روش تعیین مساحت آپارتمان-متراژ واقعی آپارتمان

قبل از شروع توضیحات تاکید می گردد که برآورد متراژ آپارتمان در سند تک برگ، واحدهای تجاری، انباری ها و همچنین جانمایی پارکینگ ها صرفا در حیطه تخصص نقشه برداران کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان است که برای این کار آموزش حرفه ای دیده اند و دوره های تخصصی را گذرانده اند.

نحوه محاسبه متراژ آپارتمان در سند تک برگ

 جهت محاسبه متراژ آپارتمان در سند تک برگ باید نقشه تفکیکی کل ساختمان را تهیه نمود برای انجام این امر ابتدا باید با دوربین نقشه برداری کل عرصه ملک را بهمراه محل ستون‌ها ، آسانسور، راه پله ، لابی ، راهرو ، ورودی، دیوارها و مابقی مشاعات را برداشت نمود سپس این کار را برای همه طبقات گسترش داد

در صورت لزوم در نمای ساختمان نقاط مهم و اساسی دور تا دور ملک و نقاط ثابتی مثل گوشه های بالکن ها و پنجره ها را برداشت نمود سپس با متر کشی های داخلی ضخامت دیوارها و اندازه هایی که با دوربین قابل دسترس نبودند را برداشت نمود.

در انتها پس از اندازه گیری کلیه اندازه های مورد لزوم و یکبار بررسی تمام اندازه گیری ها بصورتی که طولی از قلم نیافتاده باشد این کار را پایان داد ، حالا باید پس از تخلیه دوربین و پیاده نمودن اندازه گیری های انجام شده نقشه واقعی تمامی طبقات را ترسیم نمود

سپس بر اساس نقشه تولید شده و قوانین ثبتی در مورد نوع محاسبه مساحت به محاسبه مساحت تمامی قسمت‌های مشاعی و اختصاصی پرداخت.

تا مساحت هر قسمت از جمله آپارتمان ، تجاری انباری و پارکینگ مشخص گردد ، بهتر است پس از این کار نقشه با محل بررسی گردد و در انتها مساحتها نهایی گردد.

با توجه به روش کار مساحتی که از روش تعین متراژ آپارتمان در سند تک برگ به دست می آید با مساحتی که در پایانکار و یا نقشه معماری ذکر می شود همخوانی ندارد.

تفاوت مساحت پایانکار با مساحت سند تک برگ

در واقع مساحت های پایانکار مساحتهای محاسباتی است در صورتی که این مساحت ، مساحت واقعی آپارتمان است و دقت این روش بسیار بالاست

این روشی است که در طی چندین سال کار تفکیک گروه ما استفاده می نماید و حتی از این روش می توان برای چک و بررسی دقت مساحت درج شده در سند و تصحیح احتمالی آن استفاده نمود .

در زیر نمونه نقشه تفکیک آپارتمانهای یک ساختمان ۶ واحدی آورده شده است.

نقشه برداری تفکیک آپارتمانها مساحت دقیق هر واحد آپارتمان در یک طبقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه برداری تفکیک آپارتمانها مساحت دقیق هر واحد آپارتمان در یک طبقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به عنوان کارشناس رسمی تفکیک آپارتمانهای با تخصص تفکیک برج های مسکونی پیچیده تهران در زیر نمونه یکی از کارهای تفکیک برج های مسکونی را ارائه داده ایم.

نقشه مساحت آپارتمانها نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه مساحت آپارتمانهای برج مسکونی با عرصه نامتقارن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در پایان توصیه می شود هنگام معامله آپارتمان و نوشتن قولنامه، تمام جزییات و تعهدات راجع به موقعیت پارکینگ و انباری کتبی و امضا شود تا در صورت بروز مشکل بتوانید به مراجع ذی ربط مراجعه و احقاق حق کنید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!