نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری

نقشه یو تی ام اصلاحی ملک یعنی وقتی عرصه ملک به دلیل اجرای طرح شهرداری تغییر می کند ،مثلا اجرای پخ یا اجرای طرح میدانگاهی، نقشه برداری از وضع موجود ملک انجام شود تا طولها و مساحت جدید ملک مشخص شود.

هنگامی که شهرداری برای زیباسازی شهر طرحهای جدیدی ارائه می دهد، مالکین منطقه موظف به تبعیت از طرح نوسازی هستند. نخستین و مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که طبق قانون، شهرداری مجاز است طرح تعریض کردن معابر را هر طور که صلاح می داند انجام دهد. پس همه افرادی که ملکشان در طرح قرار گرفته، موظف هستند با شهرداری همکاری کنند و ملک را در اختیار قرار دهند. هیچ گونه توجیهی در این زمینه برای ندادن ملک به شهرداری پذیرفته نیست.

در صورتی که فردی قبل از اجرای طرح‌ تعریض خیابان اقدام و پیش از دستور شهرداری اقدام به تخریب یا بازسازی ساختمان خود کند، شهرداری موظف نیست مبلغ بهای ملک را به مالک پرداخت کند.

کروکی طرح خیابان شهرداری
تعیین باقیمانده زمین پس از اجرای طرح خیابان شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار

در این صورت چون مالک به میل خود اقدام به تخریب کرده نمی تواند مطالبه خسارت از شهرداری بابت عقب نشینی داشته باشد. همچنین تسهیلات تراکم و تخفیف مالیاتی نیز شامل این ساختمان نمی شود. البته چون مالک اقدامی داوطلبانه انجام داده ممکن است تسهیلاتی برایش در نظر گرفته شود.

اگر می خواهید تراکم اضافه برای ملک خود بگیرید پیشنهاد می کنیم منتظر دریافت دستور شهرداری برای تخریب بمانید و پس از گرفتن دستور اقدام به تخریب و بازسازی کنید.

زمان مراجعه به شهرداری برای گرفتن پروانه ساخت، میزان عقب‌نشینی ملک را به صورت دقیق دریافت می کنید. هنگام ساخت و ساز، میزان عقب نشینی حتما باید رعایت شود.

اگر محدوده عقب نشینی را به صورت دقیق رعایت نکنید بعد از اتمام ساخت با مشکلات بسیاری رو به رو می شوید. اگر تخلفی در مورد عقب‌نشینی ملک رخ دهد، گواهی پایان کار از سوی شهرداری صادر نخواهد شد.

نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعریض گذر جهت مشخص شدن مساحتی از ملک که در گذر شهرداری افتاده است نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

شهرداری از نظر قانون مالک کوچه‌ها و معابر شهری است. پس اگر محدوده عقب نشینی را رعایت نکنید در واقع به املاک شهرداری تجاوز کرده‌اید. شهرداری می‌تواند ملکی که حدود عقب‌نشینی را رعایت نکرده تخریب کند یا جریمه‌ای برای مالک در نظر بگیرد.

گاهی اوقات طرح نوسازی شامل تعریض خیابانها و گذرها و یا احداث میدانگاهی است که در این نوع طرحها تعداد زیادی از ملک های مسکونی و تجاری تحت تاثیر قرار می گیرند. حتی ممکن است یک ردیف کامل از ملک های بر خیابان تخریب شوند.

اما در مواردی که طرح شهرداری درواقع یک طرح زیباسازی است معمولا به این صورت است که ملک ها سرنبش گذرها موظف به اجرای پخ و یا طرح خاصی هستند که در اولین ساخت و ساز باید اعمال شود.

به این معنی که تا زمانی که ملک قصد تخریب و ساخت مجدد نداشته باشد به همان شکل قدیمی باقی می ماند. اما به محض اینکه قصد ساخت و ساز می کند و جهت اخد جواز ساخت به شهرداری مراجعه می کند، طرح زیباسازی در دستور نقشه به مالک ابلاغ می شود و مهندس معمار ملک موظف به اعمال طرح زیباسازی در نقشه های معماری می باشد.

نقشه یو تی ام اصلاحی ملک

در هر صورت چیزی پرواضح است که اعمال طرح شهرداری عرصه ملک را دچار تغییر اساسی می کند. به این معنا که هم در شکل ظاهری و تعریف حدود اربعه و هم در مساحت ملک تغییر ایجاد می شود.

بنابراین از نظر اداره ثبت وضع موجود ملک با سند ملک مغایرت پیدا می کند. لذا الزامی است نقشه یو تی ام UTM وضع موجود عرصه ملک پس از اعمال طرح شهرداری تهیه و به اداره ثبت مربوطه تحویل داده شود.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی آورده شده است.

عرصه سندی ملک مورد نظر به دلیل پیاده کردن طرح زیبا سازی شهرداری تغییر کرده است به طوریکه علاوه بر تغییر طولها در حدود اربعه شمالی و غربی، دیگر پخ در ضلع شمالی ملک وجود ندارد و به جای آن ملک دارای چندین شکست شده است. این شکستها در واقع همان طرح زیباسازی شهرداری هستند که هر دو ملک روبرو در دو سر نبش خیابان ملزم به اجرای آن شده اند.

همچنین مساحت وضع موجود ملک نسبت به مساحت سندی حدود ۱۲ مترمربع کاسته شده است. به ازای از دست دادن مساحت ملک ، شهرداری برای مالکانی که با اجرای طرح ها همکاری می‌کنند مزایایی در نظر می گیرد. گاهی برای ملکی که قسمتی از آن دچار تخریب شده، هنگام بازسازی جواز تراکم بیش از حد مجاز منطقه صادر می شود.

گاهی نیز ممکن است برای بعضی از املاک تخفیف‌های مالیاتی از سوی شهرداری اعمال شود. البته در صورتی که فردی قبل از اجرای طرح‌ اقدام و پیش از دستور شهرداری اقدام به تخریب یا بازسازی ساختمان خود کند، شهرداری موظف نیست مبلغ بهای ملک را به مالک پرداخت کند.

نقشه یو تی ام ملک پس از اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک پس از اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که در نقشه یو تی ام UTM ملاحظه می فرمایید حدود اربعه سندی با رنگی متفاوت از حدود اربعه وضع موجود بر روی نقشه آورده می شود بطوریکه تغییرات به راحتی قابل رویت باشد. به همین دلیل در شهرداریها و ادارات ثبت ، این نوع نقشه یو تی ام UTM به نقشه یو تی ام UTM دوخطی نیز مصطلح است.

معمول ترین طرح زیباسازی شهرداری اجرای پخ است که به ملک های واقع در دو طرف نبش خیابان اعمال می شود. بطوریکه دو ملک سر نبش خیابانها با صورت قرینه پخ هایی با اندازه یکسان اجرا می کنند.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام اجرای پخ شهرداری آورده شده است.( تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام مغایرت مساحت سندی با مساحت وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود اصلاحی ملک پس اجرای پخ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که ملاحظه می فرمایید اجرای پخ منجر به کم شدن مساحت وضع موجود ملک به میزان ۱۴ مترمربع نسبت به مساحت سندی شده است.

در زیر نمونه دیگری از نقشه یو تی ام UTM اصلاحی ملک آورده شده است. تهیه شده توسط نقشه بردارخانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام اختلاف طول سندی با طول وضع موحود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام اختلاف طول سندی با طول وضع موحود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

 در اینجا طرح شهرداری در واقع تعریض گذر می باشد. بطوریکه عرض گذر پس از اصلاح ، ۱۰ متر بشود. بنابراین میزان عقب نشینی برای هر ملک متناسب با وضع موجود آن، متفاوت است. به عنوان مثال در ملک مورد نظر ما، وضع موجود ملک در حال حاضر در حد غربی ۸٫۶۲ و در حد غربی ۹ متر عرض برای کوچه تامین کرده است. بنابراین ملک ملزم است تا جایی که عرض ۱۰ متر برای کوچه تامین می شود عقب نشینی کند. بنابراین خط طرح اصلاحی آتی بر روی ملک اعمال و در نقشه یو تی ام UTM آورده شده است. بنابراین مالک ملزم است هنگام گودبرداری تغییرات بر روی طولهای شرقی و غربی ملک را بر اساس تامین عرض ۱۰ متر برای گذر اعمال کند.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM اصلاحی ملک با اجرای طرح میدانگاهی آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار.)

نقشه یو تی ام حدود سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای تهیه انواع نقشه یو تی ام UTM اصلاحی ملک به دلیل اجرای طرح های شهرداری با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!