ثبت نام رایگان تبدیل قولنامه به سند

ثبت نام کاملا رایگان درخواست سند تک برگی برای ملک قولنامه ایی توسط تیم ما در سریع ترین زمان انجام می شود به شرط اینکه تهیه نقشه یو تی ام UTM و تهیه گواهی تعیین مختصات و تعیین پلاک ثبتی (در صورت نیاز) توسط گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما انجام بشود.

همانطور که در جریان هستید، طبق قانون جدید الزامی شده است که تمام ملک های قولنامه ایی جهت تبدیل قولنامه به سند تک برگی در اسرع وقت اقدام کنند چرا که قولنامه به عنوان سند عادی بزودی فاقد اعتبار می شود.

روش تبدیل قولنامه به سند تک برگی، ثبت درخواست سند مالکیت بصورت آنلاین در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” است که در گذشته به ” ماده ۱۴۷ ” مشهور بود.

ثبت نام درخواست سند مالکیت رایگان نیست و هزینه ایی معادل ۱۳۰ هزار تومان دارد که بصورت آنلاین پرداخت می شود بحساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

اما برای ثبت نام درخواست سند مالکیت ،آپلود نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات ممهور به مهر نقشه بردار نظام مهندسی الزامی است.

بنابراین هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات نیز به هزینه ها اضافه می شود.

همچنین در صورتیکه پلاک ثبتی ملک در قولنامه ذکر نشده باشد، متقاضی باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک خود را با کمک یک کارشناس رسمی امور ثبتی در بیاورد چرا که پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک باید در فرمهای ثبت نام نوشته شود.

بنابراین هزینه تعیین پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی نیز به هزینه اضافه می شود.

نقشه یو تی ام UTM ملک قولنامه ایی برای ثبت نام درخواست سند

جهت اخذ سند تک برگی، تهیه نقشه یو تی ام UTM و تحویل آن به اداره ثبت مربوطه برای همه ی ملک ها ضروری و الزامی است. چه ملک هایی که قبلا سند دفترچه ایی داشته اند و اکنون قصد تبدیل سند دفترچه ایی به سند تک برگی را دارند، چه ملک هایی که قولنامه ایی (فاقد سند رسمی) هستند و برای اولین بار قرار است برایشان سند صادر بشود که قطعا بصورت سند تک برگی هست. چون سند دفترچه ایی دیگر منسوخ شده است و هرگز صادر نمی شود.

روش تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق دستوالعمل اداره ثبت برای همه ملکها اعم از قولنامه ایی یا سند دار یکسان است. نقشه یو تی ام UTM یعنی نقشه ایی که مختصات دقیق گوشه های ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM که یک سیستم مختصات جهانی است، مشخص شود بطوریکه محل دقیق گوشه های ملک بر روی کره زمین کاملا مشخص شود.

در زیر نمونه های نقشه یو تی ام UTM برای انواع ملک مسکونی کشاورزی باغ و … را مشاهده می کنید:

نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام سند ملک قولنامه ای نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام سند ملک قولنامه ای نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام سند ملک قولنامه ای نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

موقعی که سند تک برگی صادر بشود، نقشه یو تی ام UTM ملک بصورت نقشه کاداستر پایین سمت راست سند تک برگی چاپ می شود بطوریکه محل دقیق ملک در منطقه کاملا مشخص است و با ملک دیگری اشتباه گرفته نمی شود.

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند تک برگ ماده ۱۴۷ ملک قولنامه ایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

این یکی از مزیت های سند تک برگ است. سند های دفترچه ایی محل ملک را نشان نمی دادند و آدرس ملک در سند درج نمی شد، لذا خیلی وقتها ملک های هم قواره با هم اشتباه گرفته می شدند وموجب اختلافات ملکی و دعاوی حقوقی در دادگاه های ملکی می شد.

گواهی تعیین مختصات ملک قولنامه ایی برای ثبت نام درخواست سند

گواهی تعیین مختصات یک فرم با فرمت اکسل است که باید تمام قسمتهای فرم توسط نقشه بردار پر شده و ممهور به مهر نظام مهندسی بشود. اطلاعات مندرج در فرم گواهی تعیین مختصات شامل مشخصات متقاضی، مشخصات و شماره پروانه نظام مهندسی نقشه بردار، مشخصات ملک مانند مساحت و طولها و تعداد و مختصات یو تی ام UTM دقیق گوشه های ملک و مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی) وسط ملک است.

لازم بذکر است که بدون نقشه یو تی ام UTM امکان تهیه گواهی تعیین مختصات نیست. چراکه اطلاعات مهم در فرم گواهی تعیین مختصات از روی نقشه یو تی ام UTM باید پر بشود.

بنابراین قدم اول تهیه نقشه یو تی ام UTM و سپس تهیه گواهی تعیین مختصات است.

ضمنا بهتر است که نقشه برداری که نقشه یو تی ام UTM را تهیه کرده است، گواهی تعیین مختصات را نیز انجام بدهد که دوگانگی کارشناس نقشه بردار ایجاد نشود. اما اگر نقشه یو تی ام UTM ملک خود را قبلا تهیه کرده اید و اکنون دسترسی به نقشه بردار قبلی ندارید، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد اگر فرم گواهی تعیین مختصات توسط نقشه بردار دیگری تهیه و ممهور بشود. بنابراین نگران نباشید.

در زیر نمونه گواهی مختصات جدید سال ۱۴۰۲ را مشاهده می کنید:

تعیین پلاک ثبتی ملک قولنامه ایی برای ثبت نامدرخواست سند

یکی از قستهای مهم در تکمیل فرم درخواست سند مالکیت برای ملک قولنامه ایی، پلاک ثبتی اصلی و فرعی و حوزه ثبتی می باشد. اگر پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در قولنامه ذکر شده باشد که فبها. در غیر اینصورت متقاضی باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را توسط یک کارشناس رسمی امور ثبتی بدست آورد و در فرم درخواست سند مالکیت، درج کند.

تعیین پلاک ثبتی به این معنا است که بررسی شود آیا ملک پلاک فرعی مستقل دارد و یا جزو یک پلاک فرعی بزرگتر است و یا باقیمانده پلاک اصلی منطقه است و یا اساسا فاقد پلاک ثبتی است. لذا هر یک حالت های مذکور به معنای تعیین پلاک ثبتی می باشد.

بررسی اینکه ملک مورد نظر مشمول کدامیک از حالتهای فوق می شود ، فقط و فقط در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی امور ثبتی است و هزینه فارغ از نتیجه غیر قابل استرداد است.

برای تعیین پلاک ثبتی ملک، لازم است که کارشناس امور ثبتی به بانک اطلاعات ثبتی کاداستر کشور دسترسی داشته باشد و همچنین نقشه های ثبتی قدیمی منطقه را داشته باشد:

جانمایی پلاک ثبتی ملک روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

با منطبق کردن نقشه ثبتی بر روی وضع موجود منطقه طی یک فرآیند تخصصی، پلاک ثبتی ملک مورد نظر مشخص خواهد شد.

تبدیل قولنامه به سند چقدر طول می کشد؟

یکی از پر تکرار ترین سوالات در مورد اخذ سند تک برگی برای ملک قولنامه ایی این است که تبدیل قولنامه به سند تک برگ چقدر طول می کشد.

همانطور که گفته شد اولین قدم برای تبدیل قولنامه به سند تک برگ، ثبت درخواست است که به صورت آنلاین در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” است که در گذشته به ” ماده ۱۴۷ ” مشهور بود، انجام می شود و مستلزم آماده بودن نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات و دانستن پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک است.

این مرحله بین سه روز تا یک هفته زمان میبرد. البته تیم ما در سریع ترین زمان ممکن کار ثبت نام درخواست سند مالکیت برای ملک قولنامه ای را نهایی می کنند و کد رهگیری  یا همان شماره پرونده را اخذ می کنند.

در گذشته هر یک روز تاخیر در ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” نوبت را دو سه نفر عقب می انداخت. اما اخیرا به دلیل رسانه ایی شدن بی اعتباری قولنامه ها و الزامی شدن تبدیل قولنامه به سند تک برگ برای همه ی ملک های قولنامه ایی، باعث هجوم متقاضیان شده است بطوریکه هر یک روز تاخیر در ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” نوبت را صد نفر عقب می اندازد.

لذا تاکید می کنیم در اسرع وقت جهت ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” با ما تماس بگیرید تا بدون اتلاف وقت پروژه را شروع کنیم.

وقتی ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” انجام شد، کپی مدارک هویتی شامل کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ، کپی مدارک فنی مانند کپی نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات به انضمام پرینت رسید ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه “ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” که توسط متقاضی اثر انگشت زده و امضا شده است ، با پست سفارشی به اداره ثبت مربوطه پست می شود.

دبیر خانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” پس از دریافت بسته پستی، به متقاضی پیامکی ارسال می کند مبنی بر اینکه بسته پستی تحویل گرفته شد و نوبت مراجعه حضوری به اداره ثبت متعاقبا از طریق پیامک اعلام خواهد شد.

بنابراین توصیه می شود بلافاصله پس از ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” ، مدارک را پست کنید چراکه در نوبت دهی تاثیر قابل توجهی دارد.

مرحله بعدی مراجعه حضوری به اداره ثبت و تحویل اصل مدارک است که پس از بررسی اولیه توسط کارشناس مربوطه، زمان بازدید از ملک توسط کارشناس به متقاضی اعلام می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل ملک حضور داشته باشد.

کارشناس اداره ثبت پس از بازدید از ملک و تایید اینکه ملک تحت تصرف متقاضی است گزارش کارشناسی را تنظیم می کند و تحویل هیات سه نفره ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” میدهد تا رای نهایی صادر شود.

در صورت مثبت بود رای ، صدور سند تک برگی وارد مرحله نهایی می شود.

در صورت منفی بودن رای، متقاضی موظف است در فرصت تعیین شده ، نواقص و موانع فنی و حقوقی را برطرف نموده و پرونده مجددا مورد بررسی و صدور رای قرار خواهد گرفت.

پیامک تشکیل پرونده در اداره ثبت مربوطه

پس از اینکه بسته پستی بدست دبیرخانه هیات قانون تعیین تکلیف رسید، بررسی اولیه از نظر کامل بودن مدارک و اسناد انجام می شود و پیامک زیر برای متقاضی ارسال می شود:

متقاضی پرونده شماره ……………………………..
پرونده شما مورد رسیدگی قرار گرفت.
لطفاً جهت اطلاعات بیشتر به SabteMelk.ssaa.ir مراجعه کنید.
دبیرخانه هیات قانون تعیین تکلیف.

که پس از مراجعه به سایت اطلاعیه زیر مشاهده می شود:

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران

اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك ………..

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳جلسه هيات حل اختلاف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضاءكنندگان زير در دبيرخانه هيات مستقر در اداره ثبت اسناد واملاك حوزه ثبت ملك كهريزك تشكيل و پرونده كلاسه ………………………… مربوط به تقاضاي خانم/آقاي اسماعيل متولي مبني بر صدور سند مالكيت براي قسمتي از / ششدانگ پلاك………………….واقع در بخش  …………. تشكيل ، سوابق و مدارك ارائه شده بررسي و با توجه به ضرورت بررسي وضعيت دقيق ملك و تصرفات متقاضي موضوع به كارشناس ارجاع و در اجراي مقررات ماده ۱۰ آئين نامه اجرايي قانون مذكور آقاي خلخالی بعنوان كارشناس تعيين گرديد.

مقرر مي دارد دبيرخانه هيات مراتب را به كارشناس و متقاضي ابلاغ تا به اتفاق به محل وقوع ملك مراجعه وبا معاينه محل و عندالاقتضاء تحقيقات از فروشنده و مجاورين و ملاحظه تصرفات نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد.

-تطبيق نقشه ارائه شده با محل وقوع ملك و تعيين حدود جغرافيايي، حقوق ارتفاقي و شماره پلاك فرعي و اصلي ملك مورد تقاضا

-تعيين ميزان و نحوه تصرفات متقاضي و خريداري از مالك رسمي

-تعيين نوع و ميزان مستحدثات و اعيان احداثي

-تعيين ارزش عرصه و اعيان به تفكيك برمبناي قيمت منطقه اي

– اعلام نظر صريح مبني بر عدم وجود سابقه ملي و يا دولتي و يا موات نسبت به ملك مورد كارشناسي.

-اظهارنظر در خصوص مطابقت ميزان سهم مالك مشاعي با تصرفات وي در خصوص درخواستهاي مرتبط به مالكين رسمي مشاعي

در صورتي كه تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضي محرز گرديد صورت جلسه كارشناسي تنظيم و پس از درج سلسله ايادي و اخذ شهادت شهود و مطلعين ومجاورين ، مراتب را حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز به دبيرخانه هيات ارائه نمايد.

دستمزد كارشناسي بعد از انجام كار و ارائه گزارش و تحويل پرونده به دبيرخانه هيات وفق مقررات پرداخت خواهد شد.

در صورتیکه مدارک ارسالی ناقص باشد، پیامکی با متن زیر به متقاضی ارسال خواهد شد:

متقاضی پرونده شماره …………………………………………….
به دلیل وجود نواقص درج شده در سامانه تقاضای شما پذیرش نگردید.برای اطلاعات بیشتر به SabteMelk.ssaa.ir مراجعه کنید.
دبیرخانه هیات قانون تعیین تکلیف.

لذا متقاضی موظف است نواقص مدارک را برطرف کند و با مراجعه حضوری به اداره ثبت مربوطه نتیجه را پیگیری نماید.

به اطلاع می رساند:

گروه کارشناسان رسمی ما با سابقه ۲۰ ساله و شهرت خاص در انجام کلیه امور ثبتی با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی قدیمی، تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی کلیه مناطق تهران شهرری کهریزک حسن آباد کرج شهریار اسلامشهر پرند ساوجبلاغ دماوند پردیس رودهن بومهن و غیره را به صورت فوری انجام می دهند و همچنین جهت تبدیل قولنامه به سند تک برگی ، تهیه کلیه نقشه ها و اطلاعات با کمترین هزینه انجام می شود و ثبت نام آنلاین درخواست سند تا تشکیل پرونده در اداره ثبت مربوطه بصورت رایگان انجام میشود.

برای رفاه حال مشتریان آماده پاسخگویی به سوالات و بررسی اسناد و مدارک به صورت رایگان هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

برای دسترسی به سامانه ثبت الکترونیکی درخواست صدر سند مالکیت بر روی لینک زیر کلیک کنید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!