وکالت امور ملکی

انجام کلیه امور حقوقی ، اداری و فنی مربوط به املاک و اراضی توسط گروه کارشناسان رسمی ما:

تهیه نقشه ها و اطلاعات لازم جهت تامین دلیل پیگیری دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع ید، رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند

ارزیابی ملک، بررسی اسناد و مدارک و پیگیری کلیه امور اداری جهت خرید، فروش، اجاره و سایر معاملات راجع به املاك و اراضی

تهیه نقشه ها و مدارک لازم جهت افراز و تفكیك املاك واراضی مشاع و پیگیری کلیه امور مربوطه

بررسی کارشناسی ملی اعلام شدن املاك و ابطال اسناد مالكیت و پیگیری کلیه امور تا احقاق حق مالک

تهیه نقشه ها و مدارک فنی لازم جهت اخذ سند تک برگی برای املاك موقوفه

تهیه نقشه ها، مدارک فنی لازم و پیگیری کلیه امور اداری جهت تقسیم املاك و اراضی بین شرکا یا وارثین

 تهیه نقشه های لازم و پیگیری و انجام کلیه امور اداری اخذ پایان كار

 پیگیری و انجام کلیه امور اداری جهت اخذ صورت مجلس تفكیكی

پیگیری و انجام کلیه امور اداری جهت تقسیم، قیمت گذاری و فروش ملك مشاع

پیگیری و انجام کلیه امور اداری مربوط به پایانکار ساختمان ها و رفع و رجوع جرایم مربوط به آن در شهرداری ها

تهیه نقشه ها، مدارک فنی لازم و پیگیری کلیه امور اداری جهت تعیین تکلیف اسناد قدیمی شاهنشاهی

تهیه نقشه ها، مدارک فنی لازم و پیگیری کلیه امور اداری جهت تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگی

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!