آیا نقشه یو تی ام UTM اجباری است؟

بله تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM توسط نقشه بردار رسمی برای هر گونه تشکیل پرونده ملکی اجباری است. بدون تحویل نقشه یو تی ام UTM پرونده نقص مدرک می خورد و تا زمان تحویل دادن نقشه یو تی ام UTM پرونده به حالت تعلیق درمی آید.

در تمام ادارات ثبت، شهرداری تمام مناطق، تمام سازمانها و ارگانهای مربوط به امور اراضی و ملک مانند سازمان منایع طبیعی ، سازمان زمین شهری، سازمان جهاد کشاورزی و همچنین در تمام دادگاه های دعاوی ملکی مانند توقیف ملک، الزام به تنظیم سند مالکیت، تقسیم ما ترک اموال غیر منقول (ملکی) متوفی و .. تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM اجباری است.

لذا حتی توصیه می شود قبل از مراجع و اقدام برای تشکیل پرونده ملکی، نقشه یو تی ام UTM ملک مورد نظر را تهیه کنید و آماده به همراه داشته باشید. ارائه نقشه یو تی ام UTM در همان لحظه تشکیل پرونده، تاثیر مثبت بسزایی روی روند و سرعت کار در ادارات مربوطه خواهد گذاشت.

آیا برای تهیه نقشه یو تی ام UTM تصرف در ملک لازم است؟

اساسا و در اکثر موارد متقاضی تهیه نقشه یو تی ام UTM در ملک تصرف دارد. مانند زمانیکه جهت اخذ سند تک برگی از اداره ثبت و یا اخذ جواز ساخت از شهرداری اقدام می شود.

اما مواردی هم وجود دارد که متقاضی تهیه نقشه یو تی ام UTM در ملک تصرف ندارد. مانند زمانیکه ملم توسط ارگان دولتی یا شخص حقیقی تصرف عدوانی شده است.

یا مواردی که ملک از طرف سازمان منابع طبیعی به عنوان اراضی ملی اعلام شده است و تحت تصرف سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است.

یا مواردی که متقاضی تهیه نقشه یو تی ام UTM قصد توقیف ملک و یا رای دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی را دارد.

در هر صورت تهیه نقشه یو تی ام UTM باید انجام بشود. اما اینکه ملک تحت تصرف متقاضی نقشه یو تی ام UTM هست یا نیست در روش کار و هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM تاثیر دارد.

لذا لازم است نقشه بردار قبل از اعلام تعرفه و هرگونه اقدام برای تهیه نقشه یو تی ام UTM، از این مسئله مهم مطلع باشد که آیا ملک تحت تصرف متقاضی نقشه یو تی ام UTM هست یا خیر.

همچنین اینکه نقشه یو تی ام به چه منظوری تهیه شده است و برای چه منظوری قرار است استفاده شود تاثیر مستقیم با اهمیت نقشه یو تی ام از نظر فنی و حقوقی دارد. این مهم تعیین کننده ی دقت و کیفیت نقشه یو تی ام و در نتیجه تعرفه نقشه تی ام در سال ۱۴۰۲ نیز می باشد.

به عنوان مثال وقتی نقشه یو تی ام به منظور صدور سند تک برگی تهیه شده است، دقت طولها و مساحت مندرج در نقشه یو تی ام بسیار اهمیت دارد چراکه همین اعداد مستقیما در سند تک برگی درج می شود و تا صد سال معیار خرید و فروش و اخذ پروانه ساخت و عوارض و غیره خواهد بود.

با توجه به افزایش قیمت هر متر زمین و ملک به خصوص در کلان شهرهایی مانند تهران، هیچ خطایی در اندازه طولها و مساحت قابل قبول نیست و منجر به بروز مشکلات قضایی و شکایت ها و پرونده هایی ملکی در دادگاه ها خواهد شد.

لذا نقشه یو تی ام جهت تحویل به ادارات ثبت باید با دقیق ترین دستگاه های نقشه برداری تهیه شود و دقت و کیفیت کافی را داشته باشد.

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره ثبت جهت صدور سند تک برگی (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام ملک و گذرها نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک و گذرهای مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره ثبت جهت اصلاح سند (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام اضافه طول نقشه یو تی ام اضافه مساحت نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سند با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما اگر نقشه یو تی ام مثلا جهت درخواست انشعابات آب و برق و گاز در اداره آب و برق و گاز در سال ۱۴۰۲ باشد، برای این ادارات صرفا لوکیشن چهار گوشه ملک مهم است که در سیستم ثبت کنند و هر ملک از ملک های مجاور متمایز بشود.

بنابراین این نوع نقشه یو تی ام که قرار است به اداره آب  برق و گاز تحویل داده شود بار حقوقی و قضایی ندارد و لذا نیازی نیست بالاترین دقت را داشته باشد. این نوع نقشه یو تی ام ارزانترین نوع نقشه یو تی ام است.

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره آب و برق و گاز جهت درخواست انشعاب جدید (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام ثبت نام درخواست سند ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برای سند تک برگی ماده ۱۴۷نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به شهرداری (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعریض گذر جهت مشخص شدن مساحتی از ملک که در گذر شهرداری افتاده است نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روش تهیه نقشه یو تی ام UTM

همانطور که گفته شد روش تهیه نقشه یو تی ام UTM در زمانیکه ملک تحت تصرف متقاضی است با زمانیکه ملک در تصرف متقاضی نیست متفاوت است.

وقتی ملک تحت تصرف متقاضی نقشه یو تی ام UTM است، روش این صورت است که اکیپ نقشه برداری و دستگاه های دقیق عملیات نقشه برداری (مانند دستگاه جی پی اس و دوربین نقشه برداری) در محل ملک مستقر می شوند و با بازدید از تمام قسمتهای داخل ساختمان از همکف تا پشت بام، نقشه یو تی ام UTM دقیق ملک را تهیه می کنند. در این روش نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر نقشه برداری نظام مهندسی می شود.

اما وقتی ملک در تصرف متقاضی نقشه یو تی ام UTM نیست، استقرار اکیپ نقشه برداری و دستگاه های نقشه برداری در محل ملک عملا امکان پذیر نیست چراکه ممکن است موجب درگیری بشود حتی اگر حکم قضایی داشته باشیم.

لذا در این حالت ترجیحا عملیات نقشه برداری میدانی انجام نمی شود. بلکه نقشه بردار از روش های تخصصی دیگر با اتکا به نقشه های ثبتی قدیمی و دسترسی به سیستم کاداستر و بانک اطلاعات ثبتی، ابعاد و موقعیت دقیق گوشه های ملک مورد نظر را بدست می آورد. البته در این روش، ممهور کردن نقشه یو تی ام UTM به مهر کارشناس رسمی دادگستری نیز الزامی است.

کاری که متقاضی باید انجام دهد این است که لوکیشن ملک را برای نقشه بردار ارسال کند تا نقشه بردار بر اساس لوکیشن ملک، اطلاعات موجود در بانک اطلاعات ثبتی را استخراج کند.

جهت ارسال لوکیشن برای نقشه بردار به روش زیر عمل کنید:

روش کار به این صورت است که لینک لوکیشن ملک را برای ما به عنوان کارشناس رسمی امور ثبتی می فرستید تا ما لوکیشن ملک را تبدیل به مختصاتی منطبق با سیستم مختصات بانک اطلاعات ثبتی (یعنی سیستم مختصات یو تی ام UTM) کنیم.

جهت ارسال لینک لوکیشن ملک برای کارشناس امور ثبتی، لازم نیست به محل ملک بروید.

به همان روشی که برای تاکسی اینترنتی اسنپ استفاده می کنید می توانید آدرس ملک را روی نقشه گوگل مپ پیدا کنید و بعد گوشی را به حال عکس ماهواره ایی بگذارید تا با دیدن عکس هوایی منطقه راحتتر بتوانید ملک مورد نظرتان را پیدا کنید.

پس از یافتن ملک روی عکس هوایی گوشی موبایل کافیست انگشت خود را در وسط ملک فشار دهید تا لینک اشتراک گذاری در پایین صفحه نمایان شود.

اکنون لینک لوکیشن را برای ما ارسال کنید.

همچنین از صفحه گوشی موبایل اسکرین شات بگیرید و دور ملک را خط حدودی بکشید.

جانمایی پلاک ثبتی ملک روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به این ترتیب هم لینک لوکیشن و هم عکس هوایی ملک مورد را برای کارشناسان ما ارسال می کنید.

اپلیکشین “بلد” نیز یک اپلیکیشن بسیار کاربردی است چون در اپلیکیشن بلد ، پلاک شهرداری ملک روی هر ملک نوشته شده است. بنابراین اگر اسم کوچه و پلاک ملک را بدانید به راحتی می توانید روی نقشه زوم کنید و ملک مورد نظر در کوچه یا خیابان مورد نظر را پیدا کنید و با فشار دادن انگشت خود در وسط ملک، لینک لوکیشن ملک را برای ما شیر کنید.

همچنین متقاضیان می توانند وارد سایت “تهران من” شهرداری شوند و ملک خود را روی نقشه سایت شهرداری پیدا کنند تا با کلیک بر روی ملک مورد نظر مختصات یو تی ام آن نمایش داده شود. سپس از صفحه اسکرین شات بگیرند و برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

در مورد زمین های بزرگ مانند زمین های صنعتی یا کشاورزی،علاوه بر ارسال لینک لوکیشن وسط ملک، لازم است متقاضیان دور تا محدوده زمین را به صورت حدودی روی عکس هوایی گوشی موبایل خود خط بکشند و برای ما ارسال کنند.

یعنی وارد قسمت گوگل ارث یا عکس ماهواره ای گوش موبایل خود بشوند و از محدوده ملک اسکرین شات بگیرند و سپس دور تا دور ملک را خط حدودی بکشند و در واتساپ برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
محدوده پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین تهیه نقشه یو تی ام UTM به هر حال امکان پذیر است اما بسته به شرایط ملک روش ها و هزینه متفاوت خواهد بود.

آیا در نقشه یو تی ام UTM نام مالک نوشته می شود؟

یکی از سوالات پر تکرار متقاضیان نقشه یو تی ام UTM این است که آیا نام مالک در نقشه یو تی ام UTM نوشته می شود؟

اولا اطلاعات مندرج در نقشه یو تی ام UTM در مورد مشخصات ملک مورد نظر مانند طولها، مساحت، مختصات یو تی ام UTM گوشه ها، آدرس دقیق، نام کوچه های اطراف در نقشه پیش زمینه (که نقشه دو هزارم ۱:۲۰۰۰ یا عکس هوایی منطقه است) و سال تهیه نقشه می باشد نه در مورد مالک.

به طور کلی ذکر نام مالک در نقشه طبق استانداردهای تهیه نقشه مجاز نمی باشد، کما اینکه مالک ممکن است تغییر کند و در این صورت آن نقشه دچار درج اطلاعات اشتباه می شود و از اعتبار ساقط می شود و مالک جدید مجبور می شود دوباره نقشه جدید تهیه کند.

اما وقتی در نقشه یو تی ام UTM نام مالک درج نشود، تا زمانیکه ملک تغییرات طول و مساحت نداشته باشد، نقشه یو تی ام UTM تهیه شده قابل استفاده است.

اما متاسفانه گاهی اوقات متقاضیان تهیه نقشه یو تی ام UTM به نقشه بردار اصرار می کنند نام مالک در نقشه یو تی ام UTM درج بشود که با این کار اعتبار و استاندارد نقشه را خراب می کنند.

نقشه یو تی ام UTM برای ملکی که مالک محل ملک را نمی داند

در قسمتهای قبلی در مورد ملک هایی صحبت شد که متقاضی نقشه یو تی ام UTM ، آدرس و محل/لوکیشن دقیق ملک را می داند.

در برخی موارد مالک که اتفاقا سند دفترچه ایی منگوله دار ملک را در اختیار دارد، محل دقیق ملک را نمی داند. وقتی برای پیگیری ملک خود به اداره ثبت مراجعه می کند در همان ابتدای کار تشکیل پرونده، در مرحله تحویل نقشه یو تی ام UTM متوقف می شود.

چراکه طبق ضوابط مالک موظف است نقشه یو تی ام UTM ملک خود را تهیه و به کارشناس اداره ثبت تحویل دهد.

وقتی مالک به اداره ثبت اعلام می کند که محل دقیق ملک خود را نمی داند که بتواند نقشه بردار را جهت تهیه نقشه یو تی ام UTM سر ملک ببرد، نه تنها اداره ثبت کمکی نمی کند بلکه صورت بسیار بدی دارد که مالک حتی زحمت پیدا کردن ملک را به خود نداده است و توقع دارد اداره ثبت این مشکل شخصی را حل کند.

بنابرین توصیه می کنیم اگر سند دفترچه ایی منگوله دار قدیمی از ملک را داردی که ممکن به صورت موروثی به دست شما رسیده باشد یا حتی ممکن است خود شما شخصا ملک را خریداری کرده باشید اما با گذر زمان محل ملک را فراموش کرده اید، تا قبل از مشخص شدن محل دقیق ملک، به اداره ثبت مراجعه نکنید.

تعیین محل دقیق گوشه های ملک بر اساس اطلاعات مندرج در سند دفترچه ایی منگوله دار، صرف در حیطه تخصص نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است. عملیات تعیین محل دقیق ملک تحت عنوان عملیات جانمایی پلاک ثبتی مصطلح است که کاری بسیار دشوار و تخصصی و البته گران قیمت است.

جانمایی پلاک ثبتی بر اساس شماره قطعه تفکیکی ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری – امور ثبتی است به شرطی که کارشناس مربوطه این اطلاعات را در بانک اطلاعات ثبتی خود داشته باشد.

قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک با توجه به پلاک آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه ثبتی محدوده ملک موجود باشد. برخی از مالکین نقشه ثبتی منطقه ملک خود را در بین اسناد و مدارک قدیمی مرتبط با ملک دارند که باید این نقشه را به اضافه اصل سند دفترچه ای به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل دهند تا نقشه بردار اقدام به پیاده کردن ملک بر روی زمین نماید. کارشناس  برای عملیات جانمایی پلاک ثبتی به اطلاعات مندرج در صفحه اول تا چهارم سند دفترچه ای نیاز دارد.

در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی را ملاحظه می فرمایید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

​​این نقشه های ثبتی قدیمی که در واقع نمی توان آنها را نقشه نامید، در واقع کروکی هایی هستند که باید طی یک پروسه پیچیده و تخصصی، که تنها در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی امور ثبتی است،  ژئو رفرنس شوند.

 یعنی به زمین واقعی منطقه مورد نظر بچسبند تا مشخص شود هر قطعه زمین دقیقا کجا می افتد و به این ترتیب مختصات یو تی ام چهارگوشه هر قطعه زمین قابل استخراج است.

در شکل زیر چگونگی منطبق شدن نقشه ثبتی به زمین واقعی منطقعه آورده شده است: ( نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اکنون در این مرحله، نقشه بردار با توجه به متراژهای آورده شده در نقشه پلاک ثبتی و با توجه به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در محدوده پلاک مورد نظر با استفاده از دوربین نقشه برداری و سایر وسایل و تجهیزات نقشه برداری، حدود پلاک مورد نظر را بر روی زمین جانمایی و پیاده می نماید.

پس از مشخص شدن دقیق محدوده ملک یا زمین، نقشه بردار اقدام به نقشه برداری ملک پیاده شده به اضافه عوارض دور و بر آن جهت تهیه نقشه در سیستم مختصات  UTM یو تی ام و ممهور کردن آن به عنوان نقشه بردار رسمی امور ثبتی برای تحویل به اداره ثبت مربوطه می نماید.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار):

نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به این ترتیب نقشه دفترچه ای قدیمی (سند اربعه) ملک بر اساس پلاک ثبتی، تبدیل به نقشه دقیق در سیستم مختصات UTM   یو تی ام می گردد که در آن مکان دقیق ملک بر روی زمین با حد و مرز دقیق و مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی امور ثبتی تایید گردیده است و همچنین مالک موقعیت ملک خود را بر روی زمین جهت بازدید کارشناس اداره ثبت پی کنی یا دیوار کشی می کند.

 نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی حکم سند جدید برای ملک یا زمین را دارد که جهت هرگونه معامله و یا فعالیت عمرانی اعم از ساخت و ساز، تغییر کاربری و .. به عنوان مبنا قابل استناد و استفاده می باشد. سند دفترچه ای بدون نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی، ارزش فنی ندارد.

اما سند دفترچه ای به انضمام نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی یک پکیج کامل هم از نظر حقوقی و هم از نظر فنی مهندسی است. به همین جهت است که اخیرا در تمام ارگانهای مرتبط به امور ملک و اراضی, مانند ادارات ثبت و شهرداری ها و سازمان زمین شهری و جهاد کشاورزی و غیره, ارائه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ملک جهت تشکیل پرونده الزامی است.

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام UTM برای ملک فاقد دیوارکشی

در مورد ملک هایی که به صورت زمین خالی هستند و دیوارکشی ندارند، دیگر بحث اهمیت تحت تصرف بودن ملک برای انجام عملیات نقشه برداری مطرح نیست. چون ملک فاقد دیوارکشی به راحتی برای نقشه بردار قابل بازدید و نقشه برداری است.

اما اگر ملک های سمت غربی و شرقی زمین هم دیوارکشی ندارند، عملا انجام عملیات نقشه برداری میدانی بی فایده است. چون هیچ معیاری برای مرز زمین مورد نظر با زمین های مجاور وجود ندارد.

در این حالت نیز نقشه بردار باید نزدیک ترین زمین به زمین مورد نظر که دیوارکشی یا پی کنی آن در سیستم کاداستر کشور ثبت شده است را پیدا کند و بر اساس آن چیدمان قطعه زمین ها را انجام دهد تا به گوشه های ملک مورد نظر دست پیدا کند.

این عملیات کاملا دفتری است و لازمه آن دسترسی کارشناس به سیستم کاداستر کشور است. البته تعداد کارشناسانی که دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی و سیستم کاداستر کشور دارند بسیار انگشت شمار هستند.

لذا قبل از اینکه نقشه بردار را انتخاب کنید و برای بازدید به محل ملک ببرید باید شرایط خاص ملک را به نقشه بردار اعلام کنید تا چنانچه نقشه بردار از پس چنین کاری برنمی آید، وقت خود را برای بازدید اتلاف نکند.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام UTM برای ملک فاقد دیوارکشی آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نتیجه کار کارشناسی تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک هم می تواند به صورت شفاهی به متقاضی اعلام بشود و هم به صورت کتبی در قالب نقشه یو تی ام گواهی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی دادگستری.

نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی پلاک 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گروه کارشناسان رسمی ما با سابقه ۲۰ ساله و شهرت خاص در انجام کلیه امور ثبتی با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی قدیمی، تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی کلیه مناطق تهران شهرری کهریزک حسن آباد کرج شهریار اسلامشهر پرند ساوجبلاغ دماوند پردیس رودهن بومهن و غیره را به صورت فوری انجام می دهند.

برای رفاه حال مشتریان آماده پاسخگویی به سوالات و بررسی اسناد و مدارک به صورت رایگان هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!