نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی

اگر زمینی دارای سابقه کشت و زرع نباشد جزء اراضی منابع طبیعی محسوب می شود. به همین دلیل تهیه نقشه یو تی ام UTM برای استعلام از سازمان منابع طبیعی جهت تعیین موقعیت (مختصات) دقیق ملک و سپس بررسی سابقه کشاورزی در محدوده تعیین شده الزامی است.

یکی از دغدغه های زمینهای بزرگ مساحت که خارج از محدوده شهری واقع شده اند چالشی است که با منابع طبیعی دارند بطوریکه گاهی سازمان منابع طبیعی طبق معیارهایی کل زمین یا قسمت بزرگی از زمین را به عنوان اراضی ملی اعلام می کند و اجازه بهره برداری به مالک نمی دهد.

بنابراین مالک مجبور است برای به حداقل رساندن مساحتی از زمینش که جزو اراضی ملی می افتد با سازمان منابع طبیعی مذاکره کند که اغلب اوقات کار به دادگاه های ملکی و اعمال نظر کارشناسان رسمی دادگستری رشته های نقشه برداری و امور ثبتی ، کشاورزی و منابع طبیعی، تفسیر عکس هوایی و غیره کشانده می ود ولی ارزش پیگیری را دارد چون معمولا این زمینها مساحت های چند هزارمتری دارند.

جهت مطالعه ادامه مطلب پیشنهاد می کنیم ابتدا لینک زیر را مطالعه بفرمایید. لطفا بر روی دکمه کلیک کنید:

بخشی از کار کارشناسی که مربوط به نقشه برداری و امور ثبتی می شود در اولویت اول و از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه تا زماینکه مرزهای دقیق پلاک ثبتی  بر روی نقشه منطقه و عکس هوایی منطقه توسط نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تثبتی نشود امکان تشکیل پرونده برای تعیین تکلیف وضعیت پلاک ثبتی مورد نظر وجود ندارد.

نقشه یو تی ام استعلام منابع طبیعی

در همان وحله اول که تشکیل پرونده است تحویل نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری توسط مالک جهت اخذ استعلام منابع طبیعی الزامی است.

بعد از اینکهد نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی توسط مالک تحویل اداره منابع طبیعی شد، نقشه برداران ادره منابع طبیعی مختصات یو تی ام گوشه های ملک که در نقشه یو تی ام UTM استعلام منابع طبیعی مندرج شده است و توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی ممهور است را وارد سیستم سازمان منابع طبیعی می کنند و بر روی نقشه زمینهای منابع طبیعی و اراضی ملی شده جانمایی می کنند تا موارد زیر را مشخص کنند:

  1. آیا پلاک ثبتی مورد نظر داخل محدوده منابع طبیعی و اراضی ملی قرار می گیرد یا خیر
  2. چه مقدار مساحتی از پلاک ثبتی  مورد نظر داخل محدوده منابع طبیعی و اراضی ملی واقع می شود و چه مقدار مساحتی از پلاک ثبتی مورد نظر آزاد است.
  3. آیا امکان ارائه ما به عوض توسط اداره منابع طبیعی به مالک برای پلاک ثبتی  که در اراضی ملی واقع شده است وجود دارد یا خیر.

تهیه نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی صرفا در تخصص نقشه بردار کارشناس رسمی است . در غیر اینصورت نه ادراه ثبت و نه اداره منابع طبیعی نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی  را که توسط نقشه برداران متفرقه انجام شده باشد قبول نمی کنند.

با توجه به اینکه بیشتر زمینهایی که این شرایط را دارند زمینهای بزرگی هستند که مرز دقیق شان بر روی زمین به صورت دیوار کشی نیست که تثبیت شده باشد، لازم است نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی از تبحر کافی در تثبیت مرزهای دقیق پلاک ثبتی  بر روی نقشه و عکس هوای منطقه برخوردار باشد.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام UTM برای استعلام منابع طبیعی تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار جهت ارائه به اداره منابع طبیعی آورده شده است.

نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی جانمایی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی جانمایی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه جانمایی پلاک ثبتی ۷۸ سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی پلاک 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ۷۸ سنگ لشگری روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

جهت تهیه نقشه یو تی ام UTM با فرمت و دقت مورد تایید سازمان منابع طبیعی ممهور به مهر کارشناس رسمی نقشه برداری، گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری ما اعلام آمادگی می نماید.

جهت استعلام هزینه نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری- امور ثبتی همه روزه تماس در ساعات اداری تماس بگیرید و یا در واتساپ با ما ارتباط بگیرید.

برای مشاوره نقشه برداری و امور ثبتی با ما تماس بگیرید و یا در واتساپ پیام دهید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!