگی است که بالاترین طبقه را در طبقات پارکینگ دارد. مثلا در یک ساختمان ۵ طبقه با دو طبقه زیرزمین، پارکینگ واحدهای طبقه پنجم در همکف قراردارند. در صورتی که برعکس آن صحت دارد.

اما نکته مهمتر این است که پارکینگ متعلق به هر واحد آپارتمانی ، الزاما پارکینگ هم شماره با آپارتمان نیست. به این معنی که مثلا پارکینگ شماره ۵ الزاما متعلق به واحد آپارتمان شماره ۵ نمی باشد. بنابراین چه اهمیتی دارد که شماره گداری پارکینگ ها به چه صورت باشد! این مالک ساختمان است که تصمیم می گیرد چه شماره پارکینگی متعلق به چه شماره آپارتمانی باشد. معمولا این موضوع توافقی است که هنگام سند زدن در دفترخانه به صورت رسمی ثبت می شود. به همین دلیل است که معمولا کسانی که زودتر واحدهای آپارتمان یک ساختمان نوساز را پیش خرید کنند، آزادی عمل بیشتری برای چانه زنی با مالک در مورد گرفتن پارکینگ های بهتر دارند. البته فراموش نکنید که هر توافقی د رمورد پارکینگ را به صورت رسمی ثبت کنید و از مالک امضا بگیرید در غیر اینصورت مالک می تواند برخلاف توافق اولیه عمل کند و پارکینگی را که قولش را به شما داده است برای خریدار دیگری در دفترخانه ثبت کند. لذا قول شفاهی کافی نمی باشد!

اما چطور پارکینگ مورد توافق را کتبی کنیم؟ اگر بگوییم پارکینگ کنار انباری یا پارکینگ کنار ستون. این کافی نیست. چون ممکن است چندین انباری و یا ستون در کرنرهای مختلف وجود داشته باشد. بهترین راه حل اشاره به نقشه معماری و ذکر شماره پارکینگ در نقشه معماری است.

باید حتما نقشه معماری را بررسی کنید که هم ممهور باشد ومورد تایید شهرداری باشد و حتما هم ذکر کنید ” مندرج در نقشه معماری ممهور به مهر دفتر خدمات الکترونیک شماره …. “.

ذکر عنوان نقشه معماری از این جهت اهمیت دارد که شماره پارکینگها در نقشه معماری با شماره پارکینگهایی که بعدا کارشناس نظام مهندسی به هر پارکینگ می دهد ممکن است متفاوت است و دلیل آن این است که نقشه معماری از طبق دستورالعمل های فنی شهرداری است و نقشه تفکیک آپارتمانها طبق دستورالعمل حقوقی-فنی ادارات ثبت است.

به عنوان مثال پارکینگ شماره ۵ در نقشه معماری ممکن است شماره ۷ در نقشه تفکیکی نظام مهندسی داشته باشد. اما وقتی از قبل در توافق نامه فی ما بین مالک و خریدار ذکر شده است پارکینگ شماره ۵ طبق نقشه معماری، این پارکینگ جای مشخصی در نقشه معماری دارد و اکنون هنگام سند زدن در دفترخانه مالک موظف است همان موقعیت را به نام خریدار بزند که شماره آن طبق صورت مجلس تفکیکی تعیین می شود.

بنابراین در توافق بر سر پارکینگ، موقعیت پارکینگ مهم است نه شماره پارکینگ.

با توجه به اینکه این موضوع می تواند محل بسیاری از اختلافات ملکی باشد، لازم است در صورتی که در مورد تعیین پارکینگ با مالک دچار مشکل شدید حتما از یک نقشه بردار کارشناس رسمی تفکیک آپارتمان نظام مهندسی کمک بگیرید تا موضوع به صورت قانونی حل شود. در هر صورت موقعیت پارکینگ از اهمیت ویژه ای از لحاظ پارک راحتتر، محدود چرخش بهتر، نداشتن مزاحم، در معرض باز و بسته شدن درب ورودی نبودن و … برخوردار است که در قیمت و مشتری پسند بودن آپارتمان بسیار موثر است.

در مورد انباریها نیز مانند پارکینگها از طبقه بالا به پایین شماره گذاری انجام می شود. با این نکته که در برخی از ساختمانها در پشت بام انباری تعبیه شده است که بنابراین شماره گذاری از پشت بام شروع می شود چون پشت بام بالاترین طبقه تلقی می شود.

جهت روشن تر شدن مطلب، در زیر نمونه هایی از شماره گذاری پارکینگ ها و انباریها در نقشه های تفکیکی آپارتمانها آورده شده است.

نمونه نقشه تفکیک اپارتمان تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی نظام مهندسی
نمونه نقشه تفکیک اپارتمان تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی نظام مهندسی

در پایان توصیه می شود هنگام معامله آپارتمان و نوشتن قولنامه، تمام جزییات و تعهدات راجع به موقعیت پارکینگ و انباری کتبی و امضا شود تا در صورت بروز مشکل بتوانید به مراجع ذی ربط مراجعه و احقاق حق کنید.

روش تعیین مساحت دقیق آپارتمان

قبل از شروع توضیحات تاکید می گردد که برآورد مساحت دقیق آپارتمانهای مسکونی، واحدهای تجاری، انباری ها و همچنین جانمایی پارکینگ ها صرفا در حیطه تخصص نقشه برداران کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان است که برای این کار آموزش حرفه ای دیده اند و دوره های تخصصی را گذرانده اند.

 جهت محاسبه مساحت واقعی وضع موجود ملک باید نقشه تفکیکی کل ساختمان را تهیه نمود برای انجام این امر ابتدا باید با دوربین نقشه برداری کل عرصه ملک را بهمراه محل ستون‌ها ، آسانسور، راه پله ، لابی ، راهرو ، ورودی، دیوارها و مابقی مشاعات را برداشت نمود سپس این کار را برای همه طبقات گسترش داد و در صورت لزوم در نمای ساختمان نقاط مهم و اساسی دور تا دور ملک و نقاط ثابتی مثل گوشه های بالکن ها و پنجره ها را برداشت نمود سپس با متر کشی های داخلی ضخامت دیوارها و اندازه هایی که با دوربین قابل دسترس نبودند را برداشت نمود در انتها پس از اندازه گیری کلیه اندازه های مورد لزوم و یکبار بررسی تمام اندازه گیری ها بصورتی که طولی از قلم نیافتاده باشد این کار را پایان داد ، حالا باید پس از تخلیه دوربین و پیاده نمودن اندازه گیری های انجام شده نقشه واقعی تمامی طبقات را ترسیم نمود و بر اساس نقشه تولید شده و قوانین ثبتی در مورد نوع محاسبه مساحت به محاسبه مساحت تمامی قسمت‌های مشاعی و اختصاصی پرداخت تا مساحت هر قسمت از جمله آپارتمان ، تجاری انباری و پارکینگ مشخص گردد ، بهتر است پس از این کار نقشه با محل بررسی گردد و در انتها مساحتها نهایی گردد با توجه به روش کار مساحتی که از این روش به دست می آید با مساحتی که در پایانکار و یا نقشه معماری ذکر می شود همخوانی ندارد و در واقع آن مساحت ها مساحتهای محاسباتی است در صورتی که این مساحت ، مساحت واقعی آپارتمانی است و دقت این روش بسیار بالاست و این روشی است که در طی چندین سال کار تفکیک گروه ما استفاده می نماید و حتی از این روش می توان برای چک و بررسی دقت مساحت درج شده در سند و تصحیح احتمالی آن استفاده نمود .

در زیر نمونه نقشه تفکیک آپارتمانهای یک ساختمان ۶ واحدی آورده شده است.

به عنوان کارشناس رسمی تفکیک آپارتمانهای با تخصص تفکیک برج های مسکونی پیچیده تهران در زیر نمونه یکی از کارهای تفکیک برج های مسکونی را ارائه داده ایم.