نقشه یو تی ام برای اداره آب برق گاز

با توجه به روز افزون شدن استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی  (GIS) در ادارات مختلف، مالکین جهت اخذ اشتراک زیر ساخت های ملک خود نیاز به ارائه نقشه یو تی ام که در واقع نقشه ۲۰۰۰ دو هزارم جانمایی ملک در سیستم مختصات UTM و با فرمتهای DWG  و SHP دارند تا کارشناسان آن اداره قادر به جانمایی ملک در کنار انشعابات ، ایستگاه ها ، پست ها و … و به تبع آن ارائه اشتراک باشند.

جهت تهیه نقشه باید از کارشناس رسمی نقشه برداری استفاده کرد که پس از تهیه نقشه یو تی ام پلات نقشه را ممهور کند. در غیر اینصورت نقشه یو تی ام بدون مهر مورد قبول ادارات نمی باشد.

 بصورت خلاصه در نقشه های یو تی ام UTM  وضع موجود ملک که جهت ارائه به اداره گاز و اداره آب و اداره برق تهیه می شود باید مشخصه های زیر وجود داشته باشد :

  1. سیستم مختصات آن یو تی ام UTM باشد .
  2. ملک بر روی نقشه دو هزارم منطقه (در صورت موجود بودن) جانمایی شده باشد.
  3. ابعاد و مساحت ها در آن با دقت سانتیمتر مشخص باشد .

و همچنین با توجه به نیاز سفارش دهنده در آن اطلاعات اضافه ای مثل عرض معابر و گذرهای اطراف مشخص باشد یا میزان فاصله تا عارضه ای خاص درج گردد و یا زوایای اضلاع در آن مشخص باشد و … .

برای تهیه نقشه یو تی ام UTM نیاز به مراجعه به هیچ ارگانی نیست. تنها با یکی از کارشناسان رسمی رشته نقشه برداری تماس بگیرید تا دو مرحله ی کار شامل

۱-      مرحله ی زمینی ، برداشت میدانی چهارگوشه ملک و عوارض مهم (بسته به ارگانی که نقشه باید ارائه شود) با دستگاههای دقیق نقشه برداری و سپس

۲-      مرحله ی دفتری ، کارتوگرافی و پلات و ممهور کردن نقشه های نهایی

انجام شود.

چه ملک به صورت خانه کلنگی باشد چه به صورت آپارتمان باشد باید نقشه یو تی ام عرصه ملک تهیه شود. یعنی مختصات یو تی ام دقیق گوشه های زمین مد نظر است نه ساختمان.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار آورده شده است:

نقشه یو تی ام ابعاد باقیمانده ملک پس از طرح اصلاحی شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ابعاد باقیمانده ملک پس از طرح اصلاحی شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام خانه کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام خانه کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام برای استعلام آب منطقه ای

در مورد ملک هایی که در نزدیکی رودخانه و مسیل ها و کانالهای آب وقاع شده اند، شرکت آب منطقه ای جهت بررسی در حریم بودن یا خارج از حریم بودن ملک، دستور تهیه نقشه یو تی UTM را به مالک می دهد.

به این ترتیب که مالک به یکی از نقشه برداران کارشناس رسمی دادگستری یا نظام مهندسی مراجعه می کند و پس از انجام عملیات نقشه برداری یو تی ام UTM از ملک، نقشه ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری/نظام مهندسی به شرکت آب منطقه ای تحویل داده می شود.

نقشه یو تی ام UTM در واقع برای اعلام موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM می باشد که شرکت آب منطقه ای موقعیت دقیق ملک را طیق نقشه یو تی ام ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری/نظام مهندسی وارد سیستم می کند تا بررسی کند آیا ملک مورد نظر در حریم تعریف شده برای رودخانه مسیل یا کانال آب قرار دارد یا خیر.

نقشه یو تی ام نقشه ای بر اساس یک سیستم مختصات جهانی است که در آن هر نقطه ای دارای مختصات منحصر به فرد بر روی کره زمین می باشد. به این معنا که وقتی نقشه یو تی ام  (UTM) ملک تهیه می گردد، مختصات گوشه های ملک با دقت سانتی متر بر روی کره زمین معلوم می گردد. بنابراین هیچ زمین دیگری بر روی کره زمین دارای مختصات مشابه با این زمین نیست و به این ترتیب موقعیت ملک با دقت سانتی متر بر روی کره زمین تثبیت می گردد.

بنابراین جدول مختصات یو تی ام UTM گوشه های ملک، مندرج در نقشه یو تی ام UTM به عنوان ملاک چک کردن در حریم رودخانه بودن یا در حریم نبودن توسط شرکت آب منطقه ای است.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM برای استعلام آب منطقه ای آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار.

نقشه برداری ارتفاعی برای تهیه نقشه توپوگرافی زمین با نقاط ارتفاعی و تعیین شیب زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه برداری ارتفاعی برای تهیه نقشه توپوگرافی زمین با نقاط ارتفاعی و تعیین شیب زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!