چرا نقشه یو تی ام UTM؟

تشریح ضرورت تهیه نقشه یو تی ام UTM  و تعیین مختصات جغرافیایی ملک معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی گفت: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید مدارک مثبته به همراه نقشه با مشخص بودن حدود چهار گانه ملک را ارایه دهند. وی با توضیح اینکه این … ادامه خواندن چرا نقشه یو تی ام UTM؟