نقشه یو تی ام

طبق دستورالعمل ادارات ثبت و شهرداریها، تهیه یو تی ام باید حتما توسط نقشه بردار کارشناس رسمی نظام مهندسی یا ثبت دارای مهر کارشناسی باشد. ممهور بودن نقشه یو تی ام الزامی است. بنابراین تهیه نقشه یو تی ام بدون مهر در همان نگاه اول توسط کارشناس ثبت یا شهرداری مردود اعلام می شود و پرونده نقص مدرک می خورد.

از طرف دیگر نقشه برداران کارشناس رسمی حاضر به مهر کردن نقشه یو تی ام که شخصا یا توسط نماینده مورد تایید آنها تهیه نشده باشد نیستند.

بنابراین به هیچ وجه به دنبال تهیه نقشه یو تی ام توسط نقشه برداران آماتور (بدون مهر) و به امید اینکه بعدا نقشه را می دهید یک کارشناس رسمی مهر کند نباشید. مهر کردن نقشه یو تی ام مسئولیت و بار فنی و حقوقی بالایی دارد.

چرا که با خیال صرفه جویی در هزینه در نهایت مجبور به پرداخت دوبرابری هزینه می شوید. هزینه مهر کردن نقشه یو تی ام ، حتی اگر کارشناسی پیدا کنید که حاضر به انجام آن باشد، با هزینه انجام آن از ابتدا توسط یک کارشناس رسمی یکسان است.

کما اینکه نقشه ممکن است به دلیل دقت پایین و یا ایرادات فنی دیگر مردود اعلام شود و کارشناس پاسخگو نخواهد بود و مهر کردن نقشه یو تی ام به نوعی غیرممکن شود.

نقشه بردار رسمی تهیه نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام پیچیدگی های فنی و کارتوگرافی مخصوصی دارد که در صورت تهیه آن توسط نقشه برداران غیر کارشناس ، گاها به ضرر مالک تمام می شود.

در زیر توضیحات کامل راجع به روند تهیه نقشه یو تی ام آورده شده است تا به اهمیت موضوع پی ببرید.

جانمایی ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM بر روی نقشه مقیاس یک دوهزارم منطقه به اصطلاح کارشناسان نقشه یو تی ام UTM ملک نام دارد.

روش تهیه نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام UTM ملک به دو طریق تهیه می شود که از هم از نظر فنی و هم از نظر حقوقی بسیار متفاوت هستند. به همین جهت هزینه نقشه یو تی ام UTM با توجه به روش تهیه نقشه یو تی ام UTM متفاوت است.

روش تهیه نقشه یو تی ام UTM ملک از نظر حقوقی و فنی به پاسخ این سوال بستگی دارد که آیا مالک موقعیت و مرزهای دقیق ملک خود را می داند یا خیر.

  1. در مورد ملک های کوچک مسکونی و یا ملک های بزرگی که دیوار کشی دارند پاسخ این سوال واضح  است و بنابراین روش تهیه نقشه یو تی ام UTM نیز مشخص است. نقشه بردار کارشناس رسمی مرزهای ملک را با دستگاههای دقیق نقشه برداری و در سیستم مختصات جهانی یو تی ام جانمایی می کند. خروجی این عملیات نقشه یو تی ام  UTM ملک طبق معرفی مالک است. به این معنی که این مالک است که موقعیت و مرزهای ملک را به نقشه بردار معرفی و نقشه بردار دقیقا همان ملک با همان مرزهای اظهار شده از طرف مالک را در نقشه می آورد. بدین ترتیب کارشناس نقشه بردار مسئولیتی در قبال صحت موقعیت و مرزهای ملک ندارد.
  2. در مورد ملک های بزرگ که مرز مشخص تثبیت شده ای ،مانند دیوار یا پی کنی، روی زمین ندارند، نقشه بردار کارشناس رسمی موقعیت مرزهای ملک را تثبیت و صحت آن را گواهی می کند.
  3. دسته سوم ملک هایی هستند که مالک به طور کلی از موقعیت ملک بی اطلاع است. این ملک به ملک های گمشده معروف هستند که مالک از نظر حقوقی مالکیت ملک را دارد و سند رسمی دفترچه ای از ملک دارد اما نمی داند ملک کجا واقع شده است. در این موارد نقشه بردار کارشناس رسمی ابتدا موقعیت/آدرس ملک را بر اساس شماره پلاک اصلی و فرعی ملک پیدا می کند و سپس نقشه یو تی ام UTM ملک را تهیه و تایید می نماید.

نقشه یو تی ام UTM ملک های مشمول دسته اول به روش جانمایی ملک طبق معرفی مالک تهیه می شود و نقشه یو تی ام UTM ملک های مشمول دسته دوم و سوم به روش جانمایی ملک طبق سند تهیه می شود. در زیر توضیحات تکمیلی در مورد هر یک به تفکیک و به تفصیل آورده شده است:

جانمایی ملک طبق سند

این پروسه که جانمایی پلاک ثبتی نیز نام دارد، عبارت است از تعیین چهارگوشه ملک بر روی زمین طبق شماره ملک، درج شده در سمت راست بالای صفحه اول سند، به طوری که ابعاد و مساحت ملک با سند کاملاً منطبق باشد.

 این عملیات به دلیل دارا بودن بار حقوقی توسط کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه امور ثبتی، و کاملاً مستقل انجام می شود. به این معنی که کارشناس رسمی مربوطه بدون توجه به محلی که مالک به عنوان ملک خود می شناسد کار جانمایی ملک طبق اطلاعات سندی را انجام می دهد. اگر موقعیت ملک روی محلی که مالک از ملکش می داند افتاد که فبها و اگر نه، نظر مالک تاثیری در تغییر نظر کارشناس ندارد. در واقع کارشناس رسمی امور ثبتی نقشه یو تی ام UTM موقعیت ملک را بر اساس عملیات کارشناسانه خود تایید و مهر می کند نه بر اساس اظهارات مالک.

نمونه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

متقاضیان این نوع نقشه یو تی ام

موارد رجوع در این نوع پروژه ها عبارتند از:

۱-    مالک سندی دارد که نمی داند موقعیت دقیق آن کجاست.

۲-    سند قدیمی است و در ابعاد، مساحت و مرزهای ملک با ملک های مجاور ابهام وجود دارد.

این عملیات یک عملیات دفتری است و تقریباً یک هفته تا ده روز کاری زمان می برد.

جانمایی ملک طبق معرفی مالک

این عملیات یک عملیات فنی همراه با برداشت میدانی با تجهیزات مخصوص نقشه برداری است که به همین دلیل توسط کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی انجام می شود. به این ترتیبب که مالک از موقعیت ملک خود اطمینان دارد و این مالک است که چهارگوشه ملک و مرزهای آن با ملک های مجاور را به نقشه بردار معرفی می کند. نقشه بردار طبق اظهار مالک عملیات برداشت زمینی را انجام می دهد و نقشه موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM تهیه و ممهور به مهر کارشناس رسمی نظام مهندسی مربوطه می شود.

این عملیات یک عملیات توام برداشت زمینی و کار دفتری است که معمولاً کمتر از یک هفته زمان می برد.

نمونه نقشه یو تی ام UTM ملک طبق معرفی مالک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

متقاضیان این نوع نقشه یو تی ام

موارد رجوع در این نوع پروژه ها عبارتند از:

۱-    تعیین مساحت و ابعاد دقیق ملک جهت ثبت و صدور سند تک برگی

۲-    تعیین مختصات یو تی ام دقیق ملک جهت ثبت در سیستم کاداستری اداره ثبت مربوطه

۳-    تغییر وضعیت محدوده ملک مانند تعریض کوچه، تعریض خیابان، عقب نشینی و غیره

برای تهیه نقشه یو تی ام UTM نیاز به مراجعه به هیچ ارگانی نیست. تنها با یکی از کارشناسان رسمی رشته نقشه برداری تماس بگیرید تا دو مرحله ی کار شامل

۱-      مرحله ی زمینی ، برداشت میدانی چهارگوشه ملک و عوارض مهم (بسته به ارگانی که نقشه باید ارائه شود) با دستگاههای دقیق نقشه برداری و سپس

۲-      مرحله ی دفتری ، کارتوگرافی و پلات و ممهور کردن نقشه های نهایی

انجام شود.

خلاصه مطلب

بصورت خلاصه در نقشه های یو تی ام UTM املاک که جهت ارائه به ثبت و شهرداری ها آماده می گردند باید مشخصه های زیر وجود داشته باشد :

  1. سیستم مختصات آن یو تی ام UTM باشد .
  2. ملک بر روی نقشه دو هزارم منطقه (در صورت موجود بودن) جانمایی شده باشد.
  3. ابعاد و مساحت ها در آن با دقت سانتیمتر مشخص باشد .

و همچنین با توجه به نیاز سفارش دهنده در آن اطلاعات اضافه ای مثل عرض معابر و گذرهای اطراف مشخص باشد یا میزان فاصله تا عارضه ای خاص درج گردد و یا زوایای اضلاع در آن مشخص باشد و … .

نقشه بردار کارشناس رسمی طبق آنچه مالک به عنوان حدود ملک خود در محل ملک به نقشه بردار نشان می دهد (طبق معرفی مالک) برداشت نقشه برداری از ملک را با دستگاههای دقیق انجام می دهد و نقاط مهم را برداشت و ذخیره می کند.

بنابراین باید گوشه ها و حدود ملک از قبل تثبیت شده باشند که با دستگاههای نقشه برداری توسط نقشه بردار کارشناس رسمی برداشت و در سیستم ثبت شوند.

دیوارکشی بهترین حالت تثبیت حدود و گوشه های ملک است. اما نیم دیوار یا فنس هم می تواند ملاک قرار گیرد به شرط اینکه قدیمی باشد و تثبیت شده باشد. به این معنی که مجاورین ملک این مرزها را پذیرفته باشند و یا آنها نیز بر اساس همین مرز مشترک در اداره ثبت مربوطه نقشه یو تی ام UTM ثبت کرده باشند و سند گرفته باشند.

نمونه نقشه یو تی ام ملک چهارگوشه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تثبیت عرصه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تثبیت عرصه حدود اربعه پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نمونه نقشه یو تی ام وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نمونه نقشه یو تی ام وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

​نمونه نقشه یو تی ام ملک با شکست های متعدد نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام ملک تجمیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه کادر طولها و مساحت دقیق قطعه ها از گذر تا گذر در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما اگر زمین و مجاورین ان هیچ گونه مرز مشخصی روی زمین نداشته باشند، ابتدا باید گوشه ها و مرزهای زمین بر اساس شماره قطعه تفکیکی ملک روی زمین پیاده شود تا در آینده محل اختلافات ملکی با ملک های مجاور نشود.

به این صورت است که اطلاعات خام ذخیره شده در بانک اطلاعات ثبتی مانند نقشه های ثبتی قدیمی ژئورفرنس شده و سایر اطلاعات توصیفی مندرج در سند در یک پروسه فنی روی هم اندازی لایه های اطلاعاتی تبدیل به موقعیت فعلی در سیستم مختصات UTM   یو تی ام می شوند. بطوریکه به صورت مختصات دقیق یو تی ام توسط نقشه بردار کارشناس رسمی استخراج می شود.

اکنون در این مرحله، نقشه بردار با توجه به متراژهای آورده شده در نقشه پلاک ثبتی و با توجه به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در محدوده پلاک مورد نظر با استفاده از دوربین نقشه برداری و سایر وسایل و تجهیزات نقشه برداری، حدود پلاک مورد نظر را بر روی زمین جانمایی و پیاده می نماید.

پس از مشخص شدن دقیق محدوده ملک یا زمین، نقشه بردار اقدام به نقشه برداری ملک پیاده شده به اضافه عوارض دور و بر آن جهت تهیه نقشه در سیستم مختصات  UTM یو تی ام و ممهور کردن آن به عنوان نقشه بردار رسمی امور ثبتی برای تحویل به اداره ثبت مربوطه می نماید.

نمونه نقشه ثبتی

در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی را ملاحظه می فرمایید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که توضیح داده شد برای تهیه نقشه یو تی ام نه تنها نمی توان از اپلیکیشن موبایل استفاده کرد، بلکه لازم است بازدید دقیق از ملک توسط شخص نقشه بردارکارشناس رسمی انجام شود و تصمیم گیری در مورد تک تک نقاط مهم و مرزها با ملک های مجاور طبق بررسی کارشناسانه انجام گیرد.

بطوریکه نقشه بردار باید  به تمام قسمتهای ملک جهت اندازه گیری دسترسی داشته باشد. در روز بازدید باید کلید تمام درب ها موجود باشد، دسترسی به پشت بام امکان پذیر باشد چراکه در اغلب ملک های دسترسی به دیواری انتهایی ملک از طریق پشت بام امکان پذیر است.

اگر شکستی در هر یک حدود اربعه ملک وجود دارد باید به کارشناس نشان داده شود چون هنگام طراحی معماری ساختمان، بسیاری از شکستهای ملک برای زیبایی ساختمان طوری طراحی می شوند که پنهان شوند.

حتی گاهی وقتی اندازه شکست کوچک است، با ضخیم کردن دیوار شکست را پنهان می کنند. بنابراین همانطور که در نقشه نیز درج می شود، تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک بر اساس معرفی مالک می باشد.

به این معنا که این مالک است که موظف است تمام قسمتهای آشکار و پنهان ملک را به کارشناس معرفی کند و امکان بازدید و دسترسی کارشناس به آن را فراهم نماید.

لذا خواهشمند است در روز بازدید حتما شخصی که به ملک اشراف دارد و سالها در ملک زندگی کرده است، در کنار کارشناس حضور داشته باشد تا هیچ موردی جا نماند.

گاهی اوقات وقتی مالک به تازگی ملک را خریداری کرده است ممکن است جزئیات ملک را نداند. در صورتی که برای تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک، ثبت تمام جزئیات در نقشه الزامی است.

نکته دیگر اینکه در مواردی که مساحت زمین کم است و مالک اشراف کامل به حد و مرز اربعه (شمالا، شرقا، جنوبا، غربا) ملک دارد :

  1. ملک دیوارکشی و حصارکشی شده است
  2. ملک محدود به ملک های مجاور شده به طوریکه چهارطرف ملک بسته شده است
  3. ملک با مرزهای طبیعی مانند نهر، سنگ چین و غیره قابل رویت است

نقشه بردار کارشناس رسمی طبق آنچه مالک به عنوان حدود ملک خود در محل ملک به نقشه بردار نشان می دهد (طبق معرفی مالک) برداشت نقشه برداری از ملک را با دستگاههای دقیق انجام می دهد و نقاط مهم را برداشت و ذخیره می کند.

بنابراین باید گوشه ها و حدود ملک از قبل تثبیت شده باشند که با دستگاههای نقشه برداری توسط نقشه بردار کارشناس رسمی برداشت و در سیستم ثبت شوند.

دیوارکشی بهترین حالت تثبیت حدود و گوشه های ملک است. اما نیم دیوار یا فنس هم می تواند ملاک قرار گیرد به شرط اینکه قدیمی باشد و تثبیت شده باشد.

به این معنی که مجاورین ملک این مرزها را پذیرفته باشند و یا آنها نیز بر اساس همین مرز مشترک در اداره ثبت مربوطه نقشه یو تی ام UTM ثبت کرده باشند و سند گرفته باشند.

جهت تهیه نقشه یو تی ام UTM استاندارد و مهر کردن نقشه یو تی ام (مطابق نیاز ادارات ثبت ، شهرداری ها و سایر ارگانها و سازمانهای مرتبط با امور اراضی و ملک ) با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!