پیدا کردن آدرس دقیق آپارتمان با داشتن پلاک ثبتی

پیدا کردن آدرس یا لوکیشن دقیق آپارتمان از روی پلاک ثبتی اصلی و فرعی فقط توسط نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی امکان پذیر است.

کاربرد پیدا کردن آدرس دقیق آپارتمان با داشتن پلاک ثبتی برای مواقعی است که ملکی به متقاضی به ارث رسیده است که در سند مالکیت نوشته شده است یک دستگاه آپارتمان مسکونی و یا در استعلام از اداره ثبت پلاک ثبتی اصلی و فرعی آپارتمان درج شده است اما سند مالکیت در دسترس نمی باشد.

یکی دیگر از کاربردهای پیدا کردن آدرس دقیق آپارتمان با داشتن پلاک ثبتی فرعی، مواقعی است که متقاضی قصد توقیف ملک را به دلیل بدهی یا حکم اجرای مهریه دارد.

در مورد جانمایی پلاک ثبتی ملک هایی که صورت زمین خالی یا خانه کلنگی هستند در پست های قبلی توضیح داده شده است. فرق جانمایی آپارتمان این است که هر آپارتمانی قطعا بر روی عرصه ایی ساخته شده است که این عرصه می تواند زمین خالی بوده باشد و یا ملک کلنگی بوده است که کوبیده و ساخته شده است.

بنابراین برای پیدا کردن آدرس دقیق آپارتمان بر اساس پلاک ثبتی اصلی و فرعی آپارتمان، ابتدا باید آدرس دقیق زمین یا ملک کلنگی که آپارتمان مذکور داخل آن ساخته شده است پیدا کنیم.

بنابراین همانطور که متوجه شده اید، پیدا کردن آدرس دقیق آپارتمان یک مرحله اضافه تر از پیدا کردن آدرس دقیق زمین خالی یا یک ملک کلنگی دارد. لذا برای پیدا کردن آدرس دقیق زمین خالی یا ملک کلنگی که آپارتمان مورد نظر روی آن ساخته شده است، نیاز به پلاک ثبتی آن عرصه داریم.

نکته بسیار مهم این است که پلاک ثبتی عرصه ی آپارتمان، در سند مالکیت درج شده است. اگر سند مالکیت یک آپارتمان را رویت کنید می بینید که ابتدا پلاک ثبتی خود آپارتمان ذکر شده است و در ادامه آورده شده:

مفروز و مجزی شده از پلاک فرعی شماره …………

که این پلاک فرعی در واقع همان شماره پلاک فرعی زمین یا ملک کلنگی است که آپارتمان مذکور روی آن ساخته است و عرصه ی آپارتمان نام دارد.

پس از پیدا کردن آدرس / لوکیشن عرصه ی آپارتمان، بر اساس شماره قطعه ی آپارتمان می تواند فهمید که آپارتمان مورد نظر در طبقه ی چندم و در سمت شرقی – غربی یا شمالی – جنوبی عرصه واقع شده است.

بنابراین برای پیدا کردن آدرس / لوکیشن آپارتمان، اولین چالش پیدا کردن آدرس / لوکیشن عرصه ی آپارتمان است. در ادامه پیدا کردن آدرس / لوکیشن عرصه ی آپارتمان بر اساس شماره پلاک ثبتی فرعی و اصلی آن که به اصطلاح شماره فرعی مفروزی نامیده می شود را توضیح می دهیم.

پیدا کردن آدرس/لوکیشن عرصه ی آپارتمان

برای پیدا کردن آدرس/لوکیشن عرصه ی آپارتمان ، کارشناس رسمی امور ثبتی باید ابتدا نقشه ثبتی آن منطقه را پیدا کند و سپس با توجه به شماره پلاک فرعی مفروزی مندرج در سند آپارتمان ، در نقشه ثبتی این شماره فرعی را پیدا کند. در آخربا ژئورفرنس کردن نقشه ثبتی که یک عملیات فنی تخصصی است، محل دقیق پلاک فرعی مفروزی را بر روی نقشه فعلی آن منطقه پیدا کند.

بدین ترتیب گوشه های عرصه آپارتمان بر روی نقشه هوایی منطقه مشخص می شود و کار تقریبا تمام است. اکنون آدرس/لوکیشن دقیق آپارتمان پیدا شده است. کافیست بر اساس شماره قطعه تفکیکی آپارتمان مورد نظر، متوجه شد که آپارتمان مذکور در کدام طبقه واقع شده است.

به عنوان مثال برای ملک که پنج طبقه دو واحدی ساخته شده است، آپارتمان به شماره قطعه تفکیکی چهار، در طبقه دوم واقع شده است.

نتیجه ی کار به صورت نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی آپارتمان ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی دادگستری به متقاضی ارائه می شود تا تحویل اداره ثبت مربوطه بدهد.

در زیر نمونه کار پیدا کردن آدرس/لوکیشن آپارتمان را مشاهده می کنید. تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

پیدا کردن آدرس دقیق آپارتمان با داشتن پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه ثبتی برای پیدا کردن آدرس آپارتمان

همانطور که گفته شد شرط اصلی برای دست یافتن به  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی آپارتمان، داشتن نقشه ثبتی منطقه مورد نظر است. نقشه ثبتی یک کروکی است که از نظر حقوقی بسیار معتبر و قابل استناد است. نقشه ثبتی در واقع چگونگی و ترتیب تخصیص شماره قطعه به هر قطعه زمین در پلاک ثبتی اصلی را نشان می دهد.

تعیین محدوده ی شماره پلاک ثبتی اصلی ملک کار سختی نیست چون هر منطقه پلاک اصلی مخصوصی دارد که محدوده بزرگی را شامل می شود بطوریکه تمام ملکها در آن محدوده یک پلاک اصلی واحد دارند.

در واقع هر منطقه ثبتی با یک پلاک ثبتی اصلی منحصر بفرد مشخص شده است که در زیر مثالهایی از پلاک های ثبتی اصلی معروف در تهران آورده شده است:

پلاک ثبتی اصلی منطقه ولنجک تهران پلاک ۶۷ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه لواسان شامل پلاک ثبتی ۷۸ اصلی معروف به مزرعه سنگ لشگری است.

پلاک ثبتی ۷۹ اصلی معروف به کمرد و سوهانک است.

پلاک ثبتی ۷۳ اصلی معروف به مزرعه طلادر است.

پلاک ثبتی منطقه خاک سفید پلاک ثبتی ۹۲ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه پونک پلاک ثبتی ۱۱۸ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه باغ فیض (اشرفی اصفهانی) تهران پلاک ثبتی ۱۲۶ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه فرحزاد پلاک ثبتی ۱۱۶ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه جماران تهران پلاک ثبتی ۸ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه حصارک تهران پلاک ثبتی ۷ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه مرادآباد تهران پلاک ثبتی ۱۲۱ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه ازگل تهران پلاک ثبتی ۸۰ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه طرشت تهران پلاک ثبتی ۲۳۹۵ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه ورامین معروف به بهنام عرب پلاک ثبتی ۱۷۱ اصلی است.

پلاک ثبتی مهرشهر کرج پلاک ثبتی ۱۷۰ اصلی است.

اما همیشه اینطور نیست. در برخی مناطق تهران بخصوص محله های قدیمی، هر ملک خود یک پلاک ثبتی اصلی مستقل است. مثلا در منطقه بازار تهران هر مغازه پلاک ثبتی اصلی مستقل دارد. یا در برخی مناطق هر کوچه یک پلاک ثبتی اصلی دارد. اما مثلا در ولنجک ، کل منطقه ولنجک پلاک ۶۷ اصلی است.

اما برای شماره پلاک فرعی ملک هیچ قاعده خاصی وجود ندارد و نمی توان به راحتی لوکیشن/آدرس پلاک فرعی را تعیین کرد.(صفحه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی مطالعه شود.)

بین مفهوم پلاک ثبتی و پلاک تفکیکی تفاوتهایی وجود دارد. پلاک ثبتی، در محدوده قوانین ثبتی آپارتمان و در کل ملک قرار می‌گیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آن‌که بتواند املاک و اراضی را شناسایی کند، ابتدا محل وقوع موقعیت ملک را ارزیابی می‌کند. به همین دلیل اراضی را تقسیم و طبقه‌بندی می‌کند.

این تقسیم‌بندی از استان‌ها شروع می‌شود و طبق آن اراضی به واحد‌های کوچکتر و قابل شناسایی تفکیک و تقسیم می‌شوند. هر کدام از این واحد‌ها یک بخش نامیده می‌شود. بخش ثبتی هر ملک در سند ملک ذکر می شود و از جمله اطلاعات مهم جهت دستیابی به حدود موقعیت ملک است.(صفحه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی مطالعه شود.) هر بخش ثبتی نیز به قطعات کوچکتری تحت عنوان قطعه اصلی تقسیم می‌شود. یک شماره یا کد شناسایی برای هر کدام از این قطعات اصلی در نظر گرفته می‌شود که به آن شمارۀ پلاک اصلی گفته می‌شود:

نقشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی تهران بزرگ
نقشه تقسیمات نواحی ثبتی تهران بزرگ

قطعه های اصلی به قطعات کوچک تر تحت عنوان قطعه فرعی تقسیم می‌شوند. قطعه اصلی را به اصطلاح قطعه مادر هم می نامند. چونکه قطعه های فرعی مانند فرزندی در دل قطعۀ اصلی ایجاد می‌شوند.

اگر در سال‌های بعد طی عملیات شهرسازی و ساختمان‌سازی هر کدام از قطعات فرعی دوباره به قطعات کوچکتر تقسیم ‌شوند. حال برای شناسایی قطعات فرعی و کوچکتر از یکدیگر و همچنین تقسیمات بیشتری که در قطعۀ مادر ایجاد می‌شود، برای هر قطعه‌ای که درون قطعات اصلی و یا همان مادر متولد می‌شوند، یک شمارۀ فرعی جدید در نظر گرفته می شود. به طوری که وقتی قطعات فرعی به قطعات فرعی کوچکتر از خود تفکیک و تقسیم می‌شوند، به آن قطعات فرعی و کوچکتر به اصطلاح «مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی اولیه از اصلی مذکور» گفته می‌شود.(صفحه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی مطالعه شود.)

در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی را ملاحظه می فرمایید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته وقتی پلاک ثبتی اصلی به قطعات کوچکتر تقسیم می شوند، به هر قطعه اجالتا یک شماره قطعه به عنوان شماره قطعه تفکیکی تخصیص داده می شود تا زمانیکه متقاضی به اداره ثبت مراجعه کند و رسما پلاک فرعی بگیرد.

شماره قطعه های تفکیکی شماره های پشت سر هم هستند که می توان از روی شماره قطعه همسایه، شماره قطعه ملک خود را بفهیمد. اما همانطور که گفته شد برای انجام کلیه امور ثبتی، شماره پلاک فرعی مهم است نه شماره قطعه.

در زیر نمونه ایی از تقسیم پلاک اصلی به قطعه های تفکیکی آورده است:

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته لازم به تاکید است که شماره قطعه تفکیکی زمین با شماره قطعه تفکیکی آپارتمان فرق دارد. شماره قطعه تفکیکی زمین یعنی قطعه زمین های کنار هم که پشت سر هم به ترتیب شماره میگیرند.

اما شماره قطه تفکیکی در مورد آپارتمانها یعنی شماره بندی واحدها از طبقه ی همکف به بالا و از سمت شمال شرقی ملک شروع می شود. البته در اکثر ساختمانها ، طبقه همکف شامل واحدهای تجاری است و واحدهای مسکونی از طبقه اول به بالا شروع می شوند. یا طبقه همکف تماما پارکینگ است و شماره بندی واحدهای مسکونی از طبقه اول به بالا انجام می شود.

بعد از پیدا کردن محل یا آدرس دقیق عرصه ی آپارتمان. اکنون بر اساس شماره قطعه تفکیکی آپارتمان می توان طبقه ی آپارتمان مورد نظر را پیدا کرد:

در زیر نمونه نقشه تفکیکی آپارتمانهای داخل یک ساختمان آورده شده است که واحدها از جهت شمال شرقی به ترتیب شماره بندی شده اند و این شماره ها همان شماره قطعه تفکیکی آپارتمان نامیده می شوند. نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه مساحی آپارتمانها نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه تفکیکی آپارتمانها تعیین آدرس و طبقه ی دقیق آپارتمان نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای پیدا کردن آدرس/لوکیشن دقیق آپارتمان ، می توانید بدون مراجعه حضوری و فقط با ارسال شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی آپارتمان مورد نظر به کارشناسان رسمی دادگستری تخصص امور ثبتی ما اقدام کنید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!