نقشه یو تی ام اصلاح متراژ سند

نقشه یو تی ام اصلاح متراژ سند وقتی لازم است که طولها و مساحت وضع موجود ملک به دلایلی مانند طرح عقب نشینی شهرداری، تعریض گذر، خیابان کشی جدید توسط شهرداری و … با طولها و مساحت مندرج در سند فرق داشته باشد.

هر گاه تغییر وضعیت ملک به دلیل اجرای طرح شهرداری موجب تغییر طولها و بالطبع مساحت ملک شود، مسئله مغایرت وضع موجود ملک با سند ، درخواست اصلاح متراژ سند را غیر قابل اجتناب می کند.

اشتباه در متراژ سند تک برگ-اصلاح سند دفترچه ای-اصلاح سند مالکیت-مغایرت متراژ-مغایرت سند با ملک-کم بودن متراژ زمین-اختلاف در مساحت ملک

نقشه یو تی ام حدود باقیمانده ملک

اگر قسمتی از ملک در طرح تعریض خیابان و عقب نشینی ملک و یا اجرای طرح میدانگاهی شهرداری از بین برود باید سند مالکیت جدید با حدود اصلاحی بر اساس حدود باقیمانده ملک صادر شود.

اشتباه در متراژ سند تک برگ-اصلاح سند دفترچه ای-اصلاح سند مالکیت-مغایرت متراژ-مغایرت سند با ملک-کم بودن متراژ زمین-اختلاف در مساحت ملک

نقشه یو تی ام ملک در طرح تعریض خیابان نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روش کار به این صورت است که ابتدا باید از ملک نقشه برداری با دستگاههای دقیق توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی انجام شود. خروجی این عملیات نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک است که طول ها در چهار جهت و مساحت دقیق ملک در آن گواهی می شود.

اشتباه در متراژ سند تک برگ-اصلاح سند دفترچه ای-اصلاح سند مالکیت-مغایرت متراژ-مغایرت سند با ملک-کم بودن متراژ زمین-اختلاف در مساحت ملک

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

اگر کل ملک در طرح شهرداری شامل تعریض گذر، خیابان کشی جدید، طراحی میدانگاهی و غیره از بین رفته باشد، باید جانمایی پلاک ثبتی بر روی نقشه دو هزارم توسط نقشه بردار رسمی امور ثبتی انجام و ممهور شود تا متقاضی تحویل شهرداری دهد برای مطالبه ما به عوض .

اشتباه در متراژ سند تک برگ-اصلاح سند دفترچه ای-اصلاح سند مالکیت-مغایرت متراژ-مغایرت سند با ملک-کم بودن متراژ زمین-اختلاف در مساحت ملک

در زیر نمونه ای از نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی بر روی نقشه دو هزارم آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹٫

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام کادر برای اصلاح متراژ سند

اگر بدون اینکه ملک دچار تغییر وضعیت به دلیل اجرای طرح شهرداری شده باشد، طولها و مساحت وضع موجود ملک با سند مغایرت داشته باشد نیاز به انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی است.

در عملیات جانمایی پلاک ثبتی ، ملک و مجاورین آن بر اساس نقشه های تفکیکی قدیمی مربوط به زمانی که قطعه مادر به این قطعات تفکیک شده اند بررسی می شوند تا دقیقا مشخص شود این مغایرت از کجا ناشی می شود و آیا تجاوز به ملک مجاور رخ داده است یا اینکه این مشکل ذاتی تفکیک بوده است.

یعنی از همان ابتدا این مشکل به دلیل عدم وجود دستگاههای دقیق برای اندازه گیری مساحت ها پیش آمده است. انجام عملیات بررسی پلاک ثبتی بر اساس نقشه ثبتی منطقه، عملیات جانمایی پلاک ثبتی نام دارد و تنها در حیطه تخصص نقشه برداران کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی است.

این نوع نقشه برداری به نقشه برداری کادر معروف است و یکی از کارهای دشوار ثبتی بشمار می رود. چون تمام ملک های چسبیده به هم از گذر تا گذر باید نقشه برداری شوند و وضع موجود آنها با سند شان تطبیق داده شود تا محل وقوع مشکل مشخص شود.

اگر مغایرتها فقط در مساحت باشد و نه در حدود اربعه، به این معنی که طول ها در چهار جهت ملک با حدود اربعه سندی برابر است اما مساحت متفاوت است، در این صورت با درخواست اصلاح سند از اداره ثبت مربوطه می توان مشکل را برطرف نمود. اما اگر مشکل تجاوز به حریم ملک مجاور رخ داده باشد مسئله پیچیده می شود.

اشتباه در متراژ سند تک برگ-اصلاح سند دفترچه ای-اصلاح سند مالکیت-مغایرت متراژ-مغایرت سند با ملک-کم بودن متراژ زمین-اختلاف در مساحت ملک

در زیر نمونه نقشه کادر تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار آورده شده است:

نقشه یو تی ام کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
توضیحات نقشه کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
توضیحات نقشه کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در آخر لازم به تاکید است که اداره ثبت و دادگاههای پرونده های ملکی فقط مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی را قبول دارند. مهر کارشناسان دادگستری رشته های دیگر مانند راه و‌ ساختمان، عمران و غیره به هیچ عنوان قابل قبول دادگاه و اداره ثبت نمی باشد و نقشه ها تایید و ترتیب اثر داده نخواهند شد.

لذا برای انجام کلیه نقشه های مورد نیاز برای اصلاح سند تحت عنوان نقشه یو تی ام اصلاح سند با بهترین کیفیت و با تضمین تایید درجا توسط شهرداری و اداره ثبت اعلام امادگی می کنیم.

اشتباه در متراژ سند تک برگ-اصلاح سند دفترچه ای-اصلاح سند مالکیت-مغایرت متراژ-مغایرت سند با ملک-کم بودن متراژ زمین-اختلاف در مساحت ملک

با ما به صورت ۲۴ ساعته در واتساپ در تماس باشید و برای مشاوره رایگان تلفنی در ساعات و روزهای اداری تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!