کارشناسی تعیین پارگینگ مزاحم

نمونه نقشه جانمایی پارکینگهای سالم و مزاحم توسط خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی تفکیک آپارتمانهای تهران

مطلب این قسمت در مورد اندازه ی استاندارد پارکینگ می باشد. طول استاندارد پارکینگ ۵ متر است و عرض در مورد پارکینگ تکی ۲/۲۵ متر در مورد پارکینگ دو تایی ۴/۵ متر و در مورد پارکینگ سه تایی۶/۵ متر می باشد.

اما این اندازه ها با توجه به شرایط ساختمان و موقعیت راه پله و آسانسور در طبقه ی پارکینگ ها قابل انعطاف و طبق نظر کارشناسی که قرار است پارکینگ های تایید و مهر کند می باشد. یعنی کارشناس نقشه بردار تفکیک آپارتمانها که در زمان بازدید تصمیم نهایی برای طول و عرض پارکینگها و همچنین سالم یا مزاحم بودن پارکینگ ها را می گیرد. حتی اگر لازم باشد کارشناس اقدام که تست عملی وضعیت پارکینگ می کند. یعنی با ماشین تست می کند که آیا فضای گردش کافی برای پارک بدون مشکل وجود تامین شده است یا خیر.

بنابراین تا زمانی که کارشناس تفکیک آپارتمانها از ملک بازدید نکرده است و نظر خود را اعلام نکرده است نمی توان روی تعداد و نوع پارکینگ ها حساب قطعی باز کرد.

 لذا به عنوان کارشناس رسمی تفکیک آپارتمانها در تهرن توصیه می کنم در صورتی که آپارتمان نوساز بدون سند پیش خرید می کنید درصدی از مبلغ معامله را بابت تعیین تکلیف نهایی پارکینگ به تسویه بعد از صور سند موکول نمایید.

اخیرا در ساختمانی مجبور به حذف سه پارکینگ شدم که متاسفانه سازنده آپارتمانها را با پارکینگ فروخته بود و خریدار مبلغ را تسویه حساب کرده بود. خریدار علاوه بر اینکه آپارتمان بدون پارکینگ نصیبش شده بود باید طی یک پروسه ی طولانی شکایت جهت بازپس گیری مبلغ پارکینگ دوندگی کند.

متاسفانه برخی سازنده ها با تبانی با کارشناس شهرداری تعداد پارکینگی بیشتر از تعداد مجاز پارکینگ قابل جانمایی با توجه به عرض و طول ملک برای ملک تاییدیه می گیرند و اقدام به فروش واحدهای اپارتمانی می کنند. در صورتی که تکلیف نهایی تعداد و وضعیت پارکینگها پس از بازدید کارشناس نقشه بردار تفکیک آپارتمانها تعیین می گردد.

در صورتی که قصد پیش خرید آپارتمان دارید, قبل از تسویه حساب با سازنده از متراژ و وضعیت پارکینگ خود اطمینان حاصل کنید.

” پیش تفکیک ” عبارت است از تعیین متراژ دقیق آپارتمانها و وضعیت پارکینگ ها قبل از سند.

برای پیش تفکیک حتما از کارشناسانی که هم اکنون کارشناس رسمی و فعال در کار تفکیک آپارتمانها می باشند استفاده کنید. صرفا نقشه بردار بودن به معنی داشتن تبحر و صلاحیت انجام تفکیک آپارتمان نیست. نقشه برداران تفکیک آپارتمان تعداد محدودی هستند که دوره های خاص می بینند و اسم شان در لیست کارشناسان تفکیک آپارتمان نظام مهندسی قابل استعلام است.

در صورت نیاز به انجام امور پیش تفکیک , مساحت دقیق آپارتمان و تعیین وضعیت پارکینگها توسط کارشناسان رسمی تفکیک آپارتمان استان تهران می توانید تماس بگیرید.

خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی تفکیک آپارتمانها: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹