تعیین باقیمانده پلاک ثبتی

تعیین باقیمانده پلاک ثبتی به عهده اداره ثبت مربوطه و به درخواست مالکین ملک مشاعی صورت میگیرد. در شرایطی که قسمتهای زیادی از پلاک ثبتی مادر جدا شده و مستقلا پلاک ثبتی گرفته اند، لازم است محدوده ایی که از پلاک ثبتی مادر باقیمانده است تعیین تکلیف بشود و به عنوان باقیمانده پلاک ثبتی مادر به رسمیت شناخته بشود.

به این عملیات تعیین باقیمانده پلاک ثبتی مادر گفته می شود که عملیات بسیار پیچیده هم از لحاظ فنی یعنی تعیین حدود و مساحت دقیق و از لحاظ حقوقی یعنی تعیین مالکیت است.

قسمت فنی عملیات تعیین باقیمانده پلاک ثبتی ، به عهده نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری است و قسمت حقوقی آن با قسمت دفتر املاک اداره ثبت مربوطه است.

بنابراین تیم ما به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری در تخصص نقشه برداری و امور ثبتی ، تمام نقشه های لازم برای تشکیل پرونده جهت درخواست تعیین باقیمانده را تهیه و ممهور می کنند بطوریکه تضمین شده، تایید اداره ثبت مربوطه را اخذ کند و کار بدون معطلی به مرحله بعدی برود.

در ادامه مفهوم پلاک ثبتی و روش تهیه نقشه های لازم برای درخواست تعیین باقیمانده پلاک ثبتی را با ارائه نمونه کار، توضیح داده ایم.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی چیست؟

سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شماره‌ای را به صورت اصلی و فرعی به هر ملک اختصاص می‌دهد که این شماره در صفحه دوم سمت راست بالای دفترچه سند مالکیت درج می‌شود. لذا استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک طبق همین شماره ها انجام می شود که از یک رقمی تا پنج شش رقمی می توانند باشند.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

جداسازی شمارۀ اصلی از فرعی با علامت ممیز (/) است. به صورتی که شمارۀ اصلی در سمت چپ و شمارۀ فرعی در سمت راست ممیز درج می‌شود.

در مورد سندهای تک برگی نیز درقسمت مشخصات ملک که اولین پاراگراف است در خط دوم به شماره پلاک اصلی و فرعی و همچنین در صورتی که پلاک از پلاک دیگری مفروز و مجزا شده باشد، شماره آن پلاکها درج می شود.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند تک برگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای شناسایی اراضی مختلف، سازمان کل ثبت اسناد و املاک کشور آن‌ها را به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌کند و به هر کدام یک شمارۀ پلاک اصلی می‌دهد. این قطعۀ مادر سپس به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شود و هر بخش دارای یک شمارۀ پلاک فرعی هم می‌شود. به این ترتیب مشخص می‌شود هر زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و در کدام بخش آن قرار گرفته است.

در نمونه نقشه ثبتی زیر قطعه بندی پلاک ثبتی مادر را مشاهده می کنید. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به این ترتیب مشخص می‌شود، یک زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و کدام بخش از آن را به خود اختصاص داده است.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی را می‌توانیم به نام کوچک و نام خانوادگی افراد تشبیه کنیم. ترکیب دو شماره اصلی و فرعی تحت عنوان شمارۀ پلاک ثبتی هر قطعه شناخته می‌شود. که با دانستن این شماره پلاک ثبتی و دسترسی داشتن به اطلاعات ثبتی آن محدوده ثبتی می توان ملک را شناسایی و موقعیت دقیق آن را روی زمین پیدا کرد. به این عملیات جانمایی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام UTM گفته می شود که حاصل آن نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی است.

بنابراین شمارۀ پلاک ثبتی اصلی برای قطعۀ مادر صادر شده و پس از آن، هر بخش کوچک تری که از قطعۀ اصلی جدا شود یک شمارۀ پلاک فرعی هم خواهد داشت.

به طور مثال برای شمارۀ پلاک ۲۲/۱۳۵۱ عدد ۲۲ که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شمارۀ پلاک ثبتی اصلی ملک است و عدد ۱۳۵۱ که در سمت راست ممیز نوشته شده است، شمارۀ فرعی ملک است. (صفحه مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی مطالعه شود.)

ممکن است، در سند یک ملک، با کلمات «مفروز» و «مجزی شده» برخورد کنیم. کلمه مفروز که بر وزن مفعول است از فعل افراز (به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر) مشتق شده و معنی آن «جدا کرده شده» است. کلمۀ مجزی هم به معنای جزء‌جزء شده است. همان ‌طور که پیش از این توضیح داده شد هنگامی که قطعات فرعی به قطعات فرعی کوچکتر از خود تفکیک و تقسیم می‌شوند، به آن قطعات فرعی و کوچکتر به اصطلاح «مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی شماره… از اصلی مذکور» گفته می‌شود.

روش تهیه نقشه باقیمانده پلاک ثبتی

همانطور که احتمالا بدانید، طبق دستورالعمل ، تمام نقشه های تحویلی به کلیه ادارات و سازمانها و ارگانهای مرتبط با مور اراضی و ملک شامل ادارات ثبت، سازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان منابع طبیعی ، سازمان مسکن و شهرسازی و غیره.. باید در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM تهیه شده باشد.

بنابراین هر جا صحبت از الزام به تحویل نقشه برای تشکیل پرونده های امور ملکی باشد، منظور نقشه یو تی ام UTM است.

نقشه یو تی ام UTM چیست؟

نقشه یو تی ام UTM نقشه ای بر اساس یک سیستم مختصات جهانی است که در آن هر نقطه ای دارای مختصات منحصر به فرد بر روی کره زمین می باشد. به این معنا که وقتی نقشه یو تی ام  UTM ملک تهیه می گردد، مختصات گوشه های ملک با دقت سانتی متر بر روی کره زمین معلوم می گردد.

بنابراین هیچ زمین دیگری بر روی کره زمین دارای مختصات مشابه با این زمین نیست و به این ترتیب موقعیت ملک با دقت سانتی متر بر روی کره زمین تثبیت می گردد.

در راستای اجرای طرح کاداستر، تثبیت عرصه در بانک جامع کاداستر و داده آمایی پلاک ثبتی هر ملک الزامی شد بطوریکه متقاضیان هرگونه خدمات ملکی و ثبتی موظف به تحویل نقشه عرصه پلاک ثبتی مورد نظر در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM به ادارات ثبت اسناد و املاک هستند.

نقشه یو تی ام UTM  به معنای نقشه ای است که در آن گوشه های دقیق ملک با حروف انگلیسی ABCDEF…. و یا با شماره های  ۱۲۳۴۵۶……… مشخص شده است و در جدولی معروف به جدول مختصات یو تی ام UTM  برای هر گوشه دو عدد شش رقمی و هفت رقمی درج شده است. رقم های بعد از ممیز نشان دهنده دقت مختصات است که معمولا تا دو رقم اعشار کافی است چون دو رقم اعشار نشان دهنده دقت سانتی متری است که برای ادارات ثبت و شهرداری ها کافی است.

نمونه نقشه یو تی ام UTM  زیر تهیه شده توسط نقشه بردارخانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که میبینید محل دقیق گوشه های ملک تحت عنوان مختصات یو تی ام UTM به صورت جدول یو تی ام UTM بر روی نقشه درج می شود و پس زمینه آن نقشه هوایی دوهزارم ۱:۲۰۰۰ منطقه است.

در صورتیکه در محدوده ملک نقشه هوایی دوهزارم ۱:۲۰۰۰ موجود نباشد، باید از تصویر ماهواره ایی گوگل به عنوان پس زمینه استفاده کرد:

نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک بر روی تصویر ماهواره ایی گوگل ارث نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام UTM باقیمانده پلاک ثبتی بر روی تصویر ماهواره ایی گوگل ارث نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام UTM چیست؟

نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی چیست؟

قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک با توجه به پلاک آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه ثبتی محدوده ملک موجود باشد. برخی از مالکین نقشه ثبتی منطقه ملک خود را در بین اسناد و مدارک قدیمی مرتبط با ملک دارند که باید این نقشه را به اضافه اصل سند دفترچه ای به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل دهند تا نقشه بردار اقدام به پیاده کردن ملک بر روی زمین نماید. کارشناس  برای عملیات جانمایی پلاک ثبتی به اطلاعات مندرج در صفحه اول تا چهارم سند دفترچه ای نیاز دارد.

در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی را ملاحظه می فرمایید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

​​این نقشه های ثبتی قدیمی که در واقع نمی توان آنها را نقشه نامید، در واقع کروکی هایی هستند که باید طی یک پروسه پیچیده و تخصصی، که تنها در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی امور ثبتی است،  ژئو رفرنس شوند

 یعنی به زمین واقعی منطقه مورد نظر بچسبند تا مشخص شود هر قطعه زمین دقیقا کجا می افتد و به این ترتیب مختصات یو تی ام چهارگوشه هر قطعه زمین قابل استخراج است.

در شکل زیر چگونگی منطبق شدن نقشه ثبتی به زمین واقعی منطقعه آورده شده است: ( نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی و تعیین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اکنون در این مرحله، نقشه بردار با توجه به متراژهای آورده شده در نقشه پلاک ثبتی و با توجه به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در محدوده پلاک مورد نظر با استفاده از نرم افزارهای نقشه برداری ، حدود پلاک مورد نظر را بر روی نقشه هوایی یا عکس هوایی منطقه پیاده می نماید تا مختصات یو تی ام UTM دقیق هر یک از گوشه ها تعیین بشود.

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000
نقشه یو تی ام utm جانمایی پلاک ثبتی بر روی نقشه هوایی دوهزارم ۲۰۰۰ برای تعیین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام UTM تعیین باقیمانده پلاک ثبتی چیست؟

اکنون در این مرحله که نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی تهیه شده است و گوشه های دقیق پلاک ثبتی مشخص شده اند، قسمتهایی از پلاک ثبتی که جدا شده اند را از پلاک ثبتی مادر جدا می کنیم تا آنچه که باقی می ماند به عنوان باقیمانده پلاک ثبتی تعیین بشود.

اکنون حدود و مساحت دقیق باقیمانده پلاک ثبتی مادر کاملا مشخص شده و توسط کارشناس رسمی دادگستری تخصص امور ثبتی و نقشه برداری ممهور می شود تا تحویل اداره ثبت مربوطه شود.

در زیر نمونه های نقشه یو تی ام UTM تعیین باقیمانده پلاک ثبتی آورده شده است. تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹:

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰ تعیین باقیمانده پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک مشاعی جهت تعیین باقیمانده پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعیین باقیمانده پلاک ثبتی مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

لازم به ذکر است که در مواقعی که قسمتی از پلاک ثبتی در طرح خیابان شهرداری واقع شده است، تعیین باقیمانده پلاک ثبتی اهمیت زیادی دارد. چرا که شهرداری موظف است برای قسمتی از پلاک ثبتی که در طرح خیابان واقع شده است بهای ملک به قیمت روز را پرداخت کند و همچنین مالک یا مالکین می توانند برای باقیمانده ی پلاک ثبتی سند تک برگ بگیرند.

در این حالت نقشه بردار باید ابتدا گوشه های دقیق پلاک ثبتی را طی عملیات جانمایی پلاک ثبتی مشخص کند. سپس مقدار مساحتی که در طرح خیابان از بین رفته است و همچنین مقدار باقیمانده زمینها را محاسبه کند تا شهرداری و اداره ثبت طبق این نقشه عمل کنند

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برای ۴ قطعه تفکیکی که قسمتی از قطعه و یا کل قطعه در طرح خیابان افتاده است آورده ایم. نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹ :

نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی و تعیین باقیمانده طرح خیابان برای ۴ قطعه تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

تیم ما به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری در تخصص نقشه برداری و امور ثبتی ، تمام نقشه های لازم برای تشکیل پرونده جهت درخواست تعیین باقیمانده را تهیه و ممهور می کنند بطوریکه تضمین شده، تایید اداره ثبت مربوطه را اخذ کند و کار بدون معطلی به مرحله بعدی برود.

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!