یو تی ام با گوشی موبایل

یکی از سوالات متداول دانلود برنامه یو تی ام و تهیه نقشه یو تی ام با گوشی موبایل است. با توجه به اینکه اپلیکیشن های گوشی موبایل هوشمند امروزه انجام بسیاری از کارها را آسان و رایگان امکان پذیر کرده است، اولین چیزی که به ذهن هر کس می رسد همین است.

اما اپلیکیشن های گوشی موبایل صرفا برای نمایش مختصات یو تی ام یا مختصات جغرافیایی وسط ملک کاربرد دارند.

بسیاری افراد وقتی ار کارشناس اداره ثبت یا شهرداری می شنوند که باید نقشه یو تی ام ملک خود را تحویل دهند اولین فکری که به ذهن شان می رسد دانلود رایگان نقشه یو تی ام یا دانلود نرم افزار یو تی ام یا دانلود اپلیکیشن یو تی ام است که بتوانند یو تی ام با گوشی موبایل تهیه کنند.

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
تصویر ماهواره ایی گوگل ارث نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همچنین اپلیکیشن گوگل ارث صرفا برای ترسیم خطهای حدودی بر روی تصویر ماهواره ایی کاربرد دارد.

بنابراین در این مطلب می پردازیم به این پرسش متداول:

شهرداری برای صدور جواز ساخت، وضع موجود ملک و ابعاد سندی را بر روی نقشه یو تی ام UTM که موقعیت دقیق ملک در آن مشخص شده باشد را خواسته است. لطفا راهنمایی بفرمایید آیا می توانم با گوشی موبایل نقشه یو تی ام ملک را دانلود کنم؟

تهیه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک و تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ملک به معنای تشریح وضعیت ملک در زمان حال و وضعیت ملک در زمان گذشته است.

نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود روی عکس گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹

اما لازم به تاکید است که تهیه نقشه یو تی ام UTM  ملک صرفا باید توسط نقشه بردار کارشناس رسمی انجام شود و هیچ اپلیکیشن و نرم افزاری وجود ندارد که بتواند نقشه یو تی ام UTM ملک را تولید کند. ​

هر ملکی یک وضعیت موجود دارد که حاصل تمام تغییرات اتفاق افتاده از جمله عقب نشینی، تعریض گذرها، تفکیک و غیره برای ملک است و یک سابقه ثبتی دارد که وضعیت ملک را در زمانی که قطعه مادر به این قطعات تفکیک و هر ملک یک پلاک ثبتی گرفته است نشان میدهد.

نقشه یو تی ام وضع موجود ملک پس اجرای پخ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک پس اجرای پخ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک پس از اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک پس از اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام پخی ملک پس از اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پخی ملک پس از اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام اصلاح گذر اجرای طرح تعریض گذر شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام اصلاح گذر اجرای طرح تعریض گذر شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به عبارتی سایقه ثبتی وضعیت ملک در زمان تولد این پلاک ثبتی و قبل از هر گونه تغییری بر روی ملک است.

نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک، واقعیت ملک در همین لحظه است که تمام معاملات ملکی، جواز ساخت، صدور سند تک برگی و غیره بر اساس همین وضع موجود ملک انجام می شود.

اما سابقه ثبتی ملک برای روشن شدن وضعیت ملک در گذشته نیز از جمله مدارک الزامی برای تشکیل پرونده های ملکی است.

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای استخراج سابقه ثبتی ملک، عملیات جانمایی پلاک ثبتی توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی انجام می شود. همچنین برای تعیین وضع موجود ملک، نقشه برداری با دستگاه های دقیق مانند دوربین و جی پی اس توسط نقشه بردار کارشناس رسمی باید انجام شود.

در تصاویر زیر نحوه نقشه برداری از انواع ملک های مسکونی، کشاورزی، زمین خالی، ملک کلنگی، آپارتمان و .. آورده شده است:

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اگر وضع موجود ملک با سابقه ثبتی ملک مغایرت هایی در طولها و مساحت ملک داشته باشند، با توجه به اینکه ارگان مربوطه شهرداری است یا اداره ثبت و آیا غرض اخذ جواز ساخت است یا سند تک برگی و یا یک معامله ملکی ساده، کارشناس مربوطه در مورد چگونگی ادامه روند کار تصمیم گیری خواهد کرد.

اکنون خروجی کار نقشه برداری یو تی ام یعنی نمونه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود و نمونه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی (سابقه ثبتی ملک) مشاهده بفرمایید:

نقشه یو تی ام ملک کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام دوخطی مغایرت طولهای سندی و طولهای وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار  09126140339
نقشه یو تی ام دوخطی مغایرت طولهای سندی و طولهای وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام اختلاف طول سندی با طول وضع موحود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار  09126140339
نقشه یو تی ام اختلاف طول سندی با طول وضع موحود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ارزیابی ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ارزیابی ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه برداری دقیق خانم مهندس آبکار نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
نقشه برداری دقیق خانم مهندس آبکار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای تهیه انواع نقشه یو تی ام جهت تحویل به ادارات ثبت و شهرداری ها و کلیه ارگانها و سازمانهای مرتبط با ملک و زمین با ما تماس بگیرید و یا در واتساپ ارتباط بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!