خلع ید متصرف با نقشه یو تی ام

خلع ید متصرف با نقشه یو تی ام وقتی مطرح می شود که مالک یا وارثین ملک چندین سال است که ملک را رها کرده اند و از وضعیت آن بی اطلاع هستند.

بی اطلاعی از وضعیت ملک ممکن است به دو دلیل باشد:

اول اینکه مالک یا وارثین ملک از محل دقیق ملک بی اطلاع هستند. یعنی سند دفترچه ای قدیمی را دارند اما نمی دانند آدرس دقیق سند کجاست.

دوم اینکه مالک یا وارثین مالک به خارج از ایران مهاجرت کرده اند و برای سالها امکان بهره برداری از ملک را نداشته اند.

پرسش متداول

پاسخ:

با توجه به اینکه هنوز در ایران سندهای منگوله دار شاهنشاهی دارای اعتبار هستند البته می توانید به عنوان وراث زمین احقاق حق کنید. اولین قدم پیدا کردن موقعیت دقیق ملک و سپس بازدید از ملک و تحقیق میدانی برای اطلاع از وضعیت کنونی ملک است. لطفا صفحه ی (پیدا کردن املاک گمشده) و صفحه ی ( جانمایی پلاک ثبتی ) را مطالعه بفرمایید.

نقشه یو تی ام خلع ید متصرف ملک

برای خلع ید متصرف باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید و با تحویل نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی جهت تنظیم دادخواست خلع ید متصرف اقدام می کنید.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار آورده شده است:

نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی برای حکم خلع ید متصرف نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی جهت خلع ید متصرف نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام آدرس دقیق ملک برای حکم خلع ید متصرف نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام باقیمانده پلاک مادر برای خلع ید متصرف نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
نقشه یو تی ام باقیمانده ملک برای خلع ید متصرف نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای تهیه نقشه یو تی ام تامین دلیل دادگاه جهت خلع ید متصرف با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!