هزینه سند تک برگی سال ۱۴۰۳

هزینه سند تک برگی در سال ۱۴۰۳ از اوایل فروردین ماه مشمول افزایش تعرفه سال جدید ۱۴۰۳ می شود. هزینه سند تک برگی شامل هزینه های دولتی از جمله چاپ و پست سند تک برگی و همچنین شامل هزینه تهیه مدارک لازم برای تشکیل پرونده درخواست سند تک برگی مانند نقشه یو تی ام UTM و همچنین شمیم زدن ملک می شود.

هزینه سند تک برگی در سال ۱۴۰۳ افزایش تعرفه ایی معادل ۴۵ درصد داشته است که به تمام ادارات ثبت ابلاغ شده است. لذا هزینه خدمات نقشه برداری مانند هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM نیز متناسب با همین افزایش تعرفه ، معادل ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش هزینه خواهد داشت.

البته شرکت نقشه برداری و امور ثبتی ما همواره جهت جلب رضایت مشتری تخفیف هایی متناسب با نوع پروژه در نظر میگیرد. لذا برای استعلام دقیق هزینه تهیه نقشه یو تی ام جهت درخواست سند تک برگی با ما تماس بگیرید.

لازم به تاکید است تحویل نقشه یو تی ام UTM هنگام تشکیل پرونده درخواست سند تک برگی الزامی است و هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM به عهده مالک می باشد.

عمده ترین هزینه برای صدور سند تک برگی ، همین هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM است. بنابراین در ادامه به توضیح نقشه یو تی ام UTM مخصوص درخواست سند تک برگی می پردازیم.

هزینه نقشه کاداستر سند تک برگی سال ۱۴۰۳

نقشه کاداستر که در پایین سند تک برگی چاپ می شود ، در واقع همان نقشه یو تی ام UTM است که توسط مالک تهیه و به کارشناس اداره ثبت تحویل داده شده است.

نقشه کاداستری ملک یعنی علاوه بر اینکه مختصات دقیق گوشه های ملک مشخص شده است، موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی منطقه جانمایی شده است بطوریکه کاملا مشخص است که گوشه های ملک کجای منطقه قرار گرفته است و نسبت به ملک های مجاور در همان کوچه چه وضعیتی دارد.

بدین ترتیب آدرس یا لوکیشن ملک بر روی نقشه کاداستری کاملا قابل مشاهده است.

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

فرق مهم سندهای تک برگی جدید با سندهای قدیمی دفترچه ای همین است. در سندهای دفترچه ایی قدیمی لوکیشن و موقعیت ملک مشخص نیست و هر ملک صرفا با شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی شناسایی می شود.

در سند تک برگی علاوه بر درج شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی، آدرس ملک نیز نوشته شده است و همچنین لوکیشن ملک پایین سند تحت عنوان نقشه کاداستری، قابل رویت است.  

نقشه یو تی ام UTM کاربردهای مختلفی دارد. مثلا نقشه یو تی ام UTM ممکن است برای تحویل به دادگاه تهیه شود. و یا نقشه یو تی ام UTM جهت اخذ جواز ساخت شهرداری و یا جهت درخواست انشعاب آب و برق و گاز تهیه شود.

گاهی نقشه یو تی ام UTM برای استعلام از سازمان منابع طبیعی و یا سازمان زمین شهری تهیه می شود.

بنابراین بر اساس اینکه نقشه یو تی ام UTM برای چه منظوری و جهت تحویل به کدام اداره و سازمان تهیه می شود، نقشه یو تی ام UTM انواع مختلفی دارد.

لذا نقشه یو تی ام UTM جهت درخواست صدور سند تک برگی، متداول ترین کاربرد نقشه یو تی ام UTM است که البته با توجه به شرایط ملک، خود شامل انواع مختلفی می شود.

انواع نقشه یو تی ام UTM کاداستر

مهمترین اصل در تهیه نقشه یو تی ام UTM این است که آیا ملک دیوارکشی دارد یا خیر.

اگر ملک به صورت خانه کلنگی و یا باغ و زمین چهاردیواری باشد، با استقرار دستگاه نقشه برداری مخصوص تهیه نقشه یو تی ام UTM در محل ملک و ثبت چهارگوشه ملک با دستگاه جی پی اس یا دوربین، نقشه یو تی ام UTM یا همان نقشه کاداستری ملک تهیه می شود.

اما اگر ملک دیوارکشی نداشته باشد، نشان دادن گوشه های ملک به صورت حدودی توسط مالک انجام می شود. بنابراین در نقشه نوشته می شود ” طبق معرفی مالک “.

البته نقشه بردار بعدا در سیستم کامپیوتری و با نرم افزارهای مخصوص نقشه برداری، این گوشه ها را طبق طول و عرض مندرج در سند تدقیق می کند بطوریکه تا حد امکان منطبق با سند بشود.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام UTM کاداستری برای سند تک برگی ملک هایی که دیوارکشی دارند و یا گوشه های ملک کاملا قابل تشخیص است، آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان جهت صدور سند تک برگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام زمین خالی و پلاک های ثبتی مجاورین نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام اصلاح سند تک برگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه کاداستری سند تک برگی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما پیچیده ترین و سخت ترین نوع تهیه نقشه یو تی ام UTM کاداستری ملک ، یعنی زمانی که نه تنها ملک دیوارکشی ندارد و نه تنها مالک نمی تواند گوشه های ملک را به نقشه بردار نشان دهد. بلکه مالک اساسا نمی داند که ملک کجای آن منطقه واقع شده است.

این شرایط زمانی اتفاق می افتد که مالک در واقع وارث یک سند قدیمی است که مالک اصلی در قید حیات نیست و وراث از محل دقیق ملک بی اطلاع هستند.

در این حالت تهیه نقشه یو تی ام UTM کاداستری ملک بسیار پر هزینه و زمان بر است و در نتیجه هزینه سند تک برگی افزایش قابل توجهی نسبت به ملک های عادی دارد.

پیدا کردن محل دقیق ملک از روی سند دفترچه ای قدیمی، عملیات جانمایی پلاک ثبتی نام دارد که باید توسط نقشه بردار متخصص امور ثبتی انجام شود که علاوه بر تجربه، به اطلاعات و نقشه های ثبتی قدیمی ان منطقه دسترسی داشته باشد.

هزینه سند تک برگی در این شرایط بستگی به دشواری و پیچیدگی کار و همچنین منطقه و مساحت ملک دارد.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام UTM کاداستری برای سند تک برگی ، در حالتی که متقاضی سند تک برگی از محل دقیق ملک بی اطلاع است و عملیات جانمایی پلاک ثبتی توسط نقشه بردار امور ثبتی انجام شده است آورده ایم. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار).

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی پلاک 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه جهت درخواست سند تک برگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

هزینه شمیم زدن ملک سال ۱۴۰۳

پس از تایید نقشه یو تی ام UTM توسط اداره ثبت مربوطه، نوبت به شمیم زدن ملک می رسد.

شمیم زدن ملک به این معنا است که نقشه بردار منتخب اداره ثبت در محل ملک حاضر می شود و گوشه های دقیق ملک را با دستگاه جی پی اس مخصوص که متصل به سامانه شمیم است، ثبت و در دستگاه ذخیره می کند و برای اداره ثبت مربوطه از طریق کارتابل الکترونیکی نقشه بردار ارسال می شود.

در گذشته در پروسه صدور سند تک برگی، هزینه ای بابت شمیم زدن ملک از طرف اداره ثبت دریافت نمی شد. اما با توجه با افزایش تقاضا و سختی کار و کمبود نیروی متخصص نقشه برداری در هر اداره ثبت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار شمیم زدن ملک را برون سپاری کرد و به نقشه برداران منتخبی که عضو سامانه شمیم شدند واگذار کرد تا کار شمیم زدن را انجام بدهند م هزینه را راسا از مالک دریافت کنند.  

که این موضوع به سرعت انجام کار و کوتاه کردن پروسه صدور سند تک برگی کمک بسیار زیادی کرد. در گذشته مالک باید ماهها منتظر می ماند تا نقشه برداران اندک اداره ثبت با حجم کار بسیار زیاد بتوانند به مالک نوبت بدهند که بعضا به دلیل تعدد و رایگان بودن کار، امکان خطا و بی دقتی در کار زیاد بود.

 اما اکنون ظرف سه روز کاری عملیات شمیم زدن ملک با بهترین کیفیت و بدون خطا انجام می شود. گرچه شامل هزینه ایی می شود که البته همه مالکیت استطاعت پرداخت را دارند.

هزینه شمیم زدن در پروسه سند تک برگی، تقریبا برابر و یا مقداری کمتر از هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM است.

لازم به ذکر است که برای تهیه نقشه یو تی ام UTM ، مالک مختار است که از یکی از نقشه برداران عضو نظام مهندسی یا کانون کارشناسان قوه قضاییه استفاده کند. اما در مورد شمیم زدن، مالک باید فقط و فقط به نقشه بردار منتخب اداره ثبت مراجعه کند.

نام و شماره تماس نقشه بردار شمیم از طریق پیامک ارسالی از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مالک ابلاغ می شود.

البته نکته مهم در مورد شمیم زدن ملک های فاقد دیوارکشی این است که مالک موظف است قبل از آمدن نقشه بردار شمیم، گوشه های ملک را روی زمین میخ کوبی کند.

میخ کوبی زمین یعنی مختصات یو تی ام UTM گوشه های ملک با دستگاه های دقیق نقشه برداری مانند دستگاه جی پی اس یا دوربین، بر روی زمین مشخص شود و در محل آن نقطه، میخ یا میلگرد بر روی زمین کوبیده شود بطوریکه کاملا فیکس بشود. میلگرد باید کاملا در زمین فرو برود و برای محکم کاری دور تا دور هر میلگرد با سیمان بتن ریزی شود.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

دقت کنید که بین زمان میخ کوبی زمین و آمدن نقشه بردار شمیم فاصله طولانی نیفتد. چراکه اگر میلگردها تکان خورده باشد (حتی به اندازه چند سانتی متر) و یا از جای کنده شده باشد، کل کار باید از اول انجام شود.

شمیم زدن بر روی نقطه های اشتباه، کار شمیم زدن را به کلی خراب می کند. چون دستگاه شمیم دقیقا بر روی گوشه های میخ کوبی شده مستقر می شود.

پیشنهاد می شود که عملیات میخ کوبی ملک را به هماننقشه بردار شمیم بسپارید تا همزمان هم میخ کوبی را انجام دهد و هم در همان لحظه دستگاه شمیم را بر روی هر نقشه مستقر کند و شمیم بزند.

بدین ترتیب احتمال خطا و اشتباه صفر می شود. گرچه مالک موظف است هزینه میخ کوبی را نیز علاوه بر هزینه شمیم زدن به نقشه بردار پرداخت کند.

هزینه چاپ سند تک برگی سال ۱۴۰۳

هزینه دیگری که مالک برای صدور سند تک برگی باید پرداخت کند هزینه چاپ سند تک برگی است که مبلغ ناچیزی می باشد. البته هر سال طبق نرخ اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تغییر می کند.

این هزینه همراه با هزینه پست سفارشی سند تک برگی، توسط دفترخانه دریافت می شود.

​ در صورت تمایل به استفاده از کارشناسان رسمی گروه کارشناسی ما می توانید با مدیریت گروه تماس بگیرید تا متناسب با وضعیت ملک شما کارشناسان متخصص و روش کار تعیین شود.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!