نقشه یو تی ام UTM سال ۱۴۰۳

برای تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ باید اکیپ نقشه برداری در محل ملک حاضر شود و با دستگاه های دقیق ، دیوارکشی دور تا دور ملک را نقشه برداری کنند.

هدف همه ی متقاضیان از تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، رسیدن به سند تک برگی است. در واقع نقشه یو تی ام UTM

 همان نقشه ی کاداستر است که پایین سند تک برگی چاپ خواهد شد.

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ نقشه ای است که مختصات یو تی ام UTM دقیق گوشه های ملک بر روی نقشه درج شده است و پیش زمینه ی نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ بصورت نقشه هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ یک دو هزارم است که نقشه های پوششی معروف تهیه شده توسط سازمان نقشه برداری کشور هستند.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه نقشه ۱:۲۰۰۰ نقشه هوایی یک دوهزارم سازمان نقشه برداری کشور (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹) را مشاهده می کنید:

نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک تصرفی دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM ملک تصرف شده توسط دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و بنای احداثی در ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار  09126140339
نقشه یو تی ام UTM زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
نقشه یو تی ام UTM حدود ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که گفته شد نقشه هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ یا نقشه های هوایی دو هزارم بصورت پوششی کل کشور را پوشش داده اند که آخرین بار از طریق عکس برداری هوایی در سال ۱۳۸۱ تهیه شده اند و دقیق ترین نقشه های هوایی موجود هستند.

نقشه های هوایی ۱:۲۰۰۰ یک دو هزارم پوششی هستند یعنی سعی شده است که اکثر مناطق کشور پوشش داده شوند اما در صورتیکه در منطقه ایی نقشه هوایی ۱:۲۰۰۰ وجود نداشته باشد، کارشناس نقشه برداری می تواند به عنوان پیش زمینه از عکس هوایی گوگل ارث استفاده نماید.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه عکس هوایی گوگل ارث Google earth (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹) را مشاهده می کنید:

جانمایی سند روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه عکس هوایی گوگل ارث Google earth (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)
جانمایی پلاک ثبتی روی تصویر ماهواره ایی گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی روی تصویر ماهواره ایی گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی نقشه بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام UTM ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه عکس هوایی گوگل ارث Google earth (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

معمولا مناطق خارج از محدوده شهری بدون جمعیت و یا مناطق ممنوعه و نظامی و حفاظت شده و یا مناطق مرزی فاقد نقشه هوایی ۱:۲۰۰۰ یک دوهزارم هستند.

تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳  بر اساس شرایط و مساحت ملک متفاوت است.

مهمترین اصل در تعیین روش تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ این است که آیا دور تا دور ملک دیوار کشی وجود دارد یا خیر؟

چه ملک هایی نیاز به نقشه برداری زمینی ندارند؟

اگر ملک شما زمین خالی با دیوار کشی است و یا به صورت خانه کلنگی است ، قطعا نیاز به نقشه برداری زمینی با دستگاه نقشه برداری مانند دوربین نقشه برداری یا دستگاه جی پی اس دارد. اما در موارد زیر نیازی به نقشه برداری زمینی نیست. بلکه از نقشه یو تی ام UTM از طریق روش های تخصصی دیگر تهیه می شود.

  1. اگر ملک مورد نظر زمین خالی بدون دیوارکشی باشد، دیوارکشی زمینهای مجاور معیاری برای تعیین مرز این زمین قرار خواهد گرفت. اما اگر زمینهای مجاور نیز دیوارکشی نداشته باشند، نزدیک ترین قطعه زمین به زمین مورد نظر که دارای دیوارکشی است ملاک قرار میگیرد.

یعنی از طریق بررسی سیستم کاداستر محدوده زمین مورد نظر، کارشناس نقشه برداری می تواند معیاری برای تعیین مختصات دقیق گوشه های زمین مورد نظر پیدا کند بطوریکه مغایرتی با بانک اطلاعات کاداستر کشور پیش نیاید. لذا این کار تماما دفتری هست و نیاز به عملیات زمینی نقشه برداری ندارد.

البته برخی نقشه برداران آماتور که دسترسی به بانک کاداستر کشور ندارند ، سعی می کنند از طریق نقشه برداری زمینی و با کمک خود مالک گوشه های زمین مورد نظر را موقعیت یابی کنند که این روش خطای زیادی دارد و نقشه یو تی ام UTM  تهیه شده از این طریق، ارزشی ندارد و مورد قبول ادارات ثبت نمی باشد.

لذا کارشناس نقشه بردار مربوطه جهت رفع مسئولیت خود، جمله ایی به نقشه یو تی ام UTM  تهیه شده با این روش اضافه می کند که ” موقعیت گوشه های ملک توسط متقاضی معرفی شده است” یا “ مختصات یو تی ام ملک طبق تعرفه ی مالک “.

گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما ، با دسترسی به بانک اطلاعات کاداستر کشور، بهترین روش که مورد تایید و تاکید ادارات ثبت است را اتخاذ می کنند بطوریکه نقشه یو تی ام UTM تهیه شده طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ ، درجا تایید شود.

ناگفته نماند که تهیه نقشه یو تی ام UTM ملک مادر بسیار دشوارتر و پر هزینه تر از تهیه نقشه یو تی ام UTM خود ملک است اما متقاضی چاره ایی جز تحویل نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی مادر به اداره ثبت ندارد.

اگر دقت کرده باشید در مورد ملک های مشاعی ، نقشه ی کاداستری که پایین سند تک برگی چاپ می شود نیز نقشه یو تی ام UTM پلاک مادر است که ممکن است چندین هکتار باشد.

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت تثبیت مرز زمین کشاورزی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM زمین مشاعی داخل پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

حتی در بعضی مناطق، پلاک ثبتی مادر، همان کل روستا است که این موضوع صدور سند تک برگی در آن منطقه را واقعا با چالش مواجه می کند.

  • مورد بعدی که نیاز به نقشه برداری زمینی برای تهیه نقشه یو تی ام UTM ندارد مواردی است که ملک تحت تصرف عدوانی توسط ارگانهای دولتی مانند شهرداری و منابع طبیعی و … و یا اشخاص حقیقی قرار گرفته است بطوریکه مجوز استقرار دوربین و دستگاه های نقشه برداری در محل ملک وجود ندارد.

در اینگونه موارد کارشناس نقشه برداری از روش های دفتری و اتصال به نقشه های ثبتی در بانک اطلاعات کاداستر کشور، پلاک ثبتی مورد نظر را شناسایی کرده و مختصات دقیق گوشه های آن را استخراج می کند.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی پلاک ثبتی ملک روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
  • همچنین در شرایطی که مالک از محل دقیق ملک خود بی خبر است در حالیکه اصل سند مالکیت را در دست دارد. در این مواقع کارشناس رسمی امور ثبتی بر اساس اطلاعات مندرج در سند، محل دقیق گوشه های ملک را در بانک اطلاعات ثبتی پیدا می کند و نقشه یو تی ام UTM ملک را با مهر دادگستری تحویل متقاضی می دهد تا ادامه ی پروسه ی زنده کردن سند را از طریق دادگاه و اداره ثبت پیگیری کند.

به این نوع پروژه، عملیات جانمایی پلاک ثبتی گفته می شود که کارشناس رسمی امور ثبتی باید حتما نقشه ثبتی منطقه را داشته باشد تا بر اساس شماره قطعه و شماره پلاک ثبتی فرعی ملک ، بتواند از بین زمینهای منطقه، گوشه های زمین مورد نظر را مشخص کند.

نقشه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی طبق سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
  • در موارد اندکی نیز شیب زیاد زمین و پوشش گیاهی بسیار متراکم که عملا استقرار دستگاه های نقشه برداری در محل ملک و رویت مرز دقیق زمین را غیر ممکن می کند، از روش هایی غیر از روش نقشه برداری زمینی تهیه نقشه یو تی ام UTM انجام می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه مساحت زمینهای شیبدار با شیب زیاد این لینک را مطالعه کنید.
نقشه یو تی ام UTM وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در چه مواردی تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ لازم نیست؟

همانطور که می دانید تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ برای اکثر موارد هنگام تشکیل پرونده در اداره ثبت الزامی است. مثلا برای تبدیل دفترچه ایی به سند تک برگی ، اجرای حکم دادگاه های ملکی ، تقسیم ماترک ملکی متوفی ، تفکیک و افراز زمینهای بزرگ و غیره.

اما در همه ی این موارد، در صورتیکه متقاضیان رسیدگی به یک پرونده ی واحد، چندین نفر باشند و نفر قبلی تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را انجام داده باشد و نقشه یو تی ام UTM را تحویل کارشناس مربوطه داده باشد که در پرونده بگذارد، لذا نقشه یو تی ام UTM در پرونده موجود است و دیگر لازم نیست متقاضیان دیگر نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را تهیه کنند.

بنابراین اگر یک پرونده مشترک با چند نفر دیگر در اداره ثبت دارید، بهتر است قبل از تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، از اداره ثبت سوال کنید که پرونده را چک کنند و در صورتیکه نقشه یو تی ام UTM در پرونده موجود باشد، شما نیازی به تهیه مجدد آن نخواهید داشت.

البته اکثر افرادی که پرونده مشترک در اداره ثبت دارند ، به صورت مشارکتی نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را تهیه می کنند که هزینه ی آن را تقسیم کنند و هر کس سهم خود را پرداخت کرده باشد.

بخصوص در مواردی که ملک مشاعی است و مساحت ملک مادر بزرگ است. چرا که هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ برای پلاک ثبتی مادر طبق تعرفه رقم قابل توجهی می شود. مساحت ملک یکی از آیتم های تاثیرگذار در تعیین تعرفه است. لذا بهتر است نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی مادر برای ملک های مشاعی به صورت مشارکتی پرداخت بشود.

هزینه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳

متاسفانه متقاضیان تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، قیمت اعلامی کارشناس برای تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳  را معیار انتخاب نقشه بردار قرار می دهند. در حالیکه قیمت پایین تر به معنای افت کیفیت نقشه یو تی ام UTM است و کیفیت پایین تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ به معنای ناقص بودن یا خطادار بودن نقشه یو تی ام UTM است.

با توجه به اینکه پایه و اساس سند تک برگی شما ، نقشه یو تی ام UTM است ، در صورتیکه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ با کیفیت بالا تهیه نشود ، خطای آن به سند تک برگی انتقال پیدا می کند و در نتیجه سند تک برگی صادر شده نیز دارای خطا خواهد بود که ممکن است سالها بعد متوجه ان بشوید و ان زمان نه تنها مجبور به طی پروسه ی دشوار و هزینه بر اصلاح سند تک برگی خواهید شد، باید مجددا نقشه یو تی ام UTM با کیفیت بالا تهیه کنید و تحویل اداره ثبت بدهید تا کل پروسه ی صدور سند تک برگی مجدد انجام شود.

بنابراین توصیه می کنیم برای تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، از کارشناسان نقشه برداری مجرب که دارای اعتبار و شهرت کافی هستند استفاده کنید که هم مهر شناخته شده ایی دارند و نقشه یو تی ام UTM شما درجا تایید خواهد شد ، و هم احتمال خطا و یا نقص اطلاعات در نقشه یو تی ام UTM تهیه شده صفر باشد.

گروه کارشناسان ما متشکل از نقشه برداران پایه یک و پایه ارشد سازمان نظام مهندسی تهران و کارشناسان رسمی امور ثبتی دادگستری، دارای تجربه و اعتباری قابل توجه و شناخته شده توسط تمام ادارات ثبت و شهرداری ها و سازمان های مرتبط با امور اراضی، هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را بر اساس تعرفه ی قانونی محاسبه کرده و به متقاضی اعلام می کنند.

لذا در صورتیکه کارشناسان متفرقه ، هزینه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را زیر قیمت برآورد شده توسط تیم ما اعلام کنند، یقین داشته باشید احتمال ناقص یا خطا دار بودن نقشه یو تی ام UTM تهیه شده توسط آنها بسیار بالا خواهد بود.

اگر نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ تضمینی می خواهید با ما تماس بگیرید و یا می توانید قبل از تماس با ما ، اعتبار و شهرت ما را از تمام ادارات ثبت و شهرداری ها استعلام کنید.

تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ چقدر طول می کشد؟

بطور کلی تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ از یک روز تا یک هفته متغیر است. در مورد ملک هایی که نیاز به انجام عملیات زمینی نقشه برداری دارند ، شرایط جوی و عدم بارندگی بسیار اهمیت دارد. بنابراین گاهی ممکن است تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ به دلیل شرایط نامساعد جوی عقب بیفتد. اما اگر هوا مساعد باشد معمولا بین یک الی چهار ساعت عملیات زمینی نقشه برداری تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ زمان می برد.

سپس دستگاه های نقشه برداری به دفتر کار آورده می شود تا تخلیه شده و ترسیمات و کارتوگرافی انجام شود. بخش دفتری تهیه نقشه یو تی ام UTM نیز بین یک الی سه روز کاری زمان میبرد که بستگی به پیچیدگی و حجم کار دارد.

اما در مورد ملک هایی که تهیه نقشه یو تی ام UTM آنها نیاز به انجام عملیات زمینی نقشه برداری ندارد، شرایط جوی بی تاثیر است و لذا بلافاصله پس از واریز مبلغ پیش پرداخت ، پروژه استارت می خورد و تماما دفتری است.

در بین انواع نقشه های یو تی ام UTM ، زمانبر ترین آن ، وقتی است که مالک محل ملک را نمی داند و کارشناس رسمی امور ثبتی باید محل دقیق گوشه های ملک را در بخش ثبتی نوشته شده در سند ، پیدا کند. این نوع پروژه معمولا دو هفته کاری زمان میبرد.

در سال ۱۴۰۳ گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما ، متشکل از کارشناسان سرشناس و خبره در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی ، با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی در کمترین زمان و با منصفانه ترین هزینه آماده انجام انواع نقشه یو تی ام UTM برای همه ادارات ثبت و شهرداری ها ها و سازمان های مرتبط با امور اراضی مانند سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و غیره هستند.

جهت استعلام هزینه نقشه یو تی ام UTM می توانید همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید. ارتباط با ما در ساعات غیر اداری صرفا از طریق پیام رسان های واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا مقدور است.

در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام UTM  دارید در ساعات اداری با ما تماس بگیرید و یا در واتساپ با ما ارتباط بگیرید تا در اسرع وقت موضوع شما را بررسی کنیم.​

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!