نقشه یو تی ام سازمان میراث فرهنگی

تمام املاک‌میراث فرهنگی دارای حریمی مشخص در اطرافشان می باشند که ساخت و ساز املاک در این حریمی باید بر اساس اصولی خاص صورت پذیرد لذا در صورتی که ملک شما در محدوده یکی از آثار تاریخی واقع شده است مطمئنا پس از مراجعه به شهرداری ، یک رفت و برگشت کاری به سازمان میراث فرهنگی خواهید داشت این سازمان جهت ابراز نظر مالکان را به کارشناسان رسمی نقشه برداری جهت تهیه نقشه ملکشان در سیستم مختصات یو تی ام UTM ارجاع می دهند ، که پس از تهیه و ارائه این نقشه یو تی ام UTM به سازمان میراث فرهنگی جهت استعلام می توانید با ارائه جوابیه آن به شهرداری مربوطه باقی مراحل ساخت و ساز را پیگیری نمایید ، ضمنا توصیه می نمایم نقشه یو تی ام UTM صورتی تهیه گردد که مطابق با فرمت نقشه مورد نظر اداره ثبت و شهرداری نیز باشد تا از هزینه های آتی تهیه نقشه جلوگیری گردد و در مراجعات بعدی به این ارگانها نیز بتوان از آن استفاده نمود .

برای اخذ استعلامات مربوط به ملک از همه ارگانها و سازمانها تهیه و ارائه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک الزامی است. همچنین در مورد برخی از ملک ها که ابهام در پلاک ثبتی و یا ابعاد و مساحت آنها وجود دارد نقشه سابقه ثبتی ملک (نقشه جانمایی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام UTM) نیز الزامی می باشد.

در صورتی که نقشه یو تی ام UTM دارای دقت و فرمت استاندارد موردتایید ادارات و ارگانها باشد، کامل بودن مدارک تایید شده و جواب استعلام به مالک اعلام می کند. اما در صورتی که نقشه مورد تایید نباشد، کارشناس اعلام نقص مدارک می کند و پرونده تا زمانی که نقشه یو تی ام UTM مورد تایید مجددا تهیه و تحویل شود مسکوت باقی می ماند.

بنابراین جهت جلوگیری از توقف پرونده، در انتخاب نقشه بردار کارشناس رسمی برای تولید نقشه یو تی ام UTM مورد تایید ادارات ثبت و سایر ارگانها و سازمانهای مرتبط با امور ملک و اراضی دقت بفرمایید.

در زیر نمونه هایی از انواع نقشه یو تی ام وضع موجود ملک (نقشه UTM) برای انواع ملک آورده شده است. همانطور که مشاهده می فرمایید تمام گوشه های ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM به صورت جدول در گوشه نقشه درج شده است که همین مختصات معیار چک کردن وضعیت ملک در سیستم سازمان میراث فرهنگی و در نتیجه اخذ جواب استعلام است.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM جهت استعلام از سازمان میراث فرهنگی آورده شده است.تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار:

نقشه یو تی ام ثبت نام درخواست سند ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ماده 147نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ماده ۱۴۷نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹


نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!