استعلام سابقه ثبتی یک ملک

برای استعلام ثبتی هر ملک در مرحلۀ اول به پلاک ثبتی آن احتیاج است؛ و برای به دست آوردن پلاک ثبتی باید از روش جانمایی معکوس پلاک ثبتی استفاده کنیم که در پست های قبلی به تفصیل توضیح داده شده است. در این روش پس از برداشت گوشه‌های دقیق ملک در سیستم مختصات یو ‌تی ‌ام UTM ، پلیگون ملک را بر روی اطلاعات و نقشه‌های ثبتی موزاییک‌ شده در سیستم مختصات یو‌ تی‌ ام UTM محل ملک قرار می‌دهیم و پلاک ثیتی محل وقوع ملک را استخراج می کنیم . سپس با مراجعه به دفتر اسناد رسمی آخرین وضعیت ثبتی ملک را استعلام کنیم. این عملیات بسیار عملیات پیچیده و فنی است که تنها در حیطه تخصص نقشه برداران کارشناسان دادگستری – امور ثبتی است به طوری که در این زمینه مهر کارشناسان رشته های دیگر (مانند کارشناسان دادگستری رشته راه و ساختمان و یا رشته عمران-عمران) مورد قبول اداره ثبت نمی باشد.

بدون داشتن نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی که در آن هم موقعیت دقیق چهار گوشه ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM و هم شماره پلاک اصلی و فرعی ملک و در صورت وجود شماره قطعه تفکیکی ملک به اضافه هر اطلاعات تکمیلی مانند اینکه این پلاک مفروز و مجزی شده از کدام قطعه فرعی بوده است، حتی اگر مالک ملک باشید نمی توانید از وضعیت ثبتی ملک استعلام بگیرید. بنابراین قبل از مراجعه به اداره ثبت و اتلاف وقت خود، از یک کارشناس رسمی امور ثبتی جهت تهیه مدارک مورد نیاز و موثق از ملک استفاده کنید. تاکید می کنم اطلاعات باید حتما به صورت نقشه و حتما ممهور باشد. اطلاعات شفاهی و یا نوشته شده با خودکار بر روی نقشه به دلیل احتمال جعل ، به هیچ عنوان قابل قبول اداره ثبتی نیست.

در نقشه های یو تی ام UTM استاندارد باید اطلاعات موقعیت و پلاک ثبتی ملک به صورت تایپ شده و کامپیوتری باشد که امکان جعل یا تغییر آن وجود نداشته باشد. گاها دیده می شود برخی کارشناسان با خودکار و به صورت دستنویس موقعیت پلاک ثبتی ملک را گواهی می کنند که این امر از یک کارشناس رسمی دادگستری بسیار بعید است. بنابراین این نوع نقشه ها به دلیل شبهه در دستکاری نقشه و جعل اعداد و شماره ها قابل قبول اداره ثبت نیستند.

​ذکر این نکته ضروری است که استخراج سابقه ثبتی ملک صرفا در حیطه تخصص نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است و اداره ثبت و شهرداری فقط و فقط مهر این کارشناسان را قبول دارند اما متاسفانه گاهی دیده می شوند تخصص های دیگر مانند رشته عمران-عمران یا عمران-راه و ساختمان، اقدام به تهیه نقشه یو تی ام می کنند که باید گفت مهر این رشته ها به هیچ عنوان مورد قبول ادارات و ارگانهای مرتبط با امور سند و زمین (مانند ادارات ثبت، شهرداری ها، سامان منابع طبیعی، سازمان زمین شهری و غیره ..) نیست.

سابقه ثبتی ملک دو مفهوم را تداعی می کند

سابقه پلاک ثبتی ملک

 به این معنا که پلاک ثبتی مادر به پلاک های فرعی تفکیک می شود و هر پلاک فرعی نیز به قطعه های تفکیکی تقسیم می شود که به هر قطعه تفکیکی یک شماره تعلق می گیرد که معمولا با نظم خاصی پشت سر چیده شده اند. این عملیات به عملیات تفکیک زمین معروف است. وقتی هر یک از قطعه زمین ها جهت صدور سند به اداره ثبت مراجعه می کنند اداره ثبت به هر قطعه زمین یک پلاک ثبتی فرعی اختصاص می دهد. بنابراین بر خلاف شماره قطعه های تفکیکی که زمین های کنار هم شماره قطعه های پشت سر هم دارند، شماره پلاک های فرعی بر اساس ترتیب زمین ها نیست بلکه بر اساس مراجعه مالک ها به اداره ثبت است. پس شماره پلاک های فرعی از هیچ قاعده ای پیروی نمی کنند  اما در سند همه قطعه های تفکیکی ذکر می شود که مفروز و مجزی شده از چه پلاک فرعی هستند. بنابراین وجه مشترک تمام قطعه هایی که از یک زمین واحد جدا شده اند این است که مفروز و مجزی شده از یک پلاک فرعی واحد هستند.

اگر در قطعه زمین مورد نظر ساخت و ساز انجام می گیرد و به واحدهای آپارتمانی تبدیل شود، عملیات تفکیک آپارتمانها صورت می گیرد. بدین ترتیب هر آپارتمان پلاک فرعی جدیدی می گیرد که در واقع مفروز و مجزی شده از پلاک فرعی زمین است.

بنابراین استخراج سابقه ثبتی ملک توسط نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی به معنای استخراج پلاک اصلی، پلاک فرعی، شماره قطعه و پلاک مفروزی است.

نتیجه استخراج سابقه پلاک ثبتی به صورت شماره هایی خواهد بود که در نقشه یو تی ام ملک درج می شود و به صورت جمله نیز در نقشه یو تی ام گواهی و ممهور می شود.

در زیر نمونه های از نقشه یو تی ام گواهی پلاک ثبتی تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی آورده شده است.

سابقه ثبتی مالکیتی

مفهوم دیگر استخراج سابقه ثبتی ملک می تواند به معنای استخراج گردش ثبتی ملک از حیث مالکیت باشد. به این معنا که چه انتقالاتی و در چه سالهایی بر روی سند انجام شده است و آخرین مالکیت مندرج در سند به نام چه کسی است.

این نوع خدمات به دلیل داشتن بار حقوقی و عدم امکان انتشار اطلاعات هویتی، باید با نامه دادگاه باشد بطوریکه کارشناس اطمینان حاصل کند این اطلاعات صرفا جنبه استفاده در محضر دادگاه جهت حل دعاوی ملکی دارد نه جنبه سوء استفاده و جعل اسناد.

اما گاهی اوقات روند طولانی و هزینه بر دادگاهها موجب می شود با توجه به شرح پرونده کارشناس تصمیم به ارائه اطلاعات بگیرد که صرفا به صورت شفاهی خواهد بود. بطوریکه مکتوب و ممهور کردن اینگونه اطلاعات الزاما به بعد از ارائه نامه دادگاه موکول می شود. اما داشتن اطلاعات به صورت شفاهی نیز می تواند در تصمیم گیری متقاضی بسیار مفید باشد.

گروه کارشناسی ما با سالها تجربه در زمینه جانمایی پلاک ثبتی پیچیده ترین ملکها، برای تهیه نقشه ها و مدارک مورد نیاز برای تعیین تکلیف ملک های جاری اعلام امادگی می کند.

 

http://s8.picofile.com/file/8356754642/IMG_20170115_154514.jpg

نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی خانم مهندس آبکار

شماره موبایل و (Telegram) تلگرام : ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی: http://ladysurveyor.ir/

​​​

خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹