گواهی تعیین مختصات ملک در ثبت نام سند

گواهی تعیین مختصات ملک یکی از مدارک الزامی برای درخواست صدور سند مالکیت است که باید به صورت فایل jpg در سایت آپلود شود در غیر اینصورت ثبت نام تکمیل نمی شود.

فرم خام نقشه utm-فرم خام گواهی تعیین مختصات ملک-فرم درخواست سند مالکیت ماده ۱۴۷-هزینه ثبت نام سند مالکیت-فرم پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

مشکلات نداشتن سند قطعی برای ملک عبارتند از

 • عدم امکان دریافت یک سری تسهیلات از جمله وام برای مالکان
 • جوابگو نبودن شهرداری در قبال درخواست صدور مجوز قانونی و پایان کارو در نتیجه ظهور ساخت وسازهای فاقد مجوز و غیررسمی به دلیل نداشتن سند مالکیت
 • عدم اطلاع از مساحت دقیق ملک و بالطبع عدم اطلاع از قیمت واقعی قطعه، در نتیجه ضرر فروشنده و یا خریدار در معاملات ملکی
 • عدم امکان سرمایه گذاری امن برای ساخت و ساز و یا راه اندازی هرگونه فعالیت اقتصادی

بنابراین اگر ملکی را تحت تصرف دارید ولی به صورت قولنامه ای خریداری کرده اید و سند قطعی ندارید، خوشبختانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذیل “قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی” که در گذشته به “ماده ۱۴۷” معروف بود، این امکان را فراهم کرده است که ثبت نام برای درخواست صدور سند مالکیت به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شود و به متقاضی نوبت مراجعه حضوری به اداره ثبت به صورت پیامک اعلام می شود.

پس از مراجعه به اداره ثبت و ارائه اصل اسناد و مدارکی که موقع ثبت نام اسکن آنها را در سامانه ثبت کرده اید، کارشناس اداره ثبت از ملک بازدید کرده و سند مالکیت تک برگی برای ملک مورد نظر صادر می گردد.

یکی از مدارک الزامی برای ثبت درخواست سند مالکیت، نقشه یو تی ام UTM دقیق از ملک است. این نقشه شامل موقعیت دقیق ملک، طولهای دقیق در چهارجهت ملک و مساحت دقیق مل ک است که توسط نقشه بردار کارشناس رسمی تهیه و ممهور شده باشد.

نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و بنای احداثی در ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

ابتدا اسکن نقشه یو تی ام UTM ملک در سایت آپلود می شود ، سپس کپی نقشه یو تی ام UTM به همراه سایر مدارک به اداره ثبت با پست سفارشی ارسال می شود. در روزی که نوبت مراجعه حضوری مالک به اداره ثبت است نیز اصل نقشه یو تی ام UTM ممهور به اضافه سی دی حاوی اطلاعات نقشه برداری نقشه یو تی ام UTM به کارشناس اداره ثبت مربوطه تحویل می شود.

در صورتی که نقشه یو تی ام UTM دارای دقت و فرمت استاندارد موردتایید اداره ثبت باشد، کامل بودن مدارک تایید شده و کارشناس اداره ثبت وقت بازدید از ملک را جهت تصمیم نهایی به مالک اعلام می کند. اما در صورتی که نقشه مورد تایید نباشد، کارشناس اداره ثبت اعلام نقص مدارک می کند و پرونده تا زمانی که نقشه یو تی ام UTM مورد تایید اداره ثبت مجددا تهیه و تحویل شود مسکوت باقی می ماند.

بنابراین جهت جلوگیری از توقف پرونده صدور سند مالکیت، ابتدا در تهیه و جمع آوری مدارک مالکیتی و هویتی اقدام کنید و سپس در انتخاب نقشه بردار کارشناس رسمی برای تولید نقشه یو تی ام UTM مورد تایید ادارات ثبت دقت بفرمایید.​

​ضمنا ذکر این نکته ضروری است که در صورت عدم اطلاع مالک از پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک و یا وجود ابهام از صحیح بودن پلاک ثبتی، اداره ثبت مربوطه دستور تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی را می دهد. در این نقشه شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک و مجاورین آن درج  ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی می شود.

فرم خام نقشه utm-فرم خام گواهی تعیین مختصات ملک-فرم درخواست سند مالکیت ماده ۱۴۷-هزینه ثبت نام سند مالکیت-فرم پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

نمونه گواهی تعیین مختصات ملک 

در زیر نمونه فایل نقشه یو تی ام وضع موجود ملک و همچنین گواهی تعیین مختصات ملک آورده شده است. ( تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار).

فرم گواهی مختصات ثبت نام درخواست سند قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
فرم گواهی مختصات ثبت نام درخواست سند قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده ۱۴۷ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام ماده 147نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ماده ۱۴۷نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور سند مالکیت 

 • مرحله اول : ورود به سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت به نشانی ذیل:

www.sabtemelk.ir

 • مرحله دوم : مطالعه راهنمای مراحل ثبت الکترونیک پذیرش درخواست و تعیین اینکه آیا شما واجد شرایط قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي (ماده ۱۴۷) جهت درخواست صدور سند می باشید یا خیر؟

در این فایل املاک واجد شرایط و همچنین اراضی و املاکی که مشمول این قانون نمی گردند در دو بند الف و ب، تشریح گردیده اند:

الف) املاک و اراضی واجد شرایط ثبت نام جهت درخواست سند مالکیت

 1. اراضی کشاورزی، باغات و ساختمانهایی که دارای سابق ثبت، به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.
 2. املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی، موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است.
 3. املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.

ب) اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی باشند:

 1. اراضی ملی، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی.
 2. اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت است.
 3. املاک فاقد بنا، اعم از اینکه محصور و یا غیر محصور باشد.
 4. اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد.
 5. اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک، به ورثه دسنرسی داشته و امکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد.
 •  مرحله سوم : تهیه نقشه ملک با مختصات (UTM) و تکمیل فایل های نقشه و فایل گواهی تعیین مختصات ملک  که از سوی سازمان ثبت معرفی و ارائه شده با نام parcelmap.xls  با توجه به مندرجات و اطلاعات نقشه UTM .

همانطور که در ابتدای فایل گواهی تعیین مختصات ملک آورده شده است، متقاضی باید با مراجعه به یکی از مهندسین نقشه بردار سازمان نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی نقشه برداری دادگستری، از طریق بازدید ملک نسبت به تهیه نقشه با مختصات UTM اقدم نماید.

لذا در اینجا آمادگی خود را به عنوان کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی استان تهران جهت مشاوره و تهیه نقشه با مختصات UTM طبق ماده ۱۴۷، با استفاده از تجهیزات و اکیپ مجرب، از املاک و اراضی متقاضیان و واجدین شرایط درخواست صدور سند (ماده ۱۴۷) اعلام میدارم.

همچنین در صورتی که تمایل به انجام کل کار از مرحله ثبت نام و تهیه نقشه و فرمها و مدارک مورد نیاز تا مرحله پیگیری های اداری در اداره ثبت و اخد تایید اداره ثبت و در نهایت صدور سند تک برگی دارید، کارشناسان ما آمادگی تنظیم وکالت کاری و تعهد به انجام کلیه امور اخد سند تک برگی ماده ۱۴۷ را دارند.

فرم خام نقشه utm-فرم خام گواهی تعیین مختصات ملک-فرم درخواست سند مالکیت ماده ۱۴۷-هزینه ثبت نام سند مالکیت-فرم پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!