تعیین باقیمانده پلاک ثبتی

تعیین باقیمانده پلاک ثبتی به عهده اداره ثبت مربوطه و به درخواست مالکین ملک مشاعی صورت میگیرد. در شرایطی که قسمتهای زیادی از پلاک ثبتی مادر جدا شده و مستقلا پلاک ثبتی گرفته اند، لازم است محدوده ایی که از پلاک ثبتی مادر باقیمانده است تعیین تکلیف بشود و به عنوان باقیمانده پلاک ثبتی مادر به رسمیت شناخته بشود.

به این عملیات تعیین باقیمانده پلاک ثبتی مادر گفته می شود که عملیات بسیار پیچیده هم از لحاظ فنی یعنی تعیین حدود و مساحت دقیق و از لحاظ حقوقی یعنی تعیین مالکیت است.

قسمت فنی عملیات تعیین باقیمانده پلاک ثبتی ، به عهده نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری است و قسمت حقوقی آن با قسمت دفتر املاک اداره ثبت مربوطه است.

بنابراین تیم ما به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری در تخصص نقشه برداری و امور ثبتی ، تمام نقشه های لازم برای تشکیل پرونده جهت درخواست تعیین باقیمانده را تهیه و ممهور می کنند بطوریکه تضمین شده، تایید اداره ثبت مربوطه را اخذ کند و کار بدون معطلی به مرحله بعدی برود.

در ادامه مفهوم پلاک ثبتی و روش تهیه نقشه های لازم برای درخواست تعیین باقیمانده پلاک ثبتی را با ارائه نمونه کار، توضیح داده ایم.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی چیست؟

سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شماره‌ای را به صورت اصلی و فرعی به هر ملک اختصاص می‌دهد که این شماره در صفحه دوم سمت راست بالای دفترچه سند مالکیت درج می‌شود. لذا استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک طبق همین شماره ها انجام می شود که از یک رقمی تا پنج شش رقمی می توانند باشند.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

جداسازی شمارۀ اصلی از فرعی با علامت ممیز (/) است. به صورتی که شمارۀ اصلی در سمت چپ و شمارۀ فرعی در سمت راست ممیز درج می‌شود.

در مورد سندهای تک برگی نیز درقسمت مشخصات ملک که اولین پاراگراف است در خط دوم به شماره پلاک اصلی و فرعی و همچنین در صورتی که پلاک از پلاک دیگری مفروز و مجزا شده باشد، شماره آن پلاکها درج می شود.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند تک برگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای شناسایی اراضی مختلف، سازمان کل ثبت اسناد و املاک کشور آن‌ها را به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌کند و به هر کدام یک شمارۀ پلاک اصلی می‌دهد. این قطعۀ مادر سپس به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شود و هر بخش دارای یک شمارۀ پلاک فرعی هم می‌شود. به این ترتیب مشخص می‌شود هر زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و در کدام بخش آن قرار گرفته است.

در نمونه نقشه ثبتی زیر قطعه بندی پلاک ثبتی مادر را مشاهده می کنید. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به این ترتیب مشخص می‌شود، یک زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و کدام بخش از آن را به خود اختصاص داده است.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی را می‌توانیم به نام کوچک و نام خانوادگی افراد تشبیه کنیم. ترکیب دو شماره اصلی و فرعی تحت عنوان شمارۀ پلاک ثبتی هر قطعه شناخته می‌شود. که با دانستن این شماره پلاک ثبتی و دسترسی داشتن به اطلاعات ثبتی آن محدوده ثبتی می توان ملک را شناسایی و موقعیت دقیق آن را روی زمین پیدا کرد. به این عملیات جانمایی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام UTM گفته می شود که حاصل آن نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی است.

بنابراین شمارۀ پلاک ثبتی اصلی برای قطعۀ مادر صادر شده و پس از آن، هر بخش کوچک تری که از قطعۀ اصلی جدا شود یک شمارۀ پلاک فرعی هم خواهد داشت.

به طور مثال برای شمارۀ پلاک ۲۲/۱۳۵۱ عدد ۲۲ که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شمارۀ پلاک ثبتی اصلی ملک است و عدد ۱۳۵۱ که در سمت راست ممیز نوشته شده است، شمارۀ فرعی ملک است. (صفحه مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی مطالعه شود.)

ممکن است، در سند یک ملک، با کلمات «مفروز» و «مجزی شده» برخورد کنیم. کلمه مفروز که بر وزن مفعول است از فعل افراز (به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر) مشتق شده و معنی آن «جدا کرده شده» است. کلمۀ مجزی هم به معنای جزء‌جزء شده است. همان ‌طور که پیش از این توضیح داده شد هنگامی که قطعات فرعی به قطعات فرعی کوچکتر از خود تفکیک و تقسیم می‌شوند، به آن قطعات فرعی و کوچکتر به اصطلاح «مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی شماره… از اصلی مذکور» گفته می‌شود.

روش تهیه نقشه باقیمانده پلاک ثبتی

همانطور که احتمالا بدانید، طبق دستورالعمل ، تمام نقشه های تحویلی به کلیه ادارات و سازمانها و ارگانهای مرتبط با مور اراضی و ملک شامل ادارات ثبت، سازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان منابع طبیعی ، سازمان مسکن و شهرسازی و غیره.. باید در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM تهیه شده باشد.

بنابراین هر جا صحبت از الزام به تحویل نقشه برای تشکیل پرونده های امور ملکی باشد، منظور نقشه یو تی ام UTM است.

نقشه یو تی ام UTM چیست؟

نقشه یو تی ام UTM نقشه ای بر اساس یک سیستم مختصات جهانی است که در آن هر نقطه ای دارای مختصات منحصر به فرد بر روی کره زمین می باشد. به این معنا که وقتی نقشه یو تی ام  UTM ملک تهیه می گردد، مختصات گوشه های ملک با دقت سانتی متر بر روی کره زمین معلوم می گردد.

بنابراین هیچ زمین دیگری بر روی کره زمین دارای مختصات مشابه با این زمین نیست و به این ترتیب موقعیت ملک با دقت سانتی متر بر روی کره زمین تثبیت می گردد.

در راستای اجرای طرح کاداستر، تثبیت عرصه در بانک جامع کاداستر و داده آمایی پلاک ثبتی هر ملک الزامی شد بطوریکه متقاضیان هرگونه خدمات ملکی و ثبتی موظف به تحویل نقشه عرصه پلاک ثبتی مورد نظر در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM به ادارات ثبت اسناد و املاک هستند.

نقشه یو تی ام UTM  به معنای نقشه ای است که در آن گوشه های دقیق ملک با حروف انگلیسی ABCDEF…. و یا با شماره های  ۱۲۳۴۵۶……… مشخص شده است و در جدولی معروف به جدول مختصات یو تی ام UTM  برای هر گوشه دو عدد شش رقمی و هفت رقمی درج شده است. رقم های بعد از ممیز نشان دهنده دقت مختصات است که معمولا تا دو رقم اعشار کافی است چون دو رقم اعشار نشان دهنده دقت سانتی متری است که برای ادارات ثبت و شهرداری ها کافی است.

نمونه نقشه یو تی ام UTM  زیر تهیه شده توسط نقشه بردارخانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که میبینید محل دقیق گوشه های ملک تحت عنوان مختصات یو تی ام UTM به صورت جدول یو تی ام UTM بر روی نقشه درج می شود و پس زمینه آن نقشه هوایی دوهزارم ۱:۲۰۰۰ منطقه است.

در صورتیکه در محدوده ملک نقشه هوایی دوهزارم ۱:۲۰۰۰ موجود نباشد، باید از تصویر ماهواره ایی گوگل به عنوان پس زمینه استفاده کرد:

نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک بر روی تصویر ماهواره ایی گوگل ارث نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام UTM باقیمانده پلاک ثبتی بر روی تصویر ماهواره ایی گوگل ارث نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام UTM چیست؟

نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی چیست؟

قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک با توجه به پلاک آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه ثبتی محدوده ملک موجود باشد. برخی از مالکین نقشه ثبتی منطقه ملک خود را در بین اسناد و مدارک قدیمی مرتبط با ملک دارند که باید این نقشه را به اضافه اصل سند دفترچه ای به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل دهند تا نقشه بردار اقدام به پیاده کردن ملک بر روی زمین نماید. کارشناس  برای عملیات جانمایی پلاک ثبتی به اطلاعات مندرج در صفحه اول تا چهارم سند دفترچه ای نیاز دارد.

در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی را ملاحظه می فرمایید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

​​این نقشه های ثبتی قدیمی که در واقع نمی توان آنها را نقشه نامید، در واقع کروکی هایی هستند که باید طی یک پروسه پیچیده و تخصصی، که تنها در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی امور ثبتی است،  ژئو رفرنس شوند

 یعنی به زمین واقعی منطقه مورد نظر بچسبند تا مشخص شود هر قطعه زمین دقیقا کجا می افتد و به این ترتیب مختصات یو تی ام چهارگوشه هر قطعه زمین قابل استخراج است.

در شکل زیر چگونگی منطبق شدن نقشه ثبتی به زمین واقعی منطقعه آورده شده است: ( نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی و تعیین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اکنون در این مرحله، نقشه بردار با توجه به متراژهای آورده شده در نقشه پلاک ثبتی و با توجه به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در محدوده پلاک مورد نظر با استفاده از نرم افزارهای نقشه برداری ، حدود پلاک مورد نظر را بر روی نقشه هوایی یا عکس هوایی منطقه پیاده می نماید تا مختصات یو تی ام UTM دقیق هر یک از گوشه ها تعیین بشود.

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000
نقشه یو تی ام utm جانمایی پلاک ثبتی بر روی نقشه هوایی دوهزارم ۲۰۰۰ برای تعیین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام UTM تعیین باقیمانده پلاک ثبتی چیست؟

اکنون در این مرحله که نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی تهیه شده است و گوشه های دقیق پلاک ثبتی مشخص شده اند، قسمتهایی از پلاک ثبتی که جدا شده اند را از پلاک ثبتی مادر جدا می کنیم تا آنچه که باقی می ماند به عنوان باقیمانده پلاک ثبتی تعیین بشود.

اکنون حدود و مساحت دقیق باقیمانده پلاک ثبتی مادر کاملا مشخص شده و توسط کارشناس رسمی دادگستری تخصص امور ثبتی و نقشه برداری ممهور می شود تا تحویل اداره ثبت مربوطه شود.

در زیر نمونه های نقشه یو تی ام UTM تعیین باقیمانده پلاک ثبتی آورده شده است. تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹:

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰ تعیین باقیمانده پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک مشاعی جهت تعیین باقیمانده پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعیین باقیمانده پلاک ثبتی مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

لازم به ذکر است که در مواقعی که قسمتی از پلاک ثبتی در طرح خیابان شهرداری واقع شده است، تعیین باقیمانده پلاک ثبتی اهمیت زیادی دارد. چرا که شهرداری موظف است برای قسمتی از پلاک ثبتی که در طرح خیابان واقع شده است بهای ملک به قیمت روز را پرداخت کند و همچنین مالک یا مالکین می توانند برای باقیمانده ی پلاک ثبتی سند تک برگ بگیرند.

در این حالت نقشه بردار باید ابتدا گوشه های دقیق پلاک ثبتی را طی عملیات جانمایی پلاک ثبتی مشخص کند. سپس مقدار مساحتی که در طرح خیابان از بین رفته است و همچنین مقدار باقیمانده زمینها را محاسبه کند تا شهرداری و اداره ثبت طبق این نقشه عمل کنند

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برای ۴ قطعه تفکیکی که قسمتی از قطعه و یا کل قطعه در طرح خیابان افتاده است آورده ایم. نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹ :

نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی و تعیین باقیمانده طرح خیابان برای ۴ قطعه تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

تیم ما به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری در تخصص نقشه برداری و امور ثبتی ، تمام نقشه های لازم برای تشکیل پرونده جهت درخواست تعیین باقیمانده را تهیه و ممهور می کنند بطوریکه تضمین شده، تایید اداره ثبت مربوطه را اخذ کند و کار بدون معطلی به مرحله بعدی برود.

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

پیدا کردن نام و شماره تلفن مالک

یکی از تقاضاهای پر تکرار از کارشناسان امور ثبتی ما پیدا کردن نام مالک و شماره تلفن مالک است. همانطور که می دانید نام و شماره تلفن افراد جزو اطلاعات هویتی و محرمانه می باشد لذا نباید انتظار داشته باشید که پیدا کردن نام مالک و شماره تلفن آنها براحتی در دسترس است.

هدف از پیدا کردن نام مالک و شماره تلفن مالک می تواند متفاوت باشد که از بی اهمیت ترین تا حیاتی ترین آنها را اشاره می کنیم:

 به عنوان مثال شخصی به دنبال پیدا کردن نام مالک و شماره تلفن مالک آپارتمان همسایه خود است که مسئله ایی را در مورد ساختمان به اطلاع او برساند.

یا شخصی به دنبال پیدا کردن نام مالک و شماره تلفن مالک یک زمین است که بپرسد آیا قصد فروش دارد یا خیر.

شخصی به دنبال پیدا کردن نام مالک و شماره تلفن مالک است که پیشنهاد مشارکت در ساخت را مطرح کند.

و یا اساسا به دنبال پیدا کردن نام مالک و شماره تلفن مالک برای کنجکاوی هستند.

لذا با توجه به اینکه نام مالک یک ملک و شماره تلفن افراد جزو اطلاعات محرمانه می باشد، بدون دستور قضایی امکان دسترسی به آن وجود ندارد. لذا در صورت داشتن نامه قضایی می توانید از طریق اداره ثبت مربوطه نام مالک را استعلام بگیرید و سپس با داشتن نامه قضایی و همکاری مخابرات به شماره تلفن مالک دسترسی پیدا کنید.

اما مواردی وجود دارد که واقعا زمان کافی برای طی سیر اداری و اخذ نامه قضایی وجود ندارد. در این موارد گروه کارشناسان رسمی دادگستری-امور ثبتی ما با بررسی همه جانبه ی موضوع ، در صورت صلاحدید ، جهت ارائه نام مالک بدون نامه قضایی با متقاضی همکاری می کنند منوط به اینکه بعدها نامه قضایی را جهت ضمیمه به پرونده ارائه دهد.

اما بابت شماره تلفن مالک ، گروه کارشناسی ما هیچ گونه کمکی نمی تواند بکند چون دسترسی به شماره تلفن افراد از حیطه تخصص ما خارج است.

اولین قدم برای پیدا کردن نام مالک این است که پلاک ثبتی ملک را داشته باشیم. بنابراین با ارسال لوکیشن ملک توسط متقاضی برای کارشناسان رسمی دادگستری – امور ثبتی تیم ما ، پروسه تعیین پلاک ثبتی استارت می خورد که ممکن است سه روز زمان ببرد. سپس بر اساس شماره پلاک ثبتی ، نام مالک استخراج می شود.

پیدا کردن نام مالک با داشتن لوکیشن یا کد پستی

همانطور که گفته شد اولین قدم برای پیدا کردن نام مالک این است که پلاک ثبتی ملک را داشته باشیم.

استعلام پلاک ثبتی با داشتن کد پستی ملک یعنی از روی کد پستی ملک بتوان به اطلاعات پلاک ثبتی ملک شامل پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک دسترسی پیدا کرد.

استخراج پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک از بانک اطلاعات ثبتی (شامل نقشه های ثبتی قدیمی و سیستم کاداستر کشور)، در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی امور ثبتی است و کاری بسیاری فنی و زمانبر است.

البته ملک هایی که در بافت شهری هستند دارای کد پستی هستند ولی ملک هایی که به صورت زمین یا باغ خارج از بافت هستند، کد پستی ندارند و پلاک ثبتی را با استفاده از لوکیشن وسط ملک در می آوریم.

بنابراین در صورتیکه کد پستی ملک خود را ندارید، نگران نباشید. با ارسال یک لوکیشن از وسط ملک، تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی توسط تیم کارشناسان رسمی امور ثبتی ما انجام می شود.

ارتباط بین پلاک ثبتی با پلاک شهرداری و کد پستی

پلاک شهرداری یا همان پلاک آبی در واقع شماره ایی هست که بر سر در ملک کوبیده می شود و به صورت زوج و فرد در سمت شمالی و جنوبی کوچه ها تعریف شده است و تکرار می شود. اما پلاک ثبتی ملک که خود شامل دو بخش : پلاک اصلی و پلاک فرعی است هیچ ارتباطی با پلاک شهرداری و با کد پستی ملک ندارد و مرجع تعیین آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است بطوریکه به هیچ وجه تکراری نیست و هر ملک ، یک شماره پلاک ثبتی منحصر بفرد دارد و با هیچ ملک دیگری یکسان نیست.

بنابراین با داشتن پلاک شهرداری/پلاک آبی ملک و با داشتن کد پستی ملک می توان لوکیشن ملک را مشخص کرد و از روی لوکیشن ملک می توان مختصات جغرافیایی ملک را استخراج کرد و سپس با استفاده از مختصات ملک، پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را از بانک اطلاعات ثبتی استخراج کرد.

متاسفانه در حال حاضر سایت اداره پست ایران امکان استعلام نشانی از کد پستی را ندارد، اما در صورتی که متقاضیان قصد داشته باشند تا از طریق کد پستی خود و یا دیگران آدرس محل مورد نظر را دریافت نمایند بایستی به سامانه استعلام نشانی ایرانیان به نشانی اینترنتی sana.post.ir مراجعه نمایند. 

در سایت اداره پست تنها امکان دریافت کد پستی با وارد کردن آدرس وجود دارد و کاربر نمی تواند از طریق کد پستی آدرس مورد نظر را مشاهده کند. برای توضیحات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

دریافت آدرس دقیق از طریق کد پستی نیازمند داشتن مجوز است که متقاضیان بایستی به صورت حضوری به دفاتر خدمات پستی مراجعه نمایند. برای توضیحات بیشتر متن مقاله مطالعه شود.

یکی دیگر از سایت های استعلام نشانی از کد پستی سامانه استعلام آنلاین سرچ لاین به آدرس اینترنتی searchline.ir است.

در این سامانه امکان استعلام کد پستی و دریافت آدرس متقاضیان وجود دارد. در ادامه لینک ورود به سامانه استعلام آنلاین سرچ لاین ارائه شده است.

متقاضیان برای استفاده از سامانه سرچ آنلاین باید ابتدا پس از ورود ثبت نام کرده و سپس از طریق حساب کاربری خود وارد شوند. پس از ورود به حساب کاربری بر روی گزینه استعلام کد پستی کلیک کرده و در کادر مورد نظر کد پستی خود را وارد کنند و گزینه استعلام را انتخاب نمایند. سامانه پس از بررسی کد پستی متقاضی نام استان، شهر و شهرستان مربوط به کد پستی را نمایش می دهد. سایر بخش های آدرس متقاضی مانند آدرس کامل و تلفن ثابت تنها از طریق مراجعه به اداره پست و دریافت مجوز امکان پذیر است.

روشی دیگر برای پیدا کردن آدرس از روی کد پستی، جستجوی آدرس از روی پنج رقم ابتدا کد پستی است. بطوریکه پنج رقم اول کد پستی نشان دهنده استان، شهر و شهرستان محل مورد نظر است. در واقع تنها راه استعلام نشانی از کد پستی و پیدا کردن آدرس دقیق پستی مورد نظر تنها از طریق مراجعه حضوری به شرکت پست و احراز هویت کاربر امکان پذیر است.

بنابراین اگر فقط کد پستی ملک را دارید و محل/لوکیشن ملک را نمی دانید، ابتدا باید محل/آدرس/لوکیشن ملک را از روش های ذکر شده در بالا پیدا کنید و سپس با ارسال لوکیشن ملک برای کارشناسان ما، پروسه تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک شروع شود.

استعلام نام و شماره تلفن مالک با ارسال کد پستی

همانطور که گفته شد ، اگر فقط کد پستی ملک را دارید و محل/لوکیشن ملک را نمی دانید، ابتدا باید محل/آدرس/لوکیشن ملک را از روش های ذکر شده در بالا پیدا کنید و سپس با ارسال لوکیشن ملک برای کارشناسان ما، پروسه تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک شروع شود.

با استفاده از نقشه گوگل مپ گوشی موبایل و یا اپلیکیش بلد، لینک لوکیشن ملک مورد نظر را ارسال کنید.

لازم به تاکید است که نیازی نیست حضورا به محل ملک بروید. به همان روشی که برای تاکسی اینترنتی اسنپ استفاده می کنید می توانید آدرس ملک را روی نقشه گوگل مپ پیدا کنید و بعد گوشی را به حال عکس ماهواره ایی بگذارید تا با دیدن عکس هوایی منطقه راحتتر بتوانید ملک مورد نظرتان را پیدا کنید.

ابتدا آدرس ملک را در گوگل مپ یا اپلیکیشن بلد سرچ کنید و بعد از پیدا کردن ملک مورد نظر روی نقشه، انگشت خود را در وسط ملک قرار دهید تا گزینه اشتراک گذاشتن لوکیشن در پایین صفحه نمایش داده شود. سپس این لینک را از طریق هر یک از پیام رسان های ایرانی یا خارجی شامل واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا و … برای ما ارسال کنید.

اگر ملک مورد نظر زمین خالی بزرگ است، برای تشخیص بهتر زمین خود می توانید گوگل مپ گوشی را روی حالت ماهواره بگذارید تا نقشه (گوگل مپ) تبدیل به عکس ماهواره ایی (گوگل ارث) بشود. با دیدن عکس ماهواره ایی منطقه، به راحتی می توانید زمین خود را شناسایی کنید و وسط زمین را نشانه بگیرید تا علامت قطره ی قرمز رنگ به معنای لوکیشن ظاهر شود. سپس پایین صفحه اشتراک گذاری را انتخاب کنید تا بتوانید نقطه ی مورد نظر به صورت لینک لوکیشن برای ما ارسال کنید.

همچنین متقاضیان می توانند وارد سایت “تهران من” شهرداری شوند و ملک خود را روی نقشه سایت شهرداری پیدا کنند تا با کلیک بر روی ملک مورد نظر مختصات یو تی ام آن نمایش داده شود. سپس از صفحه اسکرین شات بگیرند و برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

استعلام حوزه ثبتی با کد پستی

برای اطلاع از حوزه ثبتی ملک در استان تهران، ابتدا بر اساس تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران باید مشخص شود که ملک در کدامیک از نواحی ثبتی واقع شده است. اگر ملک داخل شهر تهران واقع شده باشد جزو ناحیه ثبتی تهران بزرگ است که خود به حوزه های ثبتی شمیران- زیبادشت-قلهک-کن-تهرانپارس سعادت آباد-رودکی-شهرآرا-مولوی-یافت آباد-پیروزی-خاوران-شهرری-نارمک-ولیعصر-لویزان تقسیم شده است.

اما اگر در حومه تهران واقع شده باشد جزو نواحی ثبتی:

فشم – لواسان – پردیس – دماوند – فیروزکوه – پاکدشت – کهریزک – پیشوا – ورامین – قرچک – رباط کریم – حسن آباد – شهریار- اسلامشهر – ملارد – شهرقدس – بهارستان

می باشد که با توجه به موقعیت ملک و نقشه تقسیمات نواحی ثبتی می توان ناحیه ثبتی ملک را مشخص کرد.

نقشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی تهران بزرگ
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی تهران بزرگ

روش تعیین پلاک ثبتی با استفاده از کد پستی و لوکیشن

همانطور که گفته شد ابتدا باید با استفاده از کد پستی ملک، آدرس دقیق ملک را پیدا کرد. سپس با استفاده از آدرس دقیق ملک، لوکیشن دقیق ملک را بدست آورد و سپس با استفاده از لوکیشن ملک، مختصات دقیق ملک را بدست آورد.

اکنون کارشناس رسمی امور ثبتی ، با استفاده از مختصات ملک می تواند حوزه ثبتی و سپس پلاک ثبتی اصلی ملک را بدست آورد.

در مرحله آخر، با جستجو در بانک اطلاعات ثبتی شامل نقشه های ثبتی قدیمی و سیستم کاداستر کشور، پلاک ثبتی فرعی ملک را که شماره ایی منحصر بفرد برای ملک مورد نظر هست را بدست بیاورد و به متقاضی اعلام نماید.

پلاک ثبتی فرعی دقیقا مانند کد پستی ، یک شماره منحصر بفرد است که با هیچ ملک دیگری یکسان نیست.

پروسه استعلام پلاک ثبتی با کد پستی، پروسه ایی فنی و بسیار پیچیده است که ممکن است یک هفته زمان ببرد. بخصوص در مناطقی که بهم ریختگی اطلاعات ثبتی وجود دارد و یا نقشه های ثبتی قدیمی از بین رفته اند و مرجع مشخصی برای دسترسی به شماره های فرعی وجود ندارد.

لذا تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک جزو خدمات گران قیمت و کاملا تخصص است.

استخراج نام آخرین مالک بر اساس پلاک ثبتی

اکنون پس از مشخص شدن پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک، با دسترسی کارشناسان رسمی دادگستری – امور ثبتی ما به بانک اطلاعات ثبتی و پرونده های ثبتی، نام آخرین مالک ثبت شده در سیستم اداره ثبت مربوطه استخراج می شود.

برای استعلام نام مالک و پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک با هر نوع کاربری شامل زمین خالی ، خانه کلنگی و یا آپارتمان ، می توانید بدون مراجعه حضوری و فقط با ارسال کد پستی و لوکیشن ملک به کارشناسان رسمی دادگستری تخصص امور ثبتی ما اقدام کنید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

سند گرفتن در سال ۱۴۰۳ چقدر خرج دارد؟

یکی از سوالات پر تکرار متقاضیان سند تک برگی در سال ۱۴۰۳ این است که سند گرفتن چقدر خرج دارد و چقدر طول می کشد.

اولا لازم به تاکید است که ارزش ملک فاقد سند رسمی بسیار پایین تر از ملک دارای سند تک برگی است. با توجه به قیمت قابل توجه هر مترمربع ملک ، آیا واقعا به تاخیر انداختن اخذ سند تک برگی به دلیل هزینه آن معقول است؟ ضمن اینکه روز به روز با بالاتر رفتن قیمت ملک، متعاقبا هزینه ها و سخت گیری های اداره ثبت بیشتر می شود.

تا به حال، مالک ملک های فاقد سند رسمی یا معروف به ملک های قولنامه ایی، این اختیار را داشت که انتخاب کند برای ملک سند تک برگی بگیرد یا خیر. اما اخیرا طبق مصوبه دولت، کلیه قولنامه ها تا ۴ سال آینده فاقد اعتبار اعلام می شوند و مالکینی که جهت تبدیل قولنامه به سند تک برگی اقدام نکرده باشند از نظر حقوقی سلب مالکیت هستند بطوریکه در هیچیک از مراجع قضایی، قولنامه به عنوان مدرک مالکیت شناخته نمی شود.

بنابراین همه ی مالکین ملک های قولنامه ایی مکلف هستند جهت ثبت درخواست سند مالکیت از طریق ” سامانه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی” اقدام کنند و شماره پرونده و کد رهگیری دریافت کنند تا بدین ترتیب ادعای مالکیت خود را ثبت کنند در غیر اینصورت حق مالکیتی برای خود قائل نیستند.

نکته بسیار مهم این است که هر کس زودتر ادعای مالکیت خود را در سامانه درخواست سند مالکیت ثبت کند، از نظر حقوقی به مدعی ها یا معارضین دیگر الویت دارد. چه از نظر دادگاه و چه از نظر ادارات ثبت.

لذا تاخیر در ثبت درخواست سند مالکیت به هیچ وجه جایز نیست. البته از زمان اعلام این مصوبه، شاهد هجوم قابل توجهی از متقاضیان برای ثبت درخواست سند مالکیت هستیم که همین موضوع باعث طولانی تر شدن صف انتظار نوبت دهی برای رسیدگی به پرونده است. توصیه می کنیم سریعتر اقدام کنید که هر روز تاخیر به معنای عقب افتادن حداقل ۵۰ نفری در صف درخواست خواهد بود.

مهمترین اصل برای امکان گرفتن سند تک برگی برای ملک قولنامه ایی، تصرف است. اگر متقاضی در ملک تصرف دارد یعنی بخش بزرگی از راه گرفتن سند تک برگی را پیموده است. به همین است که ملک های دارای بنا که مالک یا مستاجر قانونی مالک در آن ساکن است، با احتمال بسیار زیاد رای مثبت هیات کارشناسی اداره ثبت را دریافت می کنند.

اما ملک هایی که به صورت زمین خالی و فاقد بنا هستند، به دلیل عدم امکان اثبات تصرف، مسیر طولانی تری را در پیش دارند. کما اینکه به دلیل آسان بودن تنظیم قولنامه جعلی، معمولا برای چنین زمین هایی چند نفر مدعی وجود دارد که تصمیم گیری را برای هیات کارشناسی دشوار می کند و عموما از صدور رای امتناع می کنند که ممکن است سالها طول بکشد.

مراحل گرفتن سند در سال ۱۴۰۳

با توجه به مقدمه ایی که ارائه شد، پیشنهاد می کنیم به عنوان قدم اول، جهت دیوارکشی ملک و جمع آوری مدارکی که اثبات تصرف را آسان نماید اقدام کنید. مانند پرداخت عوارض شهرداری و مالیات و یا قبوض آب و برق و تلفن و اگر هیچیک از این موارد مقدور نیست، تنظیم استشهاد محلی و جمع آوری امضاء همسایه ها و معتمدین محل می تواند بسیار کمک کننده باشد.

تهیه نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات

برای تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ باید اکیپ نقشه برداری در محل ملک حاضر شود و با دستگاه های دقیق ، دیوارکشی دور تا دور ملک را نقشه برداری کنند.

هدف همه ی متقاضیان از تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، رسیدن به سند تک برگی است. در واقع نقشه یو تی ام UTM

 همان نقشه ی کاداستر است که پایین سند تک برگی چاپ خواهد شد.

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ نقشه ای است که مختصات یو تی ام UTM دقیق گوشه های ملک بر روی نقشه درج شده است و پیش زمینه ی نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ بصورت نقشه هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ یک دو هزارم است که نقشه های پوششی معروف تهیه شده توسط سازمان نقشه برداری کشور هستند.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه نقشه ۱:۲۰۰۰ نقشه هوایی یک دوهزارم سازمان نقشه برداری کشور (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹) را مشاهده می کنید:

نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM برای سند گرفتن در سال ۱۴۰۳ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک چند گوشه برای سند گرفتن در سال ۱۴۰۳ تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM ملک تودلی برای سند گرفتن در سال ۱۴۰۳ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM زمین قولنامه ای برای گرفتن سند ذر سال ۱۴۰۳ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک قولنامه ایی برای گرفتن سند سال ۱۴۰۳ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که گفته شد نقشه هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ یا نقشه های هوایی دو هزارم بصورت پوششی کل کشور را پوشش داده اند که آخرین بار از طریق عکس برداری هوایی در سال ۱۳۸۱ تهیه شده اند و دقیق ترین نقشه های هوایی موجود هستند.

نقشه های هوایی ۱:۲۰۰۰ یک دو هزارم پوششی هستند یعنی سعی شده است که اکثر مناطق کشور پوشش داده شوند اما در صورتیکه در منطقه ایی نقشه هوایی ۱:۲۰۰۰ وجود نداشته باشد، کارشناس نقشه برداری می تواند به عنوان پیش زمینه از عکس هوایی گوگل ارث استفاده نماید.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه عکس هوایی گوگل ارث Google earth (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹) را مشاهده می کنید:

جانمایی سند روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه عکس هوایی گوگل ارث Google earth (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)
جانمایی پلاک ثبتی روی تصویر ماهواره ایی گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی روی تصویر ماهواره ایی گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی نقشه بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام UTM ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه عکس هوایی گوگل ارث Google earth (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

معمولا مناطق خارج از محدوده شهری بدون جمعیت و یا مناطق ممنوعه و نظامی و حفاظت شده و یا مناطق مرزی فاقد نقشه هوایی ۱:۲۰۰۰ یک دوهزارم هستند.

تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳  بر اساس شرایط و مساحت ملک متفاوت است.

مهمترین اصل در تعیین روش تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ این است که آیا دور تا دور ملک دیوار کشی وجود دارد یا خیر؟

گر ملک شما زمین خالی با دیوار کشی است و یا به صورت خانه کلنگی است ، قطعا نیاز به نقشه برداری زمینی با دستگاه نقشه برداری مانند دوربین نقشه برداری یا دستگاه جی پی اس دارد. اما در موارد زیر نیازی به نقشه برداری زمینی نیست. بلکه از نقشه یو تی ام UTM از طریق روش های تخصصی دیگر تهیه می شود.

 1. اگر ملک مورد نظر زمین خالی بدون دیوارکشی باشد، دیوارکشی زمینهای مجاور معیاری برای تعیین مرز این زمین قرار خواهد گرفت. اما اگر زمینهای مجاور نیز دیوارکشی نداشته باشند، نزدیک ترین قطعه زمین به زمین مورد نظر که دارای دیوارکشی است ملاک قرار میگیرد.

یعنی از طریق بررسی سیستم کاداستر محدوده زمین مورد نظر، کارشناس نقشه برداری می تواند معیاری برای تعیین مختصات دقیق گوشه های زمین مورد نظر پیدا کند بطوریکه مغایرتی با بانک اطلاعات کاداستر کشور پیش نیاید. لذا این کار تماما دفتری هست و نیاز به عملیات زمینی نقشه برداری ندارد.

البته برخی نقشه برداران آماتور که دسترسی به بانک کاداستر کشور ندارند ، سعی می کنند از طریق نقشه برداری زمینی و با کمک خود مالک گوشه های زمین مورد نظر را موقعیت یابی کنند که این روش خطای زیادی دارد و نقشه یو تی ام UTM  تهیه شده از این طریق، ارزشی ندارد و مورد قبول ادارات ثبت نمی باشد.

لذا کارشناس نقشه بردار مربوطه جهت رفع مسئولیت خود، جمله ایی به نقشه یو تی ام UTM  تهیه شده با این روش اضافه می کند که ” موقعیت گوشه های ملک توسط متقاضی معرفی شده است” یا “ مختصات یو تی ام ملک طبق تعرفه ی مالک “.

گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما ، با دسترسی به بانک اطلاعات کاداستر کشور، بهترین روش که مورد تایید و تاکید ادارات ثبت است را اتخاذ می کنند بطوریکه نقشه یو تی ام UTM تهیه شده طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ ، درجا تایید شود.

تکمیل زنجیره ی قولنامه های قبلی

در مرحله بعد، تکمیل اسناد مالکیتی مانند زنجیره ی قولنامه ها است که از آخرین مالک ثبت شده در اداره ثبت ، به شما به عنوان آخرین مالک قولنامه ایی رسیده باشد. یعنی تمام قولنامه هایی که چند دست چرخیده است تا به شما برسد را داشته باشد.

اما اکثر افراد صرفا قولنامه خود و نهایتا یکی قبل از خود را دارند. اگر دسترسی به مالکین قبلی دارید بهتر است جهت تکمیل زنجیره ی قولنامه ها ، از ایشان درخواست کنید که یک کپی برابر اصل در اختیار شما قرار دهند.

تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی برای گرفتن سند ۱۴۰۳

گام بعدی که بسیار مهم است، اطمینان از اینکه ملک دارای سابقه ی ثبتی است. یعنی پلاک ثبتی اصلی و فرعی دارد. معمولا اکثر ملک ها پلاک ثبتی اصلی دارند. مهم پلاک ثبتی فرعی است.

ممکن است پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در قولنامه ها ذکر شده باشد که بسیار عالی است. اما اگر پلاک ثبتی اصلی و فرعی در هیچیک از قولنامه ها ذکر نشده باشد ، متقاضی باید توسط یک کارشناس رسمی امور ثبتی ، پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را دربیاورد و در فرم ثبت نام درخواست سند مالکیت بنویسد.

برای رسیدن به پلاک ثبتی یک قطعه زمین که محل آن مشخص است، کارشناس رسمی امور ثبتی می بایست ابتدا با استفاده از نقشه یو تی ام UTM که قبلا تهیه شده است، مختصات دقیق گوشه های ملک را مدنظر قرار دهد. سپس پلاک های ثبتی و نقشه های ثبتی آن منطقه را کنار هم موزائیک نمود و سیستم مختصات نقشه های ثبتی قدیمی را به سیستم یو تی ام UTM تبدیل نمود.

پس از این تبدیل به دلیل یکی شدن سیستم مختصات ملک و نقشه ثبتی مشخص می شود که چه پلاک یا پلاک های ثبتی مربوط به چهارگوشه ی ملک مورد نظر می گردد. یا به عبارتی ملک مورد نظر روی چه پلاک ثبتی می افتد.

پلاک ثبتی یک ملک باید از بانک اطلاعات ثبتی استخراج شود. بانک اطلاعات ثبتی یا سیستم کاداستر کشور تنها منبع موثق و کامل برای رسیدن به پلاک ثبتی املاک کشور است.

هر استان به حوزه ها و بخش های ثبتی مشخصی تقسیم شده است.

در زیر نقشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران و همچنین شهر تهران آورده شده است.

هر بخش ثبتی نیز به قطعات کوچکتری تحت عنوان قطعه اصلی تقسیم می‌شود. یک شماره یا کد شناسایی برای هر کدام از این قطعات اصلی در نظر گرفته می‌شود که به آن شمارۀ پلاک اصلی گفته می‌شود.

اغلب به این صورت است که پلاک ثبتی اصلی  یک منطقه برای تمام ملک های آن منطقه یکسان است. در واقع هر منطقه ثبتی با یک پلاک ثبتی اصلی منحصر بفرد مشخص شده است.

مثلا پلاک ثبتی اصلی منطقه ولنجک تهران پلاک ۶۷ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه لواسان شامل پلاک ثبتی ۷۸ اصلی معروف به مزرعه سنگ لشگری و پلاک ثبتی ۷۹ اصلی معروف به کمرد و سوهانک و پلاک ثبتی ۷۳ اصلی معروف به مزرعه طلادر است.

پلاک ثبتی منطقه خاک سفید پلاک ثبتی ۹۲ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه پونک پلاک ثبتی ۱۱۸ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه باغ فیض (اشرفی اصفهانی) تهران پلاک ثبتی ۱۲۶ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه فرحزاد پلاک ثبتی ۱۱۶ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه جماران تهران پلاک ثبتی ۸ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه حصارک تهران پلاک ثبتی ۷ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه مرادآباد تهران پلاک ثبتی ۱۲۱ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه ازگل تهران پلاک ثبتی ۸۰ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه طرشت تهران پلاک ثبتی ۲۳۹۵ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه ورامین معروف به بهنام عرب پلاک ثبتی ۱۷۱ اصلی است.

پلاک ثبتی مهرشهر کرج پلاک ثبتی ۱۷۰ اصلی است.

اما همیشه اینطور نیست. در برخی مناطق تهران هر ملک خود یک پلاک ثبتی اصلی مستقل است. مثلا در منطقه بازار تهران هر مغازه پلاک ثبتی اصلی مستقل دارد. یا در برخی مناطق هر کوچه یک پلاک ثبتی اصلی دارد. اما مثلا در ولنجک کل منطقه ولنجک پلاک ۶۷ اصلی است.

قطعه های اصلی به قطعات کوچک تر تحت عنوان شماره فرعی تقسیم می‌شوند. قطعه اصلی را به اصطلاح قطعه مادر هم می نامند. معمولا اکثر افراد پلاک ثبتی اصلی ملک خود را می دانند و دنبال استعلام پلاک ثبتی فرعی هستند.

شماره پلاک فرعی از هیچ قاعده ایی پیروی نمی کند لذا استعلام پلاک فرعی از هیچ راهی ممکن نیست مگر مراجعه به یک کارشناس رسمی امور ثبتی.

در واقع شماره پلاک فرعی بر اساس مراجعه متقاضیان به اداره ثبت مربوطه تخصیص داده می شود. یعنی در صف رسیدگی به پرونده ها نفر جلویی شما یک شماره کمتر و نفر پشتی شما یک شماره بیشتر است که ممکن است ملک های شما صدها متر فاصله داشته باشند. بنابراین از روی شماره پلاک فرعی همسایه ها نمی توانید شماره پلاک فرعی ملک خود را بفهمید و لوکیشن ملک تاثیری در تعیین پلاک ثبتی فرعی ندارد.

در زیر نمونه ایی از نقشه ثبتی مربوط به تخصیص پلاک های فرعی در یک پلاک اصلی آورده شده است:

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته وقتی پلاک ثبتی اصلی به قطعات کوچکتر تقسیم می شوند، به هر قطعه اجالتا یک شماره قطعه تخصیص داده می شود تا زمانیکه متقاضی به اداره ثبت مراجعه کند و رسما پلاک فرعی بگیرد.

شماره قطعه های تفکیکی شماره های پشت سر هم هستند که می توان از روی شماره قطعه همسایه، شماره قطعه ملک خود را بفهیمد. اما همانطور که گفته شد برای انجام کلیه امور ثبتی، شماره پلاک فرعی مهم است نه شماره قطعه.

در زیر نمونه ایی از تقسیم پلاک اصلی به قطعه های تفکیکی آورده است:

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر برای سند گرفتن ملک قولنامه ایی در سال ۱۴۰۳ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی برای سند گرفتن ملک قولنامه ایی در سال ۱۴۰۳ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی برای سند گرفتن ملک قولنامه ایی در سال ۱۴۰۳ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339

برای کسب اطلاعات بیشتر اکیدا توصیه می کنیم که مطالب مرتبط با این موضوع را در قسمت ” بیشتر بخوانید ” آخر همین صفحه مطالعه بفرماییید.

متقاضیان محترم خدمات نقشه برداری در امور ملک و زمین می توانند جهت ثبت نام درخواست سند ملک خود و اخذ مشاوره با ما تماس بگیرند.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

برای دسترسی به سامانه ثبت الکترونیکی درخواست صدر سند مالکیت بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نقشه کاداستر سند تک برگی چیست؟

نقشه کاداستر سند تک برگی ، در واقع نقشه ایی است که در پایین سند تک برگی با عنوان ” تصویر نقشه کاداستر ملک” چاپ می شود بطوریکه ملک مورد نظر هاشور سیاه رنگ خورده است و موقعیت دقیق آن در محدوده ی اطراف ملک کاملا مشخص شده است.

کاداستر یا نقشه برداری ثبتی در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاك نقشه كاداستر به اين صورت تعريف شده است:

“به مجموعه عمليات فني، مهندسي، مميزي، ثبتي و حقوقي در مورد املاكي اطلاق ميشود كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد به جهت آنكه محدوده و موقعيت املاك را مشخص نمايد و ارتباط جغرافيايي آنها را با يكديگر نشان دهد و به منظور تثبيت مالكيت و تسهيل در حل و فصل دعاوي ملكي و ثبت املاك و ساير موارد مربوط به املاك اجراء گردد”.

بنابراين ميتوان گفت كاداستر سيستمي است كه در آن اطلاعات فني و اطلاعات حقوقي ضمن تلفيق با يكديگر، نگهداري و مديريت ميگردد تا جهت تعيين موقعيت جغرافيايي و هندسي املاك (تثبيت املاك) و عمليات ثبتي نظير تحديد حدود، تفكيك، تجميع، افراز و … و نيز رفع اختلافات ملكي در دعوي حقوقي مورد استفاده قرار ميگيرد.

منظوراز اطلاعات فني همان نقشه رقومي حاوي مختصات گوشه هاي املاك در يك سيستم جهاني و منظور از اطلاعات حقوقي، مالكيت، حقوق و محدوديتهاي جاري در ملك ياد شده و بطور كلي وضعيت حقوقي و قانوني ملك است.

همچنين واژه  ديگري براي كاداستر موسوم به نقشه برداري ثبتي وجود دارد كه بنا بر تعريف شاخهاي از مهندسي نقشه برداري است كه به روشها و ابزار مخصوص جمع آوري داده و اطلاعات مورد نياز نقشه هاي ثبتي براي نمايش حدود و اطلاعات مالكيت املاك اشاره دارد.

اركان كاداستر

-۱ نقشه و اطلاعات هندسي (اطلاعات فني)

يكي از اركان كاداستر جنبه فني آن يعني نقش مهندسي نقشه برداري در تهيه اطلاعات مبنايي كاداستر ميباشد كه بسيار مهم، ضروري و زيربنايي است.

-۲ اطلاعات توصيفي(اطلاعات حقوقي)

ركن ديگر كاداستر اطلاعات دفاتر املاك و نقشههاي تفكيكي ثبتي قطعات ميباشد كه تمام حقوق قطعه زمين و صاحبان آن و ميزان دسترسي افراد به آن را مشخص ميكند.

-۳ دولت

متولي نظام كاداستر بجز در موارد خاص در اكثر كشورها دولت است.  علت اين امر وجود قدرت كافي براي حفاظت و تثبيت حقوق مالكين و الزام تمام بخشهاي كشور به همكاري و به اشتراك گذاري اطلاعات مورد نياز به منظور تحقق يك كاداستر پاسخگو، جامع، كامل (فراگير)، مانع، پويا و بروز است.

طرح كاداستر شهري كشور با شكل كنوني با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در زير مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأسيس شد.  مقدمات طرح كاداستر و مطالعات اجرايي و تعيين خطوط كلي در مورد جذب و تربيت نيروي انساني متخصص، تهيه ابزارها و تجهيزات مورد نياز كاداستر، هزينه هاي مربوطه و برنامه زمان بندي آن براي اجراي عمليات كاداستر شهري مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد طرح كاداستر شهري در ايران در يك دوره بيست و پنج ساله شامل پنج دوره پنجساله اجرا گردد. طرح كاداستر عملاً از سال ۱۳۷۴ وارد مرحله اجرائي شد و به تدريج فعاليت خود را به استانهاي مختلف كشور تعميم داد، به طوريكه در سالهاي اخير عمليات اجرائي كاداستر به شكل قابل ملاحظه اي در كليه استان هاي كشور در حال انجام مي باشد. در اين راستا فعاليتهاي اساسي براي حصول به هدفهاي دراز مدت كاداستر كشور بر دو محور بنيادي:”تهيه نقشه هاي كاداستر و جمع آوري اطلاعات هندسي و مالكيتي ” و “مكانيزه نمودن اطلاعات املاك و اسناد موجود” قرار گرفته است.

منبع: تطبیق زمین با اسناد مالکیت-دکتر یحیی جمور

نقشه کاداستر برای صدور سند تک برگی

با توجه به تعریف جامع و کاملی که در بند قبلی ارائه شد، اکنون الزام تهیه نقشه کاداستر برای صدور سند تک برگی محرز شده است. کما اینکه سند تک برگی به سند مالکیت کاداستری نیز معروف است.

یکی از مراحل مهم در صدور سند تک برگی، تثبیت عرصه است که گاهی به صورت اصطلاح شمیم زدن نیز توسط کارشناسان اداره ثبت اظهار میشود. تثبیت عرصه یعنی همان تعیین محل یا مختصات یا نقطه ی دقیق گوشه های ملک با دستگاه جی پی اس دقیق و انتقال آن به بانک کاداستر کشور بطوریکه هر قطعه ملک در سیستم بانک کاداستر کشور بنشیند و پازل جامع کاداستر کشور را تکمیل کند.

به این ترتیب گوشه های هر پلاک ثبتی در بانک اطلاعات کاداستر کشور تثبیت می شود و اگر هر قطعه ملک را یک قطعه از پازل بزرگ سیستم جامع کاداستر کشور در نظر بگیریم، روزانه هزاران قطعه ملک در بانک اطلاعات کاداستر سر جای دقیق خود قرار میگیرد تا در چند سال آینده هیچ قسمت مبهم و بلاتکلیفی باقی نماند.

برای فهم بهتر بانک اطلاعات کاداستر کشور، به نقشه ایی که پایین سند تک برگی چاپ شده است نگاه کنید:

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
تصویر نقشه یو تی ام UTM کاداستر ملک در سند تک برگی

در عنوان نوشته شده است: ” تصویر نقشه کاداستر ملک”

در یک کادر با ابعاد مشخصی، تمام ملک های محدوده ی اطراف ملک مورد نظر، به صورت قطعات ریز کنار هم چیده شده اند و ملک مورد نظر هاشور سیاه رنگ خورده است تا کاملا مشخص شود این سند تک برگی مربوط به کدام قطعه است.

آنچه در این کادر می بینید قسمت کوچکی از بانک اطلاعات جامع کاداستر کشور است که مبنای آن نقشه های مقیاس ۱:۲۰۰۰ سازمان نقشه برداری کشور است که به قرار است به مرور زمان تدقیق شود تا بانک جامع کاداستر کشور با دقت بالایی تکمیل شود.

روش تکمیل بانک جامع کاداستر کشور

با توجه به تثبيت عرصه در بانك جامع كاداستر و داده آمايي پلاك ثبتي مورد نظر، نخست در واحدهاي نقشه برداري ادارات ثبت، فايل عرصه به صورت استاندارد توليد و آماده ارائه ميگردد. بر اساس تجميع اطلاعات مكاني(شامل نقشه عرصه و اعيان ملك بر پايه بانك كاداستر)  و اطلاعات توصيفي بانك جامع املاك (شامل اطلاعات مالكيتي و حقوقي)، مي توان جهت صدور سند مالكيت اقدام نمود .

كليه ارتباطات داده اي در بين اطلاعات مكاني و توصيفي بر اساس پلاك ثبتي مي باشد. فرآيند صدور سند مالكيت تك برگي در واحد نقشه برداري، بايگاني، بازداشتي و دفتر املاك ادارات ثبت انجام مي شود كه عمده وظايف بخش دفتر املاك شامل داده آمايي، ثبت اطلاعات مالكيتي، تحرير آن در دفاتر املاك و چاپ سند تك برگي مي باشد.

تقسيم بندی ثبتی به ترتیب به صورت بخش، پلاك اصلي، پلاك فرعي، پلاك فرعي از فرعي هاي مختلف و قطعه ميباشد. معمولا حدفاصل بخشهاي هر شهر، خيابانها يا عوارض مشخصي هستند كه ممكن است از نظر مساحت و موقعيت بخشها هيچ ارتباطي بين آنها وجود نداشته باشد. اساسا هر بخش به تعدادي پلاك اصلي تقسيم ميشود كه باز هم ممكن است از نظر مساحت و موقعيت هيچ ارتباطي بين آنها نباشد.

نقشه تقسیمات نواحی ثبتی تهران بزرگ
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی تهران بزرگ
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران

هر پلاك اصلي نيز به تعدادي پلاك فرعي تقسيم ميشود. معمولا هر پلاك فرعي خيلي بزرگ است و به همين دليل مجددا به قسمتهاي كوچكتري موسوم به قطعه، تفكيك يا افراز ميشود.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

متقاضیان سند تک برگی دو دسته هستند:

ملک های دارای سند مالکیت رسمی

ملک های فاقد سند مالکیت رسمی

ملک هایی که دارای سند مالکیت رسمی اعم از سند مالکیت دفترچه ایی، بنچاق، نسق و …. ، هستند بنابراین دارای پلاک ثبتی اصلی و فرعی مشخصی هستند که گرفتن سند تک برگی نیز بر اساس همان پلاک ثبتی انجام می شود.

اما ملک هایی که فاقد سند مالکیت رسمی هستند، قرار است در پروسه ی صدور سند تک برگی ، برای اولین بار دارای پلاک ثبتی فرعی مستقل بشوند. پلاک ثبتی اصلی در هر منطقه برای تمام ملک های منطقه یکسان است و پلاک ثبتی فرعی مادر نیز برای ملک های مجاور هم یکسان است. بنابراین فقط کافی است که پلاک ثبتی فرعی ملک که در واقع از پلاک ثبتی فرعی مادر، مفروز و مجزی می شود، توسط اداره ثبت مربوطه مشخص شود و در سند تک برگی درج شود.

وظیفه متقاضیان سند تک برگی در تهیه نقشه کاداستر

متقاضیان سند تک برگی موظف هستند ابتدا نقشه یو تی ام UTM ملک خود را تهیه کنند و به کارشناس پرونده در اداره ثبت مربوطه تحویل دهند. نقشه یو تی ام UTM توسط نقشه برداران دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی و یا کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور ثبتی تهیه می شوند که هزینه آن طبق تعرفه از مالک دریافت می شود. همچنین مالک مختار است که کارشناس نقشه بردار را خودش انتخاب کند و اجباری به انجام کار توسط نقشه برداری خاصی وجود ندارد.

اما بهتر است مالک از نقشه بردارانی استفاده کند که دارای اعتبار و شهرت کافی هستند تا نقشه یو تی ام UTM توسط اداره ثبت درجا تایید شود. اگر نقشه بردار ، کارشناس با تجربه و شناخته شده ایی نباشد، علاوه بر اینکه ممکن است نقشه یو تی ام UTM را مطابق استاندارد مورد تایید اداره ثبت انجام ندهد، بلکه کارشناس ثبت در مورد دقت انجام کار تردید کند و خودش شخصا نیز دوباره به محل ملک بیاید تا نقشه یو تی ام UTM را مجددا چک کند. به همین دلیل زمان زیادی از دست میرود.

اما نقشه بردارانی که با تجربه هستند و سالهاست که برای ادارات ثبت و شهرداری ها نقشه یو تی ام UTM تهیه می کنند، کارشناسان اداره ثبت می دانند که کار خود را خوب بلد هستند و با استانداردهای بروز و میزان دقت مورد تایید اداره ثبت مطلع هستند. لذا در جا نقشه یو تی ام UTM تایید می شود و در وقت و هزینه ی متقاضی صرفه جویی می شود.

در نقشه یو تی ام UTM استاندارد، مختصات دقیق گوشه های ملک بر روی نقشه درج شده است. بنابراین کارشناس اداره ثبت با وارد کردن مختصات گوشه های ملک در سیستم کاداستر کشور ، می تواند تشخیص دهد که منظور متقاضی کدام ملک است.

در زیر نمونه های نقشه یو تی ام UTM تهیه شده توسط نقشه برداران پایه یک سازمان نظام مهندسی و کارشناسان رسمی امور ثبتی دادگستری گروه کارشناسان ما با مدیریت خانم مهندس آبکار (۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹) آورده شده است:

نقشه یو تی ام UTM یا نقشه کاداستر ملک تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM یا نقشه کاداستر ملک تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و تثبیت عرصه کاداستری ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تثبیت عرصه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تثبیت عرصه حدود اربعه پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام باقیمانده پلاک مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام باقیمانده پلاک مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه برداری عرصه ملک جهت چاپ نقشه کاداستر سند تک برگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطورکه در نمونه های بالا دیدید ، در صورتیکه ملک دارای سند مالکیت رسمی باشد، لازم است که پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک مورد نظر نیز در نقشه یو تی ام UTM نوشته شود.

اما در صورتیکه ملک فاقد سند مالکیت رسمی باشد و ملک مورد نظر هنوز پلاک ثبتی مستقل نگرفته باشد، فقط کافی است که نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک تهیه شود.

روش اخذ سند تک برگی برای ملک های فاقد سند رسمی را در لینک زیر مطالعه کنید:

فرق نقشه یو تی ام UTM با شمیم

همانطور که گفته شد، ابتدا متقاضی نقشه یو تی ام UTM را تحویل کارشناس اداره ثبت می دهد تا تشکیل پرونده انجام شود و مراحل ابتدایی صدور سند تک برگی طی شود.

سپس لازم است که شمیم زدن یا به اصطلاح “ تثبیت عرصه” نهایی توسط نقشه بردار اداره ثبت انجام شود. در اینجا دیگر متقاضی امکان انتخاب آزادانه نقشه بردار را رندارد. بلکه خود اداره ثبت با ارسال پیامک به شماره تلفن همراه مالک ، نقشه بردار را به مالک معرفی می کند و شماره تلفن همراه نقشه بردار را در پیامک در اختیار مالک قرار میدهد تا شخصا هماهنگی ها را با نقشه بردار انجام دهد.

پلان عرصه ملک – نقشه کاداستر سند تک برگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای مشاوره خدمات کارشناسی نقشه برداری و امور ثبتی ما می توانید همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا درواتساپ با ما ارتباط بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

نقشه یو تی ام UTM سال ۱۴۰۳

برای تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ باید اکیپ نقشه برداری در محل ملک حاضر شود و با دستگاه های دقیق ، دیوارکشی دور تا دور ملک را نقشه برداری کنند.

هدف همه ی متقاضیان از تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، رسیدن به سند تک برگی است. در واقع نقشه یو تی ام UTM

 همان نقشه ی کاداستر است که پایین سند تک برگی چاپ خواهد شد.

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ نقشه ای است که مختصات یو تی ام UTM دقیق گوشه های ملک بر روی نقشه درج شده است و پیش زمینه ی نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ بصورت نقشه هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ یک دو هزارم است که نقشه های پوششی معروف تهیه شده توسط سازمان نقشه برداری کشور هستند.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه نقشه ۱:۲۰۰۰ نقشه هوایی یک دوهزارم سازمان نقشه برداری کشور (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹) را مشاهده می کنید:

نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک تصرفی دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM ملک تصرف شده توسط دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و بنای احداثی در ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
نقشه یو تی ام UTM حدود ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که گفته شد نقشه هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ یا نقشه های هوایی دو هزارم بصورت پوششی کل کشور را پوشش داده اند که آخرین بار از طریق عکس برداری هوایی در سال ۱۳۸۱ تهیه شده اند و دقیق ترین نقشه های هوایی موجود هستند.

نقشه های هوایی ۱:۲۰۰۰ یک دو هزارم پوششی هستند یعنی سعی شده است که اکثر مناطق کشور پوشش داده شوند اما در صورتیکه در منطقه ایی نقشه هوایی ۱:۲۰۰۰ وجود نداشته باشد، کارشناس نقشه برداری می تواند به عنوان پیش زمینه از عکس هوایی گوگل ارث استفاده نماید.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه عکس هوایی گوگل ارث Google earth (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹) را مشاهده می کنید:

جانمایی سند روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه عکس هوایی گوگل ارث Google earth (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)
جانمایی پلاک ثبتی روی تصویر ماهواره ایی گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی روی تصویر ماهواره ایی گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی نقشه بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام UTM ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه عکس هوایی گوگل ارث Google earth (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

معمولا مناطق خارج از محدوده شهری بدون جمعیت و یا مناطق ممنوعه و نظامی و حفاظت شده و یا مناطق مرزی فاقد نقشه هوایی ۱:۲۰۰۰ یک دوهزارم هستند.

تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳  بر اساس شرایط و مساحت ملک متفاوت است.

مهمترین اصل در تعیین روش تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ این است که آیا دور تا دور ملک دیوار کشی وجود دارد یا خیر؟

چه ملک هایی نیاز به نقشه برداری زمینی ندارند؟

اگر ملک شما زمین خالی با دیوار کشی است و یا به صورت خانه کلنگی است ، قطعا نیاز به نقشه برداری زمینی با دستگاه نقشه برداری مانند دوربین نقشه برداری یا دستگاه جی پی اس دارد. اما در موارد زیر نیازی به نقشه برداری زمینی نیست. بلکه از نقشه یو تی ام UTM از طریق روش های تخصصی دیگر تهیه می شود.

 1. اگر ملک مورد نظر زمین خالی بدون دیوارکشی باشد، دیوارکشی زمینهای مجاور معیاری برای تعیین مرز این زمین قرار خواهد گرفت. اما اگر زمینهای مجاور نیز دیوارکشی نداشته باشند، نزدیک ترین قطعه زمین به زمین مورد نظر که دارای دیوارکشی است ملاک قرار میگیرد.

یعنی از طریق بررسی سیستم کاداستر محدوده زمین مورد نظر، کارشناس نقشه برداری می تواند معیاری برای تعیین مختصات دقیق گوشه های زمین مورد نظر پیدا کند بطوریکه مغایرتی با بانک اطلاعات کاداستر کشور پیش نیاید. لذا این کار تماما دفتری هست و نیاز به عملیات زمینی نقشه برداری ندارد.

البته برخی نقشه برداران آماتور که دسترسی به بانک کاداستر کشور ندارند ، سعی می کنند از طریق نقشه برداری زمینی و با کمک خود مالک گوشه های زمین مورد نظر را موقعیت یابی کنند که این روش خطای زیادی دارد و نقشه یو تی ام UTM  تهیه شده از این طریق، ارزشی ندارد و مورد قبول ادارات ثبت نمی باشد.

لذا کارشناس نقشه بردار مربوطه جهت رفع مسئولیت خود، جمله ایی به نقشه یو تی ام UTM  تهیه شده با این روش اضافه می کند که ” موقعیت گوشه های ملک توسط متقاضی معرفی شده است” یا “ مختصات یو تی ام ملک طبق تعرفه ی مالک “.

گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما ، با دسترسی به بانک اطلاعات کاداستر کشور، بهترین روش که مورد تایید و تاکید ادارات ثبت است را اتخاذ می کنند بطوریکه نقشه یو تی ام UTM تهیه شده طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ ، درجا تایید شود.

ناگفته نماند که تهیه نقشه یو تی ام UTM ملک مادر بسیار دشوارتر و پر هزینه تر از تهیه نقشه یو تی ام UTM خود ملک است اما متقاضی چاره ایی جز تحویل نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی مادر به اداره ثبت ندارد.

اگر دقت کرده باشید در مورد ملک های مشاعی ، نقشه ی کاداستری که پایین سند تک برگی چاپ می شود نیز نقشه یو تی ام UTM پلاک مادر است که ممکن است چندین هکتار باشد.

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت تثبیت مرز زمین کشاورزی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM زمین مشاعی داخل پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

حتی در بعضی مناطق، پلاک ثبتی مادر، همان کل روستا است که این موضوع صدور سند تک برگی در آن منطقه را واقعا با چالش مواجه می کند.

 • مورد بعدی که نیاز به نقشه برداری زمینی برای تهیه نقشه یو تی ام UTM ندارد مواردی است که ملک تحت تصرف عدوانی توسط ارگانهای دولتی مانند شهرداری و منابع طبیعی و … و یا اشخاص حقیقی قرار گرفته است بطوریکه مجوز استقرار دوربین و دستگاه های نقشه برداری در محل ملک وجود ندارد.

در اینگونه موارد کارشناس نقشه برداری از روش های دفتری و اتصال به نقشه های ثبتی در بانک اطلاعات کاداستر کشور، پلاک ثبتی مورد نظر را شناسایی کرده و مختصات دقیق گوشه های آن را استخراج می کند.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی پلاک ثبتی ملک روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
 • همچنین در شرایطی که مالک از محل دقیق ملک خود بی خبر است در حالیکه اصل سند مالکیت را در دست دارد. در این مواقع کارشناس رسمی امور ثبتی بر اساس اطلاعات مندرج در سند، محل دقیق گوشه های ملک را در بانک اطلاعات ثبتی پیدا می کند و نقشه یو تی ام UTM ملک را با مهر دادگستری تحویل متقاضی می دهد تا ادامه ی پروسه ی زنده کردن سند را از طریق دادگاه و اداره ثبت پیگیری کند.

به این نوع پروژه، عملیات جانمایی پلاک ثبتی گفته می شود که کارشناس رسمی امور ثبتی باید حتما نقشه ثبتی منطقه را داشته باشد تا بر اساس شماره قطعه و شماره پلاک ثبتی فرعی ملک ، بتواند از بین زمینهای منطقه، گوشه های زمین مورد نظر را مشخص کند.

نقشه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی طبق سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
 • در موارد اندکی نیز شیب زیاد زمین و پوشش گیاهی بسیار متراکم که عملا استقرار دستگاه های نقشه برداری در محل ملک و رویت مرز دقیق زمین را غیر ممکن می کند، از روش هایی غیر از روش نقشه برداری زمینی تهیه نقشه یو تی ام UTM انجام می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه مساحت زمینهای شیبدار با شیب زیاد این لینک را مطالعه کنید.
نقشه یو تی ام UTM وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در چه مواردی تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ لازم نیست؟

همانطور که می دانید تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ برای اکثر موارد هنگام تشکیل پرونده در اداره ثبت الزامی است. مثلا برای تبدیل دفترچه ایی به سند تک برگی ، اجرای حکم دادگاه های ملکی ، تقسیم ماترک ملکی متوفی ، تفکیک و افراز زمینهای بزرگ و غیره.

اما در همه ی این موارد، در صورتیکه متقاضیان رسیدگی به یک پرونده ی واحد، چندین نفر باشند و نفر قبلی تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را انجام داده باشد و نقشه یو تی ام UTM را تحویل کارشناس مربوطه داده باشد که در پرونده بگذارد، لذا نقشه یو تی ام UTM در پرونده موجود است و دیگر لازم نیست متقاضیان دیگر نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را تهیه کنند.

بنابراین اگر یک پرونده مشترک با چند نفر دیگر در اداره ثبت دارید، بهتر است قبل از تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، از اداره ثبت سوال کنید که پرونده را چک کنند و در صورتیکه نقشه یو تی ام UTM در پرونده موجود باشد، شما نیازی به تهیه مجدد آن نخواهید داشت.

البته اکثر افرادی که پرونده مشترک در اداره ثبت دارند ، به صورت مشارکتی نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را تهیه می کنند که هزینه ی آن را تقسیم کنند و هر کس سهم خود را پرداخت کرده باشد.

بخصوص در مواردی که ملک مشاعی است و مساحت ملک مادر بزرگ است. چرا که هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ برای پلاک ثبتی مادر طبق تعرفه رقم قابل توجهی می شود. مساحت ملک یکی از آیتم های تاثیرگذار در تعیین تعرفه است. لذا بهتر است نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی مادر برای ملک های مشاعی به صورت مشارکتی پرداخت بشود.

هزینه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳

متاسفانه متقاضیان تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، قیمت اعلامی کارشناس برای تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳  را معیار انتخاب نقشه بردار قرار می دهند. در حالیکه قیمت پایین تر به معنای افت کیفیت نقشه یو تی ام UTM است و کیفیت پایین تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ به معنای ناقص بودن یا خطادار بودن نقشه یو تی ام UTM است.

با توجه به اینکه پایه و اساس سند تک برگی شما ، نقشه یو تی ام UTM است ، در صورتیکه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ با کیفیت بالا تهیه نشود ، خطای آن به سند تک برگی انتقال پیدا می کند و در نتیجه سند تک برگی صادر شده نیز دارای خطا خواهد بود که ممکن است سالها بعد متوجه ان بشوید و ان زمان نه تنها مجبور به طی پروسه ی دشوار و هزینه بر اصلاح سند تک برگی خواهید شد، باید مجددا نقشه یو تی ام UTM با کیفیت بالا تهیه کنید و تحویل اداره ثبت بدهید تا کل پروسه ی صدور سند تک برگی مجدد انجام شود.

بنابراین توصیه می کنیم برای تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، از کارشناسان نقشه برداری مجرب که دارای اعتبار و شهرت کافی هستند استفاده کنید که هم مهر شناخته شده ایی دارند و نقشه یو تی ام UTM شما درجا تایید خواهد شد ، و هم احتمال خطا و یا نقص اطلاعات در نقشه یو تی ام UTM تهیه شده صفر باشد.

گروه کارشناسان ما متشکل از نقشه برداران پایه یک و پایه ارشد سازمان نظام مهندسی تهران و کارشناسان رسمی امور ثبتی دادگستری، دارای تجربه و اعتباری قابل توجه و شناخته شده توسط تمام ادارات ثبت و شهرداری ها و سازمان های مرتبط با امور اراضی، هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را بر اساس تعرفه ی قانونی محاسبه کرده و به متقاضی اعلام می کنند.

لذا در صورتیکه کارشناسان متفرقه ، هزینه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را زیر قیمت برآورد شده توسط تیم ما اعلام کنند، یقین داشته باشید احتمال ناقص یا خطا دار بودن نقشه یو تی ام UTM تهیه شده توسط آنها بسیار بالا خواهد بود.

اگر نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ تضمینی می خواهید با ما تماس بگیرید و یا می توانید قبل از تماس با ما ، اعتبار و شهرت ما را از تمام ادارات ثبت و شهرداری ها استعلام کنید.

تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ چقدر طول می کشد؟

بطور کلی تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ از یک روز تا یک هفته متغیر است. در مورد ملک هایی که نیاز به انجام عملیات زمینی نقشه برداری دارند ، شرایط جوی و عدم بارندگی بسیار اهمیت دارد. بنابراین گاهی ممکن است تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ به دلیل شرایط نامساعد جوی عقب بیفتد. اما اگر هوا مساعد باشد معمولا بین یک الی چهار ساعت عملیات زمینی نقشه برداری تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ زمان می برد.

سپس دستگاه های نقشه برداری به دفتر کار آورده می شود تا تخلیه شده و ترسیمات و کارتوگرافی انجام شود. بخش دفتری تهیه نقشه یو تی ام UTM نیز بین یک الی سه روز کاری زمان میبرد که بستگی به پیچیدگی و حجم کار دارد.

اما در مورد ملک هایی که تهیه نقشه یو تی ام UTM آنها نیاز به انجام عملیات زمینی نقشه برداری ندارد، شرایط جوی بی تاثیر است و لذا بلافاصله پس از واریز مبلغ پیش پرداخت ، پروژه استارت می خورد و تماما دفتری است.

در بین انواع نقشه های یو تی ام UTM ، زمانبر ترین آن ، وقتی است که مالک محل ملک را نمی داند و کارشناس رسمی امور ثبتی باید محل دقیق گوشه های ملک را در بخش ثبتی نوشته شده در سند ، پیدا کند. این نوع پروژه معمولا دو هفته کاری زمان میبرد.

در سال ۱۴۰۳ گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما ، متشکل از کارشناسان سرشناس و خبره در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی ، با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی در کمترین زمان و با منصفانه ترین هزینه آماده انجام انواع نقشه یو تی ام UTM برای همه ادارات ثبت و شهرداری ها ها و سازمان های مرتبط با امور اراضی مانند سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و غیره هستند.

جهت استعلام هزینه نقشه یو تی ام UTM می توانید همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید. ارتباط با ما در ساعات غیر اداری صرفا از طریق پیام رسان های واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا مقدور است.

در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام UTM  دارید در ساعات اداری با ما تماس بگیرید و یا در واتساپ با ما ارتباط بگیرید تا در اسرع وقت موضوع شما را بررسی کنیم.​

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

صفر تا صد گرفتن سند تک برگی

انجام صفر تا صد گرفتن سند تک برگی، درخواست بسیاری از متقاضیانی هست که به هر دلیلی برای گرفتن سند تک برگی عجله دارند. باید توجه داشت که پرونده های ارجاعی به اداره ثبت برای گرفتن سند تک برگی به نوبت بررسی می شود اما راه هایی وجود دارد که سرعت انجام کار و تایید نهایی و صدور سند تک برگی را افزایش میدهد.

لذا در صورتیکه برای گرفتن سند تک برگی عجله دارید با ما تماس بگیرید.

گروه کارشناسان رسمی ما متشکل از:

گروه کارشناسان رسمی دادگستری-امور ثبتی

وکلای حقوقی امور ملکی پایه یک دادگستری

نقشه برداران پایه یک نظام مهندسی

با مدیریت خانم مهندس آبکار یک تیم برجسته و سرشناس در انجام کلیه امور ملکی به خصوص گرفتن سند تک برگی است.

متقاضیان گرفتن سند تک برگی دو دسته هستند:

ملک دارای سند رسمی است: تبدیل سند دفترچه ایی یا بنچاق به تک برگی

ملک فاقد سند رسمی است: صدور سند رسمی برای اولین بار تحت عنوان سند ماده ۱۴۷

همانطور که اطلاع دارید طبق رویه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سند دفترچه ایی و بنچاق ها بطور کلی منسوخ شده اند یعنی دیگر هیچ سندی به صورت دفترچه ایی یا بنچاق صادر نمی شود. اما این به معنای بی اعتباری سندهای دفترچه ایی و بنچاق های قدیمی نیست. بلکه تبدیل سند دفترچه ایی و بنچاق به سند تک برگی الزامی است در غیر اینصورت ملک امکان نقل و انتقال رسمی در دفترخانه  نخواهد داشت.

همچنین برای ملک های فاقد سند رسمی ، درخواست سند توسط متقاضی برای اولین بار در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی” که در گذشته به عنوان ماده ۱۴۷ شناخته شده بود، ثبت می شود. در صورت موافقت هیات سه نفره کارشناسان اداره ثبت مربوطه، رای مثبت به درخواست متقاضی داده می شود و سند تک برگ ماده ۱۴۷ صادر می شود.

بدیهی است که پروسه اداری گرفتن سند تک برگی برای ملک هایی که از قبل سند رسمی داشته اند (سند دفترچه ایی ای بنچاق) ، کوتاهتر و آسانتر از ملک های فاقد سند رسمی است.

با توجه به اینکه مسیر گرفتن سند تک برگی مسیر پیچیده ایی از نظر تامین اسناد و مدارک و نقشه های لازم می باشد، پیشنهاد می کنیم از تیم خبره ی ما استفاده کنید و مسیر را به راحتی به نتیجه برسانید.

اسناد و مدارک لازم برای گرفتن سند تک برگی

اسناد اثبات مالکیت مانند اصل سند مالکیت ، بنچاق ، صلحنامه ، قولنامه ، مبایعه نامه ، وکالت نامه محضری

مدارک هویتی مالک مانند اصل شناسنامه و کارت ملی

مدارک حقوقی ملک مانند انواع استعلامات و حکم اجراییه دادگاه و غیره..

مدارک فنی ملک مانند نقشه یو تی ام و گواهی تعیین مختصات

نکته اینکه در مورد ملک هایی که دارای سند مالکیت رسمی هستند و فقط قصد تبدیل سند قدیمی به سند تک برگی جدید را دارند، گواهی تعیین مختصات در حاشیه نقشه یو تی ام درج می شود. وای در مورد ملک هایی که فاقد هر گونه سند مالکیت رسمی هستند، نقشه یو تی ام و گواهی تعیین مختصات به صورت دو فایل جداگانه باید تهیه بشود و در سامانه ثبت درخواست سند مالکیت، به صورت جداگانه بارگذاری شود.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام ملک دارای سند مالکیت رسمی را می بینید که جهت تبدیل سند دفترچه ایی و بنچاق به سند تک برگی جدید اقدام کرده اند:

در زیر نمونه هایی از  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی  (تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ) که موقعیت ملک در منطقه ساخته شده واقع شده است آورده ایم تا بهتر متوجه توضیحات بالا شوید.

نقشه یو تی ام تثبیت عرصه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تثبیت عرصه برای سند تک برگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام میخکوبی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود برای درخواست سند تک برگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام نقشه دوهزارم تعیین مختصات یو تی ام دقیق ملک بر روی نقشه دوهزارم محدوده ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام نقشه دوهزارم تعیین مختصات یو تی ام برای سند تک برگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
نقشه یو تی ام ملک برای درخواست سند مالکیت مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همچنین در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام ملک فاقد سند مالکیت رسمی را می بینید که جهت ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” اقدام کرده اند:

نقشه برداری دقیق خانم مهندس آبکار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه برداری برای درخواست سند مالکیت خانم مهندس آبکار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گرفتن سند تک برگی چقدر طول می کشد؟

یکی از متداولترین سوالات این است که گرفتن سند تک برگی چقدر طول می کشد؟

برای پاسخ به این سوال لازم است کل پرونده ملک بررسی شود که قطعا به صورت تلفنی مقدور نیست. لذا خواهشمند است در این مورد سوال نفرمایید.

در عوض در صورتیکه واقع زمان برایتان مهم است سعی کنید هر چه سریعتر اسناد و مدارک لازم را تکمیل کنید و در اسرع وقت تشکیل پرونده بدهید.

قول مساعد می دهیم ، قسمتی از کار که مربوط به گروه تخصصی ما است ، مانند تهیه نقشه یو تی ام و تهیه گواهی مختصات و انجام ثبت نام در سریعترین زمان ممکن و با تضمین تایید درجا توسط اداره ثبت انجام بشود.

اما بطور کلی بدیهی است که گرفتن سند تک برگی برای ملکی که از قبل دارای سند مالکیت رسمی بوده است بسیار سریعتر و راحت تر از ملکی است که کلا فاقد هر گونه سند مالکیت رسمی بوده است.

همچنین گرفتن سند تک برگی برای آپارتمانی که در ساختمانی واقع شده است که همسایه ها قبلا سند تک برگی گرفته اند سریعتر و راحت تر از آپارتمانی است که به عنوان اولین نفر برای گرفتن سند تک برگی اقدام کرده است. چرا که تثبیت عرصه و مشکلات فنی احتمالی، قبلا حل شده است.

بخصوص تثبیت عرصه ی ملک که بحث بسیار مهمی هست. تثبیت عرصه یعنی زمینی که ساختمان روی آن بنا شده است، قبلا توسط اداره ثبت در بانک اطلاعات کاداستر کشور ثبت شده باشد و به قول معروف در بانک اطلاعات کاداستر کشور ” موجود باشد”.

همچنین گرفتن سند تک برگی برای ملک هایی که در داخل بافت شهر واقع شده اند و تکلیف پلاک ثبتی اصلی و فرعی آنها کاملا مشخص است، بسیار راحت تر و سریعتر از ملک های خارج از بافت شهری و یا واقع در مناطقی با مشکلات تداخل پلاک ثبتی، جا به جایی پلاک ثبتی، ابهام در وجود پلاک ثبتی فرعیف ابهام در وجود سابقه ثبتی و … است.

همچنین گرفتن سند برای خانه های کلنگی و ملک هایی که دارای بنا و دیوار کشی هستند بسیار راحت تر و سریعتر از زمین های خالی فاقد بنا و دیوار کشی است.

انجام صفر تا صد گرفتن سند تک برگی

بسیاری از متقاضیان گرفتن سند تک برگی از ما درخواست دارند که صفر تا صد کار را انجام بدهیم.

البته گروه کارشناسان رسمی ما به دلیل اینکه افراد شاخص و سرشناس سازمان نظام مهندسی و دادگستری در تخصص نقشه برداری و امور ثبتی هستند ، بدیهی است که هرگز امکان و تمایل به انجام دوندگی های ادای در ادارات ثبت و شهرداری جهت گرفتن سند تک برگی را ندارند.

لذا چنین درخواستی اساسا منتفی است. اما لینک هایی با افراد کار بلد و با تجربه در زمینه گرفتن سند تک برگی داریم که به عنوان کارپرداز کلیه مراحل اداری را در غالب وکالت کاری انجام میدهند که البته دستمزد و شرایط آنها خارج از بحث تعرفه ها  قراردادهای ما می باشد.

اما معرفی متقاضیان به این افراد کارپرداز منوط به انجام کلیه خدمات نقشه برداری و امور ثبتی توسط تیم کارشناسان رسمی خود ما می باشد. بنابراین به هیچ وجه قبول نمی کنیم که تهیه نقشه یو تی ام و سایر خدمات امور ثبتی توسط نقشه برداران دیگری انجام شده باشد و فقط برای قسمت دوندگی های اداری به ما مراجعه کرده باشید.

در صورت تمایل به انجام صفر تا صد ثبت درخواست سند مالکیت  شامل تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود، بررسی سابقه ثبتی ملک جهت استخراج پلاک ثبتی ملک، ثبت نام در سامانه ثبت درخواست سند مالکیت تا مرحله دریافت شماره پرونده را می توانید به ما بسپارید.

به این ترتیب اعلام می گردد که تهیه صفر تا صد پکیج اطلاعات فنی ملک جهت گرفتن سند تک برگی با هر شرایطی توسط گروه کارشناسی نقشه برداری ما قابل انجام است. ضمن اینکه جهت انتخاب بهترین و با صرفه ترین نوع نقشه متناسب با شرایط ملک مشاوره تخصصی دریافت خواهید کرد.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

ثبت نام رایگان تبدیل قولنامه به سند

ثبت نام کاملا رایگان درخواست سند تک برگی برای ملک قولنامه ایی توسط تیم ما در سریع ترین زمان انجام می شود به شرط اینکه تهیه نقشه یو تی ام UTM و تهیه گواهی تعیین مختصات و تعیین پلاک ثبتی (در صورت نیاز) توسط گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما انجام بشود.

همانطور که در جریان هستید، طبق قانون جدید الزامی شده است که تمام ملک های قولنامه ایی جهت تبدیل قولنامه به سند تک برگی در اسرع وقت اقدام کنند چرا که قولنامه به عنوان سند عادی بزودی فاقد اعتبار می شود.

روش تبدیل قولنامه به سند تک برگی، ثبت درخواست سند مالکیت بصورت آنلاین در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” است که در گذشته به ” ماده ۱۴۷ ” مشهور بود.

ثبت نام درخواست سند مالکیت رایگان نیست و هزینه ایی معادل ۱۳۰ هزار تومان دارد که بصورت آنلاین پرداخت می شود بحساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

اما برای ثبت نام درخواست سند مالکیت ،آپلود نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات ممهور به مهر نقشه بردار نظام مهندسی الزامی است.

بنابراین هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات نیز به هزینه ها اضافه می شود.

همچنین در صورتیکه پلاک ثبتی ملک در قولنامه ذکر نشده باشد، متقاضی باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک خود را با کمک یک کارشناس رسمی امور ثبتی در بیاورد چرا که پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک باید در فرمهای ثبت نام نوشته شود.

بنابراین هزینه تعیین پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی نیز به هزینه اضافه می شود.

نقشه یو تی ام UTM ملک قولنامه ایی برای ثبت نام درخواست سند

جهت اخذ سند تک برگی، تهیه نقشه یو تی ام UTM و تحویل آن به اداره ثبت مربوطه برای همه ی ملک ها ضروری و الزامی است. چه ملک هایی که قبلا سند دفترچه ایی داشته اند و اکنون قصد تبدیل سند دفترچه ایی به سند تک برگی را دارند، چه ملک هایی که قولنامه ایی (فاقد سند رسمی) هستند و برای اولین بار قرار است برایشان سند صادر بشود که قطعا بصورت سند تک برگی هست. چون سند دفترچه ایی دیگر منسوخ شده است و هرگز صادر نمی شود.

روش تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق دستوالعمل اداره ثبت برای همه ملکها اعم از قولنامه ایی یا سند دار یکسان است. نقشه یو تی ام UTM یعنی نقشه ایی که مختصات دقیق گوشه های ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM که یک سیستم مختصات جهانی است، مشخص شود بطوریکه محل دقیق گوشه های ملک بر روی کره زمین کاملا مشخص شود.

در زیر نمونه های نقشه یو تی ام UTM برای انواع ملک مسکونی کشاورزی باغ و … را مشاهده می کنید:

نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام سند ملک قولنامه ای نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام سند ملک قولنامه ای نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام سند ملک قولنامه ای نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

موقعی که سند تک برگی صادر بشود، نقشه یو تی ام UTM ملک بصورت نقشه کاداستر پایین سمت راست سند تک برگی چاپ می شود بطوریکه محل دقیق ملک در منطقه کاملا مشخص است و با ملک دیگری اشتباه گرفته نمی شود.

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند تک برگ ماده ۱۴۷ ملک قولنامه ایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

این یکی از مزیت های سند تک برگ است. سند های دفترچه ایی محل ملک را نشان نمی دادند و آدرس ملک در سند درج نمی شد، لذا خیلی وقتها ملک های هم قواره با هم اشتباه گرفته می شدند وموجب اختلافات ملکی و دعاوی حقوقی در دادگاه های ملکی می شد.

گواهی تعیین مختصات ملک قولنامه ایی برای ثبت نام درخواست سند

گواهی تعیین مختصات یک فرم با فرمت اکسل است که باید تمام قسمتهای فرم توسط نقشه بردار پر شده و ممهور به مهر نظام مهندسی بشود. اطلاعات مندرج در فرم گواهی تعیین مختصات شامل مشخصات متقاضی، مشخصات و شماره پروانه نظام مهندسی نقشه بردار، مشخصات ملک مانند مساحت و طولها و تعداد و مختصات یو تی ام UTM دقیق گوشه های ملک و مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی) وسط ملک است.

لازم بذکر است که بدون نقشه یو تی ام UTM امکان تهیه گواهی تعیین مختصات نیست. چراکه اطلاعات مهم در فرم گواهی تعیین مختصات از روی نقشه یو تی ام UTM باید پر بشود.

بنابراین قدم اول تهیه نقشه یو تی ام UTM و سپس تهیه گواهی تعیین مختصات است.

ضمنا بهتر است که نقشه برداری که نقشه یو تی ام UTM را تهیه کرده است، گواهی تعیین مختصات را نیز انجام بدهد که دوگانگی کارشناس نقشه بردار ایجاد نشود. اما اگر نقشه یو تی ام UTM ملک خود را قبلا تهیه کرده اید و اکنون دسترسی به نقشه بردار قبلی ندارید، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد اگر فرم گواهی تعیین مختصات توسط نقشه بردار دیگری تهیه و ممهور بشود. بنابراین نگران نباشید.

در زیر نمونه گواهی مختصات جدید سال ۱۴۰۲ را مشاهده می کنید:

تعیین پلاک ثبتی ملک قولنامه ایی برای ثبت نامدرخواست سند

یکی از قستهای مهم در تکمیل فرم درخواست سند مالکیت برای ملک قولنامه ایی، پلاک ثبتی اصلی و فرعی و حوزه ثبتی می باشد. اگر پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در قولنامه ذکر شده باشد که فبها. در غیر اینصورت متقاضی باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را توسط یک کارشناس رسمی امور ثبتی بدست آورد و در فرم درخواست سند مالکیت، درج کند.

تعیین پلاک ثبتی به این معنا است که بررسی شود آیا ملک پلاک فرعی مستقل دارد و یا جزو یک پلاک فرعی بزرگتر است و یا باقیمانده پلاک اصلی منطقه است و یا اساسا فاقد پلاک ثبتی است. لذا هر یک حالت های مذکور به معنای تعیین پلاک ثبتی می باشد.

بررسی اینکه ملک مورد نظر مشمول کدامیک از حالتهای فوق می شود ، فقط و فقط در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی امور ثبتی است و هزینه فارغ از نتیجه غیر قابل استرداد است.

برای تعیین پلاک ثبتی ملک، لازم است که کارشناس امور ثبتی به بانک اطلاعات ثبتی کاداستر کشور دسترسی داشته باشد و همچنین نقشه های ثبتی قدیمی منطقه را داشته باشد:

جانمایی پلاک ثبتی ملک روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

با منطبق کردن نقشه ثبتی بر روی وضع موجود منطقه طی یک فرآیند تخصصی، پلاک ثبتی ملک مورد نظر مشخص خواهد شد.

تبدیل قولنامه به سند چقدر طول می کشد؟

یکی از پر تکرار ترین سوالات در مورد اخذ سند تک برگی برای ملک قولنامه ایی این است که تبدیل قولنامه به سند تک برگ چقدر طول می کشد.

همانطور که گفته شد اولین قدم برای تبدیل قولنامه به سند تک برگ، ثبت درخواست است که به صورت آنلاین در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” است که در گذشته به ” ماده ۱۴۷ ” مشهور بود، انجام می شود و مستلزم آماده بودن نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات و دانستن پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک است.

این مرحله بین سه روز تا یک هفته زمان میبرد. البته تیم ما در سریع ترین زمان ممکن کار ثبت نام درخواست سند مالکیت برای ملک قولنامه ای را نهایی می کنند و کد رهگیری  یا همان شماره پرونده را اخذ می کنند.

در گذشته هر یک روز تاخیر در ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” نوبت را دو سه نفر عقب می انداخت. اما اخیرا به دلیل رسانه ایی شدن بی اعتباری قولنامه ها و الزامی شدن تبدیل قولنامه به سند تک برگ برای همه ی ملک های قولنامه ایی، باعث هجوم متقاضیان شده است بطوریکه هر یک روز تاخیر در ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” نوبت را صد نفر عقب می اندازد.

لذا تاکید می کنیم در اسرع وقت جهت ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” با ما تماس بگیرید تا بدون اتلاف وقت پروژه را شروع کنیم.

وقتی ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” انجام شد، کپی مدارک هویتی شامل کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ، کپی مدارک فنی مانند کپی نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات به انضمام پرینت رسید ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه “ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” که توسط متقاضی اثر انگشت زده و امضا شده است ، با پست سفارشی به اداره ثبت مربوطه پست می شود.

دبیر خانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” پس از دریافت بسته پستی، به متقاضی پیامکی ارسال می کند مبنی بر اینکه بسته پستی تحویل گرفته شد و نوبت مراجعه حضوری به اداره ثبت متعاقبا از طریق پیامک اعلام خواهد شد.

بنابراین توصیه می شود بلافاصله پس از ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” ، مدارک را پست کنید چراکه در نوبت دهی تاثیر قابل توجهی دارد.

مرحله بعدی مراجعه حضوری به اداره ثبت و تحویل اصل مدارک است که پس از بررسی اولیه توسط کارشناس مربوطه، زمان بازدید از ملک توسط کارشناس به متقاضی اعلام می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل ملک حضور داشته باشد.

کارشناس اداره ثبت پس از بازدید از ملک و تایید اینکه ملک تحت تصرف متقاضی است گزارش کارشناسی را تنظیم می کند و تحویل هیات سه نفره ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” میدهد تا رای نهایی صادر شود.

در صورت مثبت بود رای ، صدور سند تک برگی وارد مرحله نهایی می شود.

در صورت منفی بودن رای، متقاضی موظف است در فرصت تعیین شده ، نواقص و موانع فنی و حقوقی را برطرف نموده و پرونده مجددا مورد بررسی و صدور رای قرار خواهد گرفت.

پیامک تشکیل پرونده در اداره ثبت مربوطه

پس از اینکه بسته پستی بدست دبیرخانه هیات قانون تعیین تکلیف رسید، بررسی اولیه از نظر کامل بودن مدارک و اسناد انجام می شود و پیامک زیر برای متقاضی ارسال می شود:

متقاضی پرونده شماره ……………………………..
پرونده شما مورد رسیدگی قرار گرفت.
لطفاً جهت اطلاعات بیشتر به SabteMelk.ssaa.ir مراجعه کنید.
دبیرخانه هیات قانون تعیین تکلیف.

که پس از مراجعه به سایت اطلاعیه زیر مشاهده می شود:

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران

اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك ………..

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳جلسه هيات حل اختلاف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضاءكنندگان زير در دبيرخانه هيات مستقر در اداره ثبت اسناد واملاك حوزه ثبت ملك كهريزك تشكيل و پرونده كلاسه ………………………… مربوط به تقاضاي خانم/آقاي اسماعيل متولي مبني بر صدور سند مالكيت براي قسمتي از / ششدانگ پلاك………………….واقع در بخش  …………. تشكيل ، سوابق و مدارك ارائه شده بررسي و با توجه به ضرورت بررسي وضعيت دقيق ملك و تصرفات متقاضي موضوع به كارشناس ارجاع و در اجراي مقررات ماده ۱۰ آئين نامه اجرايي قانون مذكور آقاي خلخالی بعنوان كارشناس تعيين گرديد.

مقرر مي دارد دبيرخانه هيات مراتب را به كارشناس و متقاضي ابلاغ تا به اتفاق به محل وقوع ملك مراجعه وبا معاينه محل و عندالاقتضاء تحقيقات از فروشنده و مجاورين و ملاحظه تصرفات نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد.

-تطبيق نقشه ارائه شده با محل وقوع ملك و تعيين حدود جغرافيايي، حقوق ارتفاقي و شماره پلاك فرعي و اصلي ملك مورد تقاضا

-تعيين ميزان و نحوه تصرفات متقاضي و خريداري از مالك رسمي

-تعيين نوع و ميزان مستحدثات و اعيان احداثي

-تعيين ارزش عرصه و اعيان به تفكيك برمبناي قيمت منطقه اي

– اعلام نظر صريح مبني بر عدم وجود سابقه ملي و يا دولتي و يا موات نسبت به ملك مورد كارشناسي.

-اظهارنظر در خصوص مطابقت ميزان سهم مالك مشاعي با تصرفات وي در خصوص درخواستهاي مرتبط به مالكين رسمي مشاعي

در صورتي كه تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضي محرز گرديد صورت جلسه كارشناسي تنظيم و پس از درج سلسله ايادي و اخذ شهادت شهود و مطلعين ومجاورين ، مراتب را حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز به دبيرخانه هيات ارائه نمايد.

دستمزد كارشناسي بعد از انجام كار و ارائه گزارش و تحويل پرونده به دبيرخانه هيات وفق مقررات پرداخت خواهد شد.

در صورتیکه مدارک ارسالی ناقص باشد، پیامکی با متن زیر به متقاضی ارسال خواهد شد:

متقاضی پرونده شماره …………………………………………….
به دلیل وجود نواقص درج شده در سامانه تقاضای شما پذیرش نگردید.برای اطلاعات بیشتر به SabteMelk.ssaa.ir مراجعه کنید.
دبیرخانه هیات قانون تعیین تکلیف.

لذا متقاضی موظف است نواقص مدارک را برطرف کند و با مراجعه حضوری به اداره ثبت مربوطه نتیجه را پیگیری نماید.

به اطلاع می رساند:

گروه کارشناسان رسمی ما با سابقه ۲۰ ساله و شهرت خاص در انجام کلیه امور ثبتی با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی قدیمی، تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی کلیه مناطق تهران شهرری کهریزک حسن آباد کرج شهریار اسلامشهر پرند ساوجبلاغ دماوند پردیس رودهن بومهن و غیره را به صورت فوری انجام می دهند و همچنین جهت تبدیل قولنامه به سند تک برگی ، تهیه کلیه نقشه ها و اطلاعات با کمترین هزینه انجام می شود و ثبت نام آنلاین درخواست سند تا تشکیل پرونده در اداره ثبت مربوطه بصورت رایگان انجام میشود.

برای رفاه حال مشتریان آماده پاسخگویی به سوالات و بررسی اسناد و مدارک به صورت رایگان هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

برای دسترسی به سامانه ثبت الکترونیکی درخواست صدر سند مالکیت بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استعلام پلاک ثبتی با کد پستی

استعلام پلاک ثبتی با داشتن کد پستی ملک یعنی از روی کد پستی ملک بتوان به اطلاعات پلاک ثبتی ملک شامل پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک دسترسی پیدا کرد.

استخراج پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک از بانک اطلاعات ثبتی (شامل نقشه های ثبتی قدیمی و سیستم کاداستر کشور)، در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی امور ثبتی است و کاری بسیاری فنی و زمانبر است.

البته ملک هایی که در بافت شهری هستند دارای کد پستی هستند ولی ملک هایی که به صورت زمین یا باغ خارج از بافت هستند، کد پستی ندارند و پلاک ثبتی را با استفاده از لوکیشن وسط ملک در می آوریم.

بنابراین در صورتیکه کد پستی ملک خود را ندارید، نگران نباشید. با ارسال یک لوکیشن از وسط ملک، تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی توسط تیم کارشناسان رسمی امور ثبتی ما انجام می شود.

ارتباط بین پلاک ثبتی با پلاک شهرداری و کد پستی

پلاک شهرداری یا همان پلاک آبی در واقع شماره ایی هست که بر سر در ملک کوبیده می شود و به صورت زوج و فرد در سمت شمالی و جنوبی کوچه ها تعریف شده است و تکرار می شود. اما پلاک ثبتی ملک که خود شامل دو بخش : پلاک اصلی و پلاک فرعی است هیچ ارتباطی با پلاک شهرداری و با کد پستی ملک ندارد و مرجع تعیین آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است بطوریکه به هیچ وجه تکراری نیست و هر ملک ، یک شماره پلاک ثبتی منحصر بفرد دارد و با هیچ ملک دیگری یکسان نیست.

بنابراین با داشتن پلاک شهرداری/پلاک آبی ملک و با داشتن کد پستی ملک می توان لوکیشن ملک را مشخص کرد و از روی لوکیشن ملک می توان مختصات جغرافیایی ملک را استخراج کرد و سپس با استفاده از مختصات ملک، پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را از بانک اطلاعات ثبتی استخراج کرد.

متاسفانه در حال حاضر سایت اداره پست ایران امکان استعلام نشانی از کد پستی را ندارد، اما در صورتی که متقاضیان قصد داشته باشند تا از طریق کد پستی خود و یا دیگران آدرس محل مورد نظر را دریافت نمایند بایستی به سامانه استعلام نشانی ایرانیان به نشانی اینترنتی sana.post.ir مراجعه نمایند. 

در سایت اداره پست تنها امکان دریافت کد پستی با وارد کردن آدرس وجود دارد و کاربر نمی تواند از طریق کد پستی آدرس مورد نظر را مشاهده کند. برای توضیحات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

دریافت آدرس دقیق از طریق کد پستی نیازمند داشتن مجوز است که متقاضیان بایستی به صورت حضوری به دفاتر خدمات پستی مراجعه نمایند. برای توضیحات بیشتر متن مقاله مطالعه شود.

یکی دیگر از سایت های استعلام نشانی از کد پستی سامانه استعلام آنلاین سرچ لاین به آدرس اینترنتی searchline.ir است.

در این سامانه امکان استعلام کد پستی و دریافت آدرس متقاضیان وجود دارد. در ادامه لینک ورود به سامانه استعلام آنلاین سرچ لاین ارائه شده است.

متقاضیان برای استفاده از سامانه سرچ آنلاین باید ابتدا پس از ورود ثبت نام کرده و سپس از طریق حساب کاربری خود وارد شوند. پس از ورود به حساب کاربری بر روی گزینه استعلام کد پستی کلیک کرده و در کادر مورد نظر کد پستی خود را وارد کنند و گزینه استعلام را انتخاب نمایند. سامانه پس از بررسی کد پستی متقاضی نام استان، شهر و شهرستان مربوط به کد پستی را نمایش می دهد. سایر بخش های آدرس متقاضی مانند آدرس کامل و تلفن ثابت تنها از طریق مراجعه به اداره پست و دریافت مجوز امکان پذیر است.

روشی دیگر برای پیدا کردن آدرس از روی کد پستی، جستجوی آدرس از روی پنج رقم ابتدا کد پستی است. بطوریکه پنج رقم اول کد پستی نشان دهنده استان، شهر و شهرستان محل مورد نظر است. در واقع تنها راه استعلام نشانی از کد پستی و پیدا کردن آدرس دقیق پستی مورد نظر تنها از طریق مراجعه حضوری به شرکت پست و احراز هویت کاربر امکان پذیر است.

بنابراین اگر فقط کد پستی ملک را دارید و محل/لوکیشن ملک را نمی دانید، ابتدا باید محل/آدرس/لوکیشن ملک را از روش های ذکر شده در بالا پیدا کنید و سپس با ارسال لوکیشن ملک برای کارشناسان ما، پروسه تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک شروع شود.

استعلام پلاک ثبتی با ارسال کد پستی

همانطور که گفته شد ، اگر فقط کد پستی ملک را دارید و محل/لوکیشن ملک را نمی دانید، ابتدا باید محل/آدرس/لوکیشن ملک را از روش های ذکر شده در بالا پیدا کنید و سپس با ارسال لوکیشن ملک برای کارشناسان ما، پروسه تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک شروع شود.

با استفاده از نقشه گوگل مپ گوشی موبایل و یا اپلیکیش بلد، لینک لوکیشن ملک مورد نظر را ارسال کنید.

لازم به تاکید است که نیازی نیست حضورا به محل ملک بروید. به همان روشی که برای تاکسی اینترنتی اسنپ استفاده می کنید می توانید آدرس ملک را روی نقشه گوگل مپ پیدا کنید و بعد گوشی را به حال عکس ماهواره ایی بگذارید تا با دیدن عکس هوایی منطقه راحتتر بتوانید ملک مورد نظرتان را پیدا کنید.

ابتدا آدرس ملک را در گوگل مپ یا اپلیکیشن بلد سرچ کنید و بعد از پیدا کردن ملک مورد نظر روی نقشه، انگشت خود را در وسط ملک قرار دهید تا گزینه اشتراک گذاشتن لوکیشن در پایین صفحه نمایش داده شود. سپس این لینک را از طریق هر یک از پیام رسان های ایرانی یا خارجی شامل واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا و … برای ما ارسال کنید.

اگر ملک مورد نظر زمین خالی بزرگ است، برای تشخیص بهتر زمین خود می توانید گوگل مپ گوشی را روی حالت ماهواره بگذارید تا نقشه (گوگل مپ) تبدیل به عکس ماهواره ایی (گوگل ارث) بشود. با دیدن عکس ماهواره ایی منطقه، به راحتی می توانید زمین خود را شناسایی کنید و وسط زمین را نشانه بگیرید تا علامت قطره ی قرمز رنگ به معنای لوکیشن ظاهر شود. سپس پایین صفحه اشتراک گذاری را انتخاب کنید تا بتوانید نقطه ی مورد نظر به صورت لینک لوکیشن برای ما ارسال کنید.

همچنین متقاضیان می توانند وارد سایت “تهران من” شهرداری شوند و ملک خود را روی نقشه سایت شهرداری پیدا کنند تا با کلیک بر روی ملک مورد نظر مختصات یو تی ام آن نمایش داده شود. سپس از صفحه اسکرین شات بگیرند و برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

استعلام حوزه ثبتی با کد پستی

برای اطلاع از حوزه ثبتی ملک در استان تهران، ابتدا بر اساس تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران باید مشخص شود که ملک در کدامیک از نواحی ثبتی واقع شده است. اگر ملک داخل شهر تهران واقع شده باشد جزو ناحیه ثبتی تهران بزرگ است که خود به حوزه های ثبتی شمیران- زیبادشت-قلهک-کن-تهرانپارس سعادت آباد-رودکی-شهرآرا-مولوی-یافت آباد-پیروزی-خاوران-شهرری-نارمک-ولیعصر-لویزان تقسیم شده است.

اما اگر در حومه تهران واقع شده باشد جزو نواحی ثبتی:

فشم – لواسان – پردیس – دماوند – فیروزکوه – پاکدشت – کهریزک – پیشوا – ورامین – قرچک – رباط کریم – حسن آباد – شهریار- اسلامشهر – ملارد – شهرقدس – بهارستان

می باشد که با توجه به موقعیت ملک و نقشه تقسیمات نواحی ثبتی می توان ناحیه ثبتی ملک را مشخص کرد.

نقشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی تهران بزرگ
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی تهران بزرگ

تعیین پلاک ثبتی اصلی ملک با کد پستی

هر بخش ثبتی نیز به محدوده های کوچکتری تحت عنوان پلاک ثبتی اصلی تقسیم می‌شود. یک شماره یا کد شناسایی برای هر کدام از این پلاک های ثبتی اصلی در نظر گرفته می‌شود که به آن شمارۀ پلاک اصلی گفته می‌شود.

معمولا پلاک ثبتی اصلی  یک منطقه برای تمام ملک های آن منطقه یکسان است. در واقع هر منطقه ثبتی با یک پلاک ثبتی اصلی منحصر بفرد مشخص شده است.

مثلا پلاک ثبتی اصلی منطقه ولنجک تهران پلاک ۶۷ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه لواسان شامل پلاک ثبتی ۷۸ اصلی معروف به مزرعه سنگ لشگری و پلاک ثبتی ۷۹ اصلی معروف به کمرد و سوهانک و پلاک ثبتی ۷۳ اصلی معروف به مزرعه طلادر است.

پلاک ثبتی منطقه خاک سفید پلاک ثبتی ۹۲ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه پونک پلاک ثبتی ۱۱۸ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه باغ فیض (اشرفی اصفهانی) تهران پلاک ثبتی ۱۲۶ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه فرحزاد پلاک ثبتی ۱۱۶ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه جماران تهران پلاک ثبتی ۸ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه حصارک تهران پلاک ثبتی ۷ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه مرادآباد تهران پلاک ثبتی ۱۲۱ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه ازگل تهران پلاک ثبتی ۸۰ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه طرشت تهران پلاک ثبتی ۲۳۹۵ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه ورامین معروف به بهنام عرب پلاک ثبتی ۱۷۱ اصلی است.

پلاک ثبتی مهرشهر کرج پلاک ثبتی ۱۷۰ اصلی است.

اما همیشه اینطور نیست. در برخی مناطق تهران بخصوص محله های قدیمی، هر ملک خود یک پلاک ثبتی اصلی مستقل است. مثلا در منطقه بازار تهران هر مغازه پلاک ثبتی اصلی مستقل دارد. یا در برخی مناطق هر کوچه یک پلاک ثبتی اصلی دارد. اما مثلا در ولنجک ، کل منطقه ولنجک پلاک ۶۷ اصلی است.

تعیین پلاک ثبتی فرعی ملک با کد پستی

پلاک های اصلی اصلی به قطعات کوچک تر تحت عنوان پلاک های فرعی تقسیم می‌شوند. پلاک ثبتی اصلی را به اصطلاح پلاک مادر هم می نامند. معمولا اکثر افراد پلاک ثبتی اصلی ملک خود را می دانند و دنبال پیدا کردن پلاک ثبتی فرعی هستند.

شماره پلاک فرعی از هیچ قاعده ایی پیروی نمی کند لذا استعلام پلاک فرعی از هیچ راهی ممکن نیست مگر مراجعه به یک کارشناس رسمی امور ثبتی.

در واقع شماره پلاک فرعی بر اساس مراجعه متقاضیان به اداره ثبت مربوطه تخصیص داده می شود. یعنی در صف رسیدگی به پرونده ها نفر جلویی شما یک شماره کمتر و نفر پشتی شما یک شماره بیشتر است که ممکن است ملک های شما صدها متر فاصله داشته باشند. بنابراین از روی شماره پلاک فرعی همسایه ها نمی توانید شماره پلاک فرعی ملک خود را بفهمید و لوکیشن ملک تاثیری در تعیین پلاک ثبتی فرعی ندارد.

در زیر نمونه ایی از نقشه ثبتی مربوط به تخصیص پلاک های فرعی در یک پلاک اصلی آورده شده است:

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته وقتی پلاک ثبتی اصلی به قطعات کوچکتر تقسیم می شوند، به هر قطعه اجالتا یک شماره قطعه به عنون شماره قطعه تفکیکی تخصیص داده می شود تا زمانیکه متقاضی به اداره ثبت مراجعه کند و رسما پلاک فرعی بگیرد.

شماره قطعه های تفکیکی شماره های پشت سر هم هستند که می توان از روی شماره قطعه همسایه، شماره قطعه ملک خود را بفهیمد. اما همانطور که گفته شد برای انجام کلیه امور ثبتی، شماره پلاک فرعی مهم است نه شماره قطعه.

در زیر نمونه ایی از تقسیم پلاک اصلی به قطعه های تفکیکی آورده است:

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روش تعیین پلاک ثبتی با استفاده از کد پستی

همانطور که گفته شد ابتدا باید با استفاده از کد پستی ملک، آدرس دقیق ملک را پیدا کرد. سپس با استفاده از آدرس دقیق ملک، لوکیشن دقیق ملک را بدست آورد و سپس با استفاده از لوکیشن ملک، مختصات دقیق ملک را بدست آورد.

اکنون کارشناس رسمی امور ثبتی ، با استفاده از مختصات ملک می تواند حوزه ثبتی و سپس پلاک ثبتی اصلی ملک را بدست آورد.

در مرحله آخر، با جستجو در بانک اطلاعات ثبتی شامل نقشه های ثبتی قدیمی و سیستم کاداستر کشور، پلاک ثبتی فرعی ملک را که شماره ایی منحصر بفرد برای ملک مورد نظر هست را بدست بیاورد و به متقاضی اعلام نماید.

پلاک ثبتی فرعی دقیقا مانند کد پستی ، یک شماره منحصر بفرد است که با هیچ ملک دیگری یکسان نیست.

پروسه استعلام پلاک ثبتی با کد پستی، پروسه ایی فنی و بسیار پیچیده است که ممکن است یک هفته زمان ببرد. بخصوص در مناطقی که بهم ریختگی اطلاعات ثبتی وجود دارد و یا نقشه های ثبتی قدیمی از بین رفته اند و مرجع مشخصی برای دسترسی به شماره های فرعی وجود ندارد.

لذا تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک جزو خدمات گران قیمت و کاملا تخصص است.

برای استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک با هر نوع کاربری شامل زمین خالی ، خانه کلنگی و یا آپارتمان ، می توانید بدون مراجعه حضوری و فقط با ارسال کد پستی و لوکیشن ملک به کارشناسان رسمی دادگستری تخصص امور ثبتی ما اقدام کنید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

خرید سند شاهنشاهی با استعلام ثبتی

با وجود صدور گسترده سندهای جدید تک برگی ، همچنان بازار خرید و فروش سندهای شاهنشاهی منگوله دار داغ است چراکه هنوز سندهای شاهنشاهی منگوله دار معتبر هستند و اتفاقا به زمین ها و خانه های کلنگی بکر و با ارزش تعلق دارند بطوریکه سرمایه گذاران ملکی اغلب برای بیزنس ساخت و ساز به خرید سندهای شاهنشاهی اهتمام دارند.

واضح است که خرید ملک های با سند شاهنشاهی قدیمی نسبت به سندهای جدید تک برگی ریسک بیشتری دارند و کلاهبرداری های ملکی اغلب از طریق معامله خرید سندهای شاهنشاهی قدیمی اتفاق می افتد. بنابراین لازم است هنگام خرید سند شاهنشاهی قدیمی، تمام استعلامات شامل استعلام پلاک ثبتی، استعلام گردش ثبتی، استعلام سابقه ثبتی ملک، استعلام اصالت سند، استعلام آخرین وضعیت مالکیت، استعلام تطبیق آدرس/لوکیشن ملک با سند شاهنشاهی مورد معامله ، استعلام منابع طبیعی و سازمان زمین شهری و .. گرفته شود تا بتوان تضمین کرد ریسک خرید سند شاهنشاهی به صفر رسیده است.

هر یک از استعلامات ثبتی نامبرده از اهمیت خاص خود برخوردار است بطوریکه هیچیک نمی تواند جای دیگری را بگیرد و صحت هیچیک تضمین کننده صحت دیگری نمی باشد.

در ادامه به بررسی هر یک از استعلام ها در مورد سندهای شاهنشاهی و اهمیت آنها می پردازیم.

استعلام پلاک ثبتی سند شاهنشاهی

پلاک ثبتی یک ملک باید از بانک اطلاعات ثبتی استخراج شود. بانک اطلاعات ثبتی یا سیستم کاداستر کشور تنها منبع موثق و کامل برای رسیدن به پلاک ثبتی املاک کشور است.

هر استان به حوزه ها و بخش های ثبتی مشخصی تقسیم شده است.

در زیر نقشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران و همچنین شهر تهران آورده شده است.

هر بخش ثبتی نیز به قطعات کوچکتری تحت عنوان قطعه اصلی تقسیم می‌شود. یک شماره یا کد شناسایی برای هر کدام از این قطعات اصلی در نظر گرفته می‌شود که به آن شمارۀ پلاک اصلی گفته می‌شود.

اغلب به این صورت است که پلاک ثبتی اصلی  یک منطقه برای تمام ملک های آن منطقه یکسان است. در واقع هر منطقه ثبتی با یک پلاک ثبتی اصلی منحصر بفرد مشخص شده است.

مثلا پلاک ثبتی اصلی منطقه ولنجک تهران پلاک ۶۷ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه لواسان شامل پلاک ثبتی ۷۸ اصلی معروف به مزرعه سنگ لشگری و پلاک ثبتی ۷۹ اصلی معروف به کمرد و سوهانک و پلاک ثبتی ۷۳ اصلی معروف به مزرعه طلادر است.

پلاک ثبتی منطقه خاک سفید پلاک ثبتی ۹۲ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه پونک پلاک ثبتی ۱۱۸ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه باغ فیض (اشرفی اصفهانی) تهران پلاک ثبتی ۱۲۶ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه فرحزاد پلاک ثبتی ۱۱۶ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه جماران تهران پلاک ثبتی ۸ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه حصارک تهران پلاک ثبتی ۷ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه مرادآباد تهران پلاک ثبتی ۱۲۱ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه ازگل تهران پلاک ثبتی ۸۰ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه طرشت تهران پلاک ثبتی ۲۳۹۵ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه ورامین معروف به بهنام عرب پلاک ثبتی ۱۷۱ اصلی است.

پلاک ثبتی مهرشهر کرج پلاک ثبتی ۱۷۰ اصلی است.

اما همیشه اینطور نیست. در برخی مناطق تهران هر ملک خود یک پلاک ثبتی اصلی مستقل است. مثلا در منطقه بازار تهران هر مغازه پلاک ثبتی اصلی مستقل دارد. یا در برخی مناطق هر کوچه یک پلاک ثبتی اصلی دارد. اما مثلا در ولنجک کل منطقه ولنجک پلاک ۶۷ اصلی است.

قطعه های اصلی به قطعات کوچک تر تحت عنوان شماره فرعی تقسیم می‌شوند. قطعه اصلی را به اصطلاح قطعه مادر هم می نامند. معمولا اکثر افراد پلاک ثبتی اصلی ملک خود را می دانند و دنبال استعلام پلاک ثبتی فرعی هستند.

شماره پلاک فرعی از هیچ قاعده ایی پیروی نمی کند لذا استعلام پلاک فرعی از هیچ راهی ممکن نیست مگر مراجعه به یک کارشناس رسمی امور ثبتی.

در واقع شماره پلاک فرعی بر اساس مراجعه متقاضیان به اداره ثبت مربوطه تخصیص داده می شود. یعنی در صف رسیدگی به پرونده ها نفر جلویی شما یک شماره کمتر و نفر پشتی شما یک شماره بیشتر است که ممکن است ملک های شما صدها متر فاصله داشته باشند. بنابراین از روی شماره پلاک فرعی همسایه ها نمی توانید شماره پلاک فرعی ملک خود را بفهمید و لوکیشن ملک تاثیری در تعیین پلاک ثبتی فرعی ندارد.

در زیر نمونه ایی از نقشه ثبتی مربوط به تخصیص پلاک های فرعی در یک پلاک اصلی آورده شده است:

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته وقتی پلاک ثبتی اصلی به قطعات کوچکتر تقسیم می شوند، به هر قطعه اجالتا یک شماره قطعه تخصیص داده می شود تا زمانیکه متقاضی به اداره ثبت مراجعه کند و رسما پلاک فرعی بگیرد.

شماره قطعه های تفکیکی شماره های پشت سر هم هستند که می توان از روی شماره قطعه همسایه، شماره قطعه ملک خود را بفهیمد. اما همانطور که گفته شد برای انجام کلیه امور ثبتی، شماره پلاک فرعی مهم است نه شماره قطعه.

در زیر نمونه ایی از تقسیم پلاک اصلی به قطعه های تفکیکی آورده است:

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در سند های شاهنشاهی پلاک ثبتی شماره پلاک ثبتی املاک عموماً به چهار صورت در اسناد مالکیت درج می­شود:

یک شمارۀ اصلی و یک شمارۀ فرعی: مانند ۱۸۴/۶۹
یک شمارۀ اصلی و چند شمارۀ فرعی: مانند ۳۷-۳۶-۲/۳۵
یک شمارۀ اصلی، بدون شمارۀ فرعی (زیرا قطعۀ مادر تفکیک نشده است): مانند ۱ یک اصلی
چند شمارۀ اصلی و چند شمارۀ فرعی: مانند  511-618/3303-3302-3301

(صفحه نمونه نقشه ثبتی و کاربرد آن در تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی مطالعه شود)

در صفحۀ سوم اسناد مالکیت، پلاک ‌های فرعی و اصلی و حدود اربعه ملک ـ که همان چهار جهت جغرافیایی اصلی است ـ و مساحت کل عرصه (زمین) با حروف درج می شود.

سند شاهنشاهی منگوله دار
سند شاهنشاهی منگوله دار
سند منگوله دار شاهنشاهی 2
سند منگوله دار شاهنشاهی

البته ممکن است برخی از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه بوده و فقط شمارۀ پلاک ثبتی داشته باشند؛ در این صورت برای تعیین مساحت ملک، از نقشۀ یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی تهیه شده است استفاده می کنند.

قطعات تفکیکی که دارای شمارۀ پلاک تفکیکی شده‌اند می‌توانند به صورت مجزا سند مالکیت شش دانگ داشته باشند. شمارۀ پلاک تفکیکی یا همان شمارۀ قطعه از عدد یک و از سمت شمال غربی قطعه اولیه شروع شده و به تعداد قطعاتی که در قطعه اولیه ایجاد می‌شوند، بیشتر می‌شود.

در مورد سند های شاهنشاهی قدیمی منگوله دار، یک نکته ی قابل توجه حدود اربعه ی ذکر شده در سند می باشد. ملک هایی که در سند آنها به عنوان مثال ذکر شده است : شمالا به خیابان ۱۲ متری، احتمال اینکه ملک در محدوده مسکونی شهری واقع شده است بسیار بالاست نسبت به ملکی که در سند آن حدود اربعه به یک عارضه طبیعی باشد مانند کوه، تپه، نهر و .. به عنوان مثال: شمالا به کوه، شرقا به تپه.

اما لازم به ذکراست که با توجه به گسترش منطقه شهری و تحت ساخت و ساز قرار گرفتن بسیاری از زمینهایی که قبلا شهری نبوده اند، احتمال این وجود دارد که سندی که حدود اربعه در آن به عوارض طبیعی بوده است در حال حاضر وسط یک منطقه ی مسکونی گران قیمت با خیابان کشی منظم افتاده باشد و یا برعکس در سندی که ملک به خیابان تعریف شده است اصلا طرح خیابان کشی اجرا نشده باشد.

لذا با وجود اینکه در بررسی اولیه سند های شاهنشاهی قدیمی منگوله دار، کارشناس تصور اولیه ای از وضعیت ملک بر اساس تجربه خود پیدا می کند اما تا به اتمام نرسیدن عملیات بررسی پلاک ثبتی تا مرحله ی آخر، امکان هیچ اظهار نظری وجود ندارد.

در زیر نمونه هایی از جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی قدیمی منگوله دار آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعاه تفکیکی مندرج در سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام چهارگوشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند شاهنشاهی دفترچه ای قدیمی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین با سند شاهنشاهی واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

سند شاهنشاهی مشاعی

اگر ملکی مشاعی باشد یعنی مالک از نقشه به نقطه پلاک مادر به اندازه ی سهم خود سهم دارد.

اگر مالکین به توافقی رسیده باشند در مورد اینکه هر یک قسمتی از ملک مشاعی را تصرف و بهره برداری نمایند ، محل ملک هر مالک مشخص است. اما اگر در این مورد توافقی نکرده باشند ، محل دقیق ملک هر مالک مشخص نیست و قابل جانمایی نمی باشد.

بنابراین اگر سند شاهنشاهی به صورت مشاعی باشد، در استعلام ثبتی اسامی کل مالکین به عنوان مالک استخراج می شود. همچنین تعیین محل دقیق سهم هر مالک بستگی به این دارد که توافق مکتوبی که به امضای تمام مالکین مشاعی رسیده باشد و ضمیمه آن کروکی تقسیم بندی پلاک ثبتی مادر به اندازه سهم هر یک از مالکین مشاعی مشخص شده باشد، وجود دارد یا خیر.

سند شاهنشاهی مشاعی علاوه بر نیاز به استعلام ثبتی، نیاز به بررسی موافقتنامه های فی مابین مالکین مشاعی دارد که البته مهم است محضری و رسمی باشد.

در زیر نمونه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک با سند شاهنشاهی مشاعی آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

همانطور که می بینید علاوه بر مشخص شده گوشه های دقیق ملک مادر، محل هر مالک به اندازه سهم مشاعی که از پلاک مادر دارد مشخص شده است. حتی اگر هنوز تفکیک رسمی نشده باشد:

نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مشاعی سند شاهنشاهی کشاورزی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000
نقشه یو تی ام مشاعی سند شاهنشاهی مسکونی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر وقطعه های مشاعی از پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

استعلام ثبتی ریشه سند شاهنشاهی

استعلام ثبتی سند مالکیت شاهنشاهی ملک از ضروریات پروسه معامله ملک است که توسط دفترخانه اسناد رسمی انجام می شود. اما استعلام ثبتی سند فقط آخرین وضعیت مالکیت را شامل می شود و قابلیت نقل و انتقال سند. در صورتیکه بررسی سابقه ثبتی سند شاهنشاهی ملک و اطلاع از ریشه ملک بسیار ضروری است که متاسفانه از هیچیک از مبادی رسمی قابل انجام نیست و جزو خدمات دفترخانه ها تعریف نشده است.

مشکل دیگر اینجاست که مرحله حضور طرفین معامله در دفترخانه به بعد از انجام مقدمات و اخذ بیعانه در بنگاه مشاور املاک موکول می شود.

بنابراین خریدار مجبور است به سند شاهنشاهی ارائه شده از طرف فروشنده اعتماد کند و با وساطت دفتر مشاور املاک یک سوم مبلغ بیع را جهت جاری شدن قرارداد معامله ملک پرداخت کند.

مساله مهم تر این است که دفترخانه استعلام آخرین وضعیت مالکیت را میگیرد و بررسی ریشه سند شاهنشاهی و گردش ثبتی کامل ملک را انجام نمی دهد.

بنابراین ممکن است ملکی از نظر مالکیت و قابلیت انتقال سند مشکل نداشته باشد اما در آینده به دلیل مشکلی که در ریشه ملک بوده است موجب گرفتاری خریدار شود.

به عنوان مثال ملک هایی که تصاحبی و یا توقیفی و یا بنیادی و یا وقفی بوده است.

به عنوان مثال بعد از انقلاب املاکی که به عنوان دارایی وابستگان رژیم قبلی شناسایی می شدند وارد پروسه دادگاه انقلاب جهت تعیین تکلیف شدند که اکثر آنها وارد خزانه بیت المال شدند. این املاک در واقع اسناد با ریشه بنیادی هستند که به سند ستادی نیز معروف هستند.

این سندها هیچ تقاوتی در ظاهر با سندهای بی ریشه ندارند و قابل نقل و انتقال هستند اما قطعا قیمت آنها بسیار پایین تر از سندهای بی ریشه است و خریدار کمتری دارد.

اما همانطور که میدانید مشاورین املاک و فروشنده هیچ تمایلی ندارند خریدار از ریشه دار بودن ملک مطلع شود. به عنوان مثال سی درصد ملک های منطقه یک تهران با سند شاهنشاهی دارای ریشه بنیاد هستند به خصوص در خیابان های گران قیمت!

در صورتیکه درخواست استعلام ثبتی ریشه ملک را دارید باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را به کارشناسان ما اعلام کنید.

اما گاهی اوقات فروشنده ها عمدا اطلاعات پلاک ثبتی ملک را در اختیار خریدار قرار نمی دهند. بنابراین راه باقی نمی ماند جز اینکه کارشناسان رسمی امور ثبتی ما اول شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را دربیاورند و بعد بر اساس شماره پلاک اصلی و فرعی ملک بتوانند به پرونده ثبتی ملک دسترسی پیدا کنند و ریشه ملک را بررسی کنند.

بنابراین تنها لازم است که لوکیشن ملک را برای کارشناسان رسمی ما ارسال کنید تا ظرف سه روز سابقه ثبتی و ریشه ملک را بررسی کنند.

استعلام انطباق لوکیشن ملک با پلاک ثبتی سند شاهنشاهی

متاسفانه در معاملات ملکی تنها چیزی که مورد تاکید است اصالت سند شاهنشاهی و استعلام دفترخانه از اداره ثبت درباره صحت مالکیت و عدم بازداشت بودن ملک است.

اما آیا در هیچ یک از مراحل معاملات ملکی از ابتدا تا نقل و انتقال قطعی، هرگز به این موضوع پرداخته می شود که آدرس اعلامی از طرف فروشنده ،که منتسب به آن سند می کند، آدرس درستی هست یا خیر؟!

البته در مورد ملک هایی با سند شاهنشاهی که دارای ساختمان است ، موقع بازدید خریدار از ملک تا حدودی می توان متوجه شد که آدرس صحیح است یا خیر. چون بازدید از داخل ساختمان مستلزم این است که ملک تحت تصرف فروشنده باشد و یا با مستاجران هماهنگی لازم بعمل آمده باشد.

اما در مورد ملک هایی که به صورت زمین خالی هستند بدون هیچ گونه دیوارکشی و درب ورودی، چگونه می توان متوجه شد که سندی که در دست فروشنده است متعلق به این زمین است؟

حتی اگر طول و عرض زمین با طول و عرض مندرج در سند شاهنشاهی برابر باشد نمی تواند صحه ای بر تعلق آن سند به زمین اعلامی برای فروش باشد.

دلیل آن واضح است!

زمین های با قواره یکسان که در واقع طول و عرض یکسان دارند بسیارند!

همین موضوع باعث شده است که کلاهبرداران ملکی دقیقا زمینی با طول و عرض و مساحت برابر با آنچه در سند نوشته شده است در منطقه پیدا کنند و به بازدید خریداران برسانند در حالی که زمین واقعی دارای مشکلات متعددی است مانند ملی بودن، واقع شدن در ارتفاع بالای ۱۸۰۰ متر که غیرقابل بهره برداری است، نداشتن راه دسترسی، اشغال شدن توسط شهرداری یا سایر ارگانهای دولتی، داشتن معارض و سند ماده ۱۴۷ که درواقع به دلیل تصرف طولانی مدت ایجاد حق مالکیت شده است و غیره

که اگر خریدار زمین واقعی را بازدید کند و متوجه مشکلات آن شود، هرگز حاضر به معامله نمی شود!

حتی اگر دفترخانه هزار بار از اداره ثبت استعلام بگیرید همه چیز درست است. سند آزاد است، بازداشتی ندارد، نام مالک صحیح است، قواره ملک درست است، سند اصالت دارد و جعلی نیست و…

اما کدام زمین؟ چه کسی مسئول این است که زمینی که مشاور املاک به خریدار نشان داده است ا زمین واقعی یکسان نیست!

حتی مشاورین املاک مسئول این کلاهبرداری نیستند چون مشاور املاک آدرس اعلامی از طرف فروشنده را با این فرض که آدرس درست است فایل می کند.

تنها مسئول این کلاهبرداری خریدار است. چون این خریدار است که باید دقیقا بداند چه چیزی را دارد معامله می کند و حاضر شده است به اعلام شفاهی آدرس ملک توسط فروشنده اعتماد کند بدون اینکه این آدرس در هیچ جایی ثبت شده باشد. ​معامله ملک بدون جانمایی پلاک ثبتی در واقع باز کردن راه برای کلاهبرداران ملکی است.

بله ! درست می خوانید

آدرس ملک در هیچ جای سندهای دفترچه ای قدیمی درج نشده است!

در سندهای دفترچه ای شاهنشاهی صرفا پلاک ثبتی اصلی و فرعی درج شده است که حتی با پلاک شهرداری که بر سر در ملک می توان دید هم متفاوت است.

پس چه راهی وجود دارد که خریدار بتواند موقعیت دقیق چهارگوشه ملک را قبل انجام معامله و به صورت کاملا رسمی و معتبر در اختیار داشته باشد؟

با قاطعیت می توان گفت که دقیقا به همین دلیل دادگاه های دعاوی ملکی پر است از مال باختگانی که اگر با این اصطلاح و ضرورت دانستن کاربرد  نقشه یو تی ام UTM  آشنا بودند هرگز کارشان به دادگاه دعاوی ملکی نمی کشید اگر ​معامله ملک بدون جانمایی پلاک ثبتی انجام نمی دادند.

با اطمینان باید به شما خریدار محترم بگوییم که اگر فروشنده ملک از تهیه نقشه یو تی ام UTM استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سرباز زد و هزینه را بهانه کرد، باید بدانید که قطعا مشکلی وجود دارد و احتمال کلاهبرداری بسیار بالا است.

درست است که تهیه  نقشه یو تی ام UTM استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی ممکن است سه میلیون تومان به بالا ( بر اساس مساحت و موقعیت ملک) هزینه داشته باشد اما آیا این هزینه برای درست انجام شدن یک معامله ملکی میلیاردی هزینه زیادی است؟

اگرچه هیچ قانونی در مورد اینکه کدامیک از طرفین معامله، خریدار یا فروشنده، باید هزینه تهیه  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را پرداخت کنند وجود ندارد، اما منطقی این است که فروشنده نقشه یو تی ام UTM استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی را قبل از معامله تهیه کند و در اختیار مشتری ها قرار دهد.

اما متاسفانه فروشنده ها معتقد هستند از آنجایی که معلوم نیست معامله سر بگیرد یا نه چرا باید هزینه ای بابت تهیه  نقشه یو تی ام UTM استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی از جیب شان برود.

در صورتی که نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی باید جزو لاینفک معاملات ملکی باشد که دارای سند دفترچه ای قدیمی (شاهنشاهی) هستند.

در مورد ملک هایی که سند تک برگی دارند، این مشکل وجود ندارد. چون در سندهای تک برگی جدید، علاوه بر درج آدرس دقیق ملک، موقعیت پلاک ثبتی نیز در پایین صفحه به صورت نقشه کاداستری نمایش داده شده است تا شبهه ای بابت موقعیت دقیق ملک باقی نماند.

در واقع سند تک برگی همان تلفیق سند دفترچه ای با نقشه یو تی ام UTM استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی است. همین مسئله به خوبی موکد این موضوع است که سندهای دفترچه ای نقص اطلاعات داشته اند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیم به تبدیل همه سندهای دفترچه ای شاهنشاهی به سند تک برگی گرفته است. یکی از نقوص اطلاعاتی سندهای دفترچه ای شاهنشاهی همین فقدان آدرس و مبهم بودن موقعیت دقیق ملک است.

در این چندین سال تجربه کارشناسی امور ثبتی، پرونده های بسیاری بوده اند که به دلیل عدم جانمایی پلاک ثبتی قبل از انجام معامله راهی دادگاه های دعاوی ملکی شده اند تا احقاق حق کنند.

در زیر نمونه ای از این نوع پرونده ها آورده شده است:

زمینی که بر اساس بنچاقی معتبر و به صورت قولنامه ای به خریدار فروخته شده است طبق مندرجات بنچاق، قطعه چهارم از پلاک ثبتی ۸ فرعی از ۵ اصلی است.

که هنگام بازدید از ملک قطعه زمین خالی با موقعیت بسیار خوب به رویت خریدار رسیده است. که با خط زرد رنگ بر روی عکس هوایی منطقه نشان داده شده است.

جانمایی پلاک ثبتی ملک روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

که خریدار سالها پس از انجام معامله در حالی که تصور می کرده است زمینش همان زمین خالی است به شهرداری مراجعه می کند برای اخذ جواز ساخت.

در آنجا متوجه می شود که مالک این زمین شخص دیگری است!

وقتی کار به شکایت می کشد دادگاه دستور تهیه  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را می دهد، مالباخته به ما به عنوان کارشناس رسمی امور ثبتی مراجعه می کند تا طبق دستور دادگاه پلاک ثبتی زمین را بر روی نقشه درج کنیم و نقشه را ممهور به مهر دادگستری نماییم.

در پروسه انجام عملیات تهیه  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی، کارشناس رسمی موظف از بدون توجه به اظهارات متقاضی، خود شخصا صحت پلاک ثبتی را بررسی کند و به دادگاه گزارش دهد.

روال کار به این صورت است که کارشناس رسمی امور ثبتی از روی نقشه های ثبتی قدیمی محل دقیق پلاک ثبتی مورد نظر را جانمایی می کند. از نظر یک کارشناس امور ثبتی ​خرید ملک با سند شاهنشاهی بدون جانمایی پلاک ثبتی ممنوع است.

در زیر نقشه ثبتی مربوط به پلاک ثبتی مورد نظر آورده شده است که مورد دعوی در واقع قطعه چهارم بود.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در همان بررسی اولیه محرز شد که شکل و شمایل قطعه چهارم که به صورت مثلثی شکل است با شکل زمینی که به رویت خریدار رسیده بوده است متفاوت است.

بنابراین پروژه وارد فاز جانمایی پلاک ثبتی شد تا فارغ از اظهارات متقاضی، عملیات جانمایی پلاک ثبتی بصورت کاملا کارشناسانه انجام شود.

که نتیجه کار عملیات جانمایی پلاک ثبتی به صورت زیر است:

لذا محرز گردید که زمین واقعی منسوب به قطعه چهارم پلاک ثبتی مورد نظر در فاصله کمی از زمین مورد معامله واقع شده است که در واقع طی سالیان تفکیک و به افراد مختلف فروخته شده است.

برای تکیمل گزارش تحویلی به دادگاه، اقدام به تعیین پلاک ثبتی زمین خالی با دو مدعی کردیم که محرز گردید پلاک ثبتی این زمین ۹۲ فرعی از ۵ اصلی است که با اسناد و مدارک طرف مقابل دعوی همخوانی دارد.

بنابراین دادگاه رای را به نفع خوانده صادر کرد و خواهان در واقع قربانی کلاهبرداری ملکی اعلام شد. در این مرحله خواهان از فروشنده اولیه شکایت می کند اما فروشنده از ایران خارج شده است و هیچ اموالی در ایران برای توقیف ندارد.

بنابراین میلیلاردها تومان از دست می رود در حالی که تهیه  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی در موقع خرید ملک با سند شاهنشاهی شاید به ده میلیون تومان هم نمی رسید.

اگر دقت کرده باشید زمین به صورت قولنامه ای معامله شده بوده و بنابراین سند رسمی به نام خربدار انتقال داده نشده بوده است. لذا فروشنده به راحتی توانسته است بلافاصله زمین را به نام افراد دیگر انتقال دهد و متواری شود.

اما نوع دیگری از اینگونه پرونده ها وجود دارد که حتی انتقال سند هم انجام می شود. اما به عنوان مثال زمین واقعی در ارتفاعات بالای کوه واقع شده است که امکان بهره برداری ندراد و در واقع در گیر و دار اراضی ملی شدن است. اما زمینی که به خریدار نشان داده می شود یک زمین مرغوب در بین سایر قطعات مسکونی است که هیچ مشکلی از لحاظ بهره برداری ندارد.

نمونه این نوع کلاهبرداری عمدتا در پلاک های ثبتی واقع در شمال تهران دیده می شود که نیمی از پلاک ثبتی زمینهای مرغوب بالاشهر تهران است و نیمی از پلاک ثبتی روی ارتفاعات شمال تهران واقع می شود. به عنوان مثال پلاک ثبتی ۶۷ اصلی ولنجک که از از بلوار ولنجک شروع می شود و تا بالای کوه کشیده می شود. قسمتهای جنوبی این پلاک ثبتی زمینهای بسیار مرغوب ولنجک هستند اما زمینهای واقع در شمال این پلاک ثبتی در واقع غیرقابل بهره برداری هستند.

در این نوع کلاهبرداری ها، وقتی کار به دادگاه می کشد، فروشنده حتی قبول نمی کند که زمین اشتباهی را به رویت خریدار رسانده است. چون بازدید از زمین هیچ گاه صورت جلسه نمی شود و بعضا شاهدی هم ندارد و هیچ جا آدرس ملک درج نمی شود. بنابراین فروشنده به راحتی می تواند اذعان کند که خریدار زمین واقعی را رویت کرده است و با علم به شرایط وضع موجود زمین اقدام به انجام خرید سند شاهنشاهی کرده است.

بنابراین اهمیت تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی از این جهت که ضمیمه معامله خرید سند شاهنشاهی می شود بطوریکه در مبایعه نیز ذکر می شود “طبق نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ” ارائه شده از طرف فروشنده، می تواند معامله خرید سند شاهنشاهی را به طور کامل شفاف سازی کند تا محلی برای کلاهبرداری ایجاد نشود.

البته باید توجه کنید که نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی حتما ممهور باشد و این عبارت که ” جانمایی پلاک ثبتی” طبق معرفی مالک/متقاضی انجام شده است درج نشده باشد. چون درج این عبارت در نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی به این معنا است که کارشناس هیچ مسئولیتی بابت صحت پلاک ثبتی اعلامی از طرف مالک/متقاضی تهیه نقشه ندارد. این نوع نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی بالطلع بسیار ارزانتر و از نظر حقوقی بی ارزش هستند.

اما نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی که در آن کارشناس مربوطه شخصا صحت موقعیت پلاک ثبتی را گواهی می کند دارای بار حقوقی بسیار بالا است و مانند یک سند رسمی عمل می کند.

برای اطلاع از انواع نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی و همچنین روش تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی بر روی لینک های آخر همین مقاله قسمت بیشر بخوانید کلیک کنید.

از آنجاییکه جانمایی پلاک ثبتی بر روی عکس هوای منطقه می تواند برای افرادی که نقشه خوانی بلد نیستند بیشتر از نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی کاربرد داشته باشد، علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام، جانمایی روی عکس هوایی را نیز به متقاضی ارائه می دهیم.

عکس هوایی پلاک 78 اصلی سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی جانمایی پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمینهای پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و پی دو برادران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اگر ملک متصرف داشته باشد

یکی از موارد رایج در معاملات زمین با سند شاهنشاهی این است که فروشنده عمدا محل واقعی زمین را به خریدار نشان نمی دهد چون زمین متصرف دارد. متصرف می تواند دولتی یا شخصی باشد. اما معمولا وقتی متصرف دولتی است و فروشنده امکان خلع ید متصرف را نداشته است اقدام به فروش زمین می کند تا درد سرهای خلع ید متصرف را به گردن خریدار بیندازد.

این کار گرچه مصداق کلاهبرداری ملکی می باشد، اما متاسفانه هیچ ساز و کار قانونی برای جلوگیری از خرید و فروش سندهای شاهنشاهی تصرفی وجود ندارد.

اگر ملک بطور رسمی ملی شده باشد، در جواب استعلام ثبتی سند شاهنشاهی مشخص می شود. اما اگر بطور رسمی ملی نشده باشد گرچه متصرف دولتی داشته باشد، در جواب استعلام ثبتی سند شاهنشاهی مشخص نمی شود که متصرف دارد.

این موضوع باعث سوء استفاده از نا آگاهی خریدار سند شاهنشاهی می شود بطوریکه زمین خالی مرغوبی به رویت خریدار می رسد در حالیکه زمین واقعی در تصرف دولتی قرار دارد و حتی گاها امکان بازدید از زمین وجود ندارد. مانند زمین هایی که در منطقه ممنوعه نظامی و پادگانها واقع شده اند. یا زمین هایی که در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر بدون هیچ راه دسترسی واقع شده اند.

در زیر نمونه جانمایی پلاک ثبتی زمین ملی شده با سند شاهنشاهی آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی ملی شده تحت تصرف سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در زیر نمونه جانمایی پلاک ثبتی زمین با سند شاهنشاهی که توسط شهرداری (محل تجمع زباله های شهری) تصرف شده است آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

جانمایی پلاک ثبتی روی تصویر ماهواره ایی گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی روی تصویر ماهواره ایی گوگل تصرف شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گاهی نیز زمین با سند شاهنشاهی در طرح خیابان شهرداری افتاده است بطوریکه کل مساحت زمین به خریدار سند شاهنشاهی فروخنه می شود در حالیکه کل یا قسمت بزرگی از زمین در طرح خیابان شهرداری از بین رفته است و باقیمانده آن زمین کوچک و قناصی است.

در زیر نمونه جانمایی پلاک ثبتی ۴ قطعه تفکیکی با سند شاهنشاهی اورده شده است که قسمت بزرگی از سه قطعه و کل یک قطعه آن در طرح خیابان شهرداری افتاده بوده که مالک قبلا پول ان را از شهرداری گرفته بوده اما اکنون نیز کل مساحت زمین را طبق سند شاهنشاهی به خریدار فروخته است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰ باقیمانده سند شاهنشاهی ۴ قطعه در طرح خیابان شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

هزینه استعلام سند شاهنشاهی

هزینه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را چه کسی باید پرداخت کند؟ خریدار یا فروشنده؟

با توجه به اینکه این موضوع به کرات از ما پرسیده می شود، پیشنهاد ما برای این موضوع که کدامیک از طرفین معامله ، خریدار یا فروشنده سند شاهنشاهی، هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را تقبل کنند به این صورت است که فروشنده هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را تقبل کند تا بتواند به تمام مشتری ها و خریداران احتمالی زمین ارائه دهد. اما هرگاه معامله خرید سند شاهنشاهی صورت گرفت هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی به فروشنده بازگردانده شود. چون نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی به عنوان یکی از الزامات برای تبدیل سند دفترچه ای شاهنشاهی به سند تک برگ و همچنین اخذ جواز ساخت شهرداری است . بنابراین خریدار در آینده نیز از نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی به کرات استفاده خواهد کرد.

البته گاهی اوقات دیده می شود که مشاور املاک که در واقع واسطه بین خریدار و فروشنده است، هزینه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را به عهده می گیرد تا معامله بهم نخورد.

مدارک لازم برای استعلام سابقه ثبتی سند شاهنشاهی

مدارک و اسناد لازم برای استعلام ثبتی قبل از خرید سند شاهنشاهی بستگی به اطلاعاتی دارد که متقاضی نیاز دارد.

اگر درخواست متقاضی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک باشد باید لینک لوکیشن ملک را برای کارشناسان ما ارسال کند تا ما پلاک ثبتی منتسب به آن لوکیشن را استخراج کنیم.

اگر درخواست متقاضی استعلام آخرین وضعیت مالکیت و یا گردش ثبتی کامل ملک با سند شاهنشاهی باشد، باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را در اختیار کارشناسان ما قرار دهد و یا تعیین پلاک ثبتی بر اساس لوکیشن را نیز به ما بسپارد.

اگر درخواست متقاضی تعیین آدرس یا لوکیشن دقیق ملک از روی پلاک ثبتی باشد باید صفحات اول تا چهارم سند شاهنشاهی ار برای ما ارسال کند و اگر دسترسی به سند ندارد باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی و بخش ثبتی را اعلام کند. چون گاهی اوقات فروشنده از در اختیار گذاشتن عکس صفحات سند شاهنشاهی به خریدار خودداری می کند.

اگر درخواست متقاضی بررسی اصالت سند باشد باید اسکن کامل و با کیفیت سند را برای ما ارسال کند.

اگر درخواست متقاضی بررسی تطبیق پلاک ثبتی با لوکیشن اعلامی از طرف فروشنده باشد بایدهم پلاک ثبتی و هم لوکیشن ملک را برای ما ارسال کند.

اگر درخواست متقاضی استعلام مساحت دقیق ملک باشد باید نقشه برداری دقیق از ملک انجام شود و سپس با مساحت مندرج در سند مقایسه شود سپس گزارش اضافه مساحت و یا کسری مساحت تنظیم و ممهور گردد.

اگر درخواست متقاضیان جانمایی پارکینگ های ساختمان مسکونی یا تجاری باشد، نقشه بردار رسمی دادگستری ما در محل ملک و در حضور کلیه ساکنین به تعیین محل دقیق پارکینگ هر واحد طبق اسناد و یا طبق توافق مالکین می پردازد سپس تنیجه نهایی به صورت نقشه تفکیکی طبقه پارکینگ در اختیار مدیریت ساختمان قرار خواهد گرفت تا در دفترخانه محضری و رسمی شود.

ارائه اطلاعات سابقه ثبتی به صورت شفاهی یا کتبی

قطعا اطلاع دارید در صورتیکه نامه رسمی از دادگاه که بنام کارشناس رسمی ما صادر شده باشد نداشته باشید از ارائه اطلاعات به صورت کتبی با مهر کارشناس رسمی دادگستری معذوریم. لذا این اطلاعات صرفا به صورت شفاهی ارائه می شود گرچه مشکلی جهت مکتوب کردن و ممهور کردن آن در صورت ارائه نامه دادگاه نداریم.

اگر نامه دادگاه ندارید به این معنا هست که خوشبختانه هنوز معامله خرید سند شاهنشاهی را انجام نداده اید و درگیر کلاهبرداری نشده اید. بنابراین اعلام شفاهی استعلامات ثبتی سند شاهنشاهی برای شما کافی است.

گروه کارشناشان رسمی ما متشکل از کارشناشان رسمی امور ثبتی دادگستری، نقشه برداران پایه یک نظام مهندسی، وکلای حقوقی پایه یک دعاوی ملکی پایه اعلام آمادگی می کنیم که اولا قبل از اتفاق افتادن کلاهبرداری ملکی در مورد سندهای شاهنشاهی قدیمی ، در کنار متقاضیان باشیم تا با بررسی های همه جانبه از نظر استعلام پلاک ثبتی، اصلت سند شاهنشاهی، درست بودن لوکیشن اعلامی به خریدار سند شاهنشاهی و گردش ثبتی کامل سند شاهنشاهی جهت بررسی ریشه ملک به کمتر شدن پرونده های کلاهبرداری های ملکی کمک کنیم.

همچنین در صورت اتفاق افتادن کلاهبرداری ملکی با سند شاهنشاهی، از طریق جمع آوری اطلاعات کامل و نقشه جهت تامین دلیل دادگاه، جهت احقاق حق شما قدم برداریم.

جهت مشاوره رایگان می توانید همه روزه در ساعات اداری با ما تماس بگیرید. در خارج از ساعات اداری از طریق پیام رسان های واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا و ایمیل با ما ارتباط بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

راهنمای کامل گرفتن سند تک برگی

گرفتن سند تک برگی یکی از چالش های مهم برای مالکین محسوب می شود چراکه گرفتن سند تک برگی برای ملک اعم از زمین خالی یا خانه کلنگی یا آپارتمان و یا واحد تجاری به معنای پایان تمام مشکلات فنی و حقوقی ملک است.

چراکه صدور سند تک برگی پس از رسیدگی به تمام مسائل فنی شامل نقشه یو تی ام ، نقشه کاداستر، تایید پلاک ثبتی، تایید عدم تداخل یا تجاوز به ملک های مجاور و .. و همچنین تمام مسائل حقوقی شامل احراز مالکیت، ملی نبودن ملک، در طرح شهرداری نبودن ملک، نداشتن معارض و متصرف و … است.

در حال حاضر موثق ترین نوع سند، سند کاداستری یا تک برگی می باشد. چرا که در پروسه تک برگی کردن، اولا عقبه مالکیت ملک شفاف سازی می شود و ثانیا نقشه کاداستر ملک ( نقشه قطعه تفکیکی “حاوی طول اضلاع، مساحت و وضعیت مجاورین” بانضمام نقشه موقعیت کلی ملک، و نحوه استقرار قطعه تفکیکی در کل پلاک) در سیستم کاداستر ثبت می گردد.

اگر ملک مورد نظر در هر یک موارد فنی و حقوقی کوچکترین گیری داشته باشد، صدور سند تک برگی تا برطرف شدن مشکل به حالت تعلیق درمی آید. لذا برای یک ملک ، داشتن سند تک برگی نه تنها یک امتیاز مثبت بلکه یک الزام است.

لذا به سرمایه گذاران ملکی توصیه می کنیم از خرید ملک هایی که سند تک برگی ندارند پرهیز کنید و همچنین به مالکین توصیه می کنیم در اسرع وقت جهت گرفتن سند تک برگی برای ملک خود اقدام کنند.

به عنوان نقشه بردار رسمی اداره ثبت اسناد و املاک کشور، در این مقاله به ارائه راهنمای کامل گرفتن سند تک برگی می پردازیم تا گامی مثبت در جهت تشویق مالکین به گرفتن سند تک برگی و ارتقاء وضعیت ثبت املاک کشور برداریم.

به طور کلی گرفتن سند تک برگی برای دو دسته ملک انجام می شود:

 1. ملک هایی که سند دفترچه ایی دارند و قصد تبدیل به سند تک برگی دارند.
 2. ملک هایی که فاقد هر گونه سند مالکیت رسمی هستند و قصد گرفتن سند مالکیت برای اولین بار را دارند.

بنابر این دسته بندی، مطالب ما نیز به دو دسته تفکیک می شود:

راهنمای گرفتن سند تک برگی برای ملک با سند دفترچه ایی

راهنمای گرفتن سند تک برگی برای ملک فاقد سند مالکیت رسمی

اما ابتدا به بررسی مدارک لازم مشترک برای گرفتن سند تک برگی برای انواع ملک با انواع سند مالکیت و حتی فاقد سند مالکیت رسمی می پردازیم که مهمترین آن نقشه یو ت