نقشه یو تی ام درخواست تفکیک زمین

هنگامی که مالک یا مالکین مشاعی ملک تصمیم به تفکیک ملک می گیرند، تحویل نقشه یو تی ام درخواست تفکیک زمین از طرف مالک به اداره ثبت مربوطه الزامی است.

در نقشه یو تی ام درخواست تفکیک ملک در واقع طرح پیشنهادی تفکیک قطعه مادر به تعداد و مساحت های مورد نظر مالک یا مالکین مشاعی است. تمام مالکین مشاعی باید با این طراحی پیشنهادی موافق باشند.

اگر ملک ثبت شده‌ای توسط سازمان کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعۀ کوچکتر تفکیک شود، در صورت‎ مجلسی که برای هر قطعه تنظیم می‌شود شماره‌ای مشخص می‌شود که به آن شمارۀ قطعۀ تفکیکی می‌گویند. شمارۀ تفکیکی به شمارۀ قطعه هم مشهور است که از عدد یک شروع شده و به تعداد قطعات بالا می‌رود.

هر قطعۀ تفکیکی به صورت مجزا قابلیت تملک دارد و برای آن می توان درخواست سند مالکیت شش دانگ از ادارۀ ثبت محل داد که پس از مراجعه مالک به اداره ثبت و درخواست سند شش دانگ به هر قطعه تفکیکی یک شماره پلاک ثبتی فرعی تعلق می گیرد.

شمارۀ پلاک ثبتی از دو قسمت اصلی و فرعی تشکیل شده است. پلاک ثبتی اصلی همان شماره پلاک قطعه مادر است و پلاک ثبتی فرعی شماره ای است که هنگام صدور سند و با توجه به اینکه این قطعه زمین چندمین قطعه زمین در اداره ثبت مربوطه است که سند برایش صادر می شود شماره گذاری می شود.

بنابراین دو مالکی که پشت سر هم در اداره ثبت تشکیل پرونده برای اخذ سند میداده اند دو شماره فرعی پشت سر هم به ملک هایشان تعلق می گرفته است.

به همین دلیل است که برخلاف شماره قطعه تفکیکی که شماره های پشت سر هم برای ملک های مجاور هم هست، شماره پلاک فرعی دو ملک مجاور الزاما پشت سر نمی باشد و حتی فاصله بین آنها به فاصله بین تاریخ مراجعه مالکین بستگی دارد.

نمونه نقشه یو تی ام طرح پیشنهادی تفکیک زمین

در زیر نمونه نقشه یو تی ام درخواست تفکیک ملک (تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار )  تفکیک قطعه مادر را ملاحظه می کنید که علی رغم اینکه دو ملک مجاور دارای شماره قطعه تفکیکی پشت سر هم هستند، ۱۴۹۱ و ۱۴۹۲ اما شماره پلاک فرعی آنها پشت سر نمی باشد ۵۸۴۳۱ و ۵۸۶۵۸ . یعنی بین مراجعه مالک قطعه اول تا مراجعه مالک قطعه دوم به اداره ثبت، ۲۲۷ نفر فاصله بوده است. یعنی بین ملک اول و ملک دوم، ۲۲۷ نفر در ادراه ثبت مربوطه سند اخذ کرده اند.

نقشه یو تی ام گذر ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام گذر ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اگر تفکیک و درخواست سند تفکیکی همزمان با هم انجام بگیرد، مثلا زمانی که مالک قطعه مادر پس از تفکیک قطعه های را واگذار نمی کند و هنوز خودش مالک قطعه های تفکیک شده است. بنابراین ثبت درخواست در اداره ثبت هم توسز یک شخص انجام می گیرد و تمام کارهای اداری برای همه قطعه های تفکیکی به طور همزمان انجام می شود چون متقاضی یک نفر است و در واقع همان مالک قطعه مادر است. در این صورت شماره پلاک های ثبتی که به قطعات تفکیکی تعلق می گیرد پشت سر هم خواهد بود مانند شماره قطعه تفکیکی.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام درخواست تفکیک زمین (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی) را ملاحظه می فرمایید که قطعه مادر به شش قطعه تفکیکی با شماره های پشت سر هم ۱ تا ۶ تفکیک شده است و همچنین به دلیل اینکه صدور سند ششدانگ برای همه قطعه ها به صورت پشت سرهم انجام شده است، شماره پلاک های فرعی نیز شماره های پشت سر هم ۶۱۳۶-۶۱۳۷-۶۱۳۸-۶۱۳۹-۶۱۴۰-۶۱۴۱ هستند.

نقشه یو تی ام افراز و تفکیک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز و تفکیک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

این اتفاق تقریبا نادر است زیرا که معمولا وقتی قطعه مادر توسط مالک تفکیک می شده است، مالک از پیش قصد واگذاری قطعات را داشته است و مبایعه نامه مربوط به واگذاری قطعات تفکیکی در واقع اختیار قطعه های تفکیکی را از دست مالک قطعه مادر خارج می کرده است.

لذا پس از تفکیک، هر خریدار به طور مستقل و با فاصله زمانی به اداره ثبت جهت اخد سند ششدانگ مجزا مراجعه می کرده است. بنابراین شماره پلاک های فرعی که به قطعه های تفکیکی مجاور هم تعلق می گرفته است از نظم خاصی تبعیت نمی کرده است.

البته گاهی ممکن است قطعۀ اصلی دست نخورده باقی مانده باشد و به همین دلیل شمارۀ فرعی وجود نداشته باشد. این موضوع بیشتر در مورد قطعه های اصلی که کوچک هستند اتفاق می افتد.

به عنوان مثال در زمینهای محدوده مولوی تهران از آنجایی که از ابتدا زمین به قطعات با مساحت کوچک تقسیم شده بوده است که وسع مردم فقیرنشین منطقه برای خرید این ملکها برسد، هر ملک ۱۰۰ یا ۲۰۰ متری یک تفکیک مادر بوده است و به قطعه کوچکتر هم تقسیم نشده است.

اما مثلا در زمینهای شمال شهر تهران که جزو منطقه ساخته شده تهران نبوده است و زمین ها اولا قیمت بالای نداشته بودند چون در حومه تهران واقع شده بودند و از طرفی معامله کنندگان آن زمینها افراد ثروتمند بوده اند، قطعه های تفکیکی مادر قطعه های بزرگ چند هزار متری بوده اند که به مرور زمان با گسترش ساخت و سازها آن قطعه ها به قطعه های کوچکتر مثلا ۵۰۰ متری تفکیک شده اند و شماره قطعه تفکیکی و شماره پلاک فرعی گرفته اند.

مفهوم باقیمانده پلاک ثبتی پس از تفکیک ملک

البته بعضی مواقع حین انجام عملیات جداسازی، مالک ِ قطعۀ مادر چندین عملیات تفکیک روی زمین اصلی خود انجام داده و در هر عملیات قسمتی را از زمین مادر را جدا کرده و به فروش رسانده است.

زمین باقی‌مانده پس از تفکیک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

این کار در گذشته مرسوم بوده و به هر مقدار زمین باقی‌مانده پس از تفکیک «باقیمانده پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی» می‌گفتند. البته این موضوع در حال رفع شدن است؛ به صورتی که اگر از یک قطعه زمین مادر قطعۀ دیگری جدا شود، به آن مقدار باقی‌مانده یک شمارۀ پلاک فرعی جدید تعلق می‌گیرد و پلاک فرعی قبلی از بین می‌رود.

برای مشاور در مورد کلیه امور مربوط به سند می توانید با ما تماس بگیرید. البته توصیه می شود قبل از تماس مطالب و مقاله های این وبلاک و همچنین وب سایت رسمی ما را مطالعه بفرمایید تا جواب بسیاری از سوالات خود در مورد سندهای دفترچه ای را بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!